Nierfalen Hond Wanneer Inslapen?

Nierfalen Hond Wanneer Inslapen
Hoe ziek is uw hond of kat? – Het leven van een huisdier moet leuk zijn. Als dat niet het geval is, moet er uitzicht zijn op betere tijden. Als het leven niet leuk is en de kans op verbetering klein is, is euthanasie soms de beste optie. Hoe zieker uw huisdier is, hoe sneller u een beslissing zal moeten nemen.

Hoe sterft een hond met nierfalen?

Nierfalen Chronische nierinsufficiëntie (CNI) komt veel voor bij oudere honden. Vroege diagnose is erg belangrijk voor de behandelingsstrategie. Zowel symptomatische als specifieke therapieën zijn noodzakelijk. Een speciaal dieet is dikwijls wenselijk. De prognose voor een hond met CNI is altijd ongunstig, maar wanneer er vroegtijdig ingegrepen wordt is het mogelijk om de patiënt geruime tijd in een bevredigende klinische toestand te houden.

Aangezien de nier een grote functionele reservecapaciteit bezit, wordt nierinsufficiëntie pas duidelijk in een later stadium. Daarom raden wij in dierenkliniek Brouwhuis aan om honden vanaf een leeftijd van zeven jaar een bloedonderzoek te laten doen.

Vroegtijdige diagnose verhoogt de behandelingsmogelijkheden sterk. Chronische nierinsufficiëntie is in tegenstelling tot acute nierinsufficiëntie een irreversibele ziekte waarbij het verlies aan nierfunctie, progressief verloopt. De meeste honden sterven uiteindelijk ten gevolge van uremie. Functie van de nieren Er zijn twee nieren die via de twee urineleiders (ureters) de urine naar de blaas brengen, vanuit de blaas vertrekt de urethra die doorheen de penis loopt. Het bloed die toekomt in de nier via de hoofdcirculatie wordt gefilterd. In de nieren worden de afvalstoffen (ureum, creatinine, eiwitten) uit het bloed gehaald. Via een buizensysteem komt de urine in de verzamelbuizen en gaat zo via de ureters naar de blaas.

 1. Symptomen De symptomen beginnen meestal heel geleidelijk met wat meer drinken dan normaal en het haarkleed die niet meer zo mooi blinkt;
 2. In een later stadium begint de hond echt meer te drinken (polydypsie) en te plassen (polyurie) dan normaal;

De hond begint zijn gewicht te verliezen en in een later stadium krijgt hij last van braken en diarree. In een terminaal stadium gaat de hond geen urine meer produceren en gaat sterven door een ureum vergiftiging. Diagnose De diagnose van nierinsufficientie is gemakkelijk te stellen.

Een bloedonderzoek en een urineonderzoek geven ons uiteindelijk bevestiging: Urineonderzoek: Bij een urineonderzoek gaan we vooral naar de dichtheid van de urine kijken. Een gezonde hond kan gemakkelijk urine produceren met een dichtheid die hoger is dan 1.

020 (dichtheid van water is 1. 000). als de dichtheid van urine daalt dan wilt dit zeggen dat de nieren een onvermogen hebben om te concentreren. Bloedonderzoek: Gestegen Creatinine in het bloed is heel indicatief voor de filtratie capaciteit van de nieren.

Ureum is een tweede parameter die een aanduiding kan geven dat we met een nierprobleem hebben te doen. Als deze ook gestegen is dan hebben we te doen met nierinsufficientie. De diagnose is natuurlijk belangrijk maar de preventie is nog belangrijker.

Ieder jaar een bloed en urine onderzoek bij honden die ouder zijn dan 7 jaar is zeker geen overbodige luxe. Dit zit bij Dierenkliniek Brouwhuis allemaal in de “senioren check-up”. Behandeling Eens de diagnose van chronische nierinsufficientie gesteld moeten we ons erbij neerleggen dat het om een progressieve ziekte gaat.

 1. De snelheid van de progressie kunnen we echter wel beïnvloeden;
 2. Bij de nierpatiënt worden onder andere de volgende behandelingen ingesteld: Opname: We geven de hond eventueel vloeistof therapie, speciale voeding en medicatie;

Dit doen we om de concentratie aan creatinine en ureum te laten dalen. Wanneer we deze twee parameters op een acceptabel niveau krijgen mag de hond naar huis met een aantal dieet- en medicatiemaatregelen. Medicatie: Om de doorbloeding van de nieren te verbeteren geven we vaatverwijderende middelen.

Deze hebben ook het voordeel dat ze vochtafdrijvend zijn. Voeding: De bedoeling van een aangepaste voeding is er uiteraard voor te zorgen dat het ureum en creatinine zakt in de bloedbaan. Daarom moet de concentratie aan eiwit, fosfor en natrium aangepast zijn, deze voeding kan je halen bij uw dierenarts.

Fosfaatbinders: Om de fosfaatbelasting van de nieren te beperken kunnen medicijnen worden ingezet die de opname van fosfaat via de voeding beperken. Preventie Zoals eerder al vermeld is een bloed- en urine-onderzoek vanaf een leeftijd van zeven jaar geen overbodige luxe.

Een aangepast seniorendieet vanaf zeven jaar is zeker aan te raden. De hoeveelheid eiwit die een senior dier nodig heeft is lager dan bij een volwassen dier. De voeding die wij aanraden is Hill’s Senior, die dan ook een lager eiwitgehalte bevat dan normaal.

De belasting van de nieren met de afvalstoffen uit de eiwithuishouding wordt beperkt..

