Gebeten Door Hond Wat Nu?

Gebeten Door Hond Wat Nu
Spoel de wond met lauwwarm water uit de kraan of douche. Ga naar uw huisarts. Een bijtwond kan tot 8 uur later worden gehecht. Uw huisarts controleert of u voldoende tegen tetanus bent ingeënt.

Wat te doen als je gebeten wordt door een hond?

Gebeten door een hond. wat nu? – Het is belangrijk om gelijk in actie te komen bij een hondenbeet. Begin met het uitspoelen van de wond met water. Doe dit niet langer dan twee minuten, anders wordt je huid zacht en geneest deze minder goed. Gebruik een schoon (steriel) verband of, als dat niet mogelijk is, een schone doek om het eventuele bloeden te stoppen.

Kan een hondenbeet gevaarlijk zijn?

Wat is een hondenbeet? – Een hondenbeet laat een bijt- of scheurwond achter op de huid. We spreken van een bijtwond als er een groot risico is op weefselbeschadiging en infecties. Een hondenbeet beschadigt het weefsel en er is een groot risico op infecties.

Wat als een hond een mens bijt?

De gevolgen van een hondenbeet – Blaffende honden bijten niet, zo gaat het gezegde. Maar als een hond dan wél bijt, kunnen de gevolgen groot zijn. Bij grote gapende wonden is dat nogal duidelijk, maar ook bij bijtwonden die op het eerste gezicht mee lijken te vallen kunnen flinke complicaties ontstaan.

 • Een hondenbeet moet altijd worden onderzocht door een dokter;
 • Door de vele bacteriën in een hondenbek is de kans op infectie groot;
 • Daarnaast kan iemand die gebeten is door een hond last krijgen van psychische problemen;

Om te beginnen kan een slachtoffer erg bang worden voor honden. Er zijn ook gevallen waarbij mensen die gebeten zijn door een hond zich überhaubt niet meer veilig voelen op straat. In ernstige gevallen wordt er ook gesproken over een trauma na een hondenbeet.

Hoe groot is de kans op tetanus na beet?

Bijtende hond terug in wijk van slachtoffer

Het risico op tetanus na een honden- of kattenbeet lijkt klein, maar is niet goed onderzocht (Van Slooten 2013). In wonden van 50 patiënten met hondenbeten en 57 patiënten met kattenbeten werd een mediaan aantal van 5 bacteriële isolaten per wond gevonden (spreiding 0-16).

Hoe snel infectie na hondenbeet?

Beleid – Wondtoilet is van groot belang. Door gedegen uitspoelen en – waar nodig – debridement wordt de kans op infectie met een factor 20 gereduceerd. Toepassen van lokale anesthesie kan behulpzaam zijn bij het adequaat reinigen. In het algemeen wordt gesteld dat hechtingen ‘de kat in de kelder metselen’ en de kans op infectie bevorderen, hoewel onderzoeken dit niet onderschrijven.

Primaire sluiting van hondenbeten lijkt het risico op infectie, mits de patiënt niet in de hand gebeten is, niet te vergroten. Antibiotica. Mede met het oog op de resistentie is het algemene advies om bij een hondenbeet geen antimicrobiele profylaxe toe te passen.

Uitzonderingen zijn diepe wonden die moeilijk zijn te reinigen, bijtwonden in het gelaat, in de hand, pols, been of voet. Ook is antimicrobiële profylaxe aangewezen bij verminderde weerstand of een hartklepgebrek. Een kattenbeet heeft een veel groter infectierisico (25-50%) dan een hondenbeet (3-15%).

Hierbij is het preventief toedienen van antibiotica wel zinvol. Preventief wordt bij kinderen amoxicilline/clavulaanzuur gedurende 5 dagen aangeraden. Tweede keus bij kinderen ≥ 13 jaar is 5 dagen clindamycine en bij kinderen ≥ 13 jaar 5 dagen doxycycline.

See also:  Hoe Lang Moeten Hechtingen Blijven Zitten Bij Hond?

