Hoe Lang Duurt Een Roesje Bij Een Hond?

Hoe Lang Duurt Een Roesje Bij Een Hond
Waar dient u thuis rekening mee te houden? – Na een roesje of narcose is het normaal dat uw huisdier dezelfde dag nog wat suf blijft. Ook kunnen sommige dieren misselijk zijn en weinig eetlust hebben. De dag erna hoort hij weer grotendeels opgeknapt te zijn.

Hoe lang duurt roesje bij hond?

Hoe lang duurt het voordat een roesje uitgewerkt is? Doordat u een roesje heeft gehad, duurt het nog enige tijd voordat de medicijnen zijn uitgewerkt. Daarom blijft u na het onderzoek nog een ½ tot 1 uur in bed liggen, totdat u weer goed wakker bent. Ook nu weer controleren we uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte.

Wat kost een roesje bij een hond?

Hond onder narcose, wat zijn de kosten? – Op het moment dat je hond geopereerd moet worden of een gebitsbehandeling ondergaat, zal de dierenarts narcose toepassen. Hierdoor is je hond bewusteloos, voelt hij geen pijn en zijn de spieren ontspannen. Wanneer jouw hond behandeld wordt, zijn de kosten van een narcose vaak, maar niet altijd bij de kosten van de behandeling inbegrepen.

Wat is het verschil tussen een roesje en narcose?

Het roesje wordt door de endoscopist/arts gegeven. Een roesje is géén narcose. U hoeft dus niet beademd te worden. De meeste mensen herinneren zich door het roesje achteraf weinig tot niets van het onderzoek.

Hoe krijgt een hond een roesje?

Met een roesje wordt vaak een injectie domitor bedoeld, en dat kun je opheffen met antesedan. En dat is dus heel duur en daarom doen niet alle praktijken dat met als gevolg dat je de hele dag met een suffe hond zit. Bij een narcose wordt er na de domitor een 2e injectie gegeven, meestal is dat ketamine.

Kan een hond dood gaan van narcose?

In vergelijking met diergeneeskundige zorg is in de geneeskunde bij mensen het narcoserisico nog een fors stuk lager. Volgens Joost Uilenreef, Europees medisch specialist in anesthesiologie en pijnmanagement bij dieren, komt dit omdat specifieke complexe zorg voor risicopatiënten vooral wordt geboden bij gespecialiseerde centra.

 1. Kan de diergeneeskunde hier lessen uit halen? – Er mag dan ook meer en betere aandacht komen voor de begeleiding van narcose bij dieren;
 2. Dat vindt AniCura Specialistische Dierenkliniek Utrecht (SDU);
 3. Zij maakt hier zelf werk van door de aanstelling van Joost Uilenreef, dierenarts en Europees veterinair specialist anesthesiologie en pijnmanagement;

Samen met hem gaat de SDU lezingen en nascholing organiseren voor dierenartsen en dierenartsassistenten. Wij gingen in gesprek met Joost over de risico’s en complicaties van narcose bij dieren en gaan dieper in op zaken die baasjes belangrijk vinden. Hart voor Dieren: Waarom is het risico op complicaties tijdens de narcose bij mensen lager dan bij dieren? Joost Uilenreef: Bij mensen is de anesthesie rondom een operatie veel uitgebreider georganiseerd, omdat er simpelweg meer geld voor beschikbaar is.

Dat betekent dat er meer artsen met specialistische kennis zijn én ze beschikken over meer geavanceerde apparatuur. Elk ziekenhuis heeft altijd tenminste 1 anesthesioloog die een anesthesie-team aanstuurt en de complexe situaties zelf mee begeleidt.

De taken op de operatiekamer in het ziekenhuis zijn helder verdeeld, je hebt een operatie-team en een anesthesie-team. Bij dieren is dit – vanwege de hoge kosten van deze vorm van zorg – anders, maar zo efficiënt mogelijk georganiseerd. Hierbij doen minder mensen hetzelfde werk, en bepaalt de dierenarts die opereert tegelijkertijd ook de anesthesie. HvD: Welke complicaties kunnen optreden? Joost: Complicaties die kunnen optreden bij dieren zijn hetzelfde als bij mensen. Bij lange operaties of kleine dieren ligt sterke afkoeling op de loer. Het dier kan te diep of niet diep genoeg in anesthesie zijn, de bloeddruk kan instabiel worden of het hart onregelmatig gaan samentrekken. Wanneer dit niet onder controle kan worden gekregen, kunnen belangrijke orgaanfucties bedreigd worden of zelfs deels uitvallen.

Momenteel zijn er in Nederland nog maar enkele erkende medisch specialisten anesthesie voor dieren werkzaam. Meer complexe operaties worden hier uitgevoerd met dezelfde verdeling in taken zoals bij de narcose bij mensen.

Bij het ontwaken worden deze problemen dan vaak pas zichtbaar, in de vorm van niet goed doorademen na het verwijderen van het adembuisje en langzaam of heel onrustig wakker worden. Naarmate het dier voor de narcose minder fit of ernstig ziek is, neemt de kans op complicatie toe.

Maar dat hoeft niet het geval te zijn! Wanneer de dierenarts de gezondheidstoestand van het dier goed kent, kan de anesthesie op de problemen van het dier worden aangepast. Ook kunnen de risico’s op complicaties tijdens de narcose van tevoren al ingeschat en besproken worden.

Als er dan tijdens de narcose complicaties optreden, heeft de dierenarts deze al voorzien en kan hij direct de juiste behandeling geven. Zo blijven de gevolgen voor het dier ook beperkt. HvD: Sterven er regelmatig dieren door narcose? Joost: In Nederland zijn hier geen cijfers van bekend.

In het Verenigd Koninkrijk is het enige jaren geleden wel onderzocht. Hieruit bleek dat bij gezonde honden en katten het risico op overlijden tot twee dagen na de narcose ruim tweehonderd keer hoger ligt dan bij de mens.

In Nederland herkennen wij ons helemaal niet in deze cijfers, maar in Nederland is er ook (nog) geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. De kans op complicaties met ernstige gevolgen voor het dier neemt duidelijk toe wanneer het dier al ernstiger onderliggende aandoeningen aan vitale organen heeft, zoals luchtwegen, hart, longen, hersenen, lever of nieren.

 1. Wanneer dergelijke aandoeningen niet bij de dierenarts onder de aandacht komen kan de narcose hier ook niet op worden aangepast, wat tot complicaties kan leiden;
 2. HvD: Wat kan er anders, of beter bij anesthesie? Joost: De winst zit hem vooral in meer aandacht voor het van tevoren opsporen van dieren met aandoeningen of een slechte conditie, omdat deze dieren een verhoogd narcose risico hebben;

Ook kan het dier meerdere onderliggende aandoeningen hebben, die in kaart gebracht moeten worden. Door bij de huisdiereigenaar goed door te vragen en bij twijfel eventueel nader onderzoek te doen kunnen aandoeningen al vooraf worden vastgesteld en zo mogelijk worden behandeld.