Heb ik mijn hond te vroeg laten inslapen?

Wanneer beslissen om je huisdier te laten inslapen. – Het laten inslapen van je huisdier is een hele moeilijke beslissing. Maar meestal het beste voor je dier wanneer het onnodig moet lijden door bijvoorbeeld ziekte of ouderdom. Euthanasie is dan het beste wat je nog kan doen voor je dier.

De dierenarts zal hierin een grote rol spelen. Hij of zij zal onderzoeken of je maatje nog een kans op genezing of herstel heeft en in welke mate je dier te lijden heeft. Ook zal gekeken worden in hoeverre je hond of kat bijvoorbeeld nog zelfstandig kan lopen, eet en drinkt hij nog (zelfstandig), reageert je dier nog op de omgeving enz.

Er wordt dus samen met de baasjes gekeken of er nog kwaliteit van leven is en een dierwaardig bestaan. De leeftijd van een hond, kat of ander huisdier speelt niet altijd een rol. Een jong(er) dier kan ziek worden of een ongeval krijgen waardoor inslapen onvermijdelijk wordt. Nierfalen Hond Wanneer Inslapen Wanneer er geen perspectief op genezing of herstel meer is en geen dierwaardig bestaan, dan kan de dierenarts adviseren om je huisdier in te laten slapen. Maar jij als baasje(s) zal uiteindelijk de moeilijke beslissing moeten nemen. De dierenarts kan je alles vertellen over het hele proces en zal je hierin ook kunnen begeleiden. Maar feit blijft; het zal een moeilijke en pijnlijke beslissing blijven om je huisdier te laten inslapen.

Bij veel dierenartsenpraktijken is het boekje “Zijn we niet te vroeg”, geschreven door dierenarts Hugo van Duijn, gratis verkrijgbaar. Een mooi geschreven (dun) boekje dat dient als hulpmiddel bij de moeilijke beslissing om je trouwe huisdier te laten inslapen.

Een aanrader. Nierfalen Hond Wanneer Inslapen “Zijn we niet te vroeg” door Hugo Duijn, dierenarts. Een hulpmiddel wanneer je voor de beslissing staat je huisdier te laten inslapen. Een aanrader! Vraag er naar bij je dierenarts of lees het hier.

Heeft de hond pijn bij nierfalen?

Acuut nierfalen bij de hond – Acuut nierfalen betekent dat in een zeer kort tijdsbestek een groot deel van de nierfunctie verloren is gegaan in combinatie met een gestegen creatinine gehalte. Deze acute beschadiging kan (gedeeltelijk) herstellen indien:

 • De oorzaak weggenomen kan worden.
 • De hond de periode tussen de nierschade en het herstel overleeft.
 • Het raamwerk van bindweefsel rondom de nefronen (Een nefron is één functionele eenheid van een nier. Deze nefronen filteren het bloed en vormen uiteindelijk urine. In één nier zitten vele duizenden nefronen) behouden blijft. Indien dit raamwerk intact blijft kan een nefron via dit raamwerk hersteld worden.

Waardoor ontstaat acuut nierfalen? Er zijn drie groepen van oorzaken:

 • Pre-renaal nierfalen. Hierbij krijgen de nieren te weinig bloed (met zuurstof). Dit treedt op bij bijvoorbeeld uitdroging of hartfalen. Door zuurstofgebrek sterven de cellen in de nieren af.
 • Renaal nierfalen. Door bijvoorbeeld giftige stoffen, infecties, immuungemedieerde ontstekingen raken de nefronen acuut beschadigd. Op onze oorzaken van nierfalen pagina vindt u alle mogelijke oorzaken.
 • Postrenaal nierfalen. Hierbij is de urineafvoer verstopt geraakt. Vaak ontstaat dit door blaasgruis of blaasstenen.

Wat zijn de symptomen van acuut nierfalen? Honden met acuut nierfalen zijn meestal acuut ernstig ziek. De nieren zijn vaak pijnlijk en gezwollen en kunnen verminder bewust zijn (richting comateus) en kunnen de volgende afwijkingen hebben in bloed/urine:

 • Gestegen creatinine ofwel azotemie.
 • Gestegen ureum ofwel uremie.
 • Gestegen fosfor.
 • In de urine zien we vaak wat we noemen cylinders. Dit zijn gestorven niercellen. Soms kan men hele delen van nefronen in de urine aantreffen.
 • Gestegen eiwitgehalte in de urine.
 • Soms is er bloed in de urine.

Hoe behandelen we acuut nierfalen? Bij acuut nierfalen is het belangrijk de oorzaak zo snel mogelijk weg te nemen. We stoppen dus met alle medicatie die mogelijk schadelijk is. We geven intraveneus infuus en proberen de urineproductie weer op te starten indien deze gestopt is. De behandeling is ondersteunend, waarmee we bedoelen dat we de dieren zo goed mogelijk ondersteunen totdat de nieren hersteld zijn.

Wat voelt een hond van inslapen?

Voor veel huisdiereigenaren is het definitief afscheid moeten nemen van hun geliefde dier één van de moeilijkste dingen in de relatie met hun dier. Voor veel mensen is hun huisdier namelijk niet “zo maar” een dier, maar maakt het deel uit van het gezin. Soms gaan dieren op een natuurlijke manier dood. In andere gevallen, bijvoorbeeld als het dier ziek is, komt euthanasie in beeld. Een besluit moeten nemen over het al dan niet laten euthanaseren van een dier, brengt veel vragen met zich mee.

