Hoe Leer Ik Mijn Hond Trekken Aan De Riem Af?

Hoe Leer Ik Mijn Hond Trekken Aan De Riem Af
Trekken = omdraaien – Een variant op de ‘trekken = stoppen’ methode is ‘trekken = omdraaien’. In plaats van dat de hond jou leidt, zorg je er op deze manier voor dat jij de hond leidt. Wanneer er spanning op de riem komt, verander je direct 180 graden van richting en loop je de andere kant op.

Hoe zorg je dat je hond niet trekt?

Waarom trekt een hond aan de lijn?

Mijn hond trekt enorm aan de riem? Waarom? – Er kunnen veel redenen zijn waarom een hond aan de lijn trekt:

 • Teveel energie
 • Te weinig regels en grenzen (tijdens het lopen aan de lijn)
 • Hij ruikt iets waar hij graag naar toe wil
 • Hij heeft het (nog) niet geleerd
 • Gebrek aan mentale stimulatie
 • Hij heeft niet de juiste gemoedstoestand (opgewonden bijvoorbeeld)
 • Verkeerd riemgebruik (daar is geen standaard voor)
 • Verkeerde vorm van begeleiding van de mens
 • Gebrek aan stabiliteit (vanuit mens en hond)
 • Spanning
 • En nog meer oorzaken

Wat is de beste riem voor een hond die trekt?

Welke riem en halsband kun je nu het beste voor je hond uitzoeken? De meeste mensen beginnen met een leren of nylon halsband en dito hondenriem van ongeveer een meter. Prima! Dat is een goede combinatie om je pup mee te trainen en hem naast je te houden tijdens de wandelingen wanneer je zijn aandacht vast kan houden (volgen).

Als je je pup niet goed leert of geleerd hebt om te volgen, zal hij voor je uit gaan lopen om je als het ware mee voort te trekken. Dit is uit het oogpunt van opvoeding niet wenselijk maar ook niet uit het oogpunt van de gezondheid van je hond.

Op dat moment zie ik veel hondenbaasjes overgaan tot een zogenaamde uitrolriem waardoor je hond 3 tot 8 meter bij je vandaan kan lopen. Daarmee geef je je hond de ruimte om te doen wat hij wil, in plaats van dat je hem opvoedt. Je hond trekt dan inderdaad niet die eerste paar meter, maar als hij met een schok aan het einde van de lijn is gekomen, trekt hij daarna weer net zo hard.

Bovendien zijn deze riemen gevaarlijk voor anderen. De riem kan bijvoorbeeld door het enthousiasme van je hond om de benen van een tegenligger gewikkeld worden, waar door deze kan vallen. Hetzelfde kan gebeuren bij een aankomende fietser.

Ook kunnen deze riemen snij-/brandwonden veroorzaken, doordat de lijn langs het lichaam van bijvoorbeeld een kind schuurt. Erg naar en zeker onnodig! Laat deze riemen daarom lekker in het schap liggen, koop een korte vaste riem en zorg dat je je pup vanaf het begin goed traint.

Als je dan iedere dag lekker met hem gaat lopen in een hondenlosloopgebied , dan is ook je hond helemaal blij ! Dan de halsband van je hond. Zorg er altijd voor dat je nog twee vingers tussen de hond en de halsband kunt krijgen, dan zit hij comfortabel en kan hij niet af gaan.

Bij een juiste opvoeding van je pup/hond volstaat een gewone halsband. Om een hond op latere leeftijd het trekken aan de riem af te leren, werken sommige hondenbaasjes met een halti. Dat is eigenlijk een soort halster (als van een paard) maar dan voor honden.

 • Het zorgt ervoor dat de neus van je hond naar beneden getrokken wordt als hij trekt aan de riem, niet erg goed voor de nek van je hond;
 • Bovendien zal hij hierdoor niet meer trekken … totdat hij natuurlijk weer een gewone halsband om krijgt;

Daarom vind ik dat je beter met je hond kunt gaan trainen. Als je je hond consequent traint op het volgen , zal hij uiteindelijk blijvend niet meer trekken. Laat je dus ook niet verleiden tot het kopen van slipkettingen, prikbanden of halsbanden die schokjes geven.

Want deze zijn erg hond-onvriendelijk en je maakt je hond er alleen maar angstig mee! Natuurlijk werkt dat averechts ! Deze halsbanden zijn overigens al in meerdere landen verboden en hopelijk komt dat in Nederland ook nog eens zover.

Om de klappen en druk op de nek te vermijden, moet je serieus kijken of je niet beter een tuigje kunt kiezen , goed op maat en niet knellend, voor je hond in plaats van een halsband. Ik vind een halsband prima om mee te trainen omdat ik er daarbij vanuit ga dat je tijdens de training continue de aandacht hebt van je hond en de hond dus niet trekt.

 1. Trekt een hond echter wel , zeker als dat plotseling is omdat hij bijvoorbeeld iets ziet waar hij ineens achteraan wil, dan krijgt hij met een halsband natuurlijk een plotselinge klap op zijn nek en hals;

Van nature is een hondennek, net als een mensennek, daartegen niet bestand. Dit brengt dus het risico met zich mee op blijvend letsel voor de hond met alle gevolgen van dien. Het argument om geen tuig te gebruiken omdat je hond dan meer zou trekken vind ik onnodig. Dat betekent dat je je hond gewoon moet gaan trainen op het netjes naast je lopen! Ga lekker met je hond aan de slag, het is voor iedere hond te leren met een positief ingestelde baas ! Ik begeleid inmiddels al heel wat jaren puppy eigenaren met hun pups. Soms onzekere pups, soms juist hele zelfverzekerde pups en alles wat daartussen zit. Met mijn online puppy-, puber- en spelcursussen, inclusief mijn ondersteuning waar mijn cursisten altijd op kunnen terugvallen, zijn er al heel veel fijne en warme banden opgebouwd tussen eigenaren en hun viervoeters..

Hoe leer je een hond netjes naast je te lopen?

Hoe leer je dit aan – Een makkelijke manier om hem te leren om naast je been mee te lopen is door hem te belonen als hij toevallig in de juiste positie loopt. Een voordeel van het op een positieve manier trainen is dat je hond het straks leuk vindt om netjes mee te lopen.

Hierdoor loop je dus een kleinere kans dat hij aangelijnd worden als een straf gaat ervaren, met alle bijbehorende ‘pak me dan als je kan’ spelletjes. Daarnaast zijn er heel veel dingen die je liever niet wilt, bijvoorbeeld voor je, achter je of tussen je benen, en maar één ding dat je wel wilt, namelijk naast je been.

Communiceren wat goed is, is in dit geval dus de duidelijkste optie. TIP: Ik heb een uitgebreide online video puppycursus. Een volledige vervanging van de fysieke lessen. Lees er hier alles over.

Waarom trekt een hond meer naar 1 persoon?

Honden kiezen als favoriet vaak iemand met hetzelfde energieniveau en dezelfde persoonlijkheid als zijzelf. Daarnaast zijn er hondenrassen die vooral een band opbouwen met één persoon, waarbij de favoriete persoon dus ook vaak de enige persoon is.