 • Vervolgens kan een anesthesieprotocol gevolgd worden waar de praktijk bekend mee is en die aansluit bij wat het dier nodig heeft;
 • Zo wordt het risico verminderd;
 • Ik werk nu ruim 12 jaar als anesthesioloog in Nederland en heb mijzelf ten doel gesteld om mijn kennis en ervaring over anesthesie en pijnbestrijding beschikbaar te stellen voor alle klinieken;

Om zo gezamenlijk meer aandacht en betere zorg rondom de narcose bij dieren te realiseren. Zo organiseren we vanuit de Specialistische Dierenkliniek Utrecht (SDU) regelmatig kennissessies voor dierenartsen en dierenartsassistentes over anesthesie en helpen we bij het maken van de vertaalslag naar hoe ze dit in de eigen praktijk zo goed mogelijk kunnen benutten.

Dieren met meerdere onderliggende aandoeningen, waarbij aanpassingen aan de anesthesie gedaan moeten worden, kunnen doorverwezen worden naar een specialistische kliniek waar een Europees specialist anesthesiologie werkzaam is.

Niet alle huisdiereigenaren zijn bekend met mogelijkheid dat ze hun eigen dierenarts hiernaar kunnen vragen. De vaak complexere zorg is bij een kliniek als de SDU, met alleen maar erkend medische specialisten, door veel ervaring heel efficiënt ingericht. HvD: Hoe kunnen huisdiereigenaren beter geïnformeerd worden over de risico’s en bijwerkingen van narcose? Joost: Een gezond jong-volwassen dier zonder ziekteverleden heeft geen verhoogd anesthesie risico. En is voor de standaard onderzoeken en operaties onder narcose bij uitstek goed af bij de eigen dierenarts. Deze kan de vragen over de in de praktijk gebruikte narcose-protocollen beantwoorden. Bijvoorbeeld welke pijnstilling en welke ondersteunende zorg in de vorm van extra zuurstof, infuus en actief warm houden er wordt gegeven tijdens de narcose en bij het wakker worden.

Naast meer geavanceerde en meer intensieve zorg rondom de narcose, kunnen complexe onderzoeken en behandelingen onder narcose in kortere tijd worden uitgevoerd. Een optimale behandeling onder een op maat uitgevoerde narcose met een zo kort mogelijk duur verlaagt aantoonbaar het narcose risico.

Met deze zorg en bewaking van de vitale functies bij gezonde dieren houdt de dierenarts zijn narcose-ervaring op peil en kan hij ook sneller mogelijke complicatie herkennen en daar naar handelen. Deze ervaring is waardevol wanneer er dieren met een verhoogd narcose risico – zoals hele jonge, of oude dieren en dieren met minder reserve in de vitale orgaanfunctie – onder narcose gaan.

 • De weerbaarheid tegen de effecten van narcose is bij deze dieren verminderd Meer ondersteuning en bewaking tijdens de narcose bij deze dieren zorgt ervoor dat ze doorgaans goed door de narcose komen;
 • Met name het weer wakker worden heeft nadrukkelijker aandacht nodig;

De bewakingsapparatuur is dan vaak al afgekoppeld en er is soms niet onafgebroken een assistente meer aanwezig als alles aanvankelijk goed lijkt te gaan. De assistente moet vaak weer helpen bij een volgende operatie of aan de balie. De dierenarts kan voor advies ook contact met mij opnemen en zo kunnen we een anesthesieprotocol afgestemd op het dier maken en de risico’s met de eigenaar bespreken.

 1. HvD: En wat kunnen baasjes doen om complicaties zoveel mogelijk te helpen voorkomen? Joost: Voor huisdiereigenaren is het echt heel belangrijk dat ze, voordat het dier wordt geopereerd en onder narcose gaat, de juiste informatie doorgeven over de gezondheidstoestand van hun dier;

Zonder deze kennis kan de dierenarts de narcose niet goed afstemmen en wordt het risico op complicaties groter. Vertel hem of haar over de conditie, gezondheid, vastgestelde aandoeningen, allergieën voor geneesmiddelen en resultaten van eerdere onderzoeken.

Met deze informatie kan de dierenarts met zijn team een plan opstellen. Wat vaak wordt onderschat ter voorbereiding van een operatie en de daarbij behorende narcose is het belang van het nuchter houden. Als het dier niet nuchter onder narcose gaat en er in de maag voedselresten, vetdruppels, plantenresten etc.

zitten, dan kan dit bij het onder narcose gaan omhoogkomen en kan het dier zich verslikken. Met een grote kans op een longontsteking, dit is een zeer ernstige complicatie. Het is belangrijk goed de instructies van de dierenarts rondom nuchter houden en medicatie op te volgen.

(Zie kader links) HvD: Wat gebeurt er als anesthesie niet correct wordt toegepast? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor het dier? Joost: Als een dier een algehele anesthesie krijgt voor een operatie, bijvoorbeeld een knie-operatie dan is het doel van de anesthesie dat het dier niets meemaakt van de ingreep; dat hij niet reageert op pijnprikkels tijdens de ingreep, dat de vitale organen van het dier voldoende zuurstofrijk bloed krijgen om goed te blijven functioneren en dat het dier weer vlot en comfortabel – en zonder pijn – wakker wordt.

Als de anesthesie niet goed is toegepast zou je dat merken aan een of meerdere van bovenstaande punten. Het zou kunnen dat het dier op de operatie reageert (te lichte narcose) of meteen na de operatie veel pijn ervaart. Dit is niet wenselijk, want onvoldoende pijnstilling verhindert een optimaal herstel.

Ook is de kans dan groot dat bij een volgend bezoek aan de dierenkliniek het dier door de eerdere ervaring veel meer stress gaat vertonen. Als de bloed- en zuurstofvoorziening van de organen van het dier kritiek wordt, ontstaan de al eerder genoemde complicaties en wordt het dier in het ergste geval helemaal niet meer wakker.

Ook kan na het ontwaken, eenmaal weer thuis het dier de eerste dagen suf en futloos blijven. HvD: Bij welke diersoort treden doorgaans de meeste problemen bij narcose op en waarom? Joost: Uit het eerder aangehaalde onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk blijkt dat konijnen het meeste risico lopen. Dit heeft denk ik met name te maken met het feit dat konijnen, maar ook cavia’s en knaagdieren vaker in veel slechtere conditie bij de dierenarts komen. Dit zijn prooidieren; ze geven daardoor minder snel dan andere diersoorten aan dat ze ziek zijn. Hierom en het feit dat konijnen bekend staan op hun complicaties bij narcose, maakt dat eigenaren of de kliniek het soms wat langer aankijken voordat ze het dier voor behandeling onder narcose brengen.