 • Euthanasie betekent in de meeste gevallen dat op verzoek het leven van een mens of een dier wordt beëindigd door de dood te bespoedigen of de mens of het dier ter dood te brengen, zodat er een einde aan het lijden van deze persoon of dit dier komt;

Een mens of dier wordt met euthanasie dus geholpen om dood te gaan met als doel om verder lijden te voorkomen. Er zijn verschillende vormen van euthanasie. Hier gaan we uit van actieve euthanasie, waarbij een dodelijk middel aan het dier wordt toegediend.

Belangrijk daarbij is dat de methode pijnloos, snel en eenvoudig is. De handeling is onomkeerbaar en moet veilig zijn voor degene die hem uitvoert. Natuurlijk moet de precieze handeling ook zijn aangepast aan de diersoort en het dier zelf.

Wanneer een dier geen dierwaardig leven meer kan leiden, is euthanasie gerechtvaardigd. De term ‘dierwaardig leven’ heeft echter geen algemene definitie. In grote lijnen kan gesteld worden dat een dier geen dierwaardig leven meer heeft als:

 • Het zelf geen initiatieven meer neemt om te bewegen, te eten en contact te hebben met andere dieren, de eigenaar en/of de omgeving;
 • Zich niet meer bewust is van afwijkend gedrag (bijvoorbeeld in eigen uitwerpselen blijft liggen);
 • Ernstige en langdurige pijn heeft die niet (voldoende) te bestrijden is.
See also:  Hoe Kan Je Een Hond Laten Stoppen Met Blaffen?

Wees u ervan bewust dat dieren een sterke overlevingsdrang hebben en pas in een laat stadium zullen tonen dat er iets mis is. Als een dier laat zien dat het verzwakt is, is het in het wild immers duidelijk herkenbaar voor roofdieren. Meestal gaat het dus niet om duidelijke tekenen zoals pijnuitingen (bijvoorbeeld janken, piepen of mauwen), maar om (subtiele) gedragsveranderingen zoals rustiger zijn dan u van het dier gewend was.

Wie eigenaar is, heeft de zeggenschap. De eigenaar beslist dus of en wanneer zijn/haar dier mag inslapen. De dierenarts is wel verplicht om de eigenaar goed en volledig te informeren. Het kan een enorme schok zijn om tijdens een consult het woord ‘euthanasie’ te horen vallen.

Daardoor lijkt het wel eens of de dierenarts niet alles heeft verteld. Als er geen spoedeisende situatie is waarbij het dier heel veel pijn heeft, en als u wel erg geschokt bent, kan het verstandig zijn om naar huis te gaan. Ten eerste kunt u dan nog even tot rust komen, en ten tweede hebt u de tijd om alles nog eens op een rijtje te zetten en afscheid te nemen van uw dier.

 • In principe beslist de eigenaar wanneer het moment daar is;
 • Maar niemand mag een dier mishandelen of verwaarlozen door hem/haar bijvoorbeeld (medische) zorg te onthouden;
 • De hond op de keukenvloer laten liggen totdat de dood spontaan intreedt, of de kat in de tuin leggen en ‘wachten tot de natuur zijn werk doet’ is dan ook strafbaar;

Zo’n situatie is erg onprettig. Als het dier niet in ernstige nood verkeert, denk er dan nog even over na. Er is misschien een reden dat de dierenarts deze mening heeft. Aan de andere kant worden er natuurlijk ook wel eens onnodige euthanasieadviezen gegeven.

Als uw dier niet overduidelijk lijdt, kunt u er nog wel even over nadenken. Misschien kunt u nog eens samen met de dierenarts de voor- en tegenargumenten doornemen. U kunt de dierenarts ook vragen of nader onderzoek (bijvoorbeeld bloedonderzoek of een röntgenfoto) zinvol is.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn om meer duidelijkheid te krijgen over de vooruitzichten van het dier of om te bepalen of op enige wijze verlichting geboden kan worden. Bedenk als u en de dierenarts van mening verschillen wel het volgende: Bij dieren weten we niet altijd zeker wanneer ze lijden.

Er zijn dieren die onder de meest vreselijke omstandigheden niets laten merken. Als uw dierenarts bijvoorbeeld een diagnose heeft gesteld van een ongeneeslijke ziekte die veel pijn veroorzaakt, hoeft dit niet altijd zichtbaar te zijn.

Het kan zijn dat uw dier een aandoening heeft die op dat moment nog in het beginstadium is. Dat geeft u misschien tijd om afscheid te nemen, maar betekent ook dat het dier op korte termijn wel pijn zal kunnen gaan lijden. Maak hierover afspraken met uw dierenarts.

Misschien hebt u deze discussie met uw dierenarts vlak voor het weekend, of voor feestdagen. Als u het advies van de dierenarts niet opvolgt, bedenk dan goed hoe u gaat handelen als tijdens het weekend of feestdagen ineens een noodsituatie ontstaat.

Twijfelt u nog steeds, dan kunt u altijd een andere dierenarts om een second opinion vragen. Als de dierenarts nog mogelijkheden ziet om het dier te behandelen, dan mag hij dit in ieder geval voorstellen aan de eigenaar. Doorbehandelen is een kwestie van mogen, niet van moeten en kan alleen met goede informatie aan, en toestemming van de eigenaar.