Wat betekent het als een hond zijn poot op je legt?

(Overname van deze artikeltjes voor ander dan persoonlijk gebruik is niet toegestaan zonder  toestemming van de auteurs. Voor toestemming kun je contact opnemen met één van de instructeurs) In de natuur zie je dat de voorouders van onze huishond, de wolven, onderling bepaalde handelingen uitvoeren om te bepalen  wie het hoogste is in rangorde en wie dus de baas is.

Dit soort handelingen worden dominantiehandelingen genoemd. Ook onze  huishond zijn dergelijke handelingen niet onbekend. De hond is een sociaal dier dat van nature in een roedel leeft. Bij onze huidige huishond is het gezin de roedel en zijn  wij de roedelgenoten.

Om te zorgen dat de roedel veilig is, over voldoende voedsel kan beschikken en sterk genoeg is om  te blijven voortbestaan, is het belangrijk dat ieder individu een vaste plaats heeft in de roedel. Er is één leider en één  laagstgeplaatste en daartussenin heeft ieder lid van de roedel een vaste plaats in de rangorde.

 1. Als deze rangorde duidelijk  is geeft dit de hond een gevoel van veiligheid, is de rangorde niet duidelijk dan levert dit stress op en zal een  lagergeplaatste hond uiteindelijk de leiding nemen om zo de stabiliteit van de roedel te herstellen;

Dit betekent dat ook binnen het gezin (de roedel) de verhoudingen duidelijk moeten zijn. In het meest ideale geval is  natuurlijk de eigenaar van de hond de roedelleider, daaronder volgen de eventuele partner en kinderen en helemaal onderaan  de sociale ladder staat de hond van het gezin.

Dit is niet zielig. Wanneer deze plaats voor de hond duidelijk is zal hij  zich hierbij neerleggen omdat een duidelijke rangorde hem een gevoel van veiligheid geeft. Zoals al eerder is aangegeven voeren wolven (en ook honden) bepaalde handelingen uit om te bepalen wie de hoogste in  rang is.

Deze handelingen kan de hond ook op ons uit voeren. Hieronder worden de meest voorkomende dominantiehandelingen  weergegeven die door honden (bij mensen en/of andere honden) worden uitgevoerd:

 • Poot opleggen; dit is aandachtvragend (aandachteisend) gedrag, bijvoorbeeld om geaaid te worden.
 • Neus duwen; dit is ook aandachtvragend gedrag.
 • Kop op arm of schoot leggen; dwingend om aandacht vragen.
 • Op schoot gaan liggen; de hond neemt letterlijk en figuurlijk een hogere positie in dan de eigenaar.
 • Voorop lopen en trekken aan de lijn; de hond bepaalt de richting en het tempo van de wandeling.
 • Uitdagen tot spel; de ranghogere bepaalt wanneer en hoe lang gespeeld wordt, door steeds in te gaan op het uitdagen  van de hond wordt deze bevestigd in zijn rangorde.
 • Grommen en / of lippen optrekken; kan een dominantie-uiting zijn, maar is bij sommige honden ook een uiting van  blijdschap (sommige honden “glimlachen”), het is hierbij belangrijk om op de gehele lichaamshouding van de hond te letten.
 • Markeren: plassen of ontlasten op een zo hoog mogelijke plaats.
 • Over urine van een andere hond plassen.
 • poten vegen, krabben over de grond; dit is het achterlaten van een visueel teken van aanwezigheid en het  verspreiden van geur.
 • Plaats innemen; zich letterlijk op de plaats van de baas begeven.
 • Spel winnen; incidenteel is dit goed voor onderdanige, onzekere honden om wat meer zelfvertrouwen te krijgen,  het is echter niet verstandig om een dominant type hond een spel te laten winnen.
 • Bemoeien met situaties in het gezin; het bewaken van de goede orde binnen de roedel is een taak van de leider.
 • Rij-gedrag; dit is geen seksuele prikkel maar een duidelijke dominantiehandeling.
 •   Direct aankijken / staren; dit wordt ook wel fixeren genoemd, dit fixeren gaat vaak vlak aan een aanval vooraf.
 • Afstand nemen, kop afwenden; dit is het negeren van de ander.
 • Over de bek bijten; bij de mens is dit vergelijkbaar met in de handen bijten, dit is een teken van dominantie.
 • Overstaan; over de ander heen gaan staan; bij pups is dit vaak een onderdeel van het spel, bij volwassen honden  zeker niet meer. Als één van de twee zich niet overgeeft zal er vrijwel zeker een vechtpartij volgen.

Er zijn dus nogal wat handelingen die een hond kan uitvoeren om zo dominantie tentoon te spreiden en te  proberen zijn hoge rangorde te bevestigen. Uit bovenstaande volgt een aantal “regeltjes” die dienen om rangordeproblemen zoveel mogelijk te voorkomen:

 • Laat de hond niet toe op bed of bank. De hogere positie wordt door de hond letterlijk opgevat.
 • Neem in de omgang met je hond geen “lage” houding aan. Dus niet op de grond gaan liggen tijdens het spel.
 • Bepaal zelf het begin en einde van een handeling, bijvoorbeeld bij het borstelen, maar ook bij een spelletje.
 • Negeer de hond als hij op een opdringerige manier om aandacht vraagt door middel van neusduwen, brengen van  speeltjes, piepen of pootjes geven.
 • Loop niet naar de hond toe maar laat hem op commando komen, de ranglaagste komt immers naar de ranghoogste toe.
 • Sta niet toe dat de hond opspringt (niet bij de baas en niet bij vreemden) of tegen iemand op gaat staan, ook  niet tijdens het spel of terwijl men op een stoel zit.
 • Doe geen wilde trekspelletjes met de hond, tenzij deze het commando “los” voldoende beheerst.
 • Sta het bijten in armen, benen of kleding niet toe, ook niet als spel.
 • Voorkom dat de hond als eerste een deur in of uitloopt. Laat hem eerst gaan zitten en ga zelf als eerste door  de deur.
 • Bepaal tijdens de wandeling zelf de route en laat deze niet door de hond bepalen. Wissel de route regelmatig af  zodat deze niet voorspelbaar wordt voor de hond.
 • Laat de hond niet markeren waar en wanneer hij maar wil als hij aan de lijn loopt.
 • Het rijden op mensen of andere honden, of een poging daartoe moet direct onderbroken worden.
 • Loop niet om de hond heen als hij in je looproute staat of ligt, de hond moet voor jou opzij gaan. Wanneer  de hond op de grond ligt te slapen, stap dan over hem heen.

Wanneer de rangorde binnen het gezin duidelijk is en de hond zijn plaats als ranglagere goed kent is het  niet erg om af en toe van bovenstaande regeltjes af te wijken. De hierboven genoemde “regeltjes” hebben betrekking op de alledaagse omgang met de hond. Door het  hanteren van deze regels voorkomen we dat de hond de kans krijgt zich dominant te gedragen naar ons toe  en bevestigen we onze eigen rangordepositie. Naast het toepassen van deze regels kunnen wij als eigenaars  nog een aantal actieve dominantiehandelingen uitvoeren om onze rangorde te bevestigen:

 •   Laat de hond regelmatig voor je “werken” (10-15 keer per dag); geef de hond een commando (bijvoorbeeld “zit”)  en beloon hem voor een goede uitvoering.
 •   Laat de hond een commando uitvoeren voordat hij zijn voerbak mag leegeten (bijvoorbeeld eerst laten zitten  of liggen), vervolgens mag de hond op jouw commando zijn voer pakken. Op deze manier maak je de hond afhankelijk van  jou voor het verkrijgen van voer en bevestig je je leidinggevende rol.
See also:  Tot Hoe Oud Is Een Hond Een Puppy?