 1. Echter, wanneer door dit afwachten de conditie van het dier verder verslechtert wordt de kans op complicaties tijdens de narcose alleen maar groter;
 2. Zo houden we het beeld dat konijnen minder goed op de narcose reageren onbedoeld in stand;

Je kunt bij een ziek konijn daarom maar beter zo snel mogelijk contact opnemen met de dierenarts en niet wachten tot hij misschien zelf wel weer beter wordt. HvD: Waar moet een baasje vooral rekening mee houden als   een dier onder narcose is geweest? Joost: De eerste uren na de narcose is het dier vaak moe.

 • Dit is vaak een combinatie van de spanning en het herstel van de operatie en de narcose;
 • Het dier moet wel hebben laten zien goed te reageren op de eigenaar voordat het mee naar huis mag;
 • Ook als dieren lopend de kliniek verlaten, gaan ze thuis vaak weer even lekker slapen;
See also:  Hoe Lang Wandelen Hond 6 Maanden?

Afhankelijk van de gekozen anesthesiemethode kan er na de narcose wat opmerkelijk gedrag voorkomen. Bij de hond zie je soms wat dronkenmansgang, huilen of joelen. De kat geeft kopjes en kan soms ook een dronkenmansgang vertonen. Als het dier slaapt, is het belangrijk dat hij wel weer makkelijk wakker te maken is met bijvoorbeeld de geur van voedsel of door even voorzichtig wakker te schudden en toe te spreken.

 • Maar dit testen is alleen te adviseren als – eenmaal weer thuis- de eigenaar bezorgd is of het herstel wel normaal verloopt;
 • Het elk half uur wakker schudden verstoort een goede rust van alle huisgenoten en is dus niet nodig wanneer het dier rustig ademt;

Als het niet lukt het dier te wekken, is het belangrijk meteen contact op te nemen met de dierenarts. Die kan inschatten of het nodig is langs te komen. De volgende dag zal het dier gedurende de dag weer helemaal zichzelf worden. Janken, veel likken of verstoppen kunnen tekenen van pijn en ongemak zijn, dan is het verstandig even contact op te nemen met de dierenarts. .

Hoe lang duurt ontwaken uit narcose hond?

Bijeffecten en uitleg – Een hond onder narcose brengen is al niet fijn, maar soms krijgen de eigenaren een schok als ze hun hond weer zien ontwaken. Soms kan dit gepaard gaan met wat lijkt op stuiptrekkingen en grommen. Met de hond is op dat moment totaal geen contact te krijgen.

 • Erger nog, het kan voorkomen dat ze agressief reageren terwijl het normaal de liefste hond ter wereld is;
 • Omdat meer mensen hier mee in aanraking kunnen komen, hebben we deze vraag neergelegd bij onze dierenarts;

Zij kwam terug met het volgende: Echt agressief zijn met het wakker, heb ik nog nooit meegemaakt. Elke hond reageert anders op narcose middelen en het verschilt dus ook hoe snel ze “mentaal” weer de oude zijn. Bij de meeste honden is dit de dag erop (na een nacht lekker verder uit slapen) sommige honden, zeker als ze wat ouder zijn, doen er 3-5 dagen over om weer helemaal het oude karakter te hebben.

Daarom geven wij de honden ook niet half slapend mee na een operatie of narcose, omdat we willen dat ze weer redelijk stabiel kunnen lopen en ook op basis van het op dat moment getoonde gedrag de eigenaar een goed beeld kunnen geven wat hij de komende uren kan verwachten aan sloomheid, “afwijkend gedrag” en de verwachte herstel snelheid.

Meestal kunnen we hier door onze ervaring een goede inschatting van maken. Wat we regelmatig zien is dat honden die zo en zo al de neiging hebben om wat agressief te zijn (met name angstagressie) of die heel neurotisch/ druk zijn eerder mogelijk wat afwijkend/agressief kunnen reageren na wakker worden.

 1. Dit omdat ze dan nog onvoldoende wakker zijn en prikkels heftiger door krijgen, verrast worden omdat ze iets niet aan zien komen, of van slag zijn omdat ze niet kunnen reageren zoals ze zouden willen;
 2. Maar bij 99% van de honden die wij onder narcose hebben, geeft dit geen agressief gedrag hooguit wat chagrijnig zijn;

Maar eigenlijk alle honden zijn al door deze fase heen voor we ze überhaupt mee naar huis geven, dus de baas merkt er dan niks van omdat hij mentaal weer wakker genoeg is om normaal op de baas te reageren. Bepaalde pijnstillers (de morfine achtige) kunnen bij honden die er gevoelig voor zijn wel een ander reactie patroon geven.

 1. Ze werken dan vaak langer door dan de gebruikelijke 6-8 uur, het dier is langer sloom en reageert wat afwezig, best te vergelijken met stoned;
 2. In zo’n geval zien we dit al met meegeven van het dier en wordt daar ook voor gewaarschuwd;

Bij bepaalde ingrepen is deze pijnstiller gewoon nodig omdat de normale pijnstilling gewoon niet voldoende werkt. Denk hierbij aan alle orthopedische operaties. Pijn na een ingreep is een andere reden om eventueel agressief te reageren. De hond snapt niet waarom hij ineens met wat pijn wakker wordt en is daar chagrijnig door en kan dit dan dus even afreageren.

Dit word dan versterkt door het mentaal nog niet helemaal de oude zijn zeker de eerste 12 uur na de operatie. Dit gebeurd vooral bij de wat dominantere honden die normaal gesproken al maar net onder de baas staan.

De minder dominante honden zijn in zo’n geval namelijk alleen maar blij met de steun en aandacht van het baasje. Kortom zeker de eerste 12 uur na de operatie is de hond van slag, is hij mentaal minder stabiel en is het reactie vermogen sterk verminderd.

dit is gewoon vergelijkbaar met mensen, de hond hersteld zelfs nog wat sneller. Bij 99% van de dieren moet dit bij meegeven naar huis door de dierenarts thuis absoluut geen problemen meer geven omdat ze op dat moment al voldoende hersteld zijn.

Honden die na een narcose blijvend agressiever blijven komen zelden voor. Vaak was er dan op hersen niveau iets al niet helemaal goed en heeft de narcose dat proces versneld. Bij erg dominante of juist bange honden kan bij het niet goed aanpakken van het onder narcose brengen (en dan heb ik het niet over de gekozen middelen) natuurlijk gedragsmatig wat fout gaan.

Maar over het algemeen uit zich dat daarna in angst(agressie) bij de dierenarts en veranderd er niks in de thuissituatie. Samengevat: – Een dierenarts moet je vertellen hoe hij/zij inschat wat de situatie van de komende uren gaat worden.

