Hoe Lang Moet Hond Nuchter Zijn Voor Operatie?

Hoe Lang Moet Hond Nuchter Zijn Voor Operatie
Hoe kunt u zich voorbereiden? – Wij vragen u om uw hond of kat nuchter te houden. Dit betekent 12 uur van tevoren niet meer eten en 2 uur van tevoren niet meer drinken. Zo kunnen we het risico op verslikkingen en daaropvolgende longontstekingen zo klein mogelijk houden.

Waarom mag een hond niet eten na narcose?

Belangrijke tips voor thuis:   –

 • Vaak zal uw dier een infuusnaald in een bloedvat van de poot krijgen, waardoor wij medicijnen en infuusvloeistof kunnen geven. Als uw dier weer mee naar huis gaat, wordt de infuusnaald eruit gehaald en wordt er een verbandje om de poot gedaan. Dit verbandje mag na 15 minuten weer verwijderd worden, anders kan de poot dik worden.
 • Leg uw dier op een warme plaats (maar niet op een hete plaats tegen de verwarming of in de volle zon) onder een deken of handdoek. Eventueel kunt u er een warme kruik gewikkeld in een handdoek bijleggen.
 • Laat uw dier zoveel mogelijk met rust in een vertrouwde omgeving. Door de narcose kan uw dier soms nog wat gedesoriënteerd zijn.
 • Na de narcose mag uw dier wel drinken. Begin met kleine beetjes lauwwarm water.
 • Wacht met eten geven tot uw dier goed wakker is. Te snel eten geven na een narcose leidt vaak tot misselijkheid en braken. Wacht daarom minimaal een aantal uren na de narcose en begin met kleine porties. Het kan zijn dat uw dier op de dag van de narcose geen eetlust heeft, dit is niet erg.
 • Veel likken aan de wond kan leiden tot irritatie of ontsteking. Wij adviseren dan ook om likken te voorkomen door uw hond een  Medical Pet Shirt  of  kap/kraag  om te doen. Deze zijn bij onze klinieken en via Dierapotheker. nl te koop.
 • De eerste 10 dagen na de operatie moet uw dier rustig blijven voor een optimale wondgenezing. Laat uw hond aan de lijn uit en laat hem/haar geen balspelletjes doen, springen of zwemmen. Wij adviseren om uw kat deze periode binnen te houden.
 • Mocht het nodig zijn, dan krijgt uw dier medicijnen mee. Volg de instructies op het etiket op en maak de antibioticumkuur altijd af. Lukt het niet goed om de medicijnen in te geven?
 • Tien dagen na de operatie zien we uw dier graag terug voor controle van de wond en eventueel verwijderen van de hechtingen. U kunt hiervoor een afspraak maken. Deze kosten zijn inbegrepen bij de operatie.

Kan een hond doodgaan VAN narcose?

In vergelijking met diergeneeskundige zorg is in de geneeskunde bij mensen het narcoserisico nog een fors stuk lager. Volgens Joost Uilenreef, Europees medisch specialist in anesthesiologie en pijnmanagement bij dieren, komt dit omdat specifieke complexe zorg voor risicopatiënten vooral wordt geboden bij gespecialiseerde centra.

 • Kan de diergeneeskunde hier lessen uit halen? – Er mag dan ook meer en betere aandacht komen voor de begeleiding van narcose bij dieren;
 • Dat vindt AniCura Specialistische Dierenkliniek Utrecht (SDU);
 • Zij maakt hier zelf werk van door de aanstelling van Joost Uilenreef, dierenarts en Europees veterinair specialist anesthesiologie en pijnmanagement;

Samen met hem gaat de SDU lezingen en nascholing organiseren voor dierenartsen en dierenartsassistenten. Wij gingen in gesprek met Joost over de risico’s en complicaties van narcose bij dieren en gaan dieper in op zaken die baasjes belangrijk vinden. Hart voor Dieren: Waarom is het risico op complicaties tijdens de narcose bij mensen lager dan bij dieren? Joost Uilenreef: Bij mensen is de anesthesie rondom een operatie veel uitgebreider georganiseerd, omdat er simpelweg meer geld voor beschikbaar is.