Hoe krijg ik mijn hond aan het wandelen?

Het lijkt simpel: de leiband nemen, halsband aandoen en wandelen maar! Toch is een alledaagse hondenwandeling niet zo eenvoudig als je denkt. Een absolute must-read voor oppassers die graag honden uitlaten, maar eigenlijk voor iedereen die van honden houdt! Moet een hond meerdere malen per dag worden uitgelaten? Ja! Om honden gezond en gelukkig te houden, moeten ze voldoende beweging, positieve prikkels, uitdagingen en interactie met soortgenoten hebben. Hoe Leer Ik Mijn Hond Trekken Aan De Riem Af Hondenoppas Iris uit Brussel 1. De leiband aandoen Hoewel de hond misschien heel blij en enthousiast is om naar buiten te gaan, kalmeer de hond vóór dat jullie naar buiten gaan. Laat de hond aan je voeten en hand snuffelen. Aai hem onderaf op zijn kin, liever niet bovenop zijn kop. Pak het tuigje of de halsband en laat de hond eraan snuffelen, en maak het vast.

Het uitlaten van de hond is dus zeker niet alleen om z’n behoefte te laten doen, het is een belangrijk onderdeel van zijn dag. Afhankelijk van ras, leeftijd en karakter moet de hond 3 tot 4 keer per dag uitgelaten worden, waarvan in elk geval één lange wandeling waarbij de hond z’n energie goed kwijt kan.

Even checken: zorg dat er twee vingers speling tussen de halsband en de nek zit. Laat de hond rustig zitten en geef hem een beloning. Zo. Halsband aan? Poepzakjes mee? Snoepjes in de aanslag? Go! Dan is het nu tijd om naar buiten te gaan! Er valt van alles te ontdekken en te zien voor de hond.

Het is belangrijk dat hij dit kan doen zonder al te veel stress-prikkels. Ben je hondenoppas en is het de eerste keer dat je met een onbekende hond gaat wandelen? Dan weet je nog niet precies waar hij misschien bang voor is en wat hij juist leuk vindt.

Let goed op hoe de hond reageert op een langsrijdende tram, een skateboarder, honden, kinderen, enzovoort. Rustig naar buiten gaan Maak regelmatig contact met je hond: roep hem af en toe bij je en geef hem dan een snoepje of aai ter beloning. Merk je dat de hond snel stress-signalen vertoont (likken van de lippen, gapen, hijgen, haren overeind, staart tussen de benen)? Kalmeer hem dan wat en vermijd de stress-prikkels.

Zoek een rustig parkje in de buurt op waar je lekker met de hond kunt wandelen. Waarom je je hond moet laten snuffelen Honden ‘bekijken’ de wereld door hun neus. Een belangrijk doel van jullie wandeling is dan ook dat de hond volop kan snuffelen.

Honden worden niet alleen moe van beweging, maar nog wel meer van ‘hersenwerk’. En dat snuffelen kost ze veel energie: ze analyseren de omgeving en verzamelen zo informatie. Daarom werkt snuffelen ook stress-verminderend: het geeft ze een gevoel van controle.

Door het snuffelen begrijpen ze hun omgeving beter , het ontspant ze en ze krijgen een mentale uitdaging. Hoewel vaak wordt gedacht dat de hond continu op de baas moet letten, is dat dus niet helemaal waar.

Een hond heeft ook de tijd nodig om zijn neusje te gebruiken. Haast je dus vooral niet en laat de hond rustig zijn omgeving besnuffelen. Hoe Leer Ik Mijn Hond Trekken Aan De Riem Af 4. Trekken aan de leiband, wat nu? Het kan heel vervelend zijn als de hond aan de leiband trekt. Je kunt dat niet in één wandeling veranderen, maar er zijn wel een aantal dingen die je kunt doen om het te beperken. De belangrijkste regel is: trek zelf niet aan de lijn.

Hoe meer spanning je zelf op de lijn zet, hoe meer spanning je voor de hond creëert. Dat maakt het probleem alleen maar groter. Doe in plaats daarvan eens het omgekeerde. Trekt de hond aan de lijn? Stop dan en wacht totdat de lijn slap is.

En loop dan pas weer door. Op die manier breng je de rust terug in de wandeling, en beloon je de hond voor een slappe lijn. Is het na een poosje snuffelen weer tijd om verder te lopen? Trek de hond dan niet mee, maar roep ‘m gewoon op vrolijke toon mee. Heeft de hond dan direct aandacht voor je? Dat verdient een beloning toch? Een snoepje of een heel enthousiaste ‘braaaaaaaf’ 🙂 Hoe Leer Ik Mijn Hond Trekken Aan De Riem Af Misverstand: een hond die voor jou loopt, is niet altijd dominant “Wie wandelt eigenijk met wie?” Misschien heb je deze opmerking ook wel eens naar je hoofd geslingerd gekregen. De hond loopt voor je en een voorbijganger roept “haha, wie laat wie nu eigenlijk uit?” Deze opmerking is best begrijpelijk als je met een gespannen leiband voortgetrokken wordt door de hond. En in dat geval kun je ook beter even stoppen en wachten tot de hond is gekalmeerd.

Maar loopt de hond met een slappe leiband een stukje voor je? Dan is er niets aan de hand. In tegenstelling tot wat er veel gedacht wordt, is een hond die een stukje voor je loopt (vaak ongeveer 1,5 meter) geen teken van ‘dominant gedrag’.

Sterker nog, in wilde roedels loopt de leider achterop: die heeft zo het overzicht over de groep. De andere honden lopen als een soort verkenners voorop. Zo is het ook met jouw vrolijke hond, hij is de boel alvast aan het verkennen, en jij loopt ‘veilig’ achter hem en bepaalt de route.

 • Zolang de hond ontspannen is en de leiband slap, is er dus totaal geen noodzaak om je hond per sé naast je of achter je te laten lopen;
 • De dominantietheorie is achterhaald en inmiddels weten we dat gelukkige, evenwichtige honden niet heel de dag bezig zijn om ons te domineren;

Integendeel: ze trekken er het liefst samen met ons op uit, snuffelend en spelend, in harmonie met mens en dier. Hoe Leer Ik Mijn Hond Trekken Aan De Riem Af Andere honden begroeten. Een goed idee? Tijdens de wandeling zul je ongetwijfeld andere honden tegenkomen. Zolang beide honden aangelijnd zijn, is de situatie in evenwicht. Je kunt de honden dan rustig kennis laten maken. Laat het initiatief daarvoor bij de honden zelf. Geef ze de ruimte zodat de honden genoeg plek hebben om uit te wijken.