Als de dierenarts het niet verteld, vraag er dan naar! – Een dierenarts mag/moet een hond niet meegeven aan mensen als deze nog niet voldoende ontwaakt is. – Oudere honden hebben vaak langer nodig om geheel te herstellen – Honden die al problemen vertonen of er tegen aan hikken, kan dit gedrag versterkt worden door de narcose – Honden die uit narcose komen, hebben pijn.

 1. Een dier die pijn heeft kan vervelend reageren naar de omgeving, helemaal als daar ook nog een bepaalde versuftheid bij komt;
 2. Ze reageren dan defensief als bescherming voor zichzelf Onderstaand is nog een stukje over de narcose zelf, ook geschreven door de dierenarts;

Het wegbrengen voor een operatie is zowel voor hond als baasje altijd spannend. Grote vraag van veel mensen is altijd: wat is nu precies het narcose risico? Het aanwezige narcose risico word bepaald door de volgende punten: 1. Een goed lichamelijk onderzoek voorafgaand aan de narcose om aanwezige risico’s op te sporen, zoals bijvoorbeeld een hartruis.

 1. De juiste keuze van narcosemiddelen in de voor het individuele dier juiste doseringen;
 2. Er is dus geen standaardnarcose, dit moet per dier bekeken worden!!!!!!! 3;
 3. Een goede controle van ademhaling, hartslag, en temperatuur tijdens de operatie;

En heel belangrijk: een goede controle tijdens het wakker worden van de hond. Regelmatig controleren van de ademhaling, pols, temperatuur, vrij zijn van de adem weg en het tijdig wakker spuiten als de gebruikte narcosemiddelen dit mogelijk maken. Te snel wakker spuiten kan ook spierkrampen en lichte agressie veroorzaken omdat dan nog niet alle middelen uitgewerkt zijn 5.

Goede uitleg aan de eigenaar bij weer naar huis gaan van de hond over wat hij kan verwachten van de na effecten van de narcose. Als dierenarts hebben we de beschikking over een groot aantal verschillende narcosemiddelen, die we alleen of in een combinatie kunnen gebruiken (met als voordeel dat we van beide dan minder hoeven te geven).

Elk middel heeft zijn gewenste effecten maar ook een minder gewenste extra belasting van een of meerdere orgaansystemen zoals het hart, de longen, de lever en/ of de nieren. Een (jonge) gezonde hond kan prima met deze “extra” belasting omgaan , waardoor het narcose risico zeer klein is.

De honden worden na de operatie over het algemeen snel wakker, willen ‘s avonds al weer eten en even uit, en zijn dan de volgende dag bij het geven van een goede pijnstilling (afhankelijk van de ingreep) weer vrijwel de oude.

Bij de zogenaamde senior honden ligt het risico wat hoger. Bij deze honden kan er namelijk sprake zijn van onderliggende problemen zoals beginnend nier- of leverfalen. Daarom raden we ook bij alle honden ouder dan 8 jaar een bloedonderzoek aan voorafgaand aan de narcose.

Vinden we hierin afwijkingen dan kunnen we voor andere middelen kiezen die zo min mogelijk door de lever of nieren uitgescheiden hoeven te worden. Indien nodig kunnen we dan ook door middel van een infuus de lever en nierfunctie ondersteunen.

Op deze manier kunnen we er dan voor zorgen dat het narcoserisico gering is en dat het nier- of leverfalen ook niet erger word door de narcose. Bij het horen van een hartruis moet er eerst een echo van het hart gemaakt worden voor het dier onder narcose gaat.

Afhankelijk van de ernst en het type van de hartafwijking kunnen we dan bepalen of het verantwoord is om de hond onder narcose te brengen en zo ja met welke narcose middelen. Het narcoserisico blijft in dit geval altijd groter.

Een extra aandachtspunt is de narcose bij alle kortsnuitige honden (bulldog, mopshond etc. Door de afwijkende bouw van de neus, luchtwegen en het gehemelte hebben dit type honden normaal al moeite met de ademhaling. Zodra ze wat verdoofd raken door de narcosemiddelen zal door ontspannen van alle spieren in veel gevallen de luchtpijp afgesloten worden waardoor ze kunnen stikken.

Deze honden moeten op dit moment dus heel snel geïntubeerd worden zodat ze weer een vrije adem weg hebben. Met name de recovery (het wakker worden) kan bij deze rassen kritisch zijn, de tube mag er pas uit op het moment dat ze echt weer goed zelf kunnen slikken en ademen (wat in veel gevallen neerkomt op net voordat ze tube op willen gaan eten!!!) en ook de uren daarna moet de ademhaling goed gecontroleerd worden.

Bij voldoende ervaring met het onder narcose brengen van deze rassen en een goede controle tijdens de recovery is het narcoserisico gering. Narcose is maatwerk en moet aangepast worden aan het individuele dier, met een goed onderzoek vooraf en een goede controle tijdens en na de narcose is het risico zeer klein.

Waarom piept hond na narcose?

Uw hond of kat is in het Dierenziekenhuis onder narcose geweest (of zal onder narcose gaan) voor een behandeling of operatie. Wij geven onze patiënten afhankelijk van het soort ingreep en de risico ervan een specifiek voor die patiënt samengestelde narcose om de ingreep zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Door de narcose kan de lichaamstemperatuur, normaal tussen de 38 en 39 graden, dalen. Ook heeft narcose invloed op de ademhaling en de bloedsomloop. Na de narcose zal dit allemaal weer terugkeren naar normaal.

Het kan echter een tijdje duren voordat alles weer helemaal normaal is. Daarom zijn huisdieren na narcose vaak onrustig en kunnen ze piepen, rillen, jammeren of met de kop zwaaien. Het lijkt alsof uw dier dan pijn heeft. De oorzaak echter van dit gedrag is het uitwerken van de narcose, niet de pijn! Wij geven tijdens en na de operatie zeer sterke pijnstillers.

 • Deze zorgen ervoor dat de pijn zoveel als mogelijk verdwijnt;
 • Helaas kan de pijn, zeker bij grote operaties, nooit helemaal weggenomen worden;
 • Door goede pijnstilling kan dit gelukkig wel tot een minimum beperkt blijven;

De volgende punten zijn voor u belangrijk om in de gaten te houden kort na (met name de eerste 12 uur) de narcose: Leg uw dier op een warme plaats (maar niet op een hete plaats, in de volle zon of tegen een kokende verwarming) onder een handdoek of deken, evt.

Hoe lang hond misselijk na narcose?

Als uw hond geopereerd moet worden is dat niet iets om onvoorbereid te ondergaan. Daarom geven we via deze brief aan waar u op moet letten bij de voor- en nazorg van de operatiepatiënt. Mocht u toch nog vragen hebben, bel dan gerust naar de praktijk. Afspraak Met de assistente kunt u aan de balie of telefonisch een afspraak maken voor de operatie van uw hond. Voorzorg De voorzorg is de belangrijkste taak voor u als eigenaar om uw hond goed voorbereid de operatie in te laten gaan. Lees daarom aandachtig de onderstaande punten door.