Bij verhoogde kans op infectie dient de patiënt 1-3 dagen na de bijtwond gecontroleerd te worden. Indien er toch een bijtwondinfectie optreedt, wordt deze behandeld met amoxicilline/clavulaanzuur gedurende 7 dagen; tweede keus is clindamycine (≥ 13 jaar) of doxycycline (≥ 13 jaar), beide eveneens gedurende 7 dagen.

Zo nodig wordt wondvocht afgenomen voor kweek. Rabiës en tetanus Bij vermoeden van rabiës (zeer zeldzaam in Nederland) dient contact te worden opgenomen met de GGD of het RIVM voor eventuele postexpositievaccinatie.

Bij een beet door een vleermuis is postexpositievaccinatie altijd (binnen 48 uur) geïndiceerd. Ten slotte moet de patiënt tegen tetanus beschermd zijn. Uit:  Kleine Kwalen Online Beeld: Kleine Kwalen Online.

Hoe snel vaccineren na hondenbeet?

Rabiës, feiten en tips – Wat is rabiës? Rabiës of ‘hondsdolheid’ is een virusinfectie van de hersenen of ruggenmerg die zoogdieren, dus ook de mens, voorkomt. Deze wordt veroorzaakt door een besmetting met het rabiësvirus. Rabiës is een voor de mens altijd dodelijk verlopende ziekte die wordt opgelopen door contact met speeksel van een besmet dier.

Hoe kunt u rabiës oplopen? De belangrijkste manier van besmetting, bij mens en dier, is de beet waarbij met virus besmet speeksel in het lichaam dringt. Via een beet, krab of lik van een besmet dier (hond, kat, vos, vleermuis of in sommige landen vee of wilde dieren) kan, via de beet of via kleine wondjes of minimale huidkloofjes, het speeksel terecht komen in onderhuids weefsel of spieren.

Andere overdracht kan gebeuren via besmette speekseldruppeltjes die terecht komen op de slijmvliezen (ogen, mond). In uitzonderlijke gevallen kan de besmetting gebeuren via inademen van virus uit vleermuisuitwerpselen in grotten. Waar kunt u rabiës oplopen? Rabiës komt in de meeste delen van de wereld voor.

 • In enkele landen komt het virus niet voor (Nieuw Zeeland, Antarctica, grote delen van Oceanië en Japan);
 • In gebieden waar rabiës onder huisdieren algemeen voorkomt, ontstaat ten minste 90% van de ziektegevallen bij de mens na een hondenbeet;

In andere gebieden spelen in het wild levende dieren de belangrijkste rol. Vooral vleeseters zoals vossen, wolven en jakhalzen en daarnaast vleermuizen, wasberen en stinkdieren. Hoe ernstig is rabiës? Na besmetting komt het virus terecht in het onderhuidse weefsel of in de spieren.

 • Vervolgens verplaatst het virus zich via de zenuwbanen naar het centrale zenuwstelsel;
 • De tijdsduur tot het uitbreken van de ziekte (incubatietijd) is meestal 20 tot 60 dagen, maar kan ook 5 dagen zijn tot 1 jaar of langer;

Hoe dichter bij het centrale zenuwstel de beet plaatsvindt, hoe korter de incubatietijd. Ook het aantal beten, de diepte en de plaats van de beet en de hoeveelheid virus zijn factoren die de incubatietijd beïnvloeden. Het virus kan in dode dieren zeker veertien dagen overleven.

Na mogelijke besmetting dient direct gestart te worden met een medische behandeling. Immers na het optreden van klinische verschijnselen van rabiës is er geen genezing meer mogelijk. Wie loopt risico? In Nederland loopt men een zeer beperkt risico.

Elk onnodig contact met vleermuizen of onbekend wild zoogdier (ook dode dieren) moet vermeden worden. Buiten Nederland neemt het risico toe naarmate:

 • De reisbestemming landen betreft met een hoog risico voor rabiës, zoals het Indiase subcontinent, Zuidoost-Azië en Afrika.
 • De reisduur langer is.
 • De aard van de reis; een avontuurlijke reis, ver van medische centra, verhoogt het risico.
 • De aard van het verblijf, b. fietsers of grotonderzoekers (contact met vleermuizen).
See also:  Wat Te Doen Bij Diaree Hond?

