Hond Aangereden Wat Te Doen?

Hond Aangereden Wat Te Doen
Wanneer een hond is aangereden is het goed op een aantal punten te letten: –

 • Blijf zelf kalm en laat iemand direct de dierenambulance bellen
 • Let op uw eigen veiligheid, zelfs de betrouwbaarste hond kan van de pijn of schrik onverwachts bijten.
 • Probeert u de hond niet onnodig te verplaatsen, dit kan tot ernstiger trauma leiden.

Controleer de hartslag, de ademhaling en op grote bloedingen. Deze verhelpen voor vervoer naar de dierenarts kan levensreddend zijn.

Wat moet je doen als je een hond hebt aangereden?

Bel 114 of de politie Breng jezelf ten eerste veilig aan de kant, als dat kan. Als je een kat, hond of ander huisdier aanrijdt binnen de bebouwde kom, moet je 114 bellen. Dit is het landelijk meldpunt voor dieren in nood, die de dierenambulance voor je kan inschakelen.

Wat gebeurt er als je een hond aanrijdt?

Aanrijding met een huisdier – Heb je een hond aangereden of een ander huisdier? Dan krijg je een andere situatie. Een huisdier heeft namelijk wel een eigenaar die aansprakelijk gesteld kan worden. Eigenaren van huisdieren dragen een aansprakelijkheid voor hun huisdieren.

 • Schade door loslopende huisdieren kan dus verhaald worden op de eigenaar, ook als de eigenaar van het dier niet ernstig verwijtbaar is;
 • Als een hond ontsnapt en aangereden wordt door een auto, is de eigenaar van de hond aansprakelijk;

Huisdieren zijn meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Schade verhalen op de eigenaar is dan een optie. Hond Aangereden Wat Te Doen.

Wie bellen bij aanrijding dier?

Wat te doen bij een aanrijding met wild – U wordt plotseling geconfronteerd met een aanrijding met een in het wild levend hoefdier. Wat moet u wel en vooral niet doen.

 • Bel direct de politie 0900 8844.
 • Bel ook de politie als het dier niet blijft liggen.
 • Probeer zo goed mogelijk de locatie door te geven.
 • Wacht de komst van de politie of faunabeheerder (rustig) af.

Wat moet u beslist niet doen:

 • Rijd niet door, dat is strafbaar.
 • Ga nooit achter het dier aan, laat dit over aan de deskundige faunabeheerder.
 • Bel niet met de dierenambulance maar met de politie. In het wild levende dieren, zoals edelherten, wilde zwijnen en reeën, hebben weinig tot geen kans na revalidatie te overleven. Soms ontfermt de dierenambulance zich over klein wild wat is aangereden en nog levend wordt aangetroffen.
 • Neem aangereden wild nooit mee. Geef het ook niet aan derden. Het zijn beschermde dieren en de Wet natuurbescherming staat dit niet toe. Het is dus strafbaar. Alleen de opgeroepen faunabeheerder via politie en of SWN is bevoegd aangereden dieren te vervoeren.

Wat doen als je dier aanrijdt?

Aanrijding melden – “Als je een kat of een ander huisdier aanrijdt binnen de bebouwde kom, dan moet je landelijk meldpunt 144 bellen. Dat is het meldpunt voor dieren in nood, waar ze vervolgens de dierenambulance inschakelen”, zegt Van den Berg. Rijd je een wild dier aan buiten de bebouwde kom, dan moet je de politie bellen.

Is een eend aanrijden strafbaar?

Is wild aanrijden strafbaar? Na een aanrijding met een wild dier ben je verplicht de politie te bellen. Doorrijden is strafbaar.

Is kat doodrijden strafbaar?

Bonus/malusladder – In de meeste gevallen maak je na een schadeclaim door een botsing met een overstekend hert geen duikeling op je bonus/malus-ladder. Je behoudt dus in principe je schadevrije jaren en je premiekorting. Kijk wel voor de zekerheid de polisvoorwaarden na.