 • Zorg dat de hond nuchter is. Anders braakt hij/zij mogelijk tijdens de narcose en kan er voedsel in de longen terechtkomen. De hond mag daarom de avond ervoor na 22. 00 uur geen eten meer krijgen, water drinken mag wel.
 • Laat uw hond voordat u naar de kliniek komt nog even goed plassen en zijn/haar ontlasting doen.
 • Breng uw hond met een halsband en (bij voorkeur een korte) riem.
 • Laat een telefoonnummer achter waarop u de hele dag bereikbaar bent.
See also:  Hoe Gebruik Je Een Koelmat Voor De Hond?

Opname De opname van uw hond wordt door de dierenarts of door de assistente gedaan. Meestal nemen we uw huisdier direct op in onze opname. Zo kan hij/zij wennen aan de luchtjes van de praktijk en onderzoeken we hem/haar later zelf. De operatie wordt voorafgegaan door een pre-anesthetisch onderzoek , dit betekent dat de algemene toestand van uw hond wordt bekeken en hart en longen beluisterd worden.

Zij zal u wijzen op de belangrijkste punten waar u op moet letten voordat u de hond op de dag van de operatie brengt. Tevens zal zij met u een tijd afspreken waarop uw dier gebracht mag worden. Het is ook mogelijk voorafgaand aan de narcose en ingreep een bloedonderzoek te laten doen, waarmee o.

diverse orgaanfuncties kunnen worden beoordeeld. Voor oudere dieren en dieren met ziekteverschijnselen raden we dit altijd aan vooraf te controleren. Op basis van de uitslag kunnen er indien nodig (aanvullende) maatregelen worden genomen. De operatie Dit is de moeilijkste tijd voor u als eigenaar, het wachten op ons telefoontje.

 • Er is altijd een risico verbonden aan een operatie en anesthesie, uiteraard doen we er alles aan om dit te minimaliseren;
 • Na de operatie houden wij uw hond nog enige tijd ter observatie om in een rustige en verwarmde ruimte bij te kunnen komen;

Als de hond weer voldoende wakker is mag hij/zij weer naar huis. We bellen altijd even om het u te laten weten. Nazorg operatie Als u uw hond weer mee naar huis heeft genomen, begint de nazorg. Er zijn een aantal belangrijke punten waar u op moet letten. Lees daarom aandachtig de onderstaande punten door.

 • Geef uw hond na afloop van de operatie de eerste paar uur nog geen eten, ook al is hij/zij al meer dan 12 uur nuchter. U mag ‘s avonds beginnen met kleine hoeveelheden eten, maar geeft u te snel te veel eten dan kan de hond misselijk worden en gaan braken. Wacht dan tot de volgende morgen, maar begin ook dan met kleine beetjes.
 • Drinken mag uw dier al direct na thuiskomst zodra hij/zij hiertoe in staat is maar ook hiervoor geldt weer: met kleine beetjes. Let op! Laat de bak met water niet staan. De hond kan namelijk in zijn/haar versufte toestand in de bak met water in slaap vallen, en dan gebeuren er ongelukken.
 • Vooral de eerste dagen heeft uw hond veel extra zorg en aandacht nodig. Door de narcose kan uw hond wankel, sloom en misselijk zijn. Dit verdwijnt meestal snel. Let er op dat uw hond niet weer suf wordt. De hond moet wel op uw aandacht reageren. Houd de hond warm en rustig.
 • Laat uw hond de eerste dagen na de operatie uitsluitend aan de lijn uit, wel regelmatig maar niet te lang achter elkaar. Probeer springen en spelen zoveel mogelijk te voorkomen in verband met eventuele hechtingen.
 • Als u medicijnen meekrijgt staat het gebruik en de dosering op de verpakking. U hoeft daar pas een dag na de operatie mee te beginnen, tenzij anders aangegeven door dierenarts of assistente.
 • Operatiewonden worden bij huisdieren meestal niet verbonden. Gaat uw hond er toch aan likken of bijten, dan is het verstandig de hond een kap of petshirt om te doen, deze zijn verkrijgbaar bij uw dierenarts. Het is de bedoeling dat uw hond de kap/petshirt de eerste 10 dagen dag en nacht omhoudt.
 • Na ongeveer 14 dagen is de wond nagenoeg genezen. De hechtingen lossen vanzelf op dus u hoeft daarvoor niet terug te komen, tenzij anders aangegeven.
 • Ziet de wond er niet mooi uit of is het rood/gezwollen, neem dan contact met ons op.

Overleg Hoe Lang Duurt Een Roesje Bij Een Hond Als alles goed verloopt zal uw hond weer snel de oude zijn. Maar soms gebeuren er dingen waardoor u ongerust kunt worden. Wanneer moet u ons raadplegen?

 • Als de hond enkele uren na thuiskomst nog steeds erg suf is of steeds suffer wordt.
 • Als de hond erg koud aanvoelt.
 • Als er meer dan enkele druppels bloed uit de operatiewond komen, de wond langere tijd blijft bloeden of wanneer het dier bleek wordt.
 • Als de hond veel braakt.
 • Als de hond de dag na de operatie nog niet drinkt en de tweede dag na de operatie nog niet eet.
 • Als de wond rood of dik wordt.

Wat kost gebitsreiniging hond onder narcose?

Kosten gebitsreiniging bij katten – Het voorkomen van gebitsproblemen bij de kat is lastiger dan bij de hond. Tandsteen en tandplak kunnen worden voorkomen door het poetsen van de tanden, maar tanden poetsen is bij de meeste katten niet echt mogelijk. Dus ben je aangewezen op gebitsreiniging door de dierenarts.

Een grondige gebitsbehandeling gebeurt altijd onder narcose, omdat het anders onmogelijk is om onder de tandvleesrand te reinigen. Een aantal aandoeningen aan het gebit van je kat, zoals het ontstaan van FORL en FCGS, zijn helaas ook niet altijd te voorkomen.

Een speciale dieetvoeding en gebitsverzorgende kauwproducten helpen ook om het gebit van je kat gezond te houden. Het tandsteen verwijderen en polijsten onder narcose inclusief narcosebegeleiding, pijnstilling etc. kost bij de meeste dierenartsen tussen de 70 en 100 euro.

Hoe lang werkt een roesje door?

Als u een roesje heeft gehad, duurt het nog enige tijd voordat de medicijnen zijn uitgewerkt. Daarom blijft u na het onderzoek nog 1 tot 2 uur uur in uw bed op de uitslaapkamer totdat u weer goed wakker bent. Gedurende deze tijd worden uw hartslag en zuurstofgehalte bewaakt.

Wat zijn de bijwerkingen van een roesje?

Hoe lang herstel na roesje?

