Hond Gevonden Wat Nu?

Hond Gevonden Wat Nu
Als u een dier vindt en u weet niet wie de eigenaar is, moet u daarvan aangifte doen bij het asiel of de dierenopvang voor uw gemeente. Dit is wettelijk verplicht. In het asiel kan men kijken of het dier gechipt is. Bijvoorbeeld via de zoekmachine op www. chipnummer.

nl kan achterhaald worden of het chipnummer bij een portaal (databank) geregistreerd is. Als er een adres bekend is, bent u verplicht om contact op te nemen met de eigenaar. Worden er geen eigenaargegevens vermeld maar staat het dier wel ingeschreven dan kunt u of het asiel contact opnemen met het portaal.

U kunt natuurlijk ook zelf kijken op www. amivedi. nl. Daar kunt u controleren of het dier dat u gevonden heeft, door iemand gezocht wordt, en vervolgens zonder tussenkomst van het asiel het dier aan de eigenaar terugbezorgen. Lukt dit niet dan moet u alsnog aangifte doen bij het asiel.

Wie moet ik bellen als ik een hond vind?

Dieren leiden soms hun eigen leven, waarbij ze zich niet altijd evenveel aantrekken van het feit dat wij hen als ons eigendom beschouwen. Vooral katten zijn hier goed in, maar ook honden, paarden en andere dieren kunnen weglopen of worden gestolen. Maar hoe zit het nou precies met vermiste en gevonden dieren, diefstal en doorverkoop? Bekijk eerst deze 6 belangrijke tips over vermiste en gevonden dieren.

Accepteer alle cookies om deze video te bekijken. Wijzig uw cookie instellingen U moet er aantoonbaar alles aan doen om het dier terug te krijgen. U verliest het eigendom als het dier de vrijheid verkrijgt en u niet direct probeert het dier te vangen, of uw pogingen volledig staakt.

U moet onder andere contact op nemen met de Burgemeester, in praktijk het asiel of de dierenopvang die door de gemeente is aangewezen, om melding te maken van de vermissing van het dier. Andere instanties waar u de vermissing kunt melden zijn de politie, de dierenambulance en Amivedi.

Bij gechipte en geregistreerde dieren kunt u het ook aan het portaal (de databank) melden. Daarnaast is het aan te raden om ook via social media te laten weten dat uw dier zoek is, bijvoorbeeld via facebookpagina’s als ‘waar is onze angel’, buurt app groepen of facebookgroepen.

Meld het bij uw dierenarts en andere dierenartsen in de buurt dat uw dier vermist is. Zoek ook zelf en vraag mensen in uw omgeving of ze uw dier gezien hebben. Vraag of ze hun schuur of garage willen checken, hierin worden soms per ongeluk dieren opgesloten.

Hang flyers op in de buurt. Als u het dier niet kwijt wilt, terwijl de “nieuwe eigenaar” het dier niet terug wil geven, dan zult u naar de rechter moeten om het dier terug te eisen. Daarbij zult u moeten bewijzen dat u de eigenaar was.

Het grootste probleem waar men dan tegenaan loopt, is dat een dier nergens officieel geregistreerd is als eigendom. Een chip en/of een paspoort zijn wel middelen om het dier te identificeren en te herkennen, maar geen sluitend bewijs. Een geregistreerde chip kan wel helpen, net als foto’s, betalingsbewijzen voor de zorg voor het dier, getuigenverklaringen enzovoorts.

 1. Wanneer de rechter bepaalt dat u uw dier terugkrijgt, dan kan degene die het dier in de tussentijd heeft verzorgd, eisen dat u de gemaakte verzorgingskosten vergoedt;
 2. Dat is heel moeilijk;
 3. Degene die het dier koopt en van niets weet, wordt in principe beschermd en mag het dier houden;

Maar die koper moet dan echt geen enkel vermoeden (kunnen) hebben dat er iets niet klopt. Als u als oude eigenaar erachter komt dat een vinder het dier heeft doorverkocht aan iemand anders, dan zult u naar de rechter moeten. U zult bij de rechter moeten kunnen bewijzen dat de koper wel degelijk had kunnen weten dat de verkoper niet de eigenaar was van het dier.