 • Dat betekent dat er meer artsen met specialistische kennis zijn én ze beschikken over meer geavanceerde apparatuur;
 • Elk ziekenhuis heeft altijd tenminste 1 anesthesioloog die een anesthesie-team aanstuurt en de complexe situaties zelf mee begeleidt;

De taken op de operatiekamer in het ziekenhuis zijn helder verdeeld, je hebt een operatie-team en een anesthesie-team. Bij dieren is dit – vanwege de hoge kosten van deze vorm van zorg – anders, maar zo efficiënt mogelijk georganiseerd. Hierbij doen minder mensen hetzelfde werk, en bepaalt de dierenarts die opereert tegelijkertijd ook de anesthesie. HvD: Welke complicaties kunnen optreden? Joost: Complicaties die kunnen optreden bij dieren zijn hetzelfde als bij mensen. Bij lange operaties of kleine dieren ligt sterke afkoeling op de loer. Het dier kan te diep of niet diep genoeg in anesthesie zijn, de bloeddruk kan instabiel worden of het hart onregelmatig gaan samentrekken. Wanneer dit niet onder controle kan worden gekregen, kunnen belangrijke orgaanfucties bedreigd worden of zelfs deels uitvallen.

 • Momenteel zijn er in Nederland nog maar enkele erkende medisch specialisten anesthesie voor dieren werkzaam;
 • Meer complexe operaties worden hier uitgevoerd met dezelfde verdeling in taken zoals bij de narcose bij mensen;

Bij het ontwaken worden deze problemen dan vaak pas zichtbaar, in de vorm van niet goed doorademen na het verwijderen van het adembuisje en langzaam of heel onrustig wakker worden. Naarmate het dier voor de narcose minder fit of ernstig ziek is, neemt de kans op complicatie toe.

 • Maar dat hoeft niet het geval te zijn! Wanneer de dierenarts de gezondheidstoestand van het dier goed kent, kan de anesthesie op de problemen van het dier worden aangepast;
 • Ook kunnen de risico’s op complicaties tijdens de narcose van tevoren al ingeschat en besproken worden;

Als er dan tijdens de narcose complicaties optreden, heeft de dierenarts deze al voorzien en kan hij direct de juiste behandeling geven. Zo blijven de gevolgen voor het dier ook beperkt. HvD: Sterven er regelmatig dieren door narcose? Joost: In Nederland zijn hier geen cijfers van bekend.

 1. In het Verenigd Koninkrijk is het enige jaren geleden wel onderzocht;
 2. Hieruit bleek dat bij gezonde honden en katten het risico op overlijden tot twee dagen na de narcose ruim tweehonderd keer hoger ligt dan bij de mens;

In Nederland herkennen wij ons helemaal niet in deze cijfers, maar in Nederland is er ook (nog) geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. De kans op complicaties met ernstige gevolgen voor het dier neemt duidelijk toe wanneer het dier al ernstiger onderliggende aandoeningen aan vitale organen heeft, zoals luchtwegen, hart, longen, hersenen, lever of nieren.

Wanneer dergelijke aandoeningen niet bij de dierenarts onder de aandacht komen kan de narcose hier ook niet op worden aangepast, wat tot complicaties kan leiden. HvD: Wat kan er anders, of beter bij anesthesie? Joost: De winst zit hem vooral in meer aandacht voor het van tevoren opsporen van dieren met aandoeningen of een slechte conditie, omdat deze dieren een verhoogd narcose risico hebben.

Ook kan het dier meerdere onderliggende aandoeningen hebben, die in kaart gebracht moeten worden. Door bij de huisdiereigenaar goed door te vragen en bij twijfel eventueel nader onderzoek te doen kunnen aandoeningen al vooraf worden vastgesteld en zo mogelijk worden behandeld.

 1. Vervolgens kan een anesthesieprotocol gevolgd worden waar de praktijk bekend mee is en die aansluit bij wat het dier nodig heeft;
 2. Zo wordt het risico verminderd;
 3. Ik werk nu ruim 12 jaar als anesthesioloog in Nederland en heb mijzelf ten doel gesteld om mijn kennis en ervaring over anesthesie en pijnbestrijding beschikbaar te stellen voor alle klinieken;

Om zo gezamenlijk meer aandacht en betere zorg rondom de narcose bij dieren te realiseren. Zo organiseren we vanuit de Specialistische Dierenkliniek Utrecht (SDU) regelmatig kennissessies voor dierenartsen en dierenartsassistentes over anesthesie en helpen we bij het maken van de vertaalslag naar hoe ze dit in de eigen praktijk zo goed mogelijk kunnen benutten.