 1. Honden die een beetje wegkijken en via een soort omweggetje naar de andere hond toe lopen, zijn niet ongeïnteresseerd maar juist heel beleefd;
 2. Ze willen eigenlijk zeggen: ‘maak je geen zorgen, ik doe je geen kwaad’;

Ook hier geldt weer: honden willen eerst even ruiken wat voor vlees ze in de kuip hebben. Niet alle honden zitten op een andere hond te wachten. Laat een hond waarschuwingssignalen zien (met de ogen fixeren, staart gespannen rechtop, haar overeind, lippen likken, lip optrekken, grommen) neem dan afstand, roep de hond bij je en loop door. Dat zal jullie band alleen maar versterken! Hoe Leer Ik Mijn Hond Trekken Aan De Riem Af Alle tips in een lijstje Wat doe je best niet?

 • Trekken aan de leiband
 • Haast hebben
 • Stressprikkels opzoeken

Wat doe je best wel?

 • Aandacht aan de hond besteden
 • Snuffeltijd
 • Contact maken met de hond
 • Stress vermijden
 • Hondentaal lezen
 • Samen plezier hebben!

Wil je vaker honden uitlaten? Word hondenoppas bij Pawshake en schrijf je gratis in..

Wat is het beste anti Trektuig?

Trixie anti – trektuig Ben je op zoek naar een anti – trektuig die je zonder problemen bij jouw hond kunt aantrekken? Dan kun je kiezen voor de het anti – trektuig van Trixie. Je kunt namelijk iedere band van dit tuigje aanpassen, zodat het perfect om het lijf van jouw hond past.

Wat is beter voor de hond een halsband of een tuigje?

Halsband of hondentuig? – U gaat meerdere keren per dag wandelen met de hond. Een goede wandeluitrusting is dus onmisbaar. Om uw keuze makkelijker te maken hebben we de voor- en nadelen van halsbanden en tuigjes op een rij gezet. Het blijft natuurlijk altijd een persoonlijke keuze.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken waar uw hond zich het prettigst bij voelt. Neem uw hond dus gerust mee naar uw lokale Dierspecialist winkel om verschillende modellen te passen en advies te vragen! Hondenhalsband Het grote voordeel van een hondenhalsband is dat de band alleen om de nek van uw hond zit.

Hierdoor wordt de hond niet belemmerd in z’n lichaamsgebruik tijdens de wandeling. Wanneer de hond los mag rennen is er minder gevaar dat de hond ergens achter blijft hangen. Toch zitten er ook een aantal nadelen aan een hondenhalsband. In de nek van uw hond zitten zenuwen, nekwervels, lymfeklieren, (slag)aders, de luchtpijp en schildklier.

Wanneer de hond aan de lijn trekt of u uw hond onverwachts moet terugtrekken krijgt de nek een klap. Dit kan in ernstige gevallen leiden tot letsel, zoals hoofdpijn, blauwe plekken, beschadiging van het strottenhoofd en de luchtpijp, verschoven nekwervels en gezwollen klieren.

Uiteraard hoort een hond niet te trekken aan de riem en moet u hem leren netjes mee te lopen. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Uw hond kan een ander dier zien buiten, een bekende waar hij graag naartoe wilt of de weg op schieten. Wanneer u hem dan corrigeert kan de nek het onbedoeld flink te verduren krijgen.

Hondentuig Het is een fabel dat uw hond ineens niet meer gaat trekken van een normaal hondentuigje. Trekken heeft te maken met gedrag en moet worden afgeleerd. Daarentegen is het wel zo dat een tuigje beter is wanneer uw hond een keer trekt.

Met een hondentuig wordt de druk niet uitgeoefend op de nek, maar verdeeld over de borstkas van de hond en dat is een stuk minder schadelijk. Door het ruime aanbod kan het lastig zijn om een geschikt hondentuig uit te zoeken. De meeste hondentuigen zijn makkelijk te verstellen.

 • Als u hond nog pup is zult u waarschijnlijk wel een nieuw tuig moeten aanschaffen als hij volgroeid is;
 • Er zijn verschillende soorten hondentuigen verkrijgbaar waaronder borsttuigen, Y-tuigen, H-tuigen en instaptuigen;

Borsttuig Zoals de naam al doet vermoeden heeft een borsttuig een horizontale band over de borst. Het voordeel van een borsttuig is dat u het makkelijk om kan doen bij uw hond. Vooral handig bij honden niet lang stil kunnen zitten. U plaatst het tuig over de kop van uw hond heen en klikt de band vast achter de voorpoten.

 1. Deze band is verstelbaar, maar de band om de borst vaak niet;
 2. In theorie zou een angstige hond kunnen ontsnappen als hij hard naar achteren trekt en zijn voorpoten strekt;
 3. Dan schiet het tuigje over zijn kop heen;

Y-tuig Dit tuig loopt in een Y-vorm over de borst van uw hond. Bij een Y-tuig zijn de voorpoten en schouders helemaal vrij en wordt de druk goed verdeeld. U plaatst het tuig over de kop van uw hond en tilt daarna één voorpoot van uw hond op om het tuig helemaal om te doen en vast te maken.

H-tuig Het voordeel van een H-tuig is dat dit tuigje goed verstelbaar is en relatief goedkoop. Echter kan er bij een H-tuig nog steeds druk op de nek ontstaan. Daarbij hebben de meeste H-tuigen smalle bandjes die vaak niet gevoerd zijn.

Hierdoor kan het tuig onaangenaam aanvoelen bij uw hond. Net als bij de andere tuigen gaat het H-tuig over de kop heen en bij sommige modellen moet één voorpoot opgetild worden. Instaptuig Bij het instaptuig moet uw hond met beide voorpoten in het hondentuig stappen.

Bij drukke honden en bewegelijke pups kan dit lastig zijn met aandoen, maar alles is te leren. Verder is het instaptuig te vergelijken met het H-tuig door de smalle, ongevoerde bandjes. Ook zakken de bandjes sneller scheef dan bij andere tuigjes.

De producten uit de serie Mesh preno van Nobby zijn gemaakt van het zachte materiaal mesh (nylon)-neopreen en zijn verkrijgbaar in verschillende leuke kleuren. Hiermee haalt u zeker een goed en fijn product in huis. Deze producten zijn ook verkrijgbaar met led-licht , zodat u ook in het donker veilig op pad kunt met uw hond.

Naast de bovengenoemde hondentuigen is er nog een zogenaamd anti-trektuig, wat ervoor zou zorgen dat uw hond plotseling stopt met trekken. Logisch, want dit tuig is te vergelijken met een slipketting en prikband en werkt door middel van ongemak en pijn.

Een anti-trektuig geeft druk op gevoelige plekken of ‘snijdt’ in de oksels. Begrijpelijk dat de hond dan niet meer trekt, maar dit is uiteraard niet de bedoeling. Sterker nog, het anti-trektuig kan juist leiden tot gedragsproblemen en is ontzettend schadelijk voor de hond.

Welk tuigje voor trekkende hond?