 • Als de eigenaar niet bereikbaar is, ligt het anders, dan mag de dierenarts naar beste weten zelf handelen;
 • Ja, een dierenarts hoeft niet mee te werken aan euthanasie als hij of zij vindt dat dit nog niet aan de orde is;

U bent dan vrij om een andere dierenarts te zoeken die uw verzoek wel wil inwilligen. Neem de argumenten van uw dierenarts wel serieus: wellicht is er voor uw dier een andere oplossing mogelijk. De eigenaar, of de vaste verzorger die op dat moment voor het dier zorgt.

In noodgevallen mag dat. Een dierenarts is wettelijk verplicht om een dier de nodige hulp te verlenen. Als de dierenarts een dier in de praktijk krijgt dat ernstig lijdt en waarvan geen eigenaar bekend is, mag hij/zij het dier laten inslapen om het verder lijden te besparen, of behandelen natuurlijk, als de prognose goed is.

Euthanasie, in de vorm van het toedienen van verdovende middelen door een injectie, is diergeneeskundig handelen, en mag alleen door de dierenarts gebeuren. De dierenarts moet zich houden aan de Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde. Samen met uitspraken van het Veterinair Tuchtcollege vormt dat een leidraad voor het uitvoeren van euthanasie bij dieren.

 1. Zelf je eigen dieren doodmaken op een andere manier dan de dierenarts is niet aan te bevelen, want dat kan leiden tot ernstig lijden;
 2. De middelen waarmee de dierenarts de euthanasie uitvoert, mogen alleen door een dierenarts toegediend worden;

U kunt dus niet over deze middelen beschikken. Nee, de dierenarts is dat niet verplicht. Veel dierenartsen zijn er wel toe bereid, als hun praktijksituatie het toelaat. Sommige dierenartsen kunnen vooral in het weekend en ‘s avonds niet goed weg als ze dienst hebben.

 • Wordt uw dier op dat moment ernstig ziek, dan kan het zijn dat de dierenarts u toch verzoekt om naar de praktijk te komen;
 • Tip: vraag eens aan uw dierenartsenpraktijk of euthanasie ook aan huis kan;
 • Dat is echt geen rare vraag, en goed om te weten! Wettelijk mag u uw dier niet onnodig laten lijden;

Als het echt niet anders kan, zult u naar de dierenartsenpraktijk moeten gaan. Nogmaals: het is altijd verstandig om hierover te praten met uw eigen dierenarts op een moment dat het nog niet dringend is. Euthanasie is bedoeld als zachte dood. Als regel geldt dat de dierenarts een combinatie van een middel, een dosering en een toediening moet kiezen waarvan de dierenarts weet dat deze geen, of zo min mogelijk, opwinding bij het dier teweeg brengt, en binnen zeer korte tijd na toediening de dood zal veroorzaken.

 • Het dier moet voldoende worden verdoofd, en de dierenarts moet het dier observeren totdat hij zeker weet dat het dood is;
 • Dodelijke injecties die recht in het hart worden gegeven zonder dat daar een verdovende injectie aan vooraf gaat, worden door het Veterinair Tuchtcollege afgekeurd, en worden door de meeste dierenartsen niet meer gebruikt;

Indien mogelijk (dus als er geen sprake is van acuut ernstig lijden) zal voor een euthanasie altijd een afspraak worden gemaakt. De handeling kan in de dierenartspraktijk plaatsvinden, maar sommige dierenartsen doen het ook bij u thuis. Als de euthanasie in de dierenartspraktijk plaatsvindt, zal dit veelal op een rustig moment zijn, zodat het dier, uzelf en eventueel meegekomen gezinsleden de aandacht krijgen die u verdient en u niet (lang) hoeft te wachten in de wachtkamer.

 • Directe betrokkenen (eigenaar en gezinsleden) mogen altijd bij de euthanasie aanwezig zijn als ze dat zelf willen;
 • Volwassenen die twijfelen wordt meestal aangeraden erbij aanwezig te zijn;
 • U zult ervaren dat het dier geen angst of pijn heeft;

Vaak zijn dieren ook rustiger, als u in de directe nabijheid bent of het dier zelf vasthoudt. Vaak krijgt het dier eerst een injectie in een spier om het in een roes te brengen. Na ongeveer een kwartier is het dier dan rustig en worden prikkels uit de omgeving nauwelijks meer verwerkt.

Dan kan een overdosering van een narcosemiddel gegeven worden. Dit middel wordt bij voorkeur in de bloedbaan toegediend, maar bij dieren waarbij dit niet mogelijk is wordt het op een andere manier toegediend (bijvoorbeeld in de buikholte bij vogels).

Vrijwel direct of kort na het toedienen van deze injectie stopt de ademhaling en even later ook het hart. Soms geeft het dier eerst nog een diepe zucht of is er een spiertrilling zichtbaar. Vaak loopt de urine uit de blaas doordat de spieren ontspannen. Het is natuurlijk beslist niet de bedoeling, maar het kan wel voorkomen.

Zelfs al doet de dierenarts er alles aan om het dier te verdoven zodat het niets merkt, dan kan het toch gebeuren dat de verdovende injectie pijn veroorzaakt, of dat het dier tijdens de verdoving gedesoriënteerd raakt en gaat piepen of janken.

Dat is voor de eigenaar heel naar om te zien, maar betekent niet altijd dat de dierenarts iets fout heeft gedaan. Als uw dier overleden is, kunt u ervoor kiezen om het lichaam van uw dier bij de dierenarts achter te laten. Het wordt dan opgehaald ter destructie.