Door het sedatiemiddel bent u nog wat slaperig en suf op het moment dat u naar huis mag. U mag daarom niet alleen naar huis. U mag tot 12 uur na het onderzoek niet deelnemen aan het verkeer of machines bedienen. Ook het nemen van belangrijke beslissingen moet u uitstellen.

Wat kost het verwijderen van een tumor bij een hond?

Operatiekosten – Een tumor kan op verschillende manier behandeld worden. Een tumor kan chirurgisch verwijderd worden, behandeld worden door middel van chemotherapie of bestraald worden. De kosten van een deze behandelingen liggen tussen de €500 en €1. 500,-.

Waarom mag een hond niet eten na narcose?

Belangrijke tips voor thuis:   –

 • Vaak zal uw dier een infuusnaald in een bloedvat van de poot krijgen, waardoor wij medicijnen en infuusvloeistof kunnen geven. Als uw dier weer mee naar huis gaat, wordt de infuusnaald eruit gehaald en wordt er een verbandje om de poot gedaan. Dit verbandje mag na 15 minuten weer verwijderd worden, anders kan de poot dik worden.
 • Leg uw dier op een warme plaats (maar niet op een hete plaats tegen de verwarming of in de volle zon) onder een deken of handdoek. Eventueel kunt u er een warme kruik gewikkeld in een handdoek bijleggen.
 • Laat uw dier zoveel mogelijk met rust in een vertrouwde omgeving. Door de narcose kan uw dier soms nog wat gedesoriënteerd zijn.
 • Na de narcose mag uw dier wel drinken. Begin met kleine beetjes lauwwarm water.
 • Wacht met eten geven tot uw dier goed wakker is. Te snel eten geven na een narcose leidt vaak tot misselijkheid en braken. Wacht daarom minimaal een aantal uren na de narcose en begin met kleine porties. Het kan zijn dat uw dier op de dag van de narcose geen eetlust heeft, dit is niet erg.
 • Veel likken aan de wond kan leiden tot irritatie of ontsteking. Wij adviseren dan ook om likken te voorkomen door uw hond een  Medical Pet Shirt  of  kap/kraag  om te doen. Deze zijn bij onze klinieken en via Dierapotheker. nl te koop.
 • De eerste 10 dagen na de operatie moet uw dier rustig blijven voor een optimale wondgenezing. Laat uw hond aan de lijn uit en laat hem/haar geen balspelletjes doen, springen of zwemmen. Wij adviseren om uw kat deze periode binnen te houden.
 • Mocht het nodig zijn, dan krijgt uw dier medicijnen mee. Volg de instructies op het etiket op en maak de antibioticumkuur altijd af. Lukt het niet goed om de medicijnen in te geven?
 • Tien dagen na de operatie zien we uw dier graag terug voor controle van de wond en eventueel verwijderen van de hechtingen. U kunt hiervoor een afspraak maken. Deze kosten zijn inbegrepen bij de operatie.

Waarom hond in laten slapen?

Hond inslapen bij ziekte – Uw hond kan bijvoorbeeld ongeneeslijk ziek zijn. Als uw hond hiervan als gevolg geen kwaliteit van leven meer heeft en veel pijn heeft, kan het beter zijn voor uw hond om deze in te laten slapen. In sommige gevallen is het menselijker om uw hond in te laten slapen dan hem pijn te laten lijden.

Waarom rijen honden?

Bestijgen. Waarom?   – Bestijgen/berijden, zonder dat er sprake is van voortplanting, is een veel voorkomend fenomeen onder honden. Er zijn honden die op knuffels of dekentjes rijden, er zijn honden die de benen van mensen bestijgen en het komt ook veel voor tussen honden onderling.

 • Al met al is het gedrag wat voor hondeneigenaren vaak als “gênant” wordt ervaren;
 • Waarom doen honden dit? Zoals bij alle verschijnselen rondom honden, zijn er ook over bestijgen vele uiteenlopende meningen en theorieën;

Er zijn mensen die beweren dat het bestijgen onderdeel is van spel, anderen beweren dat het te maken heeft met dominantie. Uiteraard koppelen veel mensen het bestijgen aan voortplanting en seksueel getint gedrag. Net zoals bij kwispelen of blaffen, wat vele uiteenlopende betekenissen kan hebben, kan ook de verklaring voor bestijging per hond en per situatie verschillend zijn.

 • Hieronder worden een aantal verklaringen behandeld;
 • Opwinding of ongerustheid In alle gevallen is er tijdens het bestijgen sprake van een emotionele reactie, denk hierbij aan bijvoorbeeld angst, verlangen of frustratie;

Bij deze reacties speelt ook stress of opwinding een rol (niet per se seksuele opwinding, maar ook opwinding in het algemeen). Onderzoek toonde aan dat bestijging aanzienlijk vaker voorkomt bij druk spelende honden. Dit kan heel goed te maken hebben met de opwinding die veroorzaakt wordt door het spelen.

Die opwinding wordt vervolgens door de hond geuit via het bestijgen en rijden. Er kan zo veel (sociale) opwinding in het lichaam van de hond opbouwen, dat de hond een gedeelte van de opgedane opwinding omzet in seksueel gedrag wat compleet uit z’n verband is geraakt.

Met de seksuele drang tot voorplanting heeft het dan vrij weinig te maken. Opwinding vindt niet alleen plaats tijdens spelen. Een hond kan ook opgewonden, ongerust of gestrest raken bij binnenkomst van bezoek, of wanneer er een onbekende hond in het huis van een een hond verblijft, of wanneer hij signalen waarneemt die aangeven dat hij gaat wandelen.

Allemaal situaties waarbij de hond uit opwinding of stress kan gaan bestijgen/rijden. In de meeste van deze gevallen is het bestijgen een vorm van overspronggedrag, ook wel conflictgedrag genoemd. Dit niet logisch lijkende (misplaatste) gedrag wordt ingezet wanneer twee gedragssystemen met elkaar botsen.

Bijvoorbeeld: een hond die buiten bij het zien van een onbekende hond zowel wil toenaderen als vluchten en vervolgens heel druk begint te graven. Het graven kan in zo’n geval gezien worden als overspronggedrag. Dominantie* Veel hondenliefhebbers zien bestijgen als een teken van dominantie en het uitoefenen van controle.

 • Wat is dominantie precies en waar past bestijgen in dat plaatje? Volgens de biologische wetenschap en veterinaire gedragskunde is dominantie geen karaktereigenschap , maar wordt het als term gehanteerd bij het voorspellen van interacties tussen twee individuen die een sociale relatie met elkaar hebben;

Een individu kan als dominant omschreven worden wanneer er duidelijk sprake is van een vaststaand patroon waarbij verschillende situaties steeds voordelig uitpakken voor hetzelfde individu. Denk hierbij aan toegang tot belangrijke bronnen als voedsel, een geprefereerde rustplaats of voortplantingspartner.

