Hoe Krijgt Een Hond Hondsdolheid?

Hoe Krijgt Een Hond Hondsdolheid

Hoe kunt u besmet raken? – Het rabiësvirus komt vooral voor bij honden, vleermuizen, vossen en katten. Het virus kan via het speeksel van een dier in het lichaam komen door een beet, krab of lik. Er is geen kans om rabiës op te lopen door contact met urine, ontlasting of bloed van een mens of dier die met rabiës besmet is.

Hoe weet je of een hond hondsdolheid heeft?

Rabiës is een ernstige virusinfectie van de hersenen met een altijd fatale afloop eens de symptomen zichtbaar worden. Het is een zoönose, wat betekent dat de ziekte kan worden overgedragen van dieren op mensen. De ziekte komt wereldwijd voor. Nederland is echter al jaren rabiësvrij.

 • De gevallen die bekend zijn in Nederland van de afgelopen 20 jaar hebben de infectie elders opgelopen;
 • Vleermuizen in Nederland kunnen soms wel besmet zijn;
 • De infectie wordt overgedragen via speeksel;
 • Het gaat dan ook vrijwel altijd om een beet van een besmet dier;

Besmette vleermuizen, wasberen, stinkdieren en vossen zijn hierbij meestal de boosdoener. Met rabiës besmette dieren zijn niet altijd te herkennen. Verdacht is het als een dier agressief en onrustig is, of als een dier dat normaal in het wild leeft abnormaal tam is.

De incubatietijd (tijd van besmetting tot symptomen) verschilt enorm: 1 week tot 8 maanden. Ook de symptomen zijn niet meteen altijd even duidelijk. Veel voorkomende symptomen zijn gedragsveranderingen, agressie, speekselen, moeite met slikken en verlammingsverschijnselen beginnend aan de achterhand.

Als eenmaal de symptomen zich voordoen is het verloop erg progressief en volgt de dood meestal binnen 7 dagen. Diagnose wordt meestal pas definitief na onderzoek op hersenweefsel van het overleden dier. Het verleden van een beet bij een niet-gevaccineerd dier tezamen met de progressieve neurologische symptomen geeft meestal al een sterk vermoeden.

Behandeling van deze ziekte is helaas niet mogelijk. Wel kunnen we mensen en dieren behandelen indien ze net gebeten zijn door een besmet dier. Eigenlijk is dit ook preventie, aangezien diegene op dat moment nog geen rabiës heeft.

U kunt uw hond of kat beschermen tegen het rabiësvirus door uw dier te laten vaccineren. Na vaccinatie is een hond volledig beschermd tegen rabiës of hondsdolheid. In Nederland is dit niet verplicht en ook niet direct nodig omdat het zo goed als niet voorkomt. U kunt uw hond of kat beschermen tegen het rabiësvirus door uw dier te laten vaccineren Wij delen o. interessante feitjes en weetjes over jouw huisdier. Volg ons op Facebook en Instagram.

See also:  Vanaf Welke Leeftijd Mag Een Hond Naar Het Strand?

Hoe groot is de kans op hondsdolheid?

Wanneer risico – Rabiës of hondsdolheid is een infectieuze virusziekte die het zenuwstelsel van mensen en andere zoogdieren kan aantasten. Mensen kunnen rabiës krijgen via speeksel (bijten, likken) van een zoogdier zoals hond, vos, aap, maar ook van een vleermuis met rabiës.

 1. Niet bij iedere beet van een hond of krab van een kat is een verdenking op rabiës gerechtvaardigd;
 2. Het virus komt in Nederland alleen voor bij sommige soorten vleermuizen;
 3. De kans dat iemand in Nederland rabiës oploopt na een honden- of kattenbeet is daarom bijzonder gering;

Uit te sluiten is het echter nooit. Een beet in land waar het virus veel voorkomt zoals in veel Afrikaanse en Oost-Europese landen, vormt daarentegen wel een groot risico en is dodelijk voor mens en dier als niet direct wordt behandeld. In het geval u denkt te zijn gekrabd, gebeten of gelikt door een dier dat mogelijk met rabiës is besmet (bijvoorbeeld een doorgaans betrouwbare hond die plotseling bijt zonder een duidelijke reden) moet men onmiddellijk een arts raadplegen.

Hoe snel krijg je hondsdolheid?

Incubatietijd: Meestal 20-90 dagen. Besmettelijke periode: Mens-op-menstransmissie nooit beschreven. Symptomen: Prodromaal: niet-specifieke symptomen. Neurologische fase: encefalitis (rabiës furiosa, rabiës paralytica, en aerofobie of hydrofobie.

Hebben honden in Nederland hondsdolheid?

Rabiës is een dodelijke infectieziekte die onder andere voorkomt bij honden en katten. Rabiës komt niet voor in Nederland, maar komt nog wel voor in Oost Europa. Vermoedt u dat een dier deze ziekte heeft? Meld het dan direct bij de NVWA. Dat is wettelijk verplicht.

Is hondsdolheid dodelijk?

Wat is hondsdolheid? – Rabiës, ook wel hondsdolheid genoemd, wordt veroorzaakt door een virus. U kunt besmet raken via een beet, krab of lik van een geïnfecteerd dier. Infectie is in veel gevallen dodelijk. Rabiës komt bijna overal in de wereld voor, maar de kans om de ziekte in Nederland te krijgen is klein.

See also:  Vanaf Wanneer Wordt Een Hond Loops?

Kun je hondsdolheid overleven?