Rabiësvaccinatie Rabiësvaccinatie kan vooraf plaatsvinden of nadat men risico heeft gelopen. Rabiësvaccinatie vooraf bestaat uit een serie van 3 vaccinaties. Deze serie geeft geen absolute bescherming tegen rabiës en men moet dan ook altijd achteraf nog 2 of 3 vaccinaties krijgen na een risico zoals een hondenbeet. Rabiësvaccinatie achteraf als men nooit eerder gevaccineerd is, bestaat uit een serie van 5 vaccinaties en een speciaal antiserum.

Antiserum is in veel landen niet verkrijgbaar en de vaccinaties die in veel landen gegeven worden, hebben meer bijwerkingen dan het vaccin in Nederland. Vaccinatie vooraf heeft als voordeel dat men geen antiserum nodig heeft na een rabiësrisico en dat men kan volstaan met een beperkt aantal vaccinaties.

Hoewel vaccinatie vooraf slechts een beperkte (maar de best mogelijke) bescherming biedt tegen rabiës, kan deze van belang zijn bij een onopgemerkte besmetting of als een post-expositie vaccinatieserie onverhoopt wordt uitgesteld. Vaccinatie vooraf is zinvol voor personen die een groot risico lopen in contact te komen met het rabiësvirus:

 • Beroepsgroepen die in contact komen met materiaal of dieren die met het rabiësvirus besmet kunnen zijn (b. dierenartsen, dierenverzorgers).
 • Reizigers die regelmatig of langere tijd (meer dan 3 maanden) verblijven in hoog risicogebieden zoals Afrika, Azië of Zuid-Amerika (vooral jonge kinderen).
 • Mensen die veel met zoogdieren in aanraking komen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika.
 • Fietsers of grotonderzoekers die meer kans hebben om door honden of vleermuizen gebeten te worden.

In Nederland wordt voor vaccinatie een schema in 3 doses gebruikt. Wanneer vaccinatie heeft plaatsgevonden, zal bij de blootstelling aan een besmet dier alsnog vaccinatie van 2 doses plaats moeten vinden. Het belang van een snelle behandeling Na een beet moeten de wond en omgeving ervan grondig gewassen worden met water en zeep.

 • Dit kan de kans op het ontwikkelen van rabiës met de helft verminderen;
 • Vervolgens dient desinfectie plaats te vinden met 70% alcohol of jodiumtinctuur;
 • Na een eerdere volledige vaccinatieserie is men nooit geheel beschermd; bij een risico (bijv;

een hondenbeet) moet men alsnog 2 vaccinaties krijgen. Liefst wordt dit binnen 24-48 uur gestart, maar anders zo snel mogelijk daarna. Indien men nooit eerder is gevaccineerd, moet men zo snel mogelijk antiserum toegediend krijgen en een serie van 5 vaccinaties starten.

Hoe hondenbeet ontsmetten?

Hondenbeet behandelen – De behandeling van bijtwonden bestaat uit het direct uitgebreid schoonspoelen van de wond met stromend water. Bij een oppervlakkige wond, waarbij alleen de huid maar niet het onderliggende weefsel beschadigd is, kan een desinfectie-middel als povidine-jodium gebruikt worden.

Hoe bijtwond verzorgen?

Overslaan en naar de inhoud gaan

 • Een bijtwond komt door een beet van een dier of mens.
 • Spoel de wond met lauwwarm water uit de kraan of douche.
 • Ga naar uw huisarts.
 • Een bijtwond kan tot 8 uur later worden gehecht.
 • Uw huisarts controleert of u voldoende tegen tetanus bent ingeënt.
 • Vaak zijn antibiotica nodig.
See also:  Waarom Likt Mijn Hond Aan Zijn Anus?