Het is ook mogelijk om te regelen dat een dierencrematorium het lichaam bij uw dierenarts ophaalt om het te laten cremeren. U kunt het lichaam ook meenemen. Vervolgens kunt u het lichaam zelf naar het gemeentelijk verzamelpunt voor afvalverwerking brengen of laten ophalen door een dierenambulance, u kunt een crematie of begrafenis voor uw dier regelen en kleine dieren kunt u meestal ook zelf begraven.

Meer over deze praktische zaken, maar ook over de rouw die u kunt ervaren na het overlijden van een huisdier, vindt u in het Praktisch document ‘ Overlijden en rouw ‘..

See also:  Hoe Lang Wandelen Met Hond 8 Maanden?

Wat mag een hond met nierfalen?

Eiwitarm dieet = fosfaatarm dieet   – Bij dieren met nierfalen meten we vaak een verhoogd fosfaatgehalte in het bloed. Door een eiwit- en fosfaatarme voeding te geven kan deze stof minder schade aanrichten in het lichaam.

 • In het nierdieet zit een goede kwaliteit eiwit.
 • Daarom kan de hoeveelheid eiwit zo laag mogelijk gehouden worden.
 • Eiwitarme voeding bevat weinig fosfaat.

Wat zijn de symptomen van nierfalen?

Hoe kun je het beste afscheid nemen van een hond?

Goed afscheid nemen is belangrijk – Als de hond eenmaal overleden is moeten alle gezinsleden, inclusief de andere dieren in huis, de gelegenheid krijgen om afscheid te nemen van het overleden dier. Vaak is het prettig om de hond in zijn/haar eigen mandje op een centrale plek in de woonkamer neer te zetten.

 • Iedereen kan dan zelf, op zijn eigen moment en op zijn eigen manier afscheid nemen;
 • Als volwassene bepaal je zelf hoe je afscheid wil nemen, dat is heel persoonlijk;
 • Vooral als je zelf niet bij de euthanasie aanwezig bent geweest,  is het goed om alsnog afscheid te nemen van het overleden dier;

Voor kleine kinderen, jonger dan 7 jaar, is het woord “dood” niet per se duidelijk. Het is dan ook belangrijk om het kind goed uit te leggen dat “dood” betekent dat het dier nooit meer levend wordt. Dat je nooit meer met het dier kan spelen of knuffelen als het dier eenmaal weg is.

 • Er zijn verschillende boekjes voor kinderen over dit onderwerp, die kunnen helpen bij het bespreken van het overlijden van een huisdier;
 • Samen een fotoboekje van het dier maken, om samen in te kijken en aan het dier te denken, kan heel fijn zijn om te doen;

Als je het dier zelf kunt begraven is dat voor kinderen het duidelijkst. Ze weten waar het dier is en kunnen ook naar het grafje gaan als ze daar behoefte aan hebben. Ook kunnen ze dingetjes maken voor het dier, die mee kunnen in het grafje. Tegenwoordig zijn er hele mooie producten (o.

Kan je een gezonde hond laten inslapen?

Euthanasie, het laten inslapen van uw hond, is een gevoelig onderwerp. De meeste dierenartsen zullen om ethische redenen nooit een gezonde hond laten inslapen, maar als uw hond veel pijn heeft of lijdt aan een dodelijke aandoening wordt euthanasie een bespreekbare optie.

In een dergelijke situatie kunnen u of uw dierenarts euthanasie voorstellen om onnodig lijden te voorkomen. Beslissingen nemen over euthanasie van uw hond is vaak vreselijk moeilijk, maar u staat er niet alleen voor: uw dierenarts kan u helpen bij het maken van de juiste afwegingen.

Als er geen redelijke alternatieven meer zijn, kan het een enorme opluchting zijn om uw hond een vredige en waardige dood te kunnen bieden. Laten inslapen is één van de meest liefdevolle (en moeilijkste) dingen die een eigenaar voor zijn zieke hond kan doen.

 1. Hoe gaat de euthanasie van een hond te werk? Het inslapen van uw hond, de euthanasie zelf, gebeurt pijnloos;
 2. Uw hond krijgt eerst een narcosemiddel toegediend waardoor de hond buiten bewustzijn raakt;
 3. Vervolgens wordt er een euthanasiemiddel toegediend waar de hond aan overlijdt;

Over het algemeen wordt het euthanasiemiddel in de bloedbaan toegediend via een ader in een voorpootje. De dood treedt meestal in enkele seconden na de injectie. Soms kan een hond als hij wegzakt nog een keer diep adem halen en ook kunnen er nadat de dood al is ingetreden nog enkele onwillekeurige spiersamentrekkingen optreden.

Dit is normaal en moet niet worden gezien als een teken dat de kat nog in leven is. Euthanasie op deze manier is snel, gecontroleerd, stressvrij en pijnloos. Als een hond erg onrustig is, kan de dierenarts voorafgaand aan de euthanasie een kalmeringsmiddel voorschrijven om ervoor te zorgen dat de laatste momenten van uw hond in alle rust verlopen.

Is het gebruikelijk dat de eigenaar bij zijn of haar hond blijft tijdens een euthanasie? De keuze om bij de euthanasie aanwezig te zijn of de hond aan de zorg van de dierenarts over te laten, is geheel aan de eigenaar. Velen kiezen ervoor om bij hun hond te zijn op het moment van overlijden, maar u moet zich niet schuldig voelen als u dit te zwaar of eng vindt. Wat gebeurt er met uw hond na overlijden?