 1. Voor letselschade kun je je indekken met een inzittendenverzekering;
 2. Deze is ook af te sluiten bij een WA-verzekering;
 3. Heb je groot wild aangereden, dan ben je wettelijk verplicht om de politie te bellen (telefoonnummer 0900 – 8844);
See also:  Waarom Bijt Een Hond?

Deze neemt vervolgens contact op met faunabeheer. Doorrijden of het dier in je kofferbak meenemen is strafbaar. Vergeet niet ook je verzekeraar te bellen en maak foto’s, zodat de verzekeraar jouw case goed kan beoordelen.

Waar schrikt een hond van?

Hoe ontstaat angst bij honden Is de hond bijvoorbeeld geschrokken van vuurwerk omdat een knal heel dichtbij was, dan kan deze schrikreactie zich ontwikkelen naar angst voor allerlei vuurwerkgeluiden, lichtflitsen, onweersgeluiden etc.

Wie bellen bij dood dier op de weg?

Melding doen Meldingen van dode dieren op autowegen kunt u doorgeven aan Rijkswaterstaat via 0800 8002.

Wie is verantwoordelijk voor wilde dieren?

In principe is er niemand verantwoordelijk voor in het wild levende dieren (die aan niemand toebehoren) en dus is het verhalen van geleden schade moeilijk. Aansprakelijk stellen kan echter altijd, maar een dergelijke aansprakelijkheidstelling ook leidt tot schadevergoeding is maar zeer de vraag.

Bij het aansprakelijk stellen zal beoordeeld moeten worden of er sprake is van een wanprestatie, of de betrokkene een en ander redelijkerwijs had kunnen voorkomen. Bij een aanrijding met wild dient u de politie in kennis te stellen van deze aanrijding, zodat zij de dienstdoende jager kan inseinen.

Onder voorwaarden is het wel mogelijk om een aangereden dood dier mee te nemen. In artikel 3. 22 van de Regeling natuurbescherming staat dat aan iedereen vrijstelling wordt verleend voor het onder zich hebben van dieren*, maar uitsluitend als het betreffende dier kennelijk in het wild is gestorven buiten schuld of medeweten van degene die zich het dier heeft toegeëigend.

Dus als u een doodgereden ree langs de openbare weg vindt, mag u dat op grond van deze bepaling meenemen. Mag dat ook als u zelf het ree heeft doodgereden? Uit de toelichting bij de Regeling volgt dat dit is toegestaan zolang u het dier niet opzettelijk heeft gedood.

Als u zich aan de geldende snelheidsbepaling op een bepaalde weg houdt en er steekt onverhoopt een ree over, dan kan u niet verweten worden dat u dat ree opzettelijk heeft aangereden. In dat geval is de vrijstelling voor u toepasbaar en mag u het dode dier meenemen.

In het kader van een adequate valwildregistratie is het vanzelfsprekend wenselijk dat u bij de politie melding maakt van het valwild. Let op als het een aanrijding betreft met een ree, edelhert, damhert of wild zwijn en het dier is niet dood.

Een gewond of ziek dier mag men uitsluitend onder zich hebben als voor vervoer melding is gemaakt bij de meldkamer van de politie en voor zover dat vervoer gebeurt door een door de politie aangewezen vervoerder. Verder geldt deze vrijstelling niet voor dode vogels.

In de wet Natuurbescherming staat dat het verboden is om een vogel onder zich te hebben dat wordt genoemd onder de Vogelrichtlijn. Hierop bestaan twee uitzonderingen. Men mag de dode vogel in zijn bezit hebben als deze legaal verkregen is (via jacht, beheer of schadebestrijding) of als men de dood gevonden vogel – zolang men geen verwijtbare schuld heeft aan de dood van het dier – binnen drie dagen aflevert bij een preparateur.