Dieren met meerdere onderliggende aandoeningen, waarbij aanpassingen aan de anesthesie gedaan moeten worden, kunnen doorverwezen worden naar een specialistische kliniek waar een Europees specialist anesthesiologie werkzaam is.

Niet alle huisdiereigenaren zijn bekend met mogelijkheid dat ze hun eigen dierenarts hiernaar kunnen vragen. De vaak complexere zorg is bij een kliniek als de SDU, met alleen maar erkend medische specialisten, door veel ervaring heel efficiënt ingericht. HvD: Hoe kunnen huisdiereigenaren beter geïnformeerd worden over de risico’s en bijwerkingen van narcose? Joost: Een gezond jong-volwassen dier zonder ziekteverleden heeft geen verhoogd anesthesie risico. En is voor de standaard onderzoeken en operaties onder narcose bij uitstek goed af bij de eigen dierenarts. Deze kan de vragen over de in de praktijk gebruikte narcose-protocollen beantwoorden. Bijvoorbeeld welke pijnstilling en welke ondersteunende zorg in de vorm van extra zuurstof, infuus en actief warm houden er wordt gegeven tijdens de narcose en bij het wakker worden.

 1. Naast meer geavanceerde en meer intensieve zorg rondom de narcose, kunnen complexe onderzoeken en behandelingen onder narcose in kortere tijd worden uitgevoerd;
 2. Een optimale behandeling onder een op maat uitgevoerde narcose met een zo kort mogelijk duur verlaagt aantoonbaar het narcose risico;
See also:  Hond Loopt Weg Wat Te Doen?

Met deze zorg en bewaking van de vitale functies bij gezonde dieren houdt de dierenarts zijn narcose-ervaring op peil en kan hij ook sneller mogelijke complicatie herkennen en daar naar handelen. Deze ervaring is waardevol wanneer er dieren met een verhoogd narcose risico – zoals hele jonge, of oude dieren en dieren met minder reserve in de vitale orgaanfunctie – onder narcose gaan.

 1. De weerbaarheid tegen de effecten van narcose is bij deze dieren verminderd Meer ondersteuning en bewaking tijdens de narcose bij deze dieren zorgt ervoor dat ze doorgaans goed door de narcose komen;
 2. Met name het weer wakker worden heeft nadrukkelijker aandacht nodig;

De bewakingsapparatuur is dan vaak al afgekoppeld en er is soms niet onafgebroken een assistente meer aanwezig als alles aanvankelijk goed lijkt te gaan. De assistente moet vaak weer helpen bij een volgende operatie of aan de balie. De dierenarts kan voor advies ook contact met mij opnemen en zo kunnen we een anesthesieprotocol afgestemd op het dier maken en de risico’s met de eigenaar bespreken.

 1. HvD: En wat kunnen baasjes doen om complicaties zoveel mogelijk te helpen voorkomen? Joost: Voor huisdiereigenaren is het echt heel belangrijk dat ze, voordat het dier wordt geopereerd en onder narcose gaat, de juiste informatie doorgeven over de gezondheidstoestand van hun dier;

Zonder deze kennis kan de dierenarts de narcose niet goed afstemmen en wordt het risico op complicaties groter. Vertel hem of haar over de conditie, gezondheid, vastgestelde aandoeningen, allergieën voor geneesmiddelen en resultaten van eerdere onderzoeken.

Met deze informatie kan de dierenarts met zijn team een plan opstellen. Wat vaak wordt onderschat ter voorbereiding van een operatie en de daarbij behorende narcose is het belang van het nuchter houden. Als het dier niet nuchter onder narcose gaat en er in de maag voedselresten, vetdruppels, plantenresten etc.

zitten, dan kan dit bij het onder narcose gaan omhoogkomen en kan het dier zich verslikken. Met een grote kans op een longontsteking, dit is een zeer ernstige complicatie. Het is belangrijk goed de instructies van de dierenarts rondom nuchter houden en medicatie op te volgen.