 • U kunt zelf kiezen wat er met het lichaam van uw hond moet gebeuren nadat u hem heeft laten inslapen. Uw dierenarts kan op uw verzoek een aantal zaken voor u regelen:
 • U kunt uw hond door uw dierenarts tegen betaling van transportkosten laten verbranden samen met andere dieren.
 • U kunt uw hond laten begraven op een dierenbegraafplaats. Uw dierenarts kan u hierover meer informatie geven. ( www. dierenbegraafplaats. com )
 • U kunt uw hond bij de dierenarts achterlaten voor een crematie in één van de dierencrematoria in Nederland. U heeft daarbij nog vele keuzemogelijkheden: individuele crematie of collectieve crematie (samen met andere overleden huisdieren), as laten uitstrooien of een urn van uw keuze, de urn naar u op laten sturen of laten bijzetten in een urnentuin of columbarium, eventueel persoonlijk afscheid in het crematorium, een herinneringscertificaat, een foto van het overleden dier etc.
  • Als u beslist om bij uw hond te blijven, helpt u de hond door uw emoties zo goed als mogelijk voor hem te verbergen: het dier kan u aanvoelen en door uw onrust zelf onrustig worden;
  • De kosten van de crematie zijn afhankelijk van uw keuze;

  ( www. hethoekschehof. nl )

 • Begraven van gezelschapsdieren in de eigen tuin is bij wet verboden, tenzij bij gemeentelijke verordening toegestaan. In sommige gemeenten mag u daarom het lichaam van uw hond mee naar huis nemen om het te begraven in grond die in uw eigendom is (dus niet in de tuin bij een huurwoning of in een nabijgelegen park). U kunt dit bij uw dierenarts of rechtstreeks bij uw gemeente navragen.

Rouwen om uw hond Het is niet meer dan normaal dat u van streek raakt en emotioneel bent bij het overlijden van uw huisdier. Uw dierenarts begrijpt dat, wees niet bang om uw emoties te tonen. Na het verlies van een huisdier volgt een periode van rouw waarin u afwisselend allerlei emoties kunt voelen: verdriet, eenzaamheid en zelfs boosheid. Deze gevoelens horen bij het natuurlijke verwerkingsproces.

 1. Schuldgevoelens of zelfverwijt over de dood van uw kat zijn niet vreemd maar bijna altijd onterecht: een beslissing tot euthanasie is meestal het laatste middel en wordt uit liefde genomen om een hond uit zijn lijden te verlossen;

Koester uw herinneringen, denk terug aan de goede tijden en die typische dingen waardoor u zoveel van uw hond hield. Het kan helpen om met iemand te praten over uw gevoelens. Als u met iemand wilt praten die u begrijpt, kunt u ook contact opnemen met een professionele hulpverlener.

 • Kinderen begeleiden bij het overlijden van uw hond Ook kinderen kunnen het moeilijk hebben wanneer u een hond laat inslapen;
 • Het is misschien hun eerste ervaring met de dood en het is belangrijk om eerlijk te zijn;

Vertel ze de waarheid, stimuleer de kinderen om te praten over hun gevoelens en deel ook uw gevoelens met hen. Spreek openlijk over uw hond en richt u daarbij op de goede herinneringen. Betrek uw kinderen bij een rituele begrafenis, crematie of herdenking van uw hond.

Laat ze samen met u een graf of gedenkplek kiezen en inrichten. Kinderen kunnen hun verdriet en rouw vormgeven en verwerken door tekeningen of een fotoplakboek te maken of een verhaaltje te schrijven. Een nieuw huisdier kan helpen bij de rouwverwerking, maar het is beter om uzelf en uw kinderen de tijd te gunnen om de dood van uw hond te verwerken.

Rouwverwerking bij de andere honden in huis Op geen enkele manier is vooraf te voorspellen hoe uw hond zal reageren op het verlies van een maatje. Soms blijft een hond ogenschijnlijk onaangedaan wanneer een huisgenoot overlijdt, een enkel dier lijkt zelfs ronduit opgelucht en gelukkig.

Andere honden kunnen daarentegen hun eetlust verliezen, geen belangstelling meer hebben voor hun omgeving of alleen maar zitten staren: het dier lijkt depressief. Bij een klein aantal honden brengt het verlies van een hondenmaatje een verandering van persoonlijkheid of gedrag teweeg.

In extreme gevallen kan het gedrag van uw hond problematisch worden. Zoals voor veel diersoorten geldt, kan snuffelen en neuzen aan het lichaam van zijn overleden maatje uw hond helpen bij de rouwverwerking. Daarom is het zinvol om evt het lichaam van een geeuthanaseerde hond niet meteen te laten cremeren maar eerst mee naar huis te nemen.

 • Het is raadzaam om bij een buitengewone verandering in het gedrag van uw hond een dierenarts te laten onderzoeken of er geen sprake is van onderliggende lichamelijke problemen;
 • Bij onoplosbare gedragsproblemen kunt u zich wenden tot een gedragsdeskundige;

Bron: LICG.

Waarom trilt een hond in zijn slaap?

Hond trilt in slaap Valt het u regelmatig op dat uw hond trilt in zijn slaap? Dat is geen enkele reden om u ook maar een beetje zorgen te maken. Het is volkomen onschuldig want uw hond is gewoon aan het dromen. Misschien zit hij wel een kat achterna of droomt hij over zijn favoriete hondenspeeltje.

Kunnen de nieren zich herstellen?

Van een griep herstel je vaak vanzelf. Ook een wondje geneest meestal. Maar je nieren kunnen zichzelf niet herstellen. Helpt een handje hulp van buitenaf? Het UMC Utrecht doet onderzoek. “Alleen voor onze geboorte worden in ons lichaam nieuwe nefronen, dus nieuw nierweefsel, gevormd.