* genoemd in bijlage 1, behorende bij artikel 3. 25 van het Besluit natuurbescherming: boommarter, bunzing, damhert, edelhert, haas, hermelijn, konijn, ree, steenmarter, vos, wezel en wild zwijn..

Is aanrijding met wild verzekerd?

Botsing of ongeval ‘wilde’ dieren – Schades door vogels en loslopende dieren zoals een steenmarter, hert of wild zwijn komen het meest voor in Nederland. Een botsing met een dier wordt gedekt door de beperkt cascoverzekering en volledig cascoverzekering.

See also:  Hoe Lang Mag Een Hond Van 5 Maanden Lopen?

Kan een kat een aanrijding overleven?

Je hoopt het nooit mee te maken: je kat is aangereden of je hebt een kat aangereden. Verschrikkelijk natuurlijk! Toch is het van levensbelang dat je weet wat je in een situatie als deze moet doen. Veel katten overleven namelijk een verkeersongeluk, maar hiervoor hebben ze wel jouw hulp nodig.

Wat te doen bij overstekend wild?

Niet uitwijken – Volgens de ADAC, de Duitse zusterorganisatie van de ANWB, is het veiliger om bij overstekend wild niet uit te wijken. Het beste is om zo hard mogelijk te remmen en een botsing met het dier te laten volgen. Uit simulaties van een aanrijding met een hert is namelijk gebleken dat dit minder snel leidt tot verwondingen dan bij een uitwijkmanoeuvre.

Bij de Duitse crashtest botste een personenauto met een snelheid van 40 kilometer per uur tegen een 55 kilo zwaar namaakhert. Hoewel de neus van de auto door de aanrijding flink werd vervormd, bleef de voorruit heel.

Bij een echt ongeval zou de bestuurder niet gewond zijn geweest, aldus de onderzoekers. Bij een uitwijkmanoeuvre zijn de gevolgen vaak veel ernstiger, omdat de kans groot is dat de bestuurder op het tegemoetkomend verkeer of tegen een boom botst. In Duitsland is overstekend wild buiten de bebouwde kom verantwoordelijk voor één op de drie ongevallen die tegen een boom eindigen.

In Nederland zijn er naar schatting vijf- tot tienduizend aanrijdingen met overstekend wild. Het gaat dan vooral om reeën, wilde zwijnen en herten. Daarnaast komen jaarlijks zo’n drieduizend honden en tienduizenden katten in het verkeer om het leven.

De Dierenbescherming verbaast zich over het advies. Woordvoerder N. Dorland sprak: “Een test bij 40 km. per uur is nogal onrealistisch. De meeste ongevallen vinden plaats bij 80 of 100 km. per uur. Ik vraag me af of je dan als bestuurder niet gewond raakt”. De dierenbescherming zoekt het liever in preventieve maatregelen, zoals wildroosters en wildspiegels.

Wat moet je doen als je een eend hebt aangereden?

‘Daar staat in dat je dat je een dier niet hulpbehoevend achter mag laten. ‘ Als je en wild dier aanrijdt dien je de politie te bellen zodat die een dier eventueel uit zijn lijden kan verlossen.

Wat te doen als je een eend aanrijd?

– Bel gelijk de politie op het nummer 0900 8844. – Bel niet alleen de politie als die blijft liggen, bel de politie ook als het dier probeert weg te gaan of al weg is. – Probeer rustig te blijven en duidelijk de locatie van de aanrijding met het dier aan de politie door te geven.

Wat moet je doen als je hond is gebeten?

Wat gebeurt er als een hond een andere hond dood bijt?

Hondenbezitter is aansprakelijk – Op grond van artikel 6:179 BW is de bezitter van een hond aansprakelijk voor de schade die de hond aanbrengt. Het betreft in dit geval een zogeheten risicoaansprakelijkheid. De precieze toedracht voor het overlijden van de hond kan in dit geval in het midden blijven.