 1. (Zie kader links) HvD: Wat gebeurt er als anesthesie niet correct wordt toegepast? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor het dier? Joost: Als een dier een algehele anesthesie krijgt voor een operatie, bijvoorbeeld een knie-operatie dan is het doel van de anesthesie dat het dier niets meemaakt van de ingreep; dat hij niet reageert op pijnprikkels tijdens de ingreep, dat de vitale organen van het dier voldoende zuurstofrijk bloed krijgen om goed te blijven functioneren en dat het dier weer vlot en comfortabel – en zonder pijn – wakker wordt;

Als de anesthesie niet goed is toegepast zou je dat merken aan een of meerdere van bovenstaande punten. Het zou kunnen dat het dier op de operatie reageert (te lichte narcose) of meteen na de operatie veel pijn ervaart. Dit is niet wenselijk, want onvoldoende pijnstilling verhindert een optimaal herstel.

 • Ook is de kans dan groot dat bij een volgend bezoek aan de dierenkliniek het dier door de eerdere ervaring veel meer stress gaat vertonen;
 • Als de bloed- en zuurstofvoorziening van de organen van het dier kritiek wordt, ontstaan de al eerder genoemde complicaties en wordt het dier in het ergste geval helemaal niet meer wakker;

Ook kan na het ontwaken, eenmaal weer thuis het dier de eerste dagen suf en futloos blijven. HvD: Bij welke diersoort treden doorgaans de meeste problemen bij narcose op en waarom? Joost: Uit het eerder aangehaalde onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk blijkt dat konijnen het meeste risico lopen. Dit heeft denk ik met name te maken met het feit dat konijnen, maar ook cavia’s en knaagdieren vaker in veel slechtere conditie bij de dierenarts komen. Dit zijn prooidieren; ze geven daardoor minder snel dan andere diersoorten aan dat ze ziek zijn. Hierom en het feit dat konijnen bekend staan op hun complicaties bij narcose, maakt dat eigenaren of de kliniek het soms wat langer aankijken voordat ze het dier voor behandeling onder narcose brengen.

Echter, wanneer door dit afwachten de conditie van het dier verder verslechtert wordt de kans op complicaties tijdens de narcose alleen maar groter. Zo houden we het beeld dat konijnen minder goed op de narcose reageren onbedoeld in stand.

Je kunt bij een ziek konijn daarom maar beter zo snel mogelijk contact opnemen met de dierenarts en niet wachten tot hij misschien zelf wel weer beter wordt. HvD: Waar moet een baasje vooral rekening mee houden als   een dier onder narcose is geweest? Joost: De eerste uren na de narcose is het dier vaak moe.

Dit is vaak een combinatie van de spanning en het herstel van de operatie en de narcose. Het dier moet wel hebben laten zien goed te reageren op de eigenaar voordat het mee naar huis mag. Ook als dieren lopend de kliniek verlaten, gaan ze thuis vaak weer even lekker slapen.

Afhankelijk van de gekozen anesthesiemethode kan er na de narcose wat opmerkelijk gedrag voorkomen. Bij de hond zie je soms wat dronkenmansgang, huilen of joelen. De kat geeft kopjes en kan soms ook een dronkenmansgang vertonen. Als het dier slaapt, is het belangrijk dat hij wel weer makkelijk wakker te maken is met bijvoorbeeld de geur van voedsel of door even voorzichtig wakker te schudden en toe te spreken.

 • Maar dit testen is alleen te adviseren als – eenmaal weer thuis- de eigenaar bezorgd is of het herstel wel normaal verloopt;
 • Het elk half uur wakker schudden verstoort een goede rust van alle huisgenoten en is dus niet nodig wanneer het dier rustig ademt;

Als het niet lukt het dier te wekken, is het belangrijk meteen contact op te nemen met de dierenarts. Die kan inschatten of het nodig is langs te komen. De volgende dag zal het dier gedurende de dag weer helemaal zichzelf worden. Janken, veel likken of verstoppen kunnen tekenen van pijn en ongemak zijn, dan is het verstandig even contact op te nemen met de dierenarts. .

Hoe gevaarlijk is narcose voor een hond?

Jonge hond en narcose – Bij een jonge, gezonde hond is het risico op complicaties tijdens narcose zelfs zeer klein. Bij oudere, zieke honden zijn de risico’s iets groter, zowel van de narcose als de operatie. De narcosemiddelen hebben verschillende bijwerkingen.

Hoe lang na narcose mag hond eten?