Dat bewijzen zal vaak heel lastig zijn. Omgekeerd moet de koper de gegevens van de persoon van wie hij het dier heeft gekocht kunnen laten zien om te kunnen aantonen dat hij te goeder trouw was. Hier zit ook nog een strafrechtelijke kant aan.

Als de koper van een dier redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat er iets niet klopt, maakt hij zich namelijk schuldig aan heling. Ook hier is er weer het probleem dat heling bij dieren soms zeer moeilijk aantoonbaar is. Wanneer de verkoper het dier van u heeft gestolen en daarna heeft doorverkocht, dan hebt u als oorspronkelijke eigenaar drie jaar het recht om het dier terug te eisen van de nieuwe eigenaar.

 1. Of het terugeisen lukt, hangt dus af van de omstandigheden;
 2. Houdt de dief het dier zelf, dan hebt u twintig jaar de tijd om het dier terug te eisen van de dief;
 3. Een dier valt in dit geval onder het Burgerlijk recht;

Als er een rechtszaak van zou komen, zal de rechter vooral kijken naar wie welk eigendomsrecht aannemelijk kan maken/bewijzen. De emotionele binding met het dier speelt officieel geen rol. Als het gaat om beslaglegging (door bijvoorbeeld de Belastingdienst), dan moet u als eigenaar van het dier een beroepschrift of een verzetschrift indienen.

Dit kan maar tot heel kort (7 à 8 dagen) na de beslaglegging. Er is daarom maar één advies wanneer u uw dier terug wilt: ga direct naar een goede advocaat die dezelfde dag nog actie onderneemt! Wettelijk valt een dier onder het Burgerlijk recht als ‘zaak’ waarop eigendom, bezit en houderschap van toepassing zijn.

Een dier is in dit geval juridisch vergelijkbaar met een fiets of een wasmachine. Dat betekent dat het dier valt onder het Burgerlijk Wetboek, waar dit soort zaken zijn geregeld. Daarin is onder andere geregeld dat wanneer u een zaak vindt (in dit geval een dier), u hiervan aangifte moet doen bij de bevoegde instanties.

Bij dieren is dat de Burgemeester, in praktijk het asiel of de dierenopvang die door de gemeente is aangewezen. De kans is groot dat de eigenaar zijn dier erg mist, dus doe uw best de eigenaar op te sporen.

See also:  Waarom Hond Chippen?

Laat een dierenarts of dierenambulance controleren of het dier gechipt en geregistreerd is zodat de eigenaar gewaarschuwd kan worden. Meld het gevonden dier bij Amivedi en kijk of het dier gemist wordt. Probeer de eigenaar te achterhalen via social media zoals facebook of buurt-what’s app groepen en vraag eens rond in uw omgeving of iemand het dier kent of mist.

 • Let op: in het wild levende dieren zijn bijna altijd beschermd;
 • Die dieren mag u sowieso niet in gevangenschap houden;
 • Dit artikel gaat alleen over gezelschapsdieren;
 • Ja, dat bent u verplicht;
 • Als u dat niet doet, kunt u worden beschuldigd van diefstal;

Ja, u moet het dier teruggeven aan de eigenaar. U mag de eigenaar wel vragen de kosten van de verzorging van het dier te vergoeden. In het Burgerlijk Wetboek is onder andere geregeld dat wanneer u een zaak vindt (in dit geval een dier), u hiervan aangifte moet doen bij de bevoegde instanties.

Bij dieren is dat de Burgemeester, in praktijk het asiel of de dierenopvang die door de gemeente is aangewezen. Als aan die eis is voldaan, en na een jaar niemand heeft gereageerd, kunt u als vinder van het dier een jaar na de aangifte ook eigenaar worden.

De oude eigenaar heeft drie jaar het recht om het dier terug te eisen. Of het terugeisen lukt, hangt af van de omstandigheden. U moet als koper zijnde echt geen enkel vermoeden gehad (kunnen) hebben dat er iets niet klopte toen u het dier kocht. U moet de gegevens van de persoon van wie u het dier hebt gekocht kunnen laten zien om te kunnen aantonen dat u te goeder trouw was.