Ook de vraag of de andere hond agressief was, is voor de aansprakelijkheidsvraag niet relevant. ‘Voldoende is dat Ross door de energie die aan een dier eigen is verwondingen heeft toegebracht aan Gijs (of dit nu tijdens een spel is gebeurd of niet) en daardoor schade heeft aangericht’.

See also:  Wat Kost Gebit Reinigen Hond?

[2] Het hof concludeert derhalve dat de bezitter van Ross in dit geval aansprakelijk is door de schade die Ross aan de andere hond heeft toegebracht. Lees ook: Letsel door eigen huisdier: wordt dit vergoed?.

Hoe haal je twee vechtende honden uit elkaar?

Stappenplan bij een hondengevecht – Een deel van de gevechten stopt niet vanzelf. Daar sta je dan, midden in het bos, in je woonkamer of in de tuin, met twee vechtende honden, wat nu?

 1. Blijf vooral kalm. Ga niet schreeuwen en ga zelf geen geweld gebruiken. Dit kan het gevecht juist nog meer aanwakkeren. Hou paniekerige mensen op afstand. Blijf kalm en roep hard en duidelijk AF, NEE, KLAAR of een ander woord dat jij gebruikt om je hond ergens mee te laten stoppen.
 2. Je kunt de honden ook laten schrikken. Maak een voor de hond onbekend hard geluid of gooi een emmer koud water over ze heen. Dit kan alleen helpen bij een gevecht van milde aard. De honden raken dan even gedesoriënteerd waardoor ze loslaten.
 3. Fysiek ingrijpen kun je alleen als je met meerdere mensen bent. Pas op dat de hond zich niet omdraait en jou beet pakt! Ieder grijpt één hond bij de achterzijde, tilt beide achterpoten op en loop achteruit (eventueel met draai). Is dit te gevaarlijk? Probeer het dan met een riem onder de buik en til de hond bij de liezen omhoog.
 4. Soms is het nodig om een stok tussen de kaken van de bijtende hond te plaatsen. Steek de stok achter de kiezen van de hond, de stok dient aan de andere kant van de bek er weer uit te komen. Met de hefboomtechniek zorg je dat de kaken opengaan.
 5. Lijn na het onderbreken van het gevecht beide honden aan en laat ze niet meer los. De honden kunnen anders het gevecht weer gewoon oppakken zodra ze loskomen.
 6. Wissel gegevens uit. Niets is zo vervelend als een gebeten hond hebben en het baasje van de bijtende hond knijpt er tussen uit. Dan ben je zelf namelijk ook de gebeten hond, want jij zit met de dierenartskosten. In veel gevallen worden de dierenartskosten door de verzekering vergoed van de eigenaar van de bijtende hond.

Is jouw hond gebeten door een andere hond? Dan kun je aangifte doen. Probeer in te schatten of het een eenmalig gebeuren is geweest of dat de bijtende hond een potentieel gevaar is.

Wat als een hond een andere hond bijt?

Aansprakelijkheid – Als je hond een andere hond bijt dan ben je wettelijk aansprakelijk. Een bezitter van een dier is namelijk aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade. Dit betekent niet dat je hier iets aan kunt doen. Het doet er dus niet toe of je als bezitter daadwerkelijk schuld hebt.

 1. Het maakt bijvoorbeeld niet uit of je hond keurig aangelijnd was of dat je mensen zelfs gewaarschuwd hebt voor je hond;
 2. Er is echter wel een uitzondering;
 3. Het kan zijn dat iemand jouw hond dusdanig uitdaagt of mishandelt en er als gevolg daarvan schade ontstaat door jouw hond;

Dit kan zijn omdat de hond zichzelf verdedigt en terugvecht. In dit geval kan het zijn dat de ‘uitdager’ aansprakelijk gesteld wordt. In de meeste gevallen ben je als eigenaar aansprakelijk, maar dit hoeft niet te betekenen dat je de kosten zelf moet vergoeden.