Hoe Is De Hond Ontstaan?

Hoe Is De Hond Ontstaan
Hoewel er meerdere theorieën zijn is vrijwel iedereen het er over eens dat al onze honden (Canis Lupus Familiaris) in al hun verscheidenheid, als ondersoort, afstammen van wolven (Canis Lupus). Dat ze tot dezelfde familie (Canis / Canidae) behoren en, ondanks alle uiterlijke verschillen, nog steeds dicht bij elkaar staan blijkt wel uit het feit dat het basisgedrag van onze honden nog steeds gelijk is aan het gedrag van de wolf.

 • Duizenden jaren geleden is, in de loop der geschiedenis, een symbiose (samenleven tot wederzijds voordeel) ontstaan tussen mens en wolf;
 • De wolven zijn opportunistisch en leerden dat het gunstig was om in de buurt van rondtrekkende mensen (nomaden) te verblijven;

De wolven aten de voedselresten van de mens in tijden van schaarste en de mens leerde dat het voordelig was om de eigenschappen van de wolf te gebruiken voor bijvoorbeeld de jacht en bewaking. Over de hele wereld (enkele uitzonderingen daargelaten) kwamen wolven voor. Het frappante is, dat, onafhankelijk van elkaar, over de hele wereld een samenwerkingsverband tussen wolf en mens is ontstaan. Heel langzaam, middels vele generaties, begon de mens “zijn wolf” aan te passen aan zijn wensen. Hij liet de dieren met de voor hem en de omgeving meest gunstige eigenschappen met elkaar paren oftewel; hij ging fokken! Hiermee was de Canis Lupus Familiaris ontstaan.

Omdat de gewenste eigenschappen van continent tot continent en van streek tot streek sterk verschilden, zijn de diverse richtingen in de gebruikseigenschappen ontstaan. Hiermee was de basis gelegd voor de verschillende rasgroepen.

Door steeds die “honden” te selecteren die voor het doel het meest geschikt waren en deze met elkaar te laten paren, ontstond er langzaam maar zeker de soort hond die men wenste. Door steeds maar weer de grootste met de grootste, de kleinste met de kleinste, de kortste poten met de kortste poten, de platste snuit met de platste snuit enzovoort, te laten paren zijn de diverse rassen ontstaan.

 • Belangrijk daarbij is de wetenschap dat de sóórt (Canis) ontstaan is door natuurlijke evolutie en dat de verschillende hondenrassen (Canis Lupus Familiaris) enkel en alleen zijn ontstaan door selectie op gewenste eigenschappen;

Dit betekent dat onze honden, in al hun verscheidenheid, nog steeds qua evolutie op een gelijk niveau staan met hun oorsprong de wolf (Canis Lupus). Dat we hier zeker rekening mee moeten houden geldt niet alleen met betrekking tot het basisgedrag van onze honden, maar meer nog met betrekking tot hun stofwisseling en daarmee hun dagelijkse voeding.

Waar is de eerste hond ontstaan?

Het dier dat bekend staat als de beste vriend van de mens is waarschijnlijk niet één keer, maar meerdere keren ontstaan uit wolven. Op totaal verschillende plekken. En ook nog eens veel eerder dan wetenschappers tot nu toe dachten. In alle uithoeken van de wereld houden mensen honden.

Volgens een schatting uit 2001 lopen er maar liefst 400 miljoen van deze trouwe viervoeters rond op aarde. Maar waar komen al die honden oorspronkelijk vandaan? Biologen zijn het min of meer met elkaar eens dat de eerste honden zijn ontstaan uit wolven die er profijt van hadden in de buurt van mensen te wonen, en die langzaamaan tam werden.

Maar wanneer, of waar die eerste honden zijn ontstaan, daar is flink wat discussie over. Volgens een recente DNA-analyse bijvoorbeeld zijn alle moderne honden terug te leiden tot gemeenschappelijke voorouders die zo’n 16. 000 jaar geleden in de buurt van de Chinese Yangtze rivier leefden.

 1. Terwijl een andere uitgebreide DNA-studie lijkt aan te tonen dat honden ooit zijn ontstaan in het Midden-Oosten;
 2. Nieuw onderzoek dat deze week in PloS One staat komt met een hele andere theorie;
 3. Volgens een internationaal team onder leiding van de Rus Nikolai Ovodov bestonden er al honden voor het laatste glaciale maximum (het hoogtepunt van de laatste ijstijd);

Zij baseren zich op enkele schedels van vroege hondachtigen. Een van die schedels werd gevonden in een Siberische grot; de ander in België. Ovodov en zijn collega’s besteden in hun artikel het meeste aandacht aan de Siberische hondenschedel. Dit is degene die zij zelf hebben onderzocht.

 • Ze hebben de schedel vergeleken met schedels van zowel moderne als vroegere honden en wolven, en de ouderdom ervan bepaald via de C14-methode;
 • De Siberische schedel blijkt zo’n 36;
 • 000 jaar oud te zijn;
 • Veel ouder dus dan het moment dat de eerste honden zouden zijn ontstaan volgens de recente DNA-onderzoeken;

Het dier waar de schedel ooit aan toebehoorde hield het waarschijnlijk midden tussen een hond en een wolf. Sommige kenmerken van de schedel, zoals de korte snuit, zijn typisch hondachtig. Andere, zoals de dichtheid van de tanden in de kaak, zijn meer wolfachtig.

 • De in België gevonden schedel is ongeveer even oud als de Siberische;
 • En ook deze schedel houdt het qua kenmerken midden tussen de schedel van een hond en een wolf;
 • Wel zijn deze kenmerken weer net iets anders dan bij z’n Siberische tegenhanger;

En hoewel Ovodov en zijn collega’s betwijfelen of de Siberische en Belgische honden het hoogtepunt van de ijstijd overleefd hebben, wijst de ontdekking van deze schedels er volgens hen op dat wolven meerdere keren zijn uitgegroeid tot honden. Op totaal verschillende plekken.

Wat is de geschiedenis van de hond?

De hond stamt waarschijnlijk af van de grijze wolf. De eerste aantoonbare relatie van de wolf met de mens is omstreeks 10. 000 tot 15. 000 jaar geleden. Het is niet zeker of de mens naar de wolf is gekomen of andersom. Beiden hadden profijt van de ontstane situatie: de wolf werd door de mens gebruikt bij de jacht, het bijeenhouden van de kudde en te waarschuwen tegen vijanden. De mens zorgde er op zijn beurt voor dat de wolf altijd te eten kreeg. De wolf is een erg sociaal dier.