Het ophalen en de nazorg – U krijgt bij het ophalen een folder mee met tips en werkafspraken om de periode na een narcose zo goed mogelijk te laten verlopen. Als u uw huisdier komt halen, is het bijna altijd weer bij kennis en kan het meestal alweer een stukje lopen.

Soms maakt het alweer een attente indruk, vaak is het nog erg onder de indruk. Met u wordt besproken hoe het herstel naar verwachting zal verlopen, welke medicijnen moeten of kunnen worden gegeven, waarop u moet letten bij een operatiewond, die al dan niet is verbonden en wanneer u het beste contact op kunt nemen of langs kunt komen voor controle.

Een pleister bij bijvoorbeeld een buikwond heeft vooral de eerste paar dagen een nuttige functie. Als de pleister daarna loslaat of vuil wordt, hoeft er als regel geen nieuwe pleister op de wond. Dikwijls wordt een kraag of operatieromper geadviseerd om likken en bijten aan de wond tegen te gaan.

See also:  Hoe Maak Je Een Hond Van Papier Mache?

Bij pijnlijke ingrepen krijgt het dier tijdens de opname al een pijnstiller. In dat geval krijgt u meestal ook voor enkele dagen pijnstillende tabletten mee naar huis. Thuis mag uw hond lauwwarm water drinken met kleine beetjes tegelijk.

Als regel kunt u de hond of de eerste uren na een narcose beter geen eten geven, tenzij het dier er zelf om vraagt. Geef in dat geval een heel klein beetje en wacht minstens een uur met meer eten geven om te zien of het dier niet gaat braken. De dag na de narcose mag het dier weer normaal eten en drinken.

Rust is bij thuiskomst het belangrijkste. Geen lawaai, geen drukke kinderen, niet uitgebreid aanhalen en troosten. Het dier heeft genoeg aan zichzelf. Als het dier thuis in slaap zakt, zorg dan voor een beschutte en warme plaats en leg de kop zo neer, dat het goed kan ademen en dat het eventueel braaksel niet inademt.

Leg het dier nu en dan op de andere zijde. Bij veel ingrepen zijn op de dag zelf en de dag erna de dieren nog niet in goede doen. Honden moeten aan de lijn worden uitgelaten tot de hechtingen zijn verwijderd. Uiteraard de dag van de narcose zo kort mogelijk uitlaten en de afstanden heel geleidelijk opvoeren. Wanneer moet u contact opnemen?

 • Als het dier na thuiskomst niet meer aanspreekbaar is of als het niet of nauwelijks reageert op een stevige pijnprikkel. Knijp bijvoorbeeld flink in een teen, dan moet het dier niet alleen de poot terugtrekken, maar u ook door grommen, piepen of de kop optillen laten merken dat het pijn doet.
 • Als het dier na een dag nog niet drinkt of na twee dagen nog niet eet.
 • Als er bloed of vocht uit de wond komt of als de wond opengaat.
 • Als de wond, het verband of de spalk niet fris ruikt. Dit controleert u het best met uw neus vlakbij de wond.
 • Als het dier likt of bijt aan de wond, het verband of de spalk.
 • Als u door wat dan ook ongerust bent. Bel altijd eerst naar de praktijk, ook ‘s avonds laat of in het weekend. Als de praktijk is gesloten, hoort u via de telefoonbeantwoorder, welke dierenarts de dienst voor spoedgevallen waarneemt.

Waarom piept hond na narcose?

Uw hond of kat is in het Dierenziekenhuis onder narcose geweest (of zal onder narcose gaan) voor een behandeling of operatie. Wij geven onze patiënten afhankelijk van het soort ingreep en de risico ervan een specifiek voor die patiënt samengestelde narcose om de ingreep zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Door de narcose kan de lichaamstemperatuur, normaal tussen de 38 en 39 graden, dalen. Ook heeft narcose invloed op de ademhaling en de bloedsomloop. Na de narcose zal dit allemaal weer terugkeren naar normaal.

Het kan echter een tijdje duren voordat alles weer helemaal normaal is. Daarom zijn huisdieren na narcose vaak onrustig en kunnen ze piepen, rillen, jammeren of met de kop zwaaien. Het lijkt alsof uw dier dan pijn heeft. De oorzaak echter van dit gedrag is het uitwerken van de narcose, niet de pijn! Wij geven tijdens en na de operatie zeer sterke pijnstillers.