Waarom bijten honden mensen?

Hond bijten afleren – Het is voor een hond dé manier om zichzelf te verdedigen. Zijn gedrag kan gericht zijn naar andere honden, vreemde mensen, specifieke honden of mensen (bijvoorbeeld kinderen, mannen of voor de hond aparte verschijningen) en zelfs richting zijn eigen baasjes! Wat te doen?.

Wat gebeurt er met hond na bijtincident?

Ernstige letselschade na bijtincidenten – Een hondenbeet moet altijd worden onderzocht door een medisch specialist. Oppervlakkige en diepe wonden. Sommige wonden lijken niet ernstig, maar kunnen wel zeer ernstige vormen aannemen. Honden kunnen vele bacteriën overbrengen. Lichamelijk letsel naar aanleiding van een hondenbeet:

 • Bijtwonden
 • Zenuwbeschadiging
 • Littekens
 • Infectie
 • Hondsdolheid
 • Amputatie van ledemaat
 • Overlijden
 • Verminking

Tip: Het is altijd verstandig om te vragen of een tetanusprik nodig is. Deze prik beschermt u tegen hondsdolheid. Een ziekte die dodelijk kan aflopen.

Waarom bijt een hond zomaar?

“Blaffende honden bijten niet” zeggen ze wel eens, maar toch kan het blaffen een voorbode of signaal zijn dat aan een beet vooraf gaat. Het is belangrijk een hond zo veilig mogelijk te benaderen. Redenen om te bijten kunnen agressie, angst, territorium gerelateerde zaken zoals beschermen van eten, drinken of de aanwezigheid van andere dieren, geprikkeldheid of door aandoening of ziekte, bv.

 1. gewrichtspijnen zijn;
 2. Wanneer een hond van plan is om te gaan bijten zijn er vaak vooraf al signalen zoals grommen en blaffen, Wanneer je gebeten bent is het altijd belangrijk om je huisarts te contacteren;

Het is belangrijk om je hond op te voeden. Dit kan zelfstandig of via een hondenschool.

Hoe weet ik of ik tetanus heb?

Wat zijn symptomen van tetanus? – De gifstoffen kunnen rondom de wond waarmee je de bacterie hebt opgelopen stijfheid geven. Daarnaast kunnen er pijnlijke spierkrampen optreden. Door de spierkrampen kan iemand slikklachten krijgen en ademhalingsproblemen.

Hoe begint tetanus?

Tetanus wordt veroorzaakt door het gif van de bacterie Clostridium tetani. Deze bacterie zit in grond en in straatvuil. Je kunt besmet raken door een wondje of via een dierenbeet. Na drie dagen tot drie weken wordt je dan ziek.

Hoe weet ik of ik ingeent ben tegen tetanus?

De prik tegen tetanus (T) zit samen met de prik tegen difterie (D), kinkhoest (K) en polio (P) in de DKTP-prik. Deze prikken worden op het consultatiebureau gegeven. Elke prik helpt uw kind aan een betere bescherming. Na 3 prikken (gegeven bij 3, 5 en 11 maanden) zijn kinderen beschermd tegen tetanus.

Wat te doen na bijtincident?

Wat gebeurt er met hond na bijtincident?

Ernstige letselschade na bijtincidenten – Een hondenbeet moet altijd worden onderzocht door een medisch specialist. Oppervlakkige en diepe wonden. Sommige wonden lijken niet ernstig, maar kunnen wel zeer ernstige vormen aannemen. Honden kunnen vele bacteriën overbrengen. Lichamelijk letsel naar aanleiding van een hondenbeet:

 • Bijtwonden
 • Zenuwbeschadiging
 • Littekens
 • Infectie
 • Hondsdolheid
 • Amputatie van ledemaat
 • Overlijden
 • Verminking

Tip: Het is altijd verstandig om te vragen of een tetanusprik nodig is. Deze prik beschermt u tegen hondsdolheid. Een ziekte die dodelijk kan aflopen.