 • Daarna niet meer,” legt  prof;
 • dr;
 • Marianne Verhaar  uit;
 • “Dat is jammer, want daardoor kan een beschadigde nier zichzelf maar beperkt herstellen;
 • ” Haar onderzoeksgroep gaat na of er tóch een manier is om zo’n nier een handje te helpen;

Eerst is veel meer kennis nodig. Bijvoorbeeld over nierstamcellen: voorlopercellen die tot niercellen kunnen uitgroeien. In het laboratorium probeert ze die in nierweefsel te vinden. “Stamcellen zijn belangrijk voor het herstel. En dus ook voor nieuwe behandelvormen.

Wat is het moment om je hond in te laten slapen?

Wanneer is het juiste moment om afscheid nemen? – Een lastige vraag. Het ‘juiste’ moment bestaat in principe niet. Bij veel huisdieren is er een periode waarin inslapen een juiste manier van helpen is. Het is belangrijk dat we het moment van lijden voor zijn.

 • De keuze kan het beste worden gemaakt als we spreken van een verminderde levenskwaliteit;
 • Benieuwd hoe de levenskwaliteit van uw huisdier is? Bekijk ons hulp-tool om een indicatie te krijgen of er sprake is van verminderde levenskwaliteit;

Vertoont uw dier verschijnselen van pijn? Ja Nee 2. Heeft uw dier problemen met bewegen (zichzelf wassen, overeind komen, lopen)? Ja Nee 3. Is uw dier minder smakelijk gaan eten of drinken?
 Ja Nee 4. Is uw dier afgevallen?
 Ja Nee 5. Is uw dier onzindelijk (in huis plassen en poepen)? Ja Nee 6.

Ligt uw dier wel eens in eigen urine of ontlasting? Ja Nee 7. Negeert uw dier andere dieren op straat/ tijdens het wandelen? Ja Nee 8. Lijkt uw dier dement (blaffen, verlatingsangst, onrust)? Ja Nee 9. Is uw dier aggressief/ kortaf? Ja Nee 10.

Zijn de klachten permanent? Worden ze erger? Ja Nee 11. Zijn de klachten niet meer te behandelen/ verbeteren? Ja Nee 12. Levert de verzorging van uw huisdier problemen op voor uzelf of uw gezin? Ja Nee 13. Zijn de kosten voor een behandeling lastig te betalen? Ja Nee Is uw score 0-2, dan is er mogelijk nog voldoende levenskwaliteit.

Kan een hond de dood ruiken?

Ga naar inhoud Leven en dood het staat dicht bij elkaar daar ontkomen wij niet aan. Als je hond of ander huisdier niet meer op een dierwaardige manier kan leven dan is dat heel erg pijnlijk. Het blijft altijd ontzettend moeilijk om samen in overleg met de dierenarts zijn of haar leven te beëindigen. Voor de eigenaar, maar vergeet ook de andere honden in het gezin.

Er veranderd opeens heel veel. Vaak wordt er gedacht dat alleen wij mensen verdriet hebben over het heengaan van een hond. Ook honden hebben rouwverwerking nodig net als mensen. Geef ook een hond de ruimte om verdriet te verwerken.

Zij verliezen immers ook hun kameraadje, grote voorbeeld of huisgenoot. Laat dus ook de andere dieren in huis op een waardige wijze afscheid nemen. Wikkel het overleden dier in een deken geeft het een plaats waar de andere huisdieren bij kunnen. De één zal gaan snuffelen, de ander kan erbij gaan liggen, weer een ander doet niets en kijkt alleen.

Allen ruiken de dood en weten dat hun huisgenoot overleden is, elke hond verwerkt dit op zijn /haar eigen wijze. Dit alles om later zoeken naar hun kameraad te voorkomen. De rouwverwerking begint pas echt wanneer de overleden hond is begraven of gecremeerd is, ook dit heeft enige tijd nodig.

Het beste is om de hond af te leiden met spelletjes, wandelingen en de nodige aandacht te geven, hij/zij staat er immers niet alleen voor. Honden voelen, ruiken, horen, zien zoveel meer dan wij mensen. Auteur: Maria Drent Hierbij een film van Maria, zij heeft meerdere honden in huis.

Hoelang duurt het om een hond te laten inslapen?

Wat gaat de dierenarts doen? – Honden en katten krijgen eerst een injectie met een slaapmiddel, net zoals wanneer een dier geopereerd moet worden. Deze injectie kan door middel van een infuus in de poot gegeven worden, waarna het slaapmiddel direct in het bloedvat komt.

Hierdoor valt het dier al binnen enkele minuten in slaap. Soms kiest een dierenarts ervoor deze eerste injectie in de spier te geven, meestal in de rug of de achterpoot. Omdat het middel in dat geval eerst nog in het bloed opgenomen moet worden, duurt het in slaap vallen iets langer, ongeveer tien minuten.

Deze tijd kun je als baasje gebruiken om nog afscheid te nemen, maar beter is het om afscheid te nemen voor het dier het slaapmiddel krijgt. De injectie in de spier heeft namelijk ook nadelen. Het is daarom verstandig om met de dierenarts te bespreken wat de mogelijkheden zijn en wat dat voor het dier betekent.