Het consequent ‘winnende’ individu is in dat geval dominant te noemen ten opzichte van het andere individu. Wanneer deze status is vastgesteld, stelt het andere individu zich zodanig op (onderdanig, toegevend) dat het dominante individu iedere keer zijn voordeel behaald.

See also:  Likmat Hond Waarom?

Hiermee wordt eventuele escalatie (agressie, vechten) voorkomen. Dominantie dient binnen de gedragsleer dus vooral als een model waarmee vrede bewaard wordt tussen individuen. Ook is het iets wat een vaststaande relatie omschrijft. Bij onderzoeken naar interacties tussen honden is het tot op heden nog niet gelukt om het bestijgen te linken aan dominantie.

Je zou dan namelijk verwachten dat de hond die bestijgt een dominante status heeft of verkrijgt en daarmee dan dus ook z’n voordeel behaald in andere situaties met onderdanig gedrag van de tegenpartij als gevolg.

Dit bleek niet te bewijzen. Honden die zich ‘onderdanig’ gedroegen (verlaagd benaderen, bek likken), bestegen zelf ook regelmatig de honden waarbij ze dit gedrag toonden. Een hond is dus zeer waarschijnlijk niet bezig met het behalen van een dominante status wanneer deze andere honden, mensen of objecten bestijgt.

Sociale provocatie Het bestijgen zou ook gezien kunnen worden als een vorm van sociaal contact en het onderzoeken van een sociale band. Honden kunnen bestijgen om aandacht af te dwingen, of om een reactie uit te lokken (aangeleerd gedrag).

Soms lijkt het op een soort ‘pesten en testen’ waarbij een hond aandacht/reacties probeert uit te lokken en meteen test hoe ver hij kan gaan. Niet elke hond is hier van gediend. De meeste honden ervaren het niet als prettig wanneer zij bestegen worden. Hormonaal Bestijgen komt voor bij zowel pups als volwassen honden, bij zowel reutjes als teefjes en bij zowel gecastreerde (of gesterriliseerde) als ongecastreerde (intacte) honden.

Wanneer teefjes loops zijn is er wel een grotere drang voor reutjes om teefjes te bestijgen en loopse teefjes laten ook uitnodigend gedrag zien waarbij zij zich ‘aanbieden’. Hormonen spelen vooral een rol wanneer het bestijgen van seksulee aard is.

De hormonen stimuleren voortplantingsdrang met bestijgen als gevolg. Vaak gaat dit gepaard met het likken aan elkaars geslachtsdelen en soms gaan reutjes er zelfs een beetje van klappertanden. Onderzoek heeft aangetoond dat de drang voor reutjes om te bestijgen iets lijkt af te nemen nadat castratie heeft plaatsgevonden.

 1. Castratie zorgt er echter over het algemeen niet voor dat het gedrag compleet wordt uitgedoofd;
 2. Er gaat dus meer achter bestijgen schuil dan alleen invloed van hormonen;
 3. Aangeleerd gedrag Hoewel er ook een instinctieve factor mee kan spelen bij, met name, seksuele drang om te bestijgen (voortplanting), vallen de meeste gevallen van bestijging onder aangeleerd gedrag;

We dienen dus rekening te houden met een motiverende factor. De hond haalt er iets prettigs uit voor zichzelf en wordt er dus voor beloond, wat als gevolg heeft dat hij het gedrag gaat herhalen. Aandacht/de reactie die er op volgt (ook voor aandacht van mensen geldt dat elke vorm van reageren gezien kan worden als aandacht, zelfs als het negatief bedoeld is) kan een motiverende factor zijn, maar het kan ook zijn dat de hond het bestijgen lichamelijk als prettig ervaart.

De hond leert dan om op een voor hem prettige manier een overschot aan opwinding/stress/energie kwijt te raken. Het bestijgen kan in sommige gevallen (vaak wanneer er sprake is van stress) zelfs onderdeel worden van obsessief-compulsief gedrag, waarbij het gedrag overmatig uitgevoerd wordt.

In dat geval doe je er goed aan om een professionele, gediplomeerde gedragstherapeut in te schakelen. Conclusie Er kunnen diverse redenen zijn waarom je hond bestijgt/rijdt. Wanneer je er achter probeert te komen waarom jouw hond dit gedrag vertoont, kan het helpen om bijvoorbeeld notities bij te houden over wat er vooraf gaat aan het bestijgen (een soort dagboekje) en wat er daarna gebeurt.

 • Dit zou kunnen helpen in het vinden van een verklaring die past bij jouw hond;
 • Vervolgens kun je beslissen of het iets is wat je moet voorkomen, managen of dat het volkomen onschadelijk is;
 • Let vooral goed op eventuele stress-signalen (bij zowel de hond die bestijgt, als de eventuele hond die bestegen wordt!);

Wanneer er sprake is van stress-signalen waar niet gepast op wordt gereageerd (met afstand nemen, terugtrekken), dan doe je er verstandig aan om je hond op een vriendelijke manier uit de situatie te begeleiden. Het gedrag kan ook omgebogen worden, door de hond te motiveren om ander gedrag te tonen of door de hond iets anders aan te bieden om te doen.

Verder is het goed om te realiseren dat het een zeer bekend fenomeen is onder honden. Je hoeft je er als eigenaar dus absoluut niet voor te schamen. Het is onderdeel van veelvoorkomend hondengedrag. * Meer lezen over dominantie bij honden? Klik hier.

Geschreven door Liselot Boersma, gedrag & welzijn deskundige (PgDip CABW) en eigenaar van HondenLot, mei 2015. Copy paste/directe overname van teksten of afbeeldingen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Het delen van de URL van deze website pagina is wel toegestaan en wordt op prijs gesteld.

Hoe herken je een hypo bij een hond?

Beschrijving – Hypoglycemie is een aandoening waarbij sprake is van een te laag bloedsuikerspiegel. Dit geeft dat het glucosegehalte in het bloed abnormaal laag is. Glucose is verkregen uit koolhydraten en zorgt voor energie in het lichaam. Hypoglycemie heeft verschillende symptomen tot gevolg.

Wat te doen bij gisten hond?

 • Geplaatst op 3 September 2020
 • Door Ramona de Brock
 • Geplaatst in gezondheid van je hond
 • 12

Hoe Lang Duurt Een Roesje Bij Een Hond Een gist besmetting is een vervelend probleem. Het kan zich uiten in ontsteking en jeuk van de huid (ook in de oren), roodheid, kale plekken, korsten door het krabben, schilfering van de huid en hotspots door overmatig krabben. Verbeter het immuunsysteem van je huisdier en voorkom problemen. Wij vinden het leuk om informatieve blogs te schrijven om zo huisdiereigenaren te helpen de gezondheid van hun hond of kat op een natuurlijke manier te verbeteren.

