Hoe ziet rode hond eruit?

Soms is de lichaamstemperatuur een beetje verhoogd. Na een dag komen er rozerode vlekjes in het gezicht en achter de oren. Binnen een paar uur zitten de vlekjes over het hele lichaam. Soms zijn het er zoveel dat het lijkt of de hele huid rood is.

Wat is het verschil tussen rode hond en roodvonk?

Taalkundige Nicoline van der Sijs laat wekelijks de oorsprong zien van een bekende medische term. De ziekten roodvonk en rodehond worden beide gekenmerkt door rode vlekken; vandaar het rood als eerste deel van de benamingen. De naam roodvonk is voor het eerst in 1672 genoteerd.

Het lijkt een samenstelling van rood en vonk: de naam zou dan iets betekenen als ‘ziekte die wordt gekenmerkt door rode, vurige vlekjes’. Maar deze herkomst is schijn: in werkelijkheid is roodvonk een verbastering van ‘roodhond’, de oorspronkelijke vorm van rodehond.

‘Roodhond’ is al in 1567 aangetroffen, en ‘roodvont’, een tussenvorm tussen ‘roodhond’ en roodvonk, werd in 1694 opgeschreven. In dialecten duiden roodvonk en rodehond nog steeds dezelfde ziekten aan. Maar waar komt nu de benaming ‘roodhond’/rodehond vandaan? Wat heeft de ziekte met een hond te maken? Helemaal niets: het tweede deel van de naam is een verbastering van Middelnederlands ‘hune’ en zestiende-eeuws Nederlands ‘huin’, ‘onzuiverheid, drek’, verwant met Oudengels hún ‘onzuiverheid’ en Middelnederfrankisch hunen ‘puist’.

Omdat ‘hune’/’huin’ in de zeventiende eeuw een verouderd woord was dat niet meer werd begrepen, verving men het door allerlei gelijkluidende woorden die wél bekend waren. De twee varianten roodvonk en rodehond hebben de tand des tijds overleefd.

Andere varianten zijn verdwenen, namelijk ‘roodgrond’ (met verwijzing naar het roodgekleurde oppervlak [grond] van de huid), ‘roodhout’, ‘roodjonk’, ‘rookjook’ (van ‘jeuken’) en ‘rodekoorts’..

Hoe weet ik of ik rode hond heb gehad?

Verschijnselen van rodehond? – Als je besmet bent met het virus krijg je meestal wat algemene ziekteverschijnselen. Je bent moe, verkouden en kunt lichte koorts krijgen. Pas daarna krijg je last van huiduitslag, meestal achter de oren, in het gezicht en in de nek.

Sommige patiënten krijgen ook keelpijn, hoest en branderige ogen. Een tijdelijk tekort aan bloedplaatjes, hersenontsteking of gewrichtsontsteking zijn complicaties die zelden optreden. Ongeboren kinderen lopen het risico op doofheid, blindheid en een stoornis van de geestelijke ontwikkeling als de moeder tijdens de zwangerschap het rodehondvirus oploopt.

Door rodehond tijdens de zwangerschap kun je ook een miskraam krijgen.

Wat zijn de gevolgen van rode hond?

Ziekteverschijnselen rodehond – Rodehond begint vaak met wat algemene ziekteverschijnselen zoals lichte koorts, moeheid, neusverkoudheid en lichte oogontsteking. Hierna komt er een rode huiduitslag. De uitslag zit vooral achter de oren, in het gezicht en in de nek.

 1. De ziekte verloopt meestal erg mild en vaak met weinig koorts;
 2. Ongeveer de helft van de patiënten met rodehond heeft géén huiduitslag;
 3. Soms kan rodehond leiden tot een tekort aan bloedplaatjes, hersenontsteking of gewrichtsontsteking;

Wanneer een zwangere vrouw rodehond doormaakt kan dit een spontane miskraam of zeer ernstige aangeboren afwijkingen bij de baby veroorzaken. Dit laatste heet het congenitaal rubella syndroom ( CRS congenitaal rubella syndroom ).

See also:  Waarom Stinkt Een Hond?

Hoe ziet roodvonk er uit?

ROODVONK (SCARLATINA)

WAT IS ROODVONK ? Roodvonk is een kinderziekte waarbij een uitslag over het hele lichaam verschijnt, bestaande uit kleine rode vlekjes en bultjes. Het wordt veroorzaakt door een bacterie, de zogenaamde bèta-hemolytische streptokok ( Streptococcus pyogenes ). Deze streptokok veroorzaakt vaak een keelontsteking met klachten zoals keelpijn of koorts. De bacterie produceert gifstoffen (toxinen), en de uitslag is een reactie op deze gifstoffen.

Roodvonk behoort tot de vlekjesziekten die kinderen op jonge leeftijd vaak achter elkaar krijgen, zoals mazelen, rode hond, vijfde ziekte, zesde ziekte. Het is besmettelijk, andere kinderen in de omgeving kunnen het ook krijgen.