 • Hier zit ook nog een strafrechtelijke kant aan;
 • Als u redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat er iets niet klopte, maakt u zich namelijk schuldig aan heling;
 • Dit is reden om alert te blijven als iemand u bijvoorbeeld in de kroeg een hond te koop aanbiedt;

Doorvragen en onderzoek doen is geen overbodige luxe als u een dier koopt! Bij dieren die verplicht geïdentificeerd en geregistreerd moeten zijn (zoals paarden, en sinds 1 april 2013 ook honden), is de positie van een nieuwe eigenaar nog wat anders. Wanneer u bijvoorbeeld een gestolen paard koopt, zonder de verkoper te vragen naar het paspoort en de chip, dan zult u later moeilijk kunnen aantonen dat u te goeder trouw was en geen idee had dat er iets niet klopte.

 • Wanneer u kunt aantonen dat u te goeder trouw bent geweest, wordt u in principe beschermd en mag u het dier houden;
 • Als dieren onbeheerd achtergelaten worden, dan is de gemeente verantwoordelijk voor opvang;

Vaak zijn daarvoor afspraken met het plaatselijke asiel en/of de dierenambulance gemaakt. Een eigenaar heeft meestal twee weken de tijd om zich te melden. Mocht binnen die termijn de eigenaar zijn dieren komen opeisen, dan moet de eigenaar de kosten van opvang voldoen.

Nadat de twee weken zijn verstreken, is men bevoegd om een andere baas voor de dieren te zoeken of in het uiterste geval te laten inslapen. In sommige gevallen mag dat al na minder dan twee weken! Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, artikel 5:8 lid 3: “Indien de gevonden zaak een dier is, is de burgemeester na verloop van twee weken, nadat het dier door de gemeente in bewaring is genomen, bevoegd het zo mogelijk tegen betaling van een koopprijs, en anders om niet, aan een derde in eigendom over te dragen.

Mocht ook dit laatste zijn uitgesloten, dan is de burgemeester bevoegd het dier te doen afmaken. De termijn van twee weken behoeft niet te worden in acht genomen, indien het dier slechts met onevenredig hoge kosten gedurende dat tijdvak kan worden bewaard, of afmaking om geneeskundige redenen vereist is.

” De houder van een dier is verantwoordelijk om zijn dieren de nodige verzorging te geven. Deze zorgplicht wordt niet anders als iemand in hechtenis wordt genomen of gevangenisstraf krijgt opgelegd. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer iemand een dagje moet ‘zitten’ vanwege de weigering om een bekeuring te betalen, geeft de politie de dierhouder wel eerst gelegenheid om opvang voor de dieren te regelen.

Politie of gemeente dragen hierbij geen verantwoordelijkheid. Zodra dieren onbeheerd worden aangetroffen kan de gemeente de dieren als ‘gevonden’ aan het asiel aanbieden en na twee weken herplaatsen. Mocht binnen die termijn de eigenaar zijn dieren komen opeisen, dan moet de eigenaar de kosten van opvang voldoen.

 1. Dit is vastgelegd in de Wet Dieren;
 2. Hierin staat onder andere: ” Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen ” (artikel 2;

1 lid 1) en ” Het is houders van dieren verboden aan deze dieren de nodige verzorging te onthouden ” (artikel 2. 2 lid 8)..

Wat doet de dierenambulance met gevonden dieren?

Ophalen van gevonden dieren – Als mensen melden dat ze een dier hebben gevonden, halen wij het dier op. Wij gaan eerst altijd na of het dier gechipt is. Wij hebben een chipreader in de ambulance. Is het dier gechipt dan kunnen wij binnen enkele minuten de eigenaar achterhalen.

Is het dier niet gechipt dan gaan wij na of iemand zich gemeld heeft die zijn dier kwijt is. Onze centrale houdt een registratie bij van alle vermiste en gevonden dieren. Als een gevonden dier bij ons geregistreerd staat, wordt de eigenaar gebeld, zodat het dier weer snel thuis is.

Helaas kunnen we niet altijd het dier direct weer naar huis brengen, omdat de eigenaar nog niet gebeld heeft of omdat mensen het dier expres ergens achter hebben gelaten. Die dieren brengen we dan naar het dierenasiel ‘de Hof van Ede’. waar ze kunnen wachten totdat de eigenaar alsnog belt.

See also:  Wat Moet Je Doen Als Je Hond Loops Is?

Wat moet je doen als je een gewond dier vind?