Petsafe hondentuig – De Petsafe Easywalk is een speciaal tuigje waarbij je hond minder snel trekt. De speciale vorm van het tuigje houdt je hond automatisch tegen. Ideaal als je hondje erg veel trekt. De buitenkant is voorzien van reflectoren, waardoor je er ook nog eens extra mee opvalt. .

Waarom moet de hond links lopen?

Optimale controle over de hond – De voornaamste reden waarom we de hond links laten lopen of laten volgen, is om de controle over de hond te hebben. Enerzijds doe je dat om de volledige controle over je hond te hebben en omdat het aangenamer is om met een hond te wandelen die je netjes volgt.

See also:  Waarom Likt Een Hond Zijn Baas?

Natuurlijk mag hij eens loslopen op de hondenlosloopweide, maar in drukke straten is het gewoon beter om je hond dicht bij je te hebben. Zo voorkom je dat hij wordt omvergereden door een fietser of dat hij een kindje bijt.

Natuurlijk heb je je hond goed opgevoed, maar een hond is een dier en dieren blijven altijd onvoorspelbaar. Daar houdt men ook in het aansprakelijkheidsrecht rekening mee. Op baasjes rust er een grote verantwoordelijkheid en ze moeten ervoor zorgen dat ze altijd de controle hebben over hun hond.

Waarom wil mijn hond altijd voorop lopen?

Heeft een hond een sterke leider nodig? – Een hond heeft vooral een betrokken, geduldige en duidelijke baas nodig. Dat betekent dat er veel tijd nodig is om het gedrag van je hond te bestuderen om te begrijpen waarom hij bepaald gedrag vertoont. Als een hond blijft blaffen en uitvallen naar mensen of maar niet luistert als je roept, dan zijn daar verschillende oorzaken voor.

Misschien is hij bang, verveeld, gestrest, heeft hij te veel energie, is hij ziek of getraumatiseerd. Verder is de rol van de leider niet om alle ‘macht te hebben’. Je hoeft dus echt niet eerder dan je hond te eten, of als eerste de deur door te lopen om aan te geven dat jij de baas bent.

Een hond snapt dat helemaal niet, hij raakt enkel in verwarring. Ook honden die voorop lopen tijdens het wandelen doen dit niet omdat ze de baas willen zijn. Het is eerder andersom. In een roedel loopt de leider achterop en houdt het overzicht over de groep.

 1. Als jouw hond een paar meter voor jou loopt doet hij dat eigenlijk om de boel te ‘verkennen’;
 2. Schattig he?  Lees meer over het uitlaten van een hond;
 3. Wel is het belangrijk om duidelijk aan te geven wat je van de hond verlangt en om consequent te zijn;

De huishond wil ons van nature graag pleasen, dus hij doet graag z’n best voor je. Hij zal misschien niet alles gelijk begrijpen maar hij zal alles in het werk stellen om jou trots en blij te maken!.

Wat als je hond niet wil wandelen?

Niet alle honden lopen even graag, maar sommige maken het wel heel bont. Neem je ze mee naar buiten, dan gaan ze zitten en blijven ze zitten tot ze weer naar huis mogen. Je kunt trekken, lokken of aansporen, maar de hond reageert niet. Dit kan verschillende oorzaken hebben, ras en leeftijd spelen een rol, maar ook pijn, verlies, een trauma of gewoon geen zin hebben.

Afhankelijk van de oorzaak kun je een oplossing vinden in rustig aan doen of in de hond te motiveren verder te gaan. Veel honden lopen graag. Ze gaan vrolijk mee, trekken zelfs aan de riem en doen niets liever dan naar buiten gaan.

Sommige honden zien dit echter niet zitten. Ze blijven liever thuis, in de mand. Als ze dan echt naar buiten moeten, sjokken ze langzaam achter je aan of weigeren ze helemaal te lopen. Je probeert hem met brokjes te lokken, aan de riem te rekken of hem zelfs op te tillen, maar zodra hij de kans krijgt wil de hond zo snel mogelijk naar huis.

Hoe kan je zien of je hond ongelukkig is?

Hond leren wandelen zonder trekken – Hond trekt aan de riem afleren

Symptomen ongelukkige hond Het dier is teruggetrokken en lusteloos, heeft geen zin meer in spelletjes en andere bezigheden die hem of haar normaal gesproken wel enthousiast maken. Veel meer of juist minder eten dan normaal kan ook een teken zijn.

Wat denkt een hond als hij je aankijkt?

De hond is de beste vriend van de mens. Hij is trouw, houdt onvoorwaardelijk van je en luistert bij een goede relatie graag. Maar soms wil een hond wel eens dat zijn mens naar hém luistert. Maar zijn mens begrijpt hem niet altijd. Hieronder twaalf dingen die je hond doet, als hij je iets wil vertellen. Hoe Leer Ik Mijn Hond Trekken Aan De Riem Af Foto: ArTeTeTrA / Foter. com / CC BY-NC-ND

 1. Constant oogcontact

Het ligt er heel erg aan hoe je hond naar je kijkt, maar als zijn uitdrukking normaal is en hij staart je in de ogen, is dit een manier om zijn affectie te tonen. Een goep Japanse wetenschappers vond een link tussen dit soort oogcontact en een verhoogd niveau oxytocine, een hormoon dat invloed heeft op hoe we verbondenheid en verzorgende kwaliteiten tonen. Maar wees altijd voorzichtig met kinderen en leer hen een hond nooit recht in de ogen te kijken. Hoe Leer Ik Mijn Hond Trekken Aan De Riem Af Foto: gfred / Foter. com / CC BY-NC-ND

 1. Dingen naar je toe brengen

Je denk misschien dat je hond een spelletje speelt, zeker als hij je een speeltje brengt. Maar wat je hond eigenlijk doet is je een cadeautje brengen. Het blijkt een van de overgebleven jachtinstincten te zijn, alleen brengt hij je wat hij zelf leuk vindt of waarvan hij denkt dat jij het leuk vindt of nodig hebt, in plaats van een dode prooi.

 1. Een poot opsteken

Als je hond een pootje in de lucht steekt en hij kijkt ergens naar met zijn hoofd naar beneden, dan kan je maar beter uitkijken. Dit betekent namelijk dat hij ergens naar op jacht is en klaar is om op zijn prooi af te springen. In de opvoeding is het echter beter om dit gedrag te herkennen en te stoppen. Zowel voor de veiligheid van de hond als het onnodig verstoren van wilde dieren.

 1. Voorover bukken en zichzelf klein maken

Dit betekent dat je hond bang is. Als je een hond ziet die dit gedrag vertoont, zonder dat er direct gevaar is, betekent dit dat je hond een angststoornis heeft. Dit kan zijn omdat hij in het verleden is mishandeld, maar de kans is groter dat het een dier is met geen of slechte socialisatie, het zogenaamde kennelsyndroom.

 1. Op meubels knagen

Knagen is normaal gedrag voor puppies. Van oorsprong ontdekken zij de wereld met hun mond. Maar als dit gedrag niet op tijd wordt afgeleerd, kan het erg vervelend worden wanneer je hond groter wordt. Wanneer volwassen honden knagen aan meubels, duidt dit vaak op verveling. Zorg voor voldoende speeltjes en breng genoeg tijd door met je hond.