De medische naam voor roodvonk is scarlatina , en in het Engels wordt het ‘scarlet fever’ genoemd. HOE ZIET ROODVONK ER UIT ? Roodvonk wordt vooral gezien bij kleine kinderen in de leeftijd 3 tot 6 jaar en ontstaat meestal na een keelinfectie. Dus de kinderen hebben keelpijn, zijn soms een beetje ziek of hangerig en kunnen koorts hebben.

De keel is rood, de amandelen kunnen gezwollen zijn, de tong is vaak ook rood en heeft witte rode puntjes. Dit lijkt op een aardbei en daarom wordt het aarbeientong genoemd. Twee tot zeven dagen na de infectie ontstaan er kleine rode vlekjes en bultjes over het gehele lichaam.

Deze zitten vooral in de plooien (nek, oksels, liezen, binnenkant dijen, elleboog-plooien) en op de borst. Soms vloeien de vlekjes samen en wordt het hele lichaam lichtrood. Er kunnen kleine hard aanvoelende bultjes ontstaan waardoor de huid aanvoelt als schuurpapier.

De vlekjes zitten ook in het gezicht, vooral op de wangen, maar het gebied rond de neus en de mond blijft vaak vrij. De uitslag duurt 3-5 dagen en trekt dan weer weg. Aan de handen en de voeten, vooral aan de vingertoppen kan de huid later gaan vervellen.

Nog veel later kunnen lijntjes in de nagel verschijnen. HOE ONTSTAAT ROODVONK ? Roodvonk wordt veroorzaakt door een infectie met de bacterie genaamd bèta-hemolytische streptokok, groep A ( Streptococcus pyogenes ). Deze bacterie veroorzaakt allerlei infecties, bij kleine kinderen vooral keelinfecties (angina) en luchtweginfecties, en op latere leeftijd vooral huidinfecties en wondinfecties.

De bacteriën komen het lichaam binnen via de mond en de neus, via besmette druppeltjes die in de lucht hangen als iemand met een streptokokken infectie moet niesen of hoesten. Ook kunnen ze worden overgedragen via de handen of via besmette kleding of andere materialen.

De ziekteverschijnselen beginnen 2 tot 7 dagen nadat de bacteriën het lichaam zijn binnengedrongen. De bacterie produceert gifstoffen (toxinen), en de uitslag is een reactie op deze toxinen. Iemand met roodvonk is besmettelijk als de eerste klachten beginnen, al vóór er vlekjes zijn.

 • Dit duurt totdat het vervellen van de huid over is;
 • IS ROODVONK GEVAARLIJK ? Roodvonk is meestal niet gevaarlijk;
 • De infectie verloopt in de meeste gevallen mild, met als klachten keelpijn, koorts en hangerigheid (zich ziek en slap voelen);
See also:  Hoe Vaak Moet Een Hond Gevaccineerd Worden?

Maar er kunnen complicaties optreden, veroorzaakt door de bacterie, zoals bloedvergiftiging, longontsteking, hersenvliesontsteking, nierfunctiestoornissen, en acuut reuma. Gelukkig zijn deze complicaties erg zeldzaam. Ernstige complicaties zoals hersenvliesontsteking (meningitis) of bloedvergiftiging (sepsis) moeten worden behandeld in het ziekenhuis.

HOE WORDT ROODVONK BEHANDELD ? Roodvonk gaat vanzelf over, als kinderen niet erg ziek zijn hoeven ze niet behandeld te worden met antibiotica. Zijn er meer klachten, bijvoorbeeld erge keelpijn, hoge koorts, gezwollen amandelen dan is het wel verstandig om antibiotica te gaan gebruiken.

Antibiotica verminderen de ziekteverschijnselen, verkorten de ziekteduur, en kunnen ook voorkomen dat de besmetting zich uitbreidt naar andere kinderen. Roodvonk wordt meestal behandeld met antibiotica van het penicilline type zoals feneticilline of amoxicilline.

 1. Bij allergie voor penicillinen kunnen ook andere antibiotica worden gegeven zoals azitromycine, claritromycine, of clindamycine;
 2. KAN IEMAND MET ROODVONK NAAR SCHOOL OF WERK ? Als een kind zich goed voelt kan het gewoon naar het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of school;

Roodvonk is al besmettelijk voordat de vlekjes ontstaan. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen ziek worden. Heeft uw kind roodvonk? Vertel het dan aan de leidster of de leerkracht. Zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van roodvonk bij hun kind.

.

Hoe lang duurt rode hond?

Rode hond – Symptomen en behandeling

Rodehond is meestal niet erg en het gaat na een paar dagen vanzelf over. Er zijn een paar uitzonderingen: Heel soms ontsteken de gewrichten in vingers, polsen en/of knieën. Dit gebeurt vooral bij meisjes/vrouwen die pas rodehond krijgen als ze al puber of volwassen zijn.

Welke vier symptomen komen voor bij roodvonk?