Treft u een gewond huisdier aan, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de dierenambulance. De dierenambulance is meestal 24 uur per dag bereikbaar voor noodgevallen. Tevens hebben zij vaak goede afspraken met dierenartsen als het gaat om de behandeling van gewonde dieren waarvan de eigenaar nog onbekend is.

Brengt u het gewonde huisdier zelf naar een dierenarts, dan kan gevraagd worden of u de kosten van de behandeling op u wilt nemen. Meld het gewonde huisdier tevens aan bij Amivedi om de vindkans te vergroten, als het kan met foto.

Gevonden dier aanmelden.

Wat doen bij ontsnapte hond?

Mocht je hond ontsnapt zijn, geef dan onmiddellijk het identificatienummer door aan je dierenarts en politie en verwittig de nationale databank BVIRH, zodat de wegloper zo snel mogelijk kan worden terugbezorgd.

Is 144 anoniem?

Anoniem melden – Bij voorkeur meld je dierenleed bij het meldpunt 144. Hier vragen ze om persoonsgegevens. Dit is belangrijk voor de registratie van de meldingen, de juiste afhandeling van de zaak en terugkoppeling aan de melder. Deze gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Is de dierenambulance gratis?

Dat doet de ‘zaakwaarneming’. – Ze staan dag en nacht voor jou en je dieren klaar. Dagelijks worden onze dierenambulancebroeders en -zusters ingezet om gewonde dieren en dieren in nood een helpende hand toe te steken. Ze krijgen meldingen binnen waarin zij worden gevraagd om gezelschapsdieren, vogels, en ook in het wild levende dieren te vervoeren naar de dierenarts of naar een opvangcentrum. Door: Bärbel Theelen Hond Gevonden Wat Nu Nu vraag je je misschien af, op grond waarvan doen zij dit? En wie betaalt de dierenambulance? Stel, er komt een melding binnen bij de centrale van de dierenambulance. Er is een gewonde en geringde postduif gevonden op straat, en de dierenambulance wordt gevraagd of zij de postduif kunnen ophalen en naar een dierenarts kunnen brengen. De dierenarts besluit de duif te onderzoeken en te behandelen. Aangezien het hier gaat om een geringde postduif, mogen we aannemen dat de duif een eigenaar heeft.

Zo zorgen zij ervoor dat de dieren zorg krijgen en veilig worden opgevangen tot de eigenaar het dier op komt halen. In dit geval heeft de dierenambulance de eigenaar kunnen achterhalen dankzij het ringetje om zijn pootje.

De eigenaar van de duif krijgt dan na de behandeling een verzoek om het diertje op te halen en mee naar huis te nemen. De dierenambulance kan de dieren ophalen op grond van hetgeen ‘zaakwaarneming’ wordt genoemd. Zaakwaarneming is een rechtsfiguur geregeld in titel 4 afdeling 1 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Het beschrijft het willens en wetens op redelijke grond inlaten met de behartiging van eens anders belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan een rechtshandeling of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen.

De dierenambulance mag op grond van de wet het belang van de eigenaar van het dier behartigen, zonder hier voorafgaande toestemming van de eigenaar voor te vragen. Zodra is vastgesteld dat het dier zorg nodig heeft, mag de dierenambulance optreden en doen wat noodzakelijk is. Hond Gevonden Wat Nu Een dierenambulance kan dus zorg bieden aan de dieren op grond van zaakwaarneming. Op grond van artikel 6:200 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek mogen kosten die de dierenambulance heeft gemaakt voor de behartiging van het belang van de eigenaar worden verhaald op de eigenaar. Voor een ritje op de dierenambulance rekent de Dierenbescherming een vast bedrag van 31 euro.

Dat is maar goed ook, want de eigenaar is niet altijd direct in de buurt en vaak kan de zorg voor het diertje niet lang wachten. Als de eigenaar van het dier bekend is, kunnen de kosten van 31 euro voor de dierenambulance worden doorberekend aan de eigenaar.

Kortom, mocht je een dier aantreffen waarvan je niet helemaal zeker weet of het dier zich goed voelt, gewond is of niet in de dagelijkse natuur thuishoort, en dat het dier naar jouw mening verzorging nodig heeft, bel dan de dierenambulance bij jou in de buurt.

Als door de dierenambulance wordt vastgesteld dat het dier hulp nodig heeft, dan nemen ze hem mee voor een ritje op de dierenambulance. Zij hebben hiervoor op grond van zaakwaarneming geen toestemming nodig van de eigenaar van het dier.