 1. Op je voeten zitten

Er zijn verschillende redenen waarom je hond dit zou kunnen doen. Als je hond veel dominante trekjes heeft, kan hij dit doen om zich te doen gelden. Als hij last heeft van verlatingsangst , is dit een door honden veel gebruikte manier om troost te zoeken, door dicht bij je te zijn. Als je hond jaloers is, kan dit een manier zijn om andere mensen en dieren te laten zien dat je van hem bent.

 1. Deze honden vertonen hetzelfde gedrag als een wild dier wat gevangen is;
 2. De kans op herstel is minimaal tot niet aanwezig;
 3. En leer je hond van jongs af aan dat het huis een veilige plek is en dat wachten onderdeel van het leven is;

Als geen van de bovenstaande situaties betrekking hebben op jouw hond, wil hij waarschijnlijk gewoon graag bij je zijn. Tijdens trainingsmomenten kan de hond dit ook gebruiken om contact te houden. Tast is een manier om alert te blijven op de ander, terwijl de andere zintuigen, geur, zicht en gehoor gebruikt worden voor de omgeving. Hoe Leer Ik Mijn Hond Trekken Aan De Riem Af Foto: NiteLynx / Foter. com / CC BY-NC-SA

 1. Gapen

Honden gapen niet alleen wanneer ze moe zijn. Gapen kan ook een teken van angst of stress zijn. Als je hond veel gaapt in het bijzijn van iemand die hij niet goed kent, is dat een teken dat hij er nog niet klaar voor is om die persoon te ontmoeten. Indien daar tijd voor is geef de hond dan de ruimte om zelf het contact te maken.

 1. Relaxt gapen

Om het even lekker ingewikkeld te maken, gapen honden ook wanneer ze zich prettig bij je voelen. In dit geval gaapt je hond vaak wanneer jij dat ook doet, uit solidariteit. Dus als jij gaapt en je hond doet dat ook, is dat dus helemaal zo slecht nog niet. Als je gaapt en een hond die je niet kent gaapt ook, dan heb je misschien een probleem…

 1. Tegen je aanleunen

Dit betekent dat je hond met je aan het knuffelen is. Honden willen je affectie en aandacht als ze tegen je aan leunen. Het helpt ze ook om zich veiliger te voelen. Het ontstaat uit de behoefte tot veiligheid en bescherming. Bijvoorbeeld bescherming tegen weersomstandigheden/temperatuur.

 1. Tong uitsteken en weer intrekken

Wanneer een hond zijn tong uitsteekt en weer naar binnen trekt, betekent dit meestal dat hij zich ongemakkelijk voelt. Dit kan komen doordat hij wordt geconfronteert met een persoon die hij niet kent of een ongewild contact, wat hem nerveus maakt. Als je hond merkbaar onderdanig is, kan dit ook een manier zijn om een meer dominante houding aan te nemen. Het is een duidelijke uiting van stress, die afhankelijk van de situatie kan resulteren in een bijtincident.

 • Een dierenarts bijvoorbeeld heeft die luxe niet altijd;
 • Dominantie is niet juist in deze stelling;
 • De stress kan bij een dier wel agressie oproepen;
 • Afhankelijk van karakter is dit dan defensieve agressie om bijvoorbeeld te kunnen vluchten (oppervlakkige verwonding);

Maar bij een dier met een meer confrontatiegericht karakter kan de beet langduriger en ernstiger zijn. Hoe Leer Ik Mijn Hond Trekken Aan De Riem Af Foto: jvc / Foter. com / CC BY

 1. In je bed willen slapen

Dit heeft er meer mee te maken dat hij graag bij jou wil zijn, dan met hoe lekker je bed ligt. Er zijn weleens wat discussies gaande over of dit nu wel een goed idee is, maar tenzij je allergisch bent of astma hebt, zien de meeste dierenartsen er geen probleem in. Van belang hierbij is wel dat de hond ervaart dat hij hiervoor ruimte krijgt. Het is dus niet de bedoeling dat hij ruimte neemt en het baasje krampachtig op het kleinste stukje van het bed ligt.

 1. Rustig naar je staren terwijl je vertrekt

Sommige hondeneigenaren voelen zich schuldig, als ze weg moeten en hun hond zit ze zo aan te staren. Honden vinden het over het algemeen niet leuk om alleen gelaten te worden en sommige honden hebben zo’n last van verlatingsangst, dat ze beginnen te blaffen, te huilen, op meubels te knagen of te poepen of plassen. Als je hond alleen maar naar je kijkt en er zijn verder geen tekenen van onrust, dan zit het wel goed met je trouwe viervoeter.

Hoe weet je of je hond dominant is?

Wat is een dominante hond? – Dominant gedrag wordt vaak bestempeld als gedrag waarbij de hond altijd probeert om de leiding (over) te nemen. Wanneer we van de nieuwe inzichten uitgaan, weten we dat gedrag dat wij als dominerend zagen niet als doel heeft de baas te worden, maar vaak ontstaat uit onzekerheid of een gevoel van onmacht.

Soms heeft de hond gewoonweg niet geleerd hoe hij zichzelf moet gedragen en beheersen in het bijzijn van de mens. Soms weet hij niet hoe hij met de situatie om moet gaan of heeft het gevoel dat hij zich moet verdedigen.

Agressie, of gewoon ongehoorzaam gedrag is dus geen dominantie. Wanneer een hond zeer zelfverzekerd is tegenover andere honden, zoals er ook dominante mensen zijn, spreken we van een dominante hond..

Wat doe je de hele dag met een hond?

Verveling bij onze huisdieren Wellicht staat u er niet bij stil dat onze huisdieren, dan spreek ik hoofdzakelijk over onze kat en hond, zich stierlijk kunnen vervelen bij ons thuis. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat onze huishond gemiddeld 17 uur per dag slaapt en onze huiskat doet daar niet voor onder! Verveling kan een gevolg zijn van een prikkelarme omgeving of van prikkels die als saai, eentonig of repetitief ervaren worden. 2x per dag een bak eten voor je neus Als voorbeeld noem ik de hond die 2x per dag een bak met eten voor zijn neus gezet krijgt en er niets voor hoeft te doen, alleen zijn kop erin te steken en op te eten. En dat terwijl je net uren achter elkaar hebt liggen slapen omdat je baasje uit werken is geweest. 3x per dag hetzelfde rondje mag lopen, dezelfde honden tegenkomt en dezelfde luchtjes keer op keer weer ruikt. Op deze manier wordt je als hond niet echt gestimuleerd om zelf acties te ondernemen. Nu zult u denken: ” zo erg zal het toch wel niet zijn?” Nu, ik kan u verzekeren dat ik deze honden niet graag de kost zou willen geven! Het is logisch dat verveling bij onze hond en/of kat veel sneller optreedt dan bij mensen. Wij werken, lezen een krant, gaan uit, kijken TV of besteden een aantal uren per week aan sport, achter de laptop etc. Onze huisdieren daartegenover zijn voor een groot deel afhankelijk (gemaakt) van ons. Wij hebben een volle agenda, onze huisdieren een lege.