Hij leeft, net als de mens, in groepsverband (roedel genoemd), met een sociale rangorde, waarbij bepaalde wolven het leiderschap op zich nemen. Dit maakt het dier mogelijk en aantrekkelijk als gezelschapsdier, waarbij de wolf de mens als leider beschouwde.

Men begon andere eisen aan het gedrag en het uiterlijk van de wolf te stellen. Tijdens de middeleeuwen gingen mensen de hond als een soort statussymbool beschouwen. De hond verschafte de mens aanzien. Sindsdien begon het aantal hondenrassen enorm toe te nemen.

.

Wie heeft hond uitgevonden?

 1. ↑ Linnaeus, C. (1758). Systema naturae ed. 10: 38
 2. ↑ Omhoog naar: a b ( en ) Rabies is killing more than 55,000 a year. The Independent ( 11 oktober 2011 ). Gearchiveerd op 12 juli 2021. Geraadpleegd op 12 juli 2021.
 3. ↑ Omhoog naar: a b C. Vilà, P. Savolainen, J. Maldonado, e. (1997). Multiple and ancient origins of the domestic dog. Science 276 : 1687–1689.
 4. ↑ C. Vilà, I. Amorim, J. Leonard, e. (1999). Mitochondrial DNA phylogeography and population history of the grey wolf Canis lupus. Molecular Ecology 8 : 2089–2103
 5. ↑ Balter, M. (2010). Burying Man’s Best Friend, With Honor. Science 329  (5998): 1464-1465. DOI : 10. 1126/science. 329. 5998. 1464-b.
 6. ↑ Omhoog naar: a b Acland, G. , Ostrander, E. (2002). Population Genetics: The dog that came in from the cold. Heredity 90 : 201–202. DOI : 10. 1038/sj. hdy. 6800224.
 7. ↑ Ostrander, E. , Wayne, R. (2005). The canine genome. Genome Research 15 : 1706-1716. DOI : 10. 1101/gr. 3736605.
 8. ↑ Druzhkova, A. , Thalmann, O. , Trifonov, V. , Leonard, J. , Vorobieva, N. (2013). Ancient DNA Analysis Affirms the Canid from Altai as a Primitive Dog. PLoS ONE 8  (3): e57754. DOI : 10. 1371/journal. pone. 0057754.
 9. ↑ Germonpré, M. (2009). Fossil dogs and wolves from Palaeolithic sites in Belgium, the Ukraine and Russia: osteometry, ancient DNA and stable isotopes. Journal of Archaeological Science 36  (2): 473-490. DOI : 10. 1016/j. jas. 2008. 09. 033.
 10. ↑ Thalmann, O. (2013). Complete Mitochondrial Genomes of Ancient Canids Suggest a European Origin of Domestic Dogs. Science 345  (6160): 871-874. DOI : 10. 1126/science. 1243650.
 11. ↑ Abby Grace Drake, A. , Coquerelle, M. , Colombeau, G. (2015). 3D morphometric analysis of fossil canid skulls contradicts the suggested domestication of dogs during the late Paleolithic. Scientific Reports 5  (8299)  DOI : 10. 1038/srep08299.
 12. ↑ Germonpré, M. , Sablin, M. (2015). Palaeolithic dogs and Pleistocene wolves revisited: a reply to Morey (2014). Journal of Archaeological Science 54 : 210–216. DOI : 10. 1016/j. jas. 2014. 11. 035.
 13. ↑ Wolfgang M. Schleidt & Michael D. Shalter (2003). Co-evolution of Humans and Canids; An Alternative View of Dog Domestication: Homo Homini Lupus? Evolution and Cognition 9 (1): 57 e.
 14. ↑ Carl Zimmer , From Fearsome Predator to Man’s Best Friend , New York Times , Science, 16 mei 2013
 15. ↑ Scott F. Gilbert , DevBio, A Companion to Developmental Biology , 7de editie, Sinauer Associates, Chapter 23 Evolution and Domestication: Selection on Developmental Genes? Onlineversie
 16. ↑ Virginia Morell , Wolves cooperate but dogs submit, study suggests , Sciencemag. org, 19 augustus 2014
 17. ↑ Virginia Morell , How Wolf Became Dog. Scientific American , juli 2015
 18. ↑ Erik Axelsson et al. (2013). The genomic signature of dog domestication reveals adaptation to a starch-rich diet. Nature 495 : 360–364
 19. ↑ Lyudmila N. Trut (1999). Early Canid Domestication: The Farm-Fox Experiment. American Scientist 87 : 160–169; online-versie
 20. ↑ F. Zeuner (1963). A History of Domesticated Animals (Harper & Row, New York)
 21. ↑ H. Epstein (1971). The Origin of the Domestic Animals of Africa (Africana Publishing, New York)
 22. ↑ I. Brisbin Jr. (1976). American Kennel Gazette januari, p. 23.
 23. ↑ Boor-van der Putten I. (2003). The canine veterinary medicine in the Middle Ages according to Le Livre de Chasse by Gaston Phoebus. Hist. Med. Vet. 28 (1): 1–11
 24. ↑ R. Nickel, A. Schummer, E. Seiferle. Lehrbuch der Anatomie der Haustiere , Band 1, 6. Auflage, Paul Parey Verlag, ISBN 3-489-58016-8 , Afbeelding 239 en 245
 25. ↑ Dellmann e. , Cytology and Microscopic Anatomy , Williams & Wilkins, ISBN 0-683-01467-6 , p. 354
 26. ↑ Lehrbuch der Anatomie der Haustiere , Band IV, 3. Auflage, Verlag Paul Parey, ISBN 3-489-58216-0 , p. 413 ff.
 27. ↑ Neitz, J. , Geist, T. & Jacobs, G. (1989). Visual neuroscience, Color vision in the dog. Department of Psychology, University of California Santa Barbara 93106
 28. ↑ Laurie Iseel-Tarver, Jasper Rine (1997). The Evolution of Mammalian Olfactory Receptor Genes. Genetics 145 (1): 184 e. ; online versie
 29. ↑ Lehrbuch der Anatomie der Haustiere , Band IV, 3. Auflage, Verlag Paul Parey, ISBN 3-489-58216-0 , p. 134 e.
 30. ↑ Patrick McCaffrey The limbic system ; The Neuroscience on the Web Series: Chapter 5. The Corpus Striatum, Rhinencephalon, Connecting Fibers, and Diencephalon
 31. ↑ Gray, Henry (1918). Anatomy of the human body : 825
 32. ↑ Omhoog naar: a b c d Concannon, P. , England, G. , Verstegen, J. & Linde-Forsberg, C. (Eds. ) Recent Advances in Small Animal Reproduction.
 33. ↑ Richard C. Hill (1998). The Nutritional Requirements of Exercising Dogs. The Journal of Nutrition 128 : 2686S–2690S
 34. ↑ Richard F. Butterwick & Amanda J. Hawthorne (1998). Advances in Dietary Management of Obesity in Dogs and Cats. The Journal of Nutrition 128 (12): 2771S–2775S
 35. ↑ Erin L. Streiff, Bettina Zwischenberger, e. (2002). A Comparison of the Nutritional Adequacy of Home-Prepared and Commercial Diets for Dogs. The Journal of Nutrition 132 : 1698S–1700S
 36. ↑ Lulich, J. , Osborne, C. , Thumchai, R. Epidemiology of canine calcium oxalate uroliths. Identifying risk factors, Minnesota Urolith Center, College of Veterinary Medicine, University of Minnesota, St. Paul, USA
 37. ↑ Richardson, D. (1992). The role of nutrition in canine hip dysplasia, The Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice 22 (3): 529–40
 38. ↑ PTSS-hulphond
 39. ↑ Epilepsie-hulphond
 40. ↑ ( en ) Chris Bishop , The Encyclopedia of Weapons of World War II: The Comprehensive Guide to Over 1,500 Weapons Systems, Including Tanks, Small Arms, Warplanes, Artillery, Ships and Submarines. Sterling Publishing Company (2002), p. 205. ISBN 978-1-58663-762-0.
 41. ↑ Debijbel. nl
 42. ↑ Cultural Catholic – Saint Roch (Saint Rocco). www. culturalcatholic. com. Gearchiveerd op 27 november 2020. Geraadpleegd op 12 juli 2021.
 43. ↑ Malik ibn Anas, al-Muwatta (Egypt: al-Babi al-Halabi, n. ), 2:969. Reported in El Fadl
 44. ↑ Abu Huraira Volume 3, Book 40, Number 551.
 45. ↑ ( en ) Judaism and Dogs. My Jewish Learning. Gearchiveerd op 13 juni 2021. Geraadpleegd op 12 juli 2021.
 46. ↑ Judaism & The Treatment of Animals. www. jewishvirtuallibrary. org. Gearchiveerd op 17 april 2021. Geraadpleegd op 12 juli 2021.
 47. ↑ https://www. thejc. com/news/israel/hounds-from-hell-rabbis-sign-anti-dog-edict-1. 486441
 48. ↑ Omhoog naar: a b Boyce, Mary 1989. A History of Zoroastrianism: The Early Period. 303
 49. ↑ ( en ) Joseph H. Peterson. “AVESTA: VENDIDAD: Fargard 13”. avesta. org. Retrieved 2015-05-12.
 50. ↑ Omhoog naar: a b Wayback Machine. web. archive. org ( 11 december 2017 ). Gearchiveerd op 24 oktober 2021. Geraadpleegd op 12 juli 2021.
 51. ↑ Omhoog naar: a b Web. archive. org
 52. ↑ Hondebeten in perspectief, 2008, WUR
 53. ↑ ( 998/2003/EG en 592/2004/EG )
 54. ↑ Profiel: de hond in de kunst. Maartje den Breejen ( 15 oktober 2013 ). Gearchiveerd op 19 oktober 2020. Geraadpleegd op 12 juli 2021.
 55. ↑ Omhoog naar: a b FCI breeds nomenclature , FCI
 56. ↑ Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus ; enkel rashonden zijn opgenomen, straathonden dus niet; gerangschikt volgens het aantal geboorten in 2005
 57. ↑ Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland ; uitsluitend rashonden met FCI stamboom ingeschreven in het NHSB zijn opgenomen, niet-rashonden (bastaarden) dus niet; gerangschikt volgens het aantal ingeschreven honden in het NHSB in 2007
See also:  Hond Blaft Wanneer Hij Alleen Thuis Is?