 1. Deze zorgen ervoor dat de pijn zoveel als mogelijk verdwijnt;
 2. Helaas kan de pijn, zeker bij grote operaties, nooit helemaal weggenomen worden;
 3. Door goede pijnstilling kan dit gelukkig wel tot een minimum beperkt blijven;

De volgende punten zijn voor u belangrijk om in de gaten te houden kort na (met name de eerste 12 uur) de narcose: Leg uw dier op een warme plaats (maar niet op een hete plaats, in de volle zon of tegen een kokende verwarming) onder een handdoek of deken, evt.

Hoe lang blijft hond sloom na narcose?

Elke hond reageert anders op narcose middelen en het verschilt dus ook hoe snel ze ‘mentaal’ weer de oude zijn. Bij de meeste honden is dit de dag erop ( na een nacht lekker verder uit slapen) sommige honden, zeker als ze wat ouder zijn, doen er 3-5 dagen over om weer helemaal het oude karakter te hebben.

Wat kost een narcose voor een hond?

Hond onder narcose, wat zijn de kosten? – Op het moment dat je hond geopereerd moet worden of een gebitsbehandeling ondergaat, zal de dierenarts narcose toepassen. Hierdoor is je hond bewusteloos, voelt hij geen pijn en zijn de spieren ontspannen. Wanneer jouw hond behandeld wordt, zijn de kosten van een narcose vaak, maar niet altijd bij de kosten van de behandeling inbegrepen.

Wat kost een operatie van een hond?

Wat zijn de kosten voor een patella luxatie? – Een patella luxatie, of wel losse knieschijf, komt veel voor bij de wat kleinere honden. Bij patella luxatie schiet de knieschijf uit de groeve, hierdoor schiet de knie op slot. Hierbij loopt de hond vaak met een soort konijnenhuppel.

Wat doet narcose met een hond?

Informatiebrief nazorg na narcose en operatie – Uw hond of kat is in een van onze klinieken onder narcose geweest voor een behandeling of operatie. Door de narcose kan de lichaamstemperatuur dalen. Dieren kunnen na het wakker worden onrustig zijn, piepen, rillen, jammeren, wankelen of met de kop zwaaien.

Soms lijkt het net of een dier pijn heeft. Wij zorgen tijdens en na operaties dat uw dier goede pijnstilling krijgt. Het ‘vreemde’ gedrag komt meestal dan ook niet door pijn, maar door het uitwerken van de narcose.

Vaak zijn dieren na een of enkele dagen weer de oude.

Kan een hond zich aanstellen?

Hond na operatie veilig thuis

– Geplaatst: 22-10-11 14:05 Pentax schreef: tokedri schreef: Honden stellen zich niet aan! Naar de dierenarts, ik begrijp niet dat je nog niet bent geweest Jazeker wel, gedocumenteerd zijn ziektes van anorexia tot op 3 benen lopen vanuit geestelijke oorzaak. Verder klinkt het, vanuit het verhaal alsof ze iets verrekt heeft of gevallen is. Dan is het geen aanstellen maar is er iets aan de hand. Dieren doen zulke dingen niet voor de lol.

Wat kost het verwijderen van een tumor bij een hond?

Operatiekosten – Een tumor kan op verschillende manier behandeld worden. Een tumor kan chirurgisch verwijderd worden, behandeld worden door middel van chemotherapie of bestraald worden. De kosten van een deze behandelingen liggen tussen de €500 en €1. 500,-.

Wat mag een hond eten na operatie?

Als uw hond geopereerd moet worden is dat niet iets om onvoorbereid te ondergaan. Daarom geven we via deze brief aan waar u op moet letten bij de voor- en nazorg van de operatiepatiënt. Mocht u toch nog vragen hebben, bel dan gerust naar de praktijk. Afspraak Met de assistente kunt u aan de balie of telefonisch een afspraak maken voor de operatie van uw hond. Voorzorg De voorzorg is de belangrijkste taak voor u als eigenaar om uw hond goed voorbereid de operatie in te laten gaan. Lees daarom aandachtig de onderstaande punten door.