Rabiës is een dodelijke ziekte. In de internationale literatuur wordt bij hoge uitzondering melding gemaakt van patiënten met symptomen van rabiës die de ziekte overleefd hebben. In de richtlijn Rabiës van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ( LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding ) van het RIVM staat dat wereldwijd 7 mensen rabiës hebben overleefd.

 1. Naar aanleiding van een recent in Nederland gemelde patiënt met rabiës ontstond de discussie of de rabiëspatiënten die in de afgelopen jaren wereldwijd gemeld zijn en de ziekte overleefden, inderdaad rabiës hadden;

Dit artikel beschrijft een literatuuronderzoek naar het aantal mensen dat ooit een mogelijke rabiesinfectie heeft overleefd en hun karakteristieken.

Wat kun je tegen hondsdolheid doen?

Wat is het? – Hondsdolheid of rabiës is een virale infectie die het centraal zenuwstelsel van zoogdieren aantast. Mensen worden meestal besmet na een beet , een krab of via speeksel van geïnfecteerde honden , katten, vossen, vleermuizen of apen. Wanneer het dier aan intacte huid likt, of er enkel contact is met de pels, uitwerpselen of bloed, is er geen besmettingsgevaar.

Welke landen zijn vrij van hondsdolheid?

Risicogebieden – Rabiës komt wereldwijd voor. Alleen Nieuw-Zeeland, Antarctica, grote delen van Oceanië, Japan, een aantal Europese landen en sommige eilanden zijn vrij van rabiës. In Noord-Amerika en een deel van Oost-Europa komt rabiës alleen bij wilde zoogdieren voor.

 • In andere regio´s, zoals West-Europa, komt het alleen bij vleermuizen voor;
 • Op het Indiase subcontinent, Zuidoost-Azië, Afrika en delen van Latijns Amerika komt rabiës ook bij huisdieren, zoals honden, voor (zie kaart );

In deze landen is het risico voor reizigers het hoogste.

Wat moet je doen als je hondsdolheid hebt?

Rabiës kan in een vroegtijdig stadium, dus zo snel mogelijk na een eventuele besmetting, worden behandeld. De behandeling bestaat uit toediening van het specifieke antiserum Menselijk Anti Rabiës Immunoglobuline (MARIG) (aan reizigers zonder voorafgaande vaccinaties) en aanvullende vaccinaties. De aard van de behandeling is dus afhankelijk van:

 • eerder toegediende vaccinaties
 • de beschikbaarheid van het specifieke antiserum
 • de lokale rabiësbehandelprogramma’s.

Heeft elke hond rabiës?

Oorzaak hondsdolheid – Rabiës is het virus dat hondsdolheid veroorzaakt. Vrijwel elk zoogdier kan de ziekte oplopen. In Europa komt dit vooral door vossen en vleermuizen. Het Rabiësvirus dat vleermuizen met zich meebrengen is een andere vorm van Rabiës, maar wordt net zo goed overgedragen op mensen, katten en honden.

See also:  Hoe Vaak Moet Ik Mijn Hond Ontwormen?

Heeft elke hond rabiës?

Oorzaak hondsdolheid – Rabiës is het virus dat hondsdolheid veroorzaakt. Vrijwel elk zoogdier kan de ziekte oplopen. In Europa komt dit vooral door vossen en vleermuizen. Het Rabiësvirus dat vleermuizen met zich meebrengen is een andere vorm van Rabiës, maar wordt net zo goed overgedragen op mensen, katten en honden.

Hoe snel werkt rabiës vaccinatie hond?

In sommige landen gelden naast bovengenoemde wetgeving extra regels: –

 • Titerbepaling. Sommige landen vereisen een rabiës titer bepaling (bloedtest). De rabiës titer bepaling kan pas  21 dagen na de vaccinatie  datum worden uitgevoerd. Het bloed moet worden opgestuurd naar een  gecertificeerd laboratorium  en de uitslag duurt soms enkele weken.
 • Ontwormen en behandeling tegen teken. Sommige landen vereisen dat uw hond voor vertrek door een dierenarts wordt  ontwormd met praziquantel (Milbemax). Bovendien zijn er landen die naast ontworming ook een behandeling tegen teken vereisen. Deze ontworming en tekenbehandeling moet in het Europees dierenpaspoort worden  genoteerd met datum en tijdstip.
 • Een gezondheidsverklaring. Sommige landen vereisen een door de dierenarts afgegeven gezondheidsverklaring.
 • Regels voor bepaalde rassen. In sommige landen gelden speciale regels voor en geldt zelfs een verbod op bepaalde hondenrassen. Het gaat hierbij niet alleen om raszuivere honden, maar ook om honden die op bepaalde rassen lijken.
 • Extra verplichte vaccinaties. In sommige landen is naast de verplichte rabiës vaccinatie ook de vaccinatie tegen parvo virus, hondenziekte, De ziekte van Weil, Hepatitis contagiosa canis verplicht. Dit is gelijk aan de jaarlijkse vaccinatie in Nederland.
 • Uitsluiten van infecties. In sommige landen is het verplicht om voor vertrek infecties met bepaalde parasieten, bacteriën en virussen uit te sluiten.

Voor meer gedetailleerde regels en wetgeving van Europese landen kunt u terecht op de website van het  Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren  (LICG). Regels kunnen bovendien regelmatig veranderen, wij adviseren u dan ook om voor de meest recente regels contact op te nemen met de  ambassade  van het desbetreffende land.