Wat is de eerste hond ter wereld?

Europese jagers en verzamelaars waren de eersten die de wolf domesticeerden en stonden dus aan de wieg van de hond zoals we die vandaag de dag kennen. Dat suggereert een nieuw onderzoek. Europeanen zouden de wolf zeker 18. 000 jaar geleden al gedomesticeerd hebben. “We ontdekten dat niet recente wolven, maar oude Europese wolven direct verwant waren aan de hond,” vertelt onderzoeker Robert Wayne, verbonden aan de University of California, Los Angeles.

De vondst is in lijn met eerder onderzoek waaruit bleek dat de oudste fossiele resten van honden in Europa terug te vinden zijn. Genen Wayne en zijn collega’s bestudeerden tien oude, ‘wolfachtige’ dieren en acht oude ‘hondachtige’ dieren.

De dieren leefden meer dan 1000 jaar geleden (sommigen zelfs 30. 000 jaar geleden) en waren allemaal afkomstig uit Europa. Op basis van de genen van de dieren concluderen de onderzoekers dat de gedomesticeerde honden genetisch nauw gerelateerd waren aan inmiddels uitgestorven wolven die in Europa leefden.

Jagers en verzamelaars De onderzoekers vermoeden dat de eerste wolven door Europese jagers en verzamelaars gedomesticeerd werden. “De wolf is het eerste gedomesticeerde dier en de enige grote vleesetende soort die mensen ooit hebben gedomesticeerd,” stelt Wayne.

“Dat vond ik altijd een beetje apart. Andere wilde dieren werden gedurende de ontwikkeling van de landbouw gedomesticeerd en moesten daarna in de nabijheid van mensen blijven. Dat zou voor een groot, agressief roofdier (zoals de wolf, red. ) een lastige situatie zijn.