In het kort. Roodvonk is een kinderziekte: het komt vooral voor bij kinderen tussen 3 en 8 jaar. Uw kind heeft koorts, keelpijn en ruwe plekjes op de huid. Geef uw kind regelmatig een slokje koud water.

Kan een volwassene rode hond krijgen?

Bij oudere kinderen en volwassenen is er vaak een prodromaal symptomencomplex dat enkele dagen voor de huiduitslag begint: algemene malaise, lichte verhoging, gevoelige opgezette lymfklieren achter het oor, mediaan achter in de nek en ter hoogte van de aanhechting van de nekspieren aan het achterhoofdsbeen.

Wat helpt tegen jeuk rode hond?

Wat is de behandeling van rode hond ? – Er bestaat geen behandeling tegen rode hond. De rode huiduitslag en het besmettingsgevaar verdwijnen vanzelf na ongeveer 10 dagen. Als uw kind rode hond heeft, mag hij gewoon buiten spelen. Zorg er wel voor dat het uit de buurt blijft van zwangere vrouwen!.

Is roodvonk ook besmettelijk voor volwassenen?

Roodvonk is een besmettelijke ziekte die baby’s, kinderen en volwassenen kunnen krijgen. Je kunt meerdere keren in je leven roodvonk krijgen. Wat zijn de symptomen en hoe kun je de ziekte behandelen? Roodvonk komt vooral voor bij kleine kinderen en die kunnen zich erg ziek voelen.

Toen er nog geen goede antibiotica tegen roodvonk waren, was het een ziekte met veel complicaties. Denk bijvoorbeeld aan een nierontsteking en acute reuma. Tegenwoordig komt de ziekte niet meer zo vaak voor en is de infectie niet erger dan een keelontsteking.

See also:  Wat Te Doen Als Hond Kind Bijt?

INCUBATIETIJD*: twee tot zeven dagen SYMPTOMEN: hoge koorts, overgeven, hoofdpijn en keelpijn BESMETTELIJK: vanaf het begin van de eerste klachten tot na het vervellen van de huid RISICO VOOR ZWANGEREN: nee *De tijd die verstrijkt tussen de besmetting en de eerste symptomen.

Kan roodvonk kwaad?

De medische term voor roodvonk is scarlatina. Deze ziekte steekt vooral de kop op in de zomermaanden. Vroeger werd roodvonk gezien als een vrij ernstige ziekte, omdat er weleens nare complicaties optraden zoals een nierontsteking en acuut reuma. Tegenwoordig komen deze complicaties nauwelijks nog voor.

Wat moet je doen als je roodvonk hebt?

Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar een kindercentrum of school. Roodvonk is al besmettelijk voordat iemand vlekjes krijgt. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen ziek worden. Heeft je kind roodvonk? Vertel het dan aan de pedagogisch medewerker of de leerkracht.

 1. Zij kunnen in overleg met de   GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  Gemeentelijke Gezondheidsdienst    andere ouders informeren;
 2. Ouders kunnen dan letten op de klachten van roodvonk bij hun kind;
 3. Een volwassene met roodvonk die zich goed voelt, kan gewoon werken;

Werk je in de zorg? Dan moet je eerst overleggen met de GGD/bedrijfsarts of met je werkgever voor je weer gaat werken..

Hoe kom je aan roodvonk?

Roodvonk is een besmettelijke ziekte veroorzaakt door de bacterie Streptococcus pyogenes, die vooral voorkomt bij kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar.

Hoe lang is roodvonk besmettelijk?

Hoe kun je roodvonk krijgen? – De bacterie zit in de keel van iemand die besmet is. Door hoesten en niezen komen kleine druppeltjes met de bacterie in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken. Iemand is besmettelijk als de eerste klachten beginnen.

Na 10 tot 21 dagen is iemand niet meer besmettelijk. Medicijnen kunnen die tijd korter maken. Wie kan roodvonk krijgen? Iedereen kan roodvonk krijgen. Vooral kinderen ouder dan 3 jaar krijgen de ziekte. Soms worden mensen erger ziek door roodvonk.

Ze kunnen dan bijvoorbeeld problemen met de nieren krijgen. Iemand die roodvonk heeft gehad kan de ziekte opnieuw krijgen.

Waar komt mazelen vandaan?

Wat is mazelen? – Mazelen wordt veroorzaakt door een virus. Dit virus is zeer besmettelijk en wordt via de lucht, door hoesten en niezen, van mens op mens overgedragen. Een kind kan bijvoorbeeld besmet raken door een klasgenoot met mazelen. Of je raakt besmet door langs iemand te lopen in de supermarkt die besmet is.

Hoe vaak komt krentenbaard voor?

Hoe vaak komt krentenbaard voor? – Krentenbaard komt veel voor. Vooral bij kinderen onder de 3 jaar, vaak na een waterpokkeninfectie. Met name in de zomer komen uitbraken voor onder kinderen. Hoe vaak krentenbaard voorkomt, is niet bekend. Het is namelijk niet meldingsplichtig en bij mild verloop wordt vaak geen medische hulp gezocht..