 1. Verveling kan ook optreden als de leuke, interessante dingen om te doen niet kunnen of mogen worden uitgevoerd;
 2. En zeker als je dan ook nog eens afgeleerd wordt om na te denken, dan wordt het wel erg saai en kan ons huisdier in een depressie belanden waarbij ze lusteloos worden en zelfs ziek kunnen worden;
See also:  Hoe Lang Moet Een Jong Bij De Hond Moeder Blijven?

Onze hond/kat als toegevoegde waarde Heel vroeger, toen onze hond nog in het wild leefde, moesten ze voor zichzelf zorgen om te kunnen overleven, waarbij het leven in een roedel van essentieel belang was. Wilde honden gingen samen op jacht en beschermden elkaar tegen grotere roofdieren.

 • Maar er kwam een tijd dat de mens ontdekte dat zo’n hond getraind kon worden om o;
 • vee te drijven en te beschermen;
 • Ondertussen is onze huishond een toegevoegde waarde geworden en bied ons bescherming en gezelschap;

Voor de tegenwoordige hond is het mensengezin de roedel geworden en moeten ze ons volgens mij als de meest fantastische jagers zien want een paar maal per week komen we thuis met tassen vol eten! Dat neemt niet weg dat hun instinct nog steeds aanwezig is dus als ze de kans krijgen om te jagen in uw huis, zullen ze het zeker niet laten en menig biefstuk is zo al van het aanrecht verdwenen! Bij thuiskomst ligt de hele inhoud van de vuilnisbak door uw keuken? Uw hond is lekker op jacht geweest. Dit geldt natuurlijk ook voor uw kat! Het najagen van een propje, een cadeautje in de vorm van een dode muis voor uw deur of minutenlang staren naar uw aquarium met alle gevolgen van dien! Honden zijn roofdieren, aaseters en opportunisten. Bedelen aan tafel, graven enorme gaten in uw tuin, slopen uw meubilair en jagen indringers weg, de postbode weet er alles van! Vaak wordt dit alles als probleemgedrag gezien maar in de ogen van uw hond is het de normaalste zaak van de wereld en heeft dat gedrag maar 1 doel: overleven.

 1. Het (prooi)schudden met speeltjes of voorwerpen? Ze volgen gewoon hun instincten om hun prooi tot zwijgen te krijgen zodat ze deze lekker kunnen oppeuzelen;
 2. Wanneer u dus speelt met uw hond moet u zich bedenken dat dit alles niet zomaar een spel is, het is in feite zijn natuurlijke gedrag wat u ziet, lekker jagen! Maar wat als uw hond daar geen ruimte toe krijgt? Omdat u te druk bent? Een van de vele gehoorde excuses van ons is: we zijn zo druk, we hebben zo weinig tijd;

Wist u dat de drukste man van de wereld, Barak Obama, elke dag gemiddeld 1,5 uur besteed aan sporten? En dat terwijl hij ook hij maar 24 uur in een dag heeft. Als hij hier tijd voor kan vrijmaken, dan kunnen wij, met ons in onze ogen drukke bestaan, toch wel wat extra tijd besteden aan onze huisdieren lijkt me zo! Tijd heb je nooit, tijd moet je maken. Spelen met je huisdier is een prima manier om overtollige energie kwijt te raken en dat is heel belangrijk voor aangepast gedrag. Onze huisdieren moeten de kans krijgen te spelen om lekker in hun vel te zitten. En om niet te dik te worden natuurlijk! En hoe zit het dan met mijn hond/kat? Hoe weet je nu of je hond of kat zich verveeld? Honden die zich vervelen uiten dit meestal door overal op te gaan kauwen, uw eigendommen zijn niet meer veilig, schoenen, meubels, voorwerpen en zelfs het behang moet eraan geloven. Ik ben ooit bij mensen geweest waarbij de hond de hele gang gestript had, de vloer, het behang, de verf op de deuren tot de vloerbedekking van de trap toe! Maar er kan ook ongewenst gedrag optreden zoals veel aandacht vragen, onzindelijkheid, ongehoorzaamheid, blaffen of niet alleen kunnen zijn. Dit kan zelfs nog een graatje erger: probleemgedrag zoals overmatig likken aan de (voor)poten, staartjagen, zelfverminking etc. Bij katten kan dit zich uiten in sloopgedrag, sproeien, agressie of juist lusteloosheid, onzindelijkheid met andere woorden: probleemgedrag wat voor het dier welzijn verlagend kan werken met alle nare gevolgen van dien.

Onze hond/kat raakt gefrustreerd als je voortdurend hun natuurlijke behoefte om te jagen, snuffelen, spelen en rusten onderdrukt. In de natuur is van alles te doen! Dieren in de natuur vervelen zich eigenlijk nooit, er is altijd wel iets te doen, te ruiken, te zien, te horen, te voelen en/of te proeven.

De hele dag zijn ze druk met voedsel vergaren, spelen, jaagspelletjes en natuurlijk ook wel rustgedrag. Maar onze hond of kat die als huisdier bij ons leeft hoeft niet zo veel meer te doen, de rollen zijn tegenwoordig omgedraaid. Wij werken nu! Twee soorten verveling Als we het hebben over verveling, dan kun je je op 2 manieren vervelen, fysiek of mentaal (hopelijk niet allebei tegelijk!) Sommige rashonden/katten hebben meer fysieke uitdaging nodig, terwijl er ook dieren zijn die juist blij worden van mentale stimulatie. Belangrijk bij de aanschaf van uw huisdier is het dus zaak te weten waar uw beider voorkeuren liggen en of u aan de behoefte van uw huisdier kan voldoen. Als u bijvoorbeeld een jachthond leuk vindt, maar niet voldoende tijd ervoor kunt vrijmaken om er jachttraining mee te gaan doen, of een hond aanschaft maar 5 dagen per week 8 uur werkt, kunt u er vergif op innemen dat uw hond zich stierlijk gaat vervelen, zijn energie niet kwijt kan in fysieke arbeid met als gevolg dat uw huiskamer omgetoverd gaat worden in een oorlogsgebied! En dan is het nog erger als u dan besluit de hond maar in een bench te doen, wat veel mensen adviseren, want dan kan hij niet meer slopen toch? Helaas heb ik ook hierbij voorbeelden gezien van honden die zich door de bench heen hadden gevreten, tot bloedens toe.  De enige manier om verveling tegen te gaan is om deze fysiek en/of mentaal bezig te houden. Bezigheids “therapie” voor de kat Eigenlijk maakt het niet zoveel uit wat u met elkaar gaat doen, als het maar leuk is voor beiden! Het hoeft ook geen handenvol geld te kosten, een eenvoudig toiletrolletje kan voor uw kat een prachtig middel zijn om het jachtinstinct op te roepen en uren hiermee bezig te zijn. Of wat te denken van een zelfgemaakt papieren propje waar ze uren achteraan kunnen jagen door er met hun pootje tegenaan te blijven slaan. Hengeltjes met speelgoed zijn te verkrijgen in een dierenspeciaalzaak en kosten de kop ook niet. Kijk wel uit dat u dit soort dingen niet onbewaakt laat hangen, want sommige speeltjes bevatten een elastiekje en uw kat kan hierin makkelijk verstrikt raken! Of wat dacht u van een eierdoosje? U kunt, in plaats van de brokjes in een bakje onbeperkt aan te bieden, deze in de holletjes van het eierdoosje doen en dan genieten van het schouwspel van het gehengel naar de brokjes! Eten verstoppen is altijd een leuke bezigheid voor de kat! Of hang eens een paar plankjes aan de muur.