 • Maar als de domesticatie van wolven samenviel met het bestaan van jagers en verzamelaars, kan men zich voorstellen dat wolven eerst voordeel haalden uit karkassen die mensen achterlieten – een natuurlijke rol voor een grote vleeseter – en later dichter bij de mensen gingen verblijven;

” Het idee van wolven die gingen waar jagers en verzamelaars gingen, kan mogelijk verklaren hoe deze wolven uiteindelijk evolueerden tot de hond. De wolven die de mens volgden, zouden hun territorium hebben opgegeven en waarschijnlijk niet of nauwelijks meer gepaard hebben met wolven die in dat territorium achterbleven.

 • “We hebben vandaag de dag een vergelijkbaar proces,” vertelt Wayne;
 • Hij denkt dan aan wolven in Noord-Amerika die het rendier tijdens zijn duizend kilometerlange reis vergezelt;
 • Wanneer deze wolven tijdens de winter weer terugkeren naar hun eigen territorium, paren ze niet met wolven die daar leven en nooit migreren;

De onderzoekers denken dat ditzelfde proces speelde onder de wolven die achter de mens aangingen, waardoor zij zich uiteindelijk tot een aparte soort ontwikkelden. Het onderzoek van Wayne is ongetwijfeld niet onomstreden. Eerdere studies wezen er namelijk op dat de hond in het Midden-Oosten ontstond.

Wayne denkt die resultaten echter wel te kunnen verklaren. “Toen we eerder overeenkomsten ontdekten tussen wolven uit het Midden-Oosten en gedomesticeerde honden, waren die overeenkomsten waarschijnlijk het resultaat van kruisingen tussen honden en wolven.

Het suggereert niet per se dat de hond in het Midden-Oosten ontstond.

Hoe werd de wolf een hond?

Vroegste vormen domesticatie [ bewerken | brontekst bewerken ] – De hond is al eeuwenlang een mensenvriend bij uitstek; portret van Frederik de Grote met zijn zus Volgens genetisch onderzoek van Caries Vila (1997) zijn er op grond van verschillen in het mitochondriaal DNA vier verschillende groepen hondenrassen te onderscheiden. Die zijn mogelijk het resultaat van vier verschillende domesticaties in het verleden, die onafhankelijk van elkaar hebben plaatsgevonden, enige tienduizenden tot 100. 000 jaar geleden. [4] Duidelijk is dat de hond afstamt van de grijze wolf ( Canis lupus ) en niet van de coyote , de jakhals of een andere hondachtige: de verschillen van hond en wolf met al deze soorten zijn veel groter dan die tussen hond en wolf.

Het meest recente onderzoek plaatst de oorsprong van de hond in het Verre Oosten , enkele tienduizenden jaren geleden. De eerste aantoonbare relatie (grafresten van honden) van de wolf met de mens is omstreeks 14.

000 tot 17. 000 jaar geleden. [1] Het is niet zeker of de mens naar de wolf is gekomen of andersom. Beide hadden profijt van toenadering. De wolf werd door de mens gebruikt bij de jacht , om de kudde bijeen te houden en om met hun scherpe zintuigen te waarschuwen tegen vijanden.

 • Honden konden aaseters , andere ongewenste dieren en ongewenste mensen afschrikken en eventueel aanvallen en doden;
 • Mensen zorgden er op hun beurt voor dat deze wolven te eten kregen;
 • De wolf is een erg sociaal dier;

Hij leeft, net als de mens, in groepsverband ( roedels genoemd), met een sociale rangorde, waarbij bepaalde wolven het leiderschap op zich nemen. Dit maakt het dier mogelijk en aantrekkelijk als gezelschapsdier, waarbij de wolf de mens als leider beschouwde.

 • Gaandeweg begon men eisen aan het uiterlijk en gedrag van de wolf te stellen;
 • Zoals er verscheidenheid is bij mensen, zo is dat ook bij wolven;
 • Gelet op klimaat en geologie;
 • De tamme wolf werd gekruist op zijn eigenschappen, afzijdig gehouden van zijn wilde soortgenoten en werd huishond;

Als de hond alert was, dan werd hij gebruikt als waakhond. Als de hond stil en snel was dan was deze weer goed voor de jacht. Zo werd de basis gelegd voor het ontstaan van de verschillende rassen.

Kan een wolf met een hond paren?

16 apr 2014 om 07:58 Wolven paren verrassend vaak met honden, zo blijkt uit een nieuw wetenschappelijk onderzoek in de Kaukasus. Naar schatting één op de tien wolven en één op de tien honden in de Kaukasus heeft een voorouder die werd verwerkt door een kruising tussen de twee soorten.

Hoe heet de eerste hond?

Op 3 november 1957 lanceerden de Russen de kunstmaan Spoetnik II. Aan boord bevond zich een hondje genaamd Laika. De viervoeter werd het eerste dier dat levend rond de aarde zou cirkelen. Tijdens ruimtevaartprogramma’s waren al eerder dieren de ruimte ingestuurd, maar die hadden allemaal geen volledige omloop volbracht. Hondje Laika De drie jaar oude Laika was speciaal voor het project van de straat in Moskou gehaald. Haar naam is afgeleid van het Russische woord voor “blaffer”. Voorafgaand aan haar bijzondere reis onderging Laika verschillende operaties zodat sensoren voor hartslag, bloeddruk en ademhaling aangebracht konden worden. Ze werd getraind om in steeds kleinere ruimtes te kunnen overleven. Laika Op 3 november 1957 werd het hondje in de Spoetnik geplaatst om vervolgens vanaf het lanceerplatform bij Bajkonoer de ruimte in te worden geschoten. Dat Laika de ruimtereis niet zou overleven stond vooraf al vast, al suggereerden de Sovjets enige tijd dat het de bedoeling was het hondje weer levend terug op aarde te krijgen. De Spoetnik II was echter helemaal niet ontworpen voor een terugkeer naar de aarde.