Eventuele kosten die voortkomen uit de rit kunnen voor rekening van de eigenaar van het dier komen..

Wat doen Hond vermist?

Hond terugvinden: de beste tips – Je hebt de juiste instanties nu ingeschakeld. Dat hoeft echter niet te betekenen dat je lijdzaam moet afwachten tot je het verlossende bericht krijgt dat je viervoeter gevonden is. Er zijn van allerlei dingen die je zelf kunt doen om je huisdier zo snel mogelijk weer in de armen te sluiten:

 • Maak gebruik van social media. Zet jouw social media-kanalen op Openbaar en vraag al je vrienden, likers en volgers om het bericht van jouw vermiste viervoeter te delen. Daarnaast zijn er op Facebook en Twitter ook speciale pagina’s waar je de vermissing van je lieveling kan melden, zoals @vermistehonden.
 • Verspreid posters en flyers. Bij zowel de Dierenbescherming als Amivedi kan je posters maken. Verspreid ze lokaal, maar op grote schaal: deel ze uit aan je buurman, hang ze op bij de Albert Heijn of op het prikbord van 
 • Ga terug naar de plaats van vermissing en blijf dat ook regelmatig doen, want de kans is groot dat jouw hond weer naar de plek terugkeert waar hij verdwaalde. Laat daar ook iets vertrouwds van jezelf achter, zoals een kledingstuk. De vertrouwde geur zal ervoor zorgen dat je viervoeter op deze plek blijft wachten. Zorg er echter ook voor dat er iemand aanwezig is op het thuisfront, voor het geval je weggelopen hond toch besloten heeft de weg naar huis te volgen.
 • Ben je net verhuisd en is je hond weggelopen? Check zeker je oude huis, want wie weet is je viervoeter teruggegaan naar zijn oude vertrouwde plekje.
 • Zoek eerst lokaal, maar breid die kring steeds uit; honden kunnen behoorlijke afstanden afleggen in korte tijd! Je kan je viervoeter lokken met voer of brokjes als hij zo gestrest is dat hij niet vanzelf naar je toekomt. Schakel zo nodig hulptroepen in; jouw vrienden en familie zullen je ongetwijfeld graag helpen.
See also:  Wat Is Een Goede Naam Voor Een Hond?

Extra tip Loof liever geen beloning uit voor degene die je hond vindt. Dit kan leiden tot valse tips en oplichters. Vertrouw op de goede wil van mensen, zowel je kennissen en vrienden als je netwerk op social media zullen je graag helpen met het terugkrijgen van jouw geliefde viervoeter.

Wie betaalt de dierenambulance?

De hulp aan deze dieren wordt bekostigd uit donaties van donateurs, bedrijven en de gemeente. Bel je de dierenambulance voor hulp aan je eigen huisdier dan worden wel kosten in rekening gebracht.

Waar laat je een dode hond?

Een gevonden hond in Schier

Afgeven bij de gemeente – Vaak kunt u uw dode huisdier afgeven bij uw gemeente. Iedere gemeente is verplicht om via gemeentelijke verordeningen (zie artikel 3. 5 van de Wet dieren ) regels op te stellen voor dode gezelschapsdieren.

Waar kun je dierenleed melden?

Melden dierenmishandeling U meldt dierenmishandeling of verwaarlozing bij meldpunt 144 Red een dier via telefoonnummer 144. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie behandelen de melding.

Is er een spoed voor dieren?

Spoed of niet? Overzicht met aandoeningen EHBO bij dieren Wat kan ik zelf doen? Dierenarts nodig? Telefoonnummers 144 red een dier! Landelijke spoednummer

.

Wat te doen bij dier in nood?

Waarvoor kunt u bellen? – Verwaarloosde dieren Ziet u in uw omgeving dieren die ernstig worden verwaarloosd? Bel dan 144. Bij verwaarlozing kunt u denken aan honden die altijd buiten zijn, zonder een goede schuilplaats, drinken en voedsel of aan zeer magere paarden.