 • Zorg dat de hond nuchter is. Anders braakt hij/zij mogelijk tijdens de narcose en kan er voedsel in de longen terechtkomen. De hond mag daarom de avond ervoor na 22. 00 uur geen eten meer krijgen, water drinken mag wel.
 • Laat uw hond voordat u naar de kliniek komt nog even goed plassen en zijn/haar ontlasting doen.
 • Breng uw hond met een halsband en (bij voorkeur een korte) riem.
 • Laat een telefoonnummer achter waarop u de hele dag bereikbaar bent.
See also:  Wat Kost Een Verzekering Voor Een Hond?

Opname De opname van uw hond wordt door de dierenarts of door de assistente gedaan. Meestal nemen we uw huisdier direct op in onze opname. Zo kan hij/zij wennen aan de luchtjes van de praktijk en onderzoeken we hem/haar later zelf. De operatie wordt voorafgegaan door een pre-anesthetisch onderzoek , dit betekent dat de algemene toestand van uw hond wordt bekeken en hart en longen beluisterd worden.

 • Zij zal u wijzen op de belangrijkste punten waar u op moet letten voordat u de hond op de dag van de operatie brengt;
 • Tevens zal zij met u een tijd afspreken waarop uw dier gebracht mag worden;
 • Het is ook mogelijk voorafgaand aan de narcose en ingreep een bloedonderzoek te laten doen, waarmee o;

diverse orgaanfuncties kunnen worden beoordeeld. Voor oudere dieren en dieren met ziekteverschijnselen raden we dit altijd aan vooraf te controleren. Op basis van de uitslag kunnen er indien nodig (aanvullende) maatregelen worden genomen. De operatie Dit is de moeilijkste tijd voor u als eigenaar, het wachten op ons telefoontje.

Er is altijd een risico verbonden aan een operatie en anesthesie, uiteraard doen we er alles aan om dit te minimaliseren. Na de operatie houden wij uw hond nog enige tijd ter observatie om in een rustige en verwarmde ruimte bij te kunnen komen.

Als de hond weer voldoende wakker is mag hij/zij weer naar huis. We bellen altijd even om het u te laten weten. Nazorg operatie Als u uw hond weer mee naar huis heeft genomen, begint de nazorg. Er zijn een aantal belangrijke punten waar u op moet letten. Lees daarom aandachtig de onderstaande punten door.

 • Geef uw hond na afloop van de operatie de eerste paar uur nog geen eten, ook al is hij/zij al meer dan 12 uur nuchter. U mag ‘s avonds beginnen met kleine hoeveelheden eten, maar geeft u te snel te veel eten dan kan de hond misselijk worden en gaan braken. Wacht dan tot de volgende morgen, maar begin ook dan met kleine beetjes.
 • Drinken mag uw dier al direct na thuiskomst zodra hij/zij hiertoe in staat is maar ook hiervoor geldt weer: met kleine beetjes. Let op! Laat de bak met water niet staan. De hond kan namelijk in zijn/haar versufte toestand in de bak met water in slaap vallen, en dan gebeuren er ongelukken.
 • Vooral de eerste dagen heeft uw hond veel extra zorg en aandacht nodig. Door de narcose kan uw hond wankel, sloom en misselijk zijn. Dit verdwijnt meestal snel. Let er op dat uw hond niet weer suf wordt. De hond moet wel op uw aandacht reageren. Houd de hond warm en rustig.
 • Laat uw hond de eerste dagen na de operatie uitsluitend aan de lijn uit, wel regelmatig maar niet te lang achter elkaar. Probeer springen en spelen zoveel mogelijk te voorkomen in verband met eventuele hechtingen.
 • Als u medicijnen meekrijgt staat het gebruik en de dosering op de verpakking. U hoeft daar pas een dag na de operatie mee te beginnen, tenzij anders aangegeven door dierenarts of assistente.
 • Operatiewonden worden bij huisdieren meestal niet verbonden. Gaat uw hond er toch aan likken of bijten, dan is het verstandig de hond een kap of petshirt om te doen, deze zijn verkrijgbaar bij uw dierenarts. Het is de bedoeling dat uw hond de kap/petshirt de eerste 10 dagen dag en nacht omhoudt.
 • Na ongeveer 14 dagen is de wond nagenoeg genezen. De hechtingen lossen vanzelf op dus u hoeft daarvoor niet terug te komen, tenzij anders aangegeven.
 • Ziet de wond er niet mooi uit of is het rood/gezwollen, neem dan contact met ons op.