 1. Laika zou de historische ruimtereis niet overleven;
 2. Daarnaast werd de hond af en toe rondgedraaid in een centrifuge zodat ze zou wennen aan veranderingen in zwaartekracht en men leerde haar voedsel in geleivorm te accepteren, omdat dat in de ruimte eenvoudiger toegediend kon worden;

Bijna twee weken na de lancering werd door de Sovjet-autoriteiten bekendgemaakt dat Laika was gestikt. Ongeveer tien dagen na de lancering, onder meer door zuurstofgebrek. Hierna zou de kunstmaan nog bijna vijf maanden om de aarde cirkelen, om op 14 april 1958 uiteindelijk te verbranden in de dampkring. Ruimtepak voor Laika ( CC BY-SA 2. 0 – James Duncan – wiki) In 2002, decennia later dus, maakte de Russische wetenschapper Dimitri Malashenkov bekend dat Laika veel eerder overleed, namelijk vijf tot zeven uur na de lancering. Ze zou zijn overleden aan oververhitting en stress, nog voor de voltooiing van de vierde omloop.

Kan een hond van een mens houden?

Houdt mijn hond van me? Als wij mensen van iemand houden, willen we natuurlijk ook weten of dit gevoel wederzijds is. Deze signalen willen we ook herkennen bij onze hond. We willen weten dat onze hond van ons houdt net zoals wij van hen houden. Honden hebben echter andere manieren om hun liefde te tonen.

 1. Ze kunnen “Ik hou van je” natuurlijk niet letterlijk uitspreken;
 2. Gelukkig kunnen ze ons op andere schattige manieren laten zien hoeveel ze van ons houden;
 3. Deze tekenen herkennen is gelukkig makkelijker dan je denkt;

Hieronder komen tien duidelijke signalen aan bod waarmee jouw hond laat zien dat hij van jou houdt. Het belangrijkste is dat je je ervan bewust bent dat jouw eigen instinct een cruciale factor is om de taal van jouw hond te begrijpen. Onze honden vertrouwen volledig op hun eigen instincten.

See also:  Vanaf Welke Leeftijd Hond 2X Per Dag Eten?

Onze menselijke instincten zijn een net zo betrouwbare leidraad als het gaat om het begrijpen van de taal van onze hond. Daarom zijn de volgende tien punten slechts een globale richtlijn. Dit artikel is dus een oriëntatiepunt, maar behandelt dus lang niet alle tekenen.

Misschien vindt jouw hond wel andere manieren om zijn liefde voor jou te tonen dan de 10 signalen die we in dit artikel noemen. Hoe beter jouw relatie met hem is, des te beter je in staat zult zijn om deze signalen te herkennen..

Hoe leefde de hond vroeger?

Wetenschappers hebben nieuw bewijs gevonden dat suggereert dat de moderne hond ontstond toen mensen naar Europa trokken. Het suggereert dat de moderne hond tussen de 27. 000 en 40. 000 jaar geleden het levenslicht zag. Tijdens een zoektocht naar schatten uit de IJstijd op een rivier in Siberië vonden onderzoekers tussen slagtanden van mammoeten en andere overblijfselen, naar het leek, een rib van een rendier. De vondst kan meer duidelijkheid geven over een belangrijke vraag waar veel wetenschappers nog steeds niet over uit zijn: wanneer ontstond de moderne hond? De moderne hond zou minstens 27. 000 jaar geleden zijn ontstaan. Oude Siberische wolven soorten hebben bijgedragen aan het ontstaan van de eerste hondenrassen zoals de Siberische Husky. Klik voor een vergroting. Bron: cell. com Onderzoek De hond was één van de eerste dieren die de mens domesticeerde.

 1. Na onderzoek in het laboratorium in Zweden bleek dit echter heel iets anders te zijn: het bot van een mannelijke wolf, die 35;
 2. 000 jaar geleden leefde;
 3. Inmiddels bestaan er vele studies die proberen te achterhalen wanneer dit precies gebeurde;

Volgens sommigen zouden honden 16. 000 jaar geleden zijn ontstaan in Zuidoost-Azië maar volgens anderen gebeurde dit in Europa, 32. 000 jaar geleden. Een andere groep claimt dat Russische en Belgische schedels van 30. 000 jaar geleden ‘s werelds eerste honden representeren.

 • Maar het kan ook zijn dat de oudste hondenschedels (16;
 • 000 jaar oud) zijn gevonden in Rusland en Duitsland;
 • Taymyr wolf Het DNA van het gevonden bot geeft aan dat de wolf in een cruciale periode leefde waarin een oude wolvensoort zich opsplitste in meerdere subsoorten die uiteindelijk hebben geleid tot de Taymyr wolf, de moderne grijze wolf waar de hedendaagse honden van afstammen;

Door middel van een berekening van de mutatieratio door DNA te vergelijken met dat van de Taymyr wolf en dat van andere soorten wolven en honden blijkt dat de moderne hond tussen de 27. 000 en 40. 000 jaar geleden ontstond. Precies de tijd waarin de moderne mens voor het eerst Europa binnentrad en de wolf tegenkwamen.

 1. Toch zijn er nog steeds veel onbeantwoorde vragen;
 2. Zo is het niet duidelijk of Siberische Huskies en sleehonden uit Groenland, allebei oude rassen, de eerste soort honden waren;
 3. Het DNA van de Taymur wolf matcht het meest met de twee rassen en dit zou betekenen dat zij al snel ontstonden toen honden zich afsplitsten van wolven;

Maar volgens de onderzoekers kan het ook heel goed mogelijk zijn dat de Siberische Husky en de sleehond gemeenschap hadden met nakomelingen van de Taymyr wolf. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Current Biology ..

Wat waren honden vroeger?

Alle honden lopen op vier poten: dit is bij ieder hondenras hetzelfde. Omdat ze onder hun voetzolen zachte kussentjes hebben, kunnen honden zonder moeite rennen over steentjes, grind of bospaden. Ook zorgen de zachte kussentjes ervoor dat ze niet uitglijden.

Wat de hond zo bijzonder maakt, is dat honden beter horen dan mensen. Dit maakt honden goede oplettende beesten, omdat ze inbrekers bijvoorbeeld veel beter horen dan mensen. Daarnaast is de neus van honden ook beter dan de neus van mensen.

De neus is namelijk erg belangrijk voor de hond, want ze gebruiken geuren om met elkaar te praten. Zo laten honden geuren achter op bepaalde plekken, bijvoorbeeld om te laten zien dat deze plek van hun is. Dit wordt het afbakenen van het gebied genoemd. Omdat de neus van een hond altijd nat is, kunnen ze hier beter mee ruiken.