 • Zodra de eerste injectie volledig werkt, is het dier in een zodanig diepe slaap dat deze buiten bewustzijn is;
 • Hij of zij merkt vanaf dat moment niets meer van de euthanasie;
 • Om het dier tot overlijden te brengen zal de dierenarts vervolgens een tweede injectie geven;

Deze injectie herken je aan een felrode of blauwe kleur en bevat een zeer hoge dosis van een slaapmiddel. Als er eerder een infuus geplaatst was, zal de dierenarts dit middel door hetzelfde infuus geven. Ook is het mogelijk deze injectie zonder infuus direct in het bloedvat te spuiten.

 1. Bij katten en kleine honden kan er bovendien voor gekozen worden de injectie rechtstreeks in de buikholte of het hart te zetten;
 2. Het is te begrijpen dat dit laatste een beetje eng klinkt, maar jouw dier voelt daar helemaal niets van;

Ongeacht de locatie zal het hart binnen enkele minuten na de injectie stoppen met kloppen, het dier is dan overleden.

Hoe laat ik mijn hond inslapen?

Uw hond laten inslapen, hoe gaat dat? – Als u eenmaal de moeilijke beslissing hebt genomen, maken we een afspraak om uw hond te laten inslapen. Het laten inslapen van een hond gebeurt meestal in de kliniek, maar thuis laten inslapen kan soms ook. Als u uw beste maatje in zijn vertrouwde omgeving wilt laten inslapen, kan de dierenarts in speciale gevallen bij u thuis komen.

Een tweede keuze die u moet maken, is of u wel of niet aanwezig wilt zijn bij het inslapen. Sommige baasjes helpt het om te zien dat hun hond op een liefdevolle en rustige manier inslaapt. Het kan bijdragen aan het verwerkingsproces.

Vindt u het te moeilijk om erbij te zijn? Wij respecteren ieders keuze. De dierenarts zorgt ervoor dat uw hond zo rustig mogelijk is. Hierna krijgt uw hond een injectie waardoor deze rustig wordt en langzaam in slaap valt. Bij een tweede injectie valt uw hond dieper in slaap, tot uiteindelijk het hart stopt met kloppen.

Wat als een hond veel drinkt en plast?

Bij een heel aantal serieuze aandoeningen kan je hond veel gaan drinken en veel gaan plassen. Nu is lastig te bepalen wat ‘veel’ drinken precies is, daarom houden we vaak de stelregel aan dat je hond opvallend meer is gaan drinken dan voorheen. Of opvallend grotere plassen doet dan normaal.

Je moet de waterbak bijvoorbeeld veel vaker bijvullen, je hond wil tijdens het uitlaten uit iedere plas drinken en soms proberen ze zelfs uit het toilet te drinken. Wat kan hier de oorzaak van zijn en hoe los je het op? Wat kan de oorzaak zijn? Veel drinken en veel plassen kan veroorzaakt worden door een tal van (ernstige) aandoeningen.

Dit kan een nierprobleem, leverprobleem of een hormonale stoornis (ziekte van Cushing) zijn. Maar ook suikerziekte, een blaasontsteking, een baarmoederontsteking en bepaalde tumoren kunnen leiden tot veel drinken en veel plassen. Hoewel het maar zelden voorkomt blijkt soms na uitgebreid onderzoek dat er geen medische oorzaak is voor het overmatig drinken en plassen.

 1. De oorzaak is dan gedragsmatig;
 2. Wanneer naar de dierenarts? Als het jou als baasje opvalt dat je hond opeens (veel) meer drinkt en plast dan voorheen is het belangrijk om je hond door een dierenarts te laten onderzoeken;

Overmatig drinken en plassen heeft bijna altijd een serieuze onderliggende oorzaak. Als deze oorzaak onbehandeld blijft kan je hond steeds zieker worden, de behandeling wordt dan steeds moeilijker en de prognose steeds slechter. Bij een groot deel van de oorzaken van veel drinken en veel plassen kun je meer symptomen opmerken bij je hond.

 1. Denk hierbij aan : – Afvallen (ook bij oudere honden: mager worden hoort niet bij ouderdom!) – Een opgezette buik – Minder eetlust dan normaal – Juist een bijzonder toegenomen eetlust – Slomer dan normaal of andere gedragsveranderingen Eén of meerdere van deze symptomen in combinatie met veel drinken en plassen is een serieuze aanwijzing dat je hond iets onder de leden heeft;

Wat kan er aan gedaan worden? De behandeling hangt uiteraard helemaal af van de oorzaak van het vele drinken en plassen. De dierenarts zal altijd beginnen met een algemeen onderzoek van je hond, waarbij hij/zij van top tot teen wordt nagekeken. Aan de hand van wat de dierenarts opmerkt bij jouw huisdier kan het nodig zijn om verder onderzoek te doen.

Dit kan onder andere een bloedonderzoek of een buikecho zijn. Als de dierenarts onderzocht heeft wat de oorzaak is van het vele drinken en plassen zal hij/zij op basis daarvan met je doornemen welke behandeling voor jouw huisdier het beste is.

Beperk je hond in ieder geval nooit zonder verder onderzoek in het drinken van water! Bij de meeste aandoeningen heeft je hond dit vocht ook echt nodig en zal het wegnemen van de waterbak leiden tot uitdroging en alle gevolgen van dien..

Waarom vermagert mijn hond?

Als uw hond toch afvalt bij normale of toegenomen eetlust   – Hartproblemen, ontstekingen, tumoren en andere ziekten verbruiken veel energie. Bij bepaalde alvleesklierproblemen ( EPI ) is de vertering zo slecht, dat uw hond niet genoeg energie uit het voedsel kan opnemen, hoeveel hij ook eet.