Een van de oorzaken kan zijn dat u het niet goed heeft aangeleerd maar de andere kan wel degelijk zijn dat uw huisdier zijn energie niet kwijt kan en zich verveeld. Ook bij katten werkt het zo helaas. Verveling leidt tot fysieke en mentale onderstimulatie.

Een kat zit graag hoog! En mocht u er iets meer voor over hebben: er zijn heel veel leuke spelletjes op de markt, kijk maar eens bij: www. catcetera. nl Bezigheids “therapie” voor de hond Ook hierbij maakt het niet zoveel uit wat u samen gaat doen, als u er samen maar plezier in heeft! Er zijn heel veel leuke dingen te leren aan honden: de krant ophalen, een deur openmaken, uw sloffen brengen etc. Ook kunt u snoepjes in huis verstoppen en de hond deze laten zoeken (maak het in het begin niet te moeilijk) Uit onderzoek is bewezen dat geestelijk moe maken net zoveel energie kost als lichamelijke arbeid. Dus verstop het eten in een Activity Toy (speeltje waar je voer in kunt doen) zoals een Kong, een puzzel, een activity ball of Buster Cube, afijn, er zijn heel veel speeltjes in de handel! Ook apporteer- en trekspelletjes zijn favoriet. Ga een behendigheidscursus doen, Flyball, ga samen speuren of op een gehoorzaamheidscursus.

 • Op deze manier maakt u van uw maatje een hulphond! Er zijn heel veel boeken op de markt met leuke hondenspelletjes er in;
 • Of kijk eens op internet;
 • Door samen iets aan hondensport te doen is niet alleen gezond voor u beiden, maar het versterkt ook nog eens de band samen! En u zult merken dat het ongewenste gedrag zal verdwijnen want uw huisdier heeft wel wat andere dingen aan zijn kop! Spelen met elkaar is belangrijk, want een hond die zich verveelt en geen kauwspeeltjes heeft vindt anders wel iets anders om zijn lusten op bot te vieren;

En wissel af met de wandelingen, laat uw hond ook eens uitvoerig overal aan snuffelen, zijn neus is heel gevoelig en hoe leuk is het als je op ieder hoekje een ander geurtje mag ruiken. Of neem koekjes mee naar het bos en verstop deze onder een plant! Hieronder volgt een voorbeeld van een therapie bij een hond met verlatingsangst: En als uw hond dan toch blijft slopen? Dan is er iets heel anders aan de hand! Wellicht heeft uw hond nooit goed geleerd alleen te zijn. Dit komt helaas vaak voor bij honden, verlatingsangst. Belangrijk bij het weggaan is in eerste instantie het afscheid niet belangrijk te maken. Honden in het wild staan ook niet eerst een half uur de rest van de roedel uit te zwaaien als ze weggaan op jacht. Maar zomaar weglopen is ook niet de bedoeling. Maak het niet te zwaar, geef iets heel lekkers en ga, zeker in het begin bij het goed aanleren, niet meteen de deur uit.

Blijf in huis en laat uw hond u niet overal achterna lopen, maar vraag hem naar zijn bench (of kleed) te gaan, geef hem het lekkers en loop even weg, sluit de deur achter u. Kom vrij snel weer terug en ga dit oefenen waarbij u steeds iets langer wegblijft.

Pas als het in huis lukt, mag u even naar buiten gaan en bouw de tijd weer op. Ga ook oefenen met de vertreksignalen, met andere woorden: schrijf eens op wat u allemaal doet voordat u de deur uit gaat. Schoenen aan, jas aan, sleutels pakken, radio aan, tas pakken etc.

 • Als u deze signalen gewoon gaat oefenen (dus alsof u weggaat maar gewoon thuis blijft, evt;
 • met uw jas aan weer in de bank gaat zitten en even de krant gaat lezen) zal uw hond deze signalen niet meer als voorbode gaan zien en rustiger worden;

Ook bij thuiskomst: maak er geen poppenkast van! Gewoon binnenkomen, overenthousiaste begroetingen negeren, niet kijken, niet praten, niet aanraken. Vervolgens wachten tot uw hond gekalmeerd is, deze dan bij u roepen (niet zelf ernaar toe gaan) en even kort een aai, beloning. Stress en verveling Stress is een gevolg van verveling, dieren raken gestrest als ze geen invloed kunnen uitoefenen op situaties in hun omgeving. Vaak zit er ook nog angst bij dus als u de tips wilt uitvoeren om verveling tegen te gaan, laat uw huisdier dan op een langzame, rustige en gecontroleerde manier kennismaken met nieuwe dingen en beloon uitbundig als deze initiatief toont. Zeker bij honden die al lang niet uitgedaagd zijn om te spelen of zelf dingen te moeten ontdekken, zult u merken dat het wel even kan duren voordat hun interesse gewekt is.

Op die manier wordt het heel gewoon dat u weggaat en weer terugkomt. Heel vaak zie ik dieren ook echt oogcontact maken met hun baas zo van: ” ja maar, wat moet ik hier nou weer mee?” Of : ” baas help me eens even!” Doe dat dan alstublieft! Help uw huisdier de goede richting in te slaan, hoe fijn is het om een bevestiging te krijgen van hetgeen je doet, hoe onprettig is het als iemand je gewoon laat vallen terwijl je je best doet om iets nieuws te leren.

Neem ook ruim de tijd om je huisdier de nieuwe speeltjes te laten verkennen en wissel af zodat ze niet een hele week met hetzelfde opgezadeld zitten. Hou het boeiend voor ze. Gebruik verschillende manieren om je hond te voeren, die bak met eten is zo saai.

Een aantal stress signalen zijn: overmatig likken, hijgen, piepen, uitschudden, pootje heffen, bek aflikken, tongelen (puntje van de tong uitsteken). Om overmatige stress (of ongezonde stress, want stress kan ook goed zijn: een mate van stress is noodzakelijk om te overleven namelijk) te voorkomen of te reduceren is spel heel noodzakelijk! Mensen en huisdieren zijn uniek in de zin dat we ons hele leven blijven spelen en het feit dat we dat samen blijven doen, vormt een heel belangrijk onderdeel in onze bijzondere relatie samen.

Net als wij moet een huisdier zich voldoende kunnen ontspannen en plezier maken om zo het welzijn te waarborgen. Wel is het van groot belang dat u zelf aangeeft wanneer het tijd is om te spelen en wanneer er gestopt gaat worden, anders krijgt u een heel opdringerig dier die constant met speeltjes aan komt dragen. Een opgewonden hond kan namelijk de controle verliezen en te weinig controle kan ook nog eens leiden tot agressie. Rest me nog u een heel lang, gezond, zowel fysiek als mentaal, gelukkig leven te wensen en natuurlijk heel veel plezier samen! Toinny Lukken Praktijkmanager en Gedragstherapeut voor dierentuindieren en honden.