 • En omdat de meeste honden erg goed kunnen zien in het donker en in de schemering, zijn ook de ogen van honden over het algemeen beter dan de ogen van mensen;
 • Kortom: de zintuigen van honden zijn erg sterk;

Bron: spreekbeurten. info/hond Hoewel de meeste honden heel braaf zijn, zijn ze van oorsprong een roofdier. Zo stamt de hond officieel af van de hondachtigen, waar ook bijvoorbeeld de wolven en vossen onder vallen. De tamme hond zoals wij deze kennen, stamt af van de wolf.

Dit zie je ook wel terug als je goed kijkt, want wolven lijken erg veel op honden. Het enige verschil tussen honden en wolven, is dat honden veel tammer zijn dan wolven en wolven in het wild leven. Vroeger waren onze honden echte wilde wolven.

Zo’n 15. 000 jaar geleden merkten deze wolven dat mensen soms afval achter lieten. Dat afval was een hapje, waar de wolf niet hard voor hoefde te werken. Hierdoor kwam de wolf vaak bij mensen in de buurt. Na een tijdje, merkten de mensen dat de wolf hen goed kon helpen bij de jacht.

 • In ruil daarvoor kregen de wolven eten, warmte en een schuilplaats;
 • Een wilde wolf in je tent is natuurlijk niet zo’n goed idee;
 • Maar hoe meer de wolf samenwerkte met de mens, hoe tammer hij werd;
 • Daardoor ontstond een rustige versie van de wolf, waarmee de mens vrienden werd;

Zo is onze huishond ontstaan. Onze huishond begint natuurlijk me een kop. Deze hondenkoppen kunnen erg van elkaar verschillen, want ieder hondenras ziet er anders uit. De één heeft een grote kop, de ander een kleine kop. Aan de kop zitten twee oren, die kunnen hangen of rechtop staan.

 1. Honden met rechtopstaande oren kunnen beter horen, omdat hun oor het geluid niet tegenhoudt;
 2. Honden horen veel beter dan mensen, ze kunnen zacht geluid van ver af horen en weten precies waar het van daan komt;

De hond heeft een groter blikveld dan wij, omdat zijn ogen wat meer naar de zijkant zitten. Hij kan de kleur rood niet goed zien, waarschijnlijk ook de kleur geel niet. Ook stilstaande dingen ziet de hond minder goed en zijn beeld is minder scherp dan dat van ons.

Maar bewegende dingen en in het donker kunnen ze een stuk beter zien! Bron foto: honden-plein. nl De snuit zit aan de voorkant van de kop. Hoe langer de snuit, hoe beter de hond kan ruiken. Ze ruiken wel 10.

000 keer beter dan wij! Onder de snuit zit de mond, met wel 42 sterke, scherpe tanden. De hond kauwt namelijk bijna niet op zijn voedsel, maar slikt het in grote happen door. De buik verwerkt de grote stukken, met behulp van bacteriën in de maag en darmen.

Onze huishond loopt een vier poten, die elk vier tenen hebben. Soms hebben ze nog een teen aan de (hogere) achterkant van de poot, die heet de “Hubertusklauw”. Deze teen wordt niet meer gebruikt, maar is een overblijfsel vanuit de “evolutie”.

(de groei en de ontwikkeling van de hond door de jaren heen) De poten zitten vast aan de borst, rug en achterhand. Deze kunnen breed en gespierd zijn. kort, lang of slank, want ieder hondenras ziet er anders uit. Dit geldt ook voor de staart, die aan het einde van de rug vast zit.

Wat at een hond vroeger?

Voorouders van de hond pasten hun voedingspatroon aan – In de laatste ijstijd veranderde de levenswijze van de mens: men veranderde van nomade in boer. Daardoor verbleven mensen langere tijd op dezelfde plaats. De voorouders van de hond, die in de omgeving van de mens leefden, pasten hun voedingspatroon aan.

Zij begonnen te leven van het afval van de mens, dat uit onder meer botten en vleesresten bestond. Met de opkomst van de menselijke landbouw veranderde het voedingspatroon van de hond nog meer. Via een genmutatie verkreeg de hond tienduizend jaar geleden vier tot dertig kopieën van het zetmeelverterende gen voor het enzym amylase.

Ter vergelijking: wolven bezitten slechts twee kopieën van dit gen. Hierdoor waren honden beter in staat om plantaardig voedsel te verteren, en konden ze gevoerd worden met wat er op de boerderij voorhanden was.

Waar is een hond goed voor?

  01/02/2016 Een hond kan je hele leven veranderen. Wist je dat een hond ons gezond en gelukkig kan maken? Hondenbezitters weten het al, maar je hoeft geen hond te hébben om toch te kunnen genieten van een hond. Want ook als oppas of hondenuitlater kun je al moois ervaren dat de hond de mens te bieden heeft.

  Dit zijn de redenen waarom een hond ons gelukkig maakt: 1) Je bent nooit meer alleen Met een hond heb je een maatje die er altijd voor je is, die je niet veroordeelt en die áltijd blij is dat je er bent.

  Stel: je wordt wakker met een ochtendhumeur, je zit niet zo lekker in je vel vandaag. Maar dan komt je blije vriendje al kwispelend aanlopen. Hij legt z’n kop op je schoot en kijkt je met grote, lieve ogen aan: “Baasje, wees maar niet verdrietig. Zullen we naar buiten gaan?” En weg is je ochtendhumeur 🙂 2) Je krijgt voldoende buitenlucht.

  en je komt op de mooiste plekken! Drie tot vier keer per dag moet de hond worden uitgelaten. En wie dat eenmaal gewend is weet dat dat geen straf is. In het drukke, dagelijkse leven op het werk of binnen achter de computer, is het fijn om buiten weer helemaal op adem te komen.

  Met de hond leer je de mooiste plekjes in de buurt kennen. Je komt elke dag in de mooiste bossen en parken, waar je hond heerlijk kan ravotten en jij lekker tot jezelf kunt komen. Wie dagelijks met z’n hond wandelt voelt zich beter, gezonder en krijgt de kans elke dag te genieten van de natuur. Hoe Is De Hond Ontstaan 3) Een hond leert je veel over jezelf Een hond is net een spiegel. Honden zijn goudeerlijk en hun reactie op menselijk gedrag is puur en ongefilterd. Hij reageert dan ook heel direct op jouw gedrag en emoties. Dat kan best confronterend zijn: hij pikt jouw stress, angst of boosheid feilloos op. Maar ook je vertrouwen en kalmte heeft effect op de hond.