Mocht je ook een vraag hebben, stel hem dan op 1 van onze social media kanalen, het contactformulier of via de e-mail. Een gist besmetting is een vervelend probleem. Het kan zich uiten in ontsteking en jeuk van de huid (ook in de oren), roodheid, kale plekken, korsten door het krabben, schilfering van de huid en hotspots door overmatig krabben.

Ongeveer 50% van de gezonde honden zijn drager van de gist Malassezia pachydermatis. Dit is een gist die tot de normale huidflora van de hond behoord. Onder normale omstandigheden is het afweersysteem van de hond voldoende in staat om dit organisme in de huid onder controle te houden.

Mocht je hond een gist besmetting hebben dan is het wijs om dit regulier te laten behandelen, om zo de klachten de symptomen van de klachten te verlichten. Dit kan bijvoorbeeld door je hond te wassen met antibacteriële shampoo.

Maar nog belangrijker is het om het immuunsysteem van je hond te verbeteren. Wist je dat gist besmettingen meestal voorkomen vanaf het einde van de zomer tot aan het begin van de lente? Dit zijn de maanden wanneer de R in de maand komt. Dit is niet zo gek, we sluiten meer ramen en deuren in huis en er komt minder frisse lucht binnen, virussen krijgen weer meer kans! Ook is het de periode dat de meeste huisdieren normaal gesproken in hun verhaarperiode zitten. Tips om het immuunsysteem van je hond of kat te verbeteren:

 1. Voeding

Gezonde voeding is zo belangrijk. Voeding zoals de natuur het bedoeld heeft zonder onnodige toevoegingen. Vanuit de natuur is er altijd sprake geweest van schaarste, maar wij leven nu in overvloed. Het lichaam van je huisdier (en ook je eigen lichaam) bestaat uit een coöperatie van cellen.

Dit is ook een natuurlijke reiniging van het lichaam en kost energie, waardoor er minder energie naar andere delen kan. Je kunt je huisdier helpen door te helpen om het immuunsysteem van je hond of kat te ondersteunen.

Deze cellen hebben de juiste informatie nodig om goed met elkaar te kunnen communiceren. Als je een product (de informatie) in overvloed voert dan kunnen de cellen de informatie niet meer opslaan. Wissel daarom verschillende diersoorten met elkaar af als je vers voert en als je brok voert is het bij de meeste merken mogelijk om iedere keer een andere soort te kiezen.

 1. Omega 3

Wat je wel altijd kunt geven is Omega 3 , deze vetzuren hebben een anti-ontstekende werking en ondersteunen zo het immuunsysteem. Doordat er steeds minder omega 3 in voeding zit hebben onze huisdieren (en wij ook) hier een chronisch tekort aan. Bovendien hebben cellen die voldoende omega 3 tot hun beschikking hebben beter doorlaatbare celwanden, waardoor de cellen ook de aangeboden informatie beter kunnen opnemen.

Verrijk daarnaast de verse vlees of hoogwaardige brokmaaltijd met verse of gefermenteerde groente ter ondersteuning van de darmflora. Lees hier waarom je geen sperziebonen moet voeren. Ook kun je bottenbouillon geven ter ondersteuning van het immuunsysteem.

Hier vind je meer informatie waarom omega 3 zo belangrijk is en ook welk product je het best kunt kiezen.

 1. Stressbeperking

Ook huisdieren hebben stress! Wist je dat veel van de klachten die huisdieren uiten te maken hebben met hun eigenaar? Van oorsprong zouden katten en honden wegrennen als er gevaar is, maar dat is niet mogelijk voor huisdieren die in huis leven. Zo slaan ze alles op. Ze kunnen stress ervaren bij plezier of bij angst. Honden en katten zijn gevoelige dieren en trekken zich veel dingen vanuit hun directe omgeving aan. Dit onderwerp is zo uitgebreid dat we daar binnenkort een nieuwe blog overschrijven.

 1. Beweging en rust

Onlangs verscheen er een artikel dat het in Duitsland verplicht wordt om je hond minimaal 2 keer per dag uit te laten. Het is toch al bizar dat hondenbezitters er überhaupt op gewezen moeten worden dat hun hond moet worden uitgelaten. Liever laat je je hond 3 tot 4 keer per dag uit, zelf red je het hopelijk ook niet met 2 keer per dag naar het toilet. Hoe Lang Duurt Een Roesje Bij Een Hond Maak minimaal 1 keer per dag een wandeling in de natuur. Heerlijk naar het bos, uitwaaien op het strand of stevig wandelen door de duinen. Tijdens wandelen in de natuur wordt de verbinding met de natuur sterker en wordt gezondheid beter. Zelf profiteer je hier natuurlijk ook van! Laat je telefoon thuis, helaas dan geen mooie foto’s, maar je wordt ook niet gestoord en geniet samen.

 1. Je kunt ondersteunen bij stress door dit fyto-supplement , puur rust of magnesium toe te voegen aan het dieet van je huisdier;
 2. Laat je hond ook lekker snuffelen en maak geen haast;
 3. Je hoeft niet per se iedere keer hetzelfde rondje te lopen;

Vergeet daarnaast niet dat rust ook heel belangrijk is. De meeste honden en katten hebben 16 uur rust per etmaal nodig. Ook dit draagt bij aan een goed werkend immuunsysteem.

 1. Help de natuur een handje

Geef 2 keer jaar (aan het begin van de herfst en aan het einde van de winter) een reinigingskuur ter ondersteuning van het immuunsysteem. Ook kun je deze kuur geven na het gebruik van medicatie. Tot slot kun je probiotica toevoegen voor een betere balans in de darmen. Let er alleen op dat er geen sprake is van een lekke darm. In dit geval kunnen de micro-organismen die normaal gesproken een gezondheid bevorderende werking hebben op plekken terecht komen waar ze niet moeten zijn.

 • We hopen dat je hier tips uit kunt halen om het immuunsysteem van je huisdier te verbeteren en zo ook gist besmettingen kunt voorkomen;
 • Mocht je na het lezen van dit blog zelf tips hebben die dit artikel kunnen aanvullen, laat dit dan weten onder deze post;

Ook kun je vragen achterlaten of onderwerpen waar je meer over wilt weten..

Hoe knip ik zwarte nagels van een hond?

Zwarte nagels – Veel hondeneigenaren vinden het eng om zwarte nagels te knippen, je ziet namelijk het leven niet zitten. Deze nagels dien je dan ook voorzichtig te knippen. Of je knipt steeds een klein stukje af, totdat je in het midden van de nagel een zwart stipje ziet.

Zodra je dat zwarte stipje ziet, zit je dicht bij het leven en moet je stoppen. Ook kun je een beetje druk zetten met de nageltang voordat je de nagel daadwerkelijk kort gaat knippen. Trekt je hond zijn poot terug? Dan zit daar waarschijnlijk het leven.

Herhaal dit vervolgens een paar mm lager, totdat je hond de poot niet meer terugtrekt.