Overleg Hoe Lang Moet Hond Nuchter Zijn Voor Operatie Als alles goed verloopt zal uw hond weer snel de oude zijn. Maar soms gebeuren er dingen waardoor u ongerust kunt worden. Wanneer moet u ons raadplegen?

 • Als de hond enkele uren na thuiskomst nog steeds erg suf is of steeds suffer wordt.
 • Als de hond erg koud aanvoelt.
 • Als er meer dan enkele druppels bloed uit de operatiewond komen, de wond langere tijd blijft bloeden of wanneer het dier bleek wordt.
 • Als de hond veel braakt.
 • Als de hond de dag na de operatie nog niet drinkt en de tweede dag na de operatie nog niet eet.
 • Als de wond rood of dik wordt.

Hoe lang duurt het voordat de narcose uit je lichaam is?

Bijwerkingen en complicaties –

 • Kort na de operatie kunt u zich nog slaperig voelen en af en toe wegdommelen. Dat is heel normaal. Het duurt een dag voordat de narcose is uitgewerkt. Uw lichaam zal echter nog enkele dagen tot weken nodig hebben om helemaal te herstellen van de operatie.
 • Na het wakker worden uit de narcose kunt u misselijk zijn en moet u misschien overgeven. Vraagt u dan om een middel om de misselijkheid tegen te gaan.
 • U kunt last hebben van spierpijn en pijnlijke gewrichten. Dit komt bijvoorbeeld doordat u tijdens de operatie steeds in dezelfde houding heeft gelegen.
 • Het beademingsbuisje dat tijdens de operatie in uw keel zat, kan door irritatie keelpijn geven. De keelpijn verdwijnt vanzelf binnen een aantal dagen.

Elke operatie kan complicaties geven, hoe zorgvuldig wij ons werk ook doen. U heeft een kleine kans op:

 • een allergische reactie op medicijnen;
 • beschadiging van uw gebit door het inbrengen van het beademingsbuisje;
 • een beklemde zenuw in uw arm of been door een ongelukkige houding tijdens de operatie. Dit kan tintelingen en krachtverlies veroorzaken.

Als de narcose in uw geval bijzondere risico’s met zich meebrengt, bespreekt de anesthesioloog dit persoonlijk met u. Nadat u onder narcose bent geweest, reageert u tijdelijk wat minder snel. Als u op de dag van de operatie naar huis mag, zorg er dan voor dat u de eerste nacht na ontslag uit het ziekenhuis niet alleen thuis bent. Ook mag u niet zelf naar huis rijden. Zorg er dus voor dat iemand u naar huis brengt.

Verder mag u die dag geen gevaarlijke machines bedienen en kunt u beter geen belangrijke beslissingen nemen. Doe het thuis de eerste 24 uur na de operatie rustig aan. Zorg dat u voldoende pijnstillers in huis hebt zoals paracetamol, ibuprofen of diclofenac.

Houdt u zich verder goed aan de instructies die u krijgt van de arts die u heeft geopereerd. Het is heel gewoon dat u zich na een operatie nog enige tijd niet fit voelt. Dat ligt niet alleen aan de narcose, maar ook aan de ingrijpende gebeurtenis die iedere operatie nu eenmaal is.

Wat doet narcose met een hond?

Informatiebrief nazorg na narcose en operatie – Uw hond of kat is in een van onze klinieken onder narcose geweest voor een behandeling of operatie. Door de narcose kan de lichaamstemperatuur dalen. Dieren kunnen na het wakker worden onrustig zijn, piepen, rillen, jammeren, wankelen of met de kop zwaaien.

 1. Soms lijkt het net of een dier pijn heeft;
 2. Wij zorgen tijdens en na operaties dat uw dier goede pijnstilling krijgt;
 3. Het ‘vreemde’ gedrag komt meestal dan ook niet door pijn, maar door het uitwerken van de narcose;

Vaak zijn dieren na een of enkele dagen weer de oude.

Hoe lang kan een hond niet eten?

Hoe lang kan een gezonde hond zonder eten? – De meeste gezonde honden kunnen tot vijf dagen zonder voedsel zitten, hoewel dat aantal alleen waar is als uw huisdier nog steeds veel water drinkt. Sommige kunnen zelfs tot zeven dagen zonder gaan, hoewel je de dingen nooit zo ver moet laten komen zonder je hond naar de dierenarts te brengen.