  Wie z’n hond goed wil leren kennen zal ook zichzelf leren kennen. En dat levert een bijzondere band met je hond op! 4) Met je hond doe je leuke sociale contacten op Met een leuke hond ben je altijd een interessante voorbijganger: “wat een lieve hond! hoe heet hij?”  En wie weleens met honden wandelt weet dat je meestal in contact komt met andere hondenbezitters.

  Dat is leuk, want je kunt dan ervaringen uitwisselen over jullie honden. En de honden kunnen leuk met elkaar spelen! Natuurlijk, niet iedereen zit altijd om een praatje verlegen, en als je er geen zin in hebt kun je ook vriendelijk gedag zeggen en doorlopen. Maar wie wel zin heeft aan leuke nieuwe contacten heeft aan een hond een fijne sociale vriend! Hoe Is De Hond Ontstaan 5) Een hond is gezond Dat rijmt en het is nog waar ook! Een hond is hartstikke goed voor je gezondheid. Niet alleen omdat je er van in beweging moet komen, maar het hebben van een huisdier kan ook helpen je stress te verminderen, je bloeddruk te verlagen en bij de aanmaak van het ‘gelukshormoon’ endorfine. Met een hond herstellen mensen ook sneller en beter na ziekte, en het hebben van een huisdier is ook gunstig voor de gezondheid van ouderen.

  1. En kinderen die met honden opgroeien ontwikkelen minder vaak allergieën en astma;
  2. 6) Een hond maakt je kind gelukkig Geen groter geschenk voor een kind dan hem of haar op te laten groeien met huisdieren;
  See also:  Wat Te Doen Bij Hitte Hond?

  Tegen een hond kan het kind al zijn geheimen vertellen. De hond oordeelt niet en zal er altijd voor je zijn! Onderzoek heeft dan ook aangetoond dat het hebben van huisdieren goed is voor de emotionele en fysieke gezondheid van kinderen. En wie al vroeg verstandig en voorzichtig om leert gaan met huisdieren heeft daar z’n hele leven lang profijt van. En de dieren natuurlijk ook! Hoe Is De Hond Ontstaan 7) Een hond geeft zin aan het leven Want het hebben van hond is een grote verantwoordelijkheid. In de ogen van de hond ben jij als baas zijn hele wereld, de allerbelangrijkste persoon in zijn leven. Hij is afhankelijk van jou. Jij bent verantwoordelijk voor zijn fysieke en mentale gezondheid. Klinkt dat eng? Voor hondenbezitters is dat juist mooi. Je geeft zo’n prachtdier een mooi leven.

  Zeker wie weleens een hond geadopteerd heeft weet hoe geweldig het is om zo’n beestje een fijn thuis te geven. Een hond geeft echt kleur aan je leven! Omdat het hebben van een hond zo’n belangrijke taak is, is het natuurlijk wel belangrijk dat je er goed over nadenkt.

  Lees hier meer over de aanschaf van een hond. En waarom maakt jouw hond jou gelukkig? Wat is er zo mooi aan het hebben van een hond? Deel je mooiste hondenverhalen in de comments of op onze Facebookpagina Paulien.

  Wat is de makkelijkste hond?

  Golden Retriever Ze vinden het heerlijk om met jou op de bank te zitten, maar zijn nog steeds actief genoeg om het gezin bij te houden. Golden Retrievers hebben een geweldig karakter en zijn gemakkelijk te trainen, waardoor ze een uitstekende keuze zijn als honden voor beginners.

  Welke hond luistert het beste?

  De golden retriever is met de juiste training een uiterst gehoorzame hond. Het mooiste bewijs daarvan zijn de blindengeleide- en hulphonden.

  Wat zijn de gevaarlijkste honden ter wereld?

  Kaukasische Herder – Maak kennis met de topper van onze lijst, ook wel bekend als Kaukasische Owcharka. Deze hond kan erg groot wordenen tot wel 100 kilogram wegen. Voor een volwassen mannetje is de gemiddelde levensduur 10 – 12 jaar..

  Hoe heet de eerste hond?

  Op 3 november 1957 lanceerden de Russen de kunstmaan Spoetnik II. Aan boord bevond zich een hondje genaamd Laika. De viervoeter werd het eerste dier dat levend rond de aarde zou cirkelen. Tijdens ruimtevaartprogramma’s waren al eerder dieren de ruimte ingestuurd, maar die hadden allemaal geen volledige omloop volbracht. Hondje Laika De drie jaar oude Laika was speciaal voor het project van de straat in Moskou gehaald. Haar naam is afgeleid van het Russische woord voor “blaffer”. Voorafgaand aan haar bijzondere reis onderging Laika verschillende operaties zodat sensoren voor hartslag, bloeddruk en ademhaling aangebracht konden worden. Ze werd getraind om in steeds kleinere ruimtes te kunnen overleven. Laika Op 3 november 1957 werd het hondje in de Spoetnik geplaatst om vervolgens vanaf het lanceerplatform bij Bajkonoer de ruimte in te worden geschoten. Dat Laika de ruimtereis niet zou overleven stond vooraf al vast, al suggereerden de Sovjets enige tijd dat het de bedoeling was het hondje weer levend terug op aarde te krijgen. De Spoetnik II was echter helemaal niet ontworpen voor een terugkeer naar de aarde.

  • Laika zou de historische ruimtereis niet overleven;
  • Daarnaast werd de hond af en toe rondgedraaid in een centrifuge zodat ze zou wennen aan veranderingen in zwaartekracht en men leerde haar voedsel in geleivorm te accepteren, omdat dat in de ruimte eenvoudiger toegediend kon worden;

  Bijna twee weken na de lancering werd door de Sovjet-autoriteiten bekendgemaakt dat Laika was gestikt. Ongeveer tien dagen na de lancering, onder meer door zuurstofgebrek. Hierna zou de kunstmaan nog bijna vijf maanden om de aarde cirkelen, om op 14 april 1958 uiteindelijk te verbranden in de dampkring. Ruimtepak voor Laika ( CC BY-SA 2. 0 – James Duncan – wiki) In 2002, decennia later dus, maakte de Russische wetenschapper Dimitri Malashenkov bekend dat Laika veel eerder overleed, namelijk vijf tot zeven uur na de lancering. Ze zou zijn overleden aan oververhitting en stress, nog voor de voltooiing van de vierde omloop.