 1. In dit soort gevallen treedt de dierenpolitie op;
 2. Bij verwaarlozing van landbouwdieren zoals paarden, koeien en schapen komt de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit in actie;
 3. Mishandelde dieren Bent u getuige van dierenmishandeling? Bel dan 144;

Voorbeelden van mishandeling zijn dieren die verminkt zijn, honden die regelmatig geschopt worden of lammeren die afgeslacht zijn. In zulke gevallen treedt de dierenpolitie op. Voor gewonde dieren die nog gered kunnen worden, wordt de dierenambulance ingeschakeld.

Daarnaast zal de dierenpolitie onderzoek doen naar de mishandeling en de daders proberen te achterhalen. Gewonde dieren Ook bij een gewond dier belt u met 144. Bijvoorbeeld een kat die door een aanrijding gewond is.

De medewerker van 144 kan de beller vragen of hij/zij in staat is om het dier zelf naar een dierenarts of een dierenopvang te brengen. Denk bijvoorbeeld aan een duif met een lamme vleugel. Is dat niet mogelijk dan wordt de dierenambulance via 144 ingezet.

 • Als een gewond dier gevaar oplevert voor de veiligheid van mensen, wordt de dierenpolitie ingeschakeld;
 • Voorbeelden van dit soort situaties zijn: een aangereden hert, een losgebroken koe of een moedereend met kuikens op de snelweg;

Dieren in acute nood Ziet u een dier in acute nood, bel dan meteen 144. Snelle hulp is dan vereist. De dierenpolitie komt direct in actie. Eventueel samen met een andere hulpverlener, bijvoorbeeld de brandweer. Denk aan een hond in een kanaal die er niet op eigen kracht uit kan komen, een paard dat door het ijs is gezakt of een hert dat vastzit in een hek..

Wie haalt dode dieren van de weg?

Dood huisdier – Uw dode huisdier mag niet in de afvalbak. Zelfs niet als het heel klein is. U kunt een aantal dingen doen met uw overleden huisdier:

 • U kunt het laten ophalen door de dierenambulance.
 • U kunt het laten begraven of cremeren.
 • U kunt het afgeven bij een speciale verzamelplaats van de gemeente.
 • U kunt het begraven in eigen tuin of op eigen terrein. Het graf moet dan minimaal 75 centimeter diep zijn. U mag het dode dier niet verpakken in plastic of andere stoffen die schadelijk zijn voor de bodem.

Is een leiband verplicht?

Spelregels – In bossen en natuurgebieden moeten honden altijd aan de leiband. Dat is misschien niet zo prettig, maar wel noodzakelijk om de rust in de natuur te bewaren. Gelukkig hebben we ook hondenlosloopzones , waar honden naar hartenlust vrijuit kunnen lopen en ravotten zonder leiband.

Wat te doen bij dood dier op de weg?

Wat is een UBN nummer?

Wat is een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) – Een UBN is een uniek nummer voor iedere locatie met runderen, varkens, schapen of geiten. Locaties waar paardachtigen normaal langer dan 30 dagen blijven moeten ook een UBN hebben. Voor locaties met bedrijfsmatig gehouden konijnen, pluimvee, broedeieren of huisdieren is ook een UBN nodig. Wij registreren een UBN voor:

 • veehouders en hobbydierhouders
 • slachtplaatsen
 • verzamelplaatsen (bijvoorbeeld een veemarkt)
 • evenementen (bijvoorbeeld een keuring)

Houdt u dieren? Op een locatie kunt u maar één UBN registreren. Wel is het mogelijk dat meerdere houders op dezelfde locatie een UBN registreren. Verder mag u als dierhouder ook meer UBN’s hebben als het om verschillende locaties gaat. Zo hoeft een pensionstalhouder of manegehouder maar één UBN aan te vragen voor de locatie.

Wat is een UBN nummer voor honden?

Een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) voor honden – Een UBN is een uniek nummer voor de locatie waar u de hond(en) houdt. U heeft een UBN nodig zodra de dierenarts of chipper voor u een hond chipt. De dierenarts heeft uw UBN ook nodig voor de aanvraag van een EU-paspoort. U heeft een UBN nodig als u:

 • een nestje pups krijgt;
 • een hond importeert en de eerste houder bent;
 • een hond heeft die nog niet is geregistreerd en u dus de eerste houder bent die de hond registreert;
 • een EU-paspoort aanvraagt voor een hond.

Waar vind ik UBN nummer hond?

Welke databank voor honden?