  Welke hond komt oorspronkelijk uit China?

  • Maat: Medium
  • Hoogte: 44-51 cm
  • Gewicht: 20-27 kg
  • Levensverwachting: 8-12 jaar
  • Type vacht: Korthaar
  • Kleuren: Alle kleuren behalve wit
  • FCI-groep: Pinscher – Schnauzer – Molossian – Zwitserse Berghond en Veedrijvershond

  Hoe Is De Hond Ontstaan De Shar-Pei komt oorspronkelijk uit China. Dit zeldzame hondenras met de huidplooien en de schelpvormige oren is nu ook in de westerse wereld bekend. Het door de FCI erkende hondenras is ingedeeld in groep 2. De kalme en wilskrachtige Shar-Pei houdt ervan om in een eigen gezin te leven.

  Hoe leefde de hond vroeger?

  Wetenschappers hebben nieuw bewijs gevonden dat suggereert dat de moderne hond ontstond toen mensen naar Europa trokken. Het suggereert dat de moderne hond tussen de 27. 000 en 40. 000 jaar geleden het levenslicht zag. Tijdens een zoektocht naar schatten uit de IJstijd op een rivier in Siberië vonden onderzoekers tussen slagtanden van mammoeten en andere overblijfselen, naar het leek, een rib van een rendier. De vondst kan meer duidelijkheid geven over een belangrijke vraag waar veel wetenschappers nog steeds niet over uit zijn: wanneer ontstond de moderne hond? De moderne hond zou minstens 27. 000 jaar geleden zijn ontstaan. Oude Siberische wolven soorten hebben bijgedragen aan het ontstaan van de eerste hondenrassen zoals de Siberische Husky. Klik voor een vergroting. Bron: cell. com Onderzoek De hond was één van de eerste dieren die de mens domesticeerde.

  Na onderzoek in het laboratorium in Zweden bleek dit echter heel iets anders te zijn: het bot van een mannelijke wolf, die 35. 000 jaar geleden leefde. Inmiddels bestaan er vele studies die proberen te achterhalen wanneer dit precies gebeurde.

  Volgens sommigen zouden honden 16. 000 jaar geleden zijn ontstaan in Zuidoost-Azië maar volgens anderen gebeurde dit in Europa, 32. 000 jaar geleden. Een andere groep claimt dat Russische en Belgische schedels van 30. 000 jaar geleden ‘s werelds eerste honden representeren.

  Maar het kan ook zijn dat de oudste hondenschedels (16. 000 jaar oud) zijn gevonden in Rusland en Duitsland. Taymyr wolf Het DNA van het gevonden bot geeft aan dat de wolf in een cruciale periode leefde waarin een oude wolvensoort zich opsplitste in meerdere subsoorten die uiteindelijk hebben geleid tot de Taymyr wolf, de moderne grijze wolf waar de hedendaagse honden van afstammen.

  Door middel van een berekening van de mutatieratio door DNA te vergelijken met dat van de Taymyr wolf en dat van andere soorten wolven en honden blijkt dat de moderne hond tussen de 27. 000 en 40. 000 jaar geleden ontstond. Precies de tijd waarin de moderne mens voor het eerst Europa binnentrad en de wolf tegenkwamen.

  Toch zijn er nog steeds veel onbeantwoorde vragen. Zo is het niet duidelijk of Siberische Huskies en sleehonden uit Groenland, allebei oude rassen, de eerste soort honden waren. Het DNA van de Taymur wolf matcht het meest met de twee rassen en dit zou betekenen dat zij al snel ontstonden toen honden zich afsplitsten van wolven.

  Maar volgens de onderzoekers kan het ook heel goed mogelijk zijn dat de Siberische Husky en de sleehond gemeenschap hadden met nakomelingen van de Taymyr wolf. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Current Biology ..

  Wat is de geschiedenis van de wolf?

  Heel lang geleden, in de  ijstijd , waren er al wolven. Toen waren de wolven nog klein, ongeveer zo groot als een kat. Ze leefden in  Noord-Amerika. Hieruit ontstonden de oerwolven en deze waren al veel groter dan de eerste wolven. De oerwolf lijkt ook het meest op de wolf die wij nu kennen.

  De oerwolven zouden via  Alaska  naar  Siberië  zijn getrokken. De meeste wolven hebben deze reis echter niet overleefd. Ooit waren wolven een gewone verschijning op het gehele  Noordelijk halfrond , maar door toedoen van de mens is hun leefgebied drastisch ingeperkt.

  Voor een deel is dat omdat het leefgebied door de mens voor andere doeleinden in gebruik genomen is, nl. voor huizen,. In Europa is de wolf steeds verder teruggedrongen. In de zestiende eeuw kwamen er nog wolven voor in  Engeland , maar hier worden ze al eeuwen niet meer waargenomen.

  In Nederland en België is de wolf sinds het begin van de negentiende eeuw verdwenen. Al zijn er de laatste jaren al een aantal wolven gezien in ons eigen land. De wolf was nog in redelijke aantallen aanwezig in  Noorwegen ,  Zweden ,  Finland ,  Rusland ,  Polen , en waarschijnlijk ook in  Tsjechië.

  In het Europa waren vroeger aanvallen van wolven op mensen niet algemeen, maar ze maakten wel deel uit van de alledaagse risico’s van het leven. De wolf is, zoals de meeste van jullie zullen weten, de voorouder van de hond. Eeuwenlang is de wolf als een gruwelijk moordend wezen beschouwd, omdat het zogezegd honderden mensen had gedood.

  Maar toen ze het dier gevangen hadden, bleek dat de wolf leed aan hondsdolheid! Dus als je een wolf ziet, weet je dat hij je niet  direct  zal vermoorden. De Latijnse naam van de wolf is Canis Lupus. Dat wil zeggen “grijze wolf”.

  Hij is zo ruim 200. 000 jaar oud. (niet één wolf want die worden maar 15 jaar).