Waar Chip Hond Registreren?

Waar Chip Hond Registreren
Hond laten chippen en registreren – Uw dierenarts kan uw hond chippen en registreren. Ook chippers (bijvoorbeeld van de Raad van Beheer) mogen dat doen als zij geregistreerd staan in het chippersregister van RVO. U mag niet uw eigen hond chippen. Ben u fokker? Dan laat u eerst uw hond registreren door de dierenarts of chipper.

Welke databank hond registreren?

Waar Chip Hond Registreren De Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG) heeft als doel: het opsporen en herenigen van een dier met zijn eigenaar. Daartoe registreert de NDG chipnummers van huisdieren. Na registratie van het chipnummer is de eigenaar van een gevonden huisdier snel terug te vinden. Dierenartsen en personeel van de dierenambulances en asielen kunnen de databank 24 uur per dag raadplegen.

Waar is chip geregistreerd?

Om allerlei redenen kan het belangrijk zijn dat huisdieren geïdentificeerd kunnen worden en dat de bij het dier behorende gegevens worden opgeslagen. Bijvoorbeeld als uw dier is weggelopen en wordt gevonden, zodat het kan worden teruggebracht. Maar ook als het gaat om controle aan de grens, zodat er geen illegaal gevangen dieren kunnen worden geïmporteerd. Identificatie van dieren is nuttig bij het tegengaan van malafide handel.

 • Ook bij het bestrijden van dierziekten speelt identificatie en registratie een rol;
 • Zo kan men bijvoorbeeld zien of de vaccinaties in een dierenpaspoort wel echt bij dit specifieke dier horen;
 • Wilt u uw huisdier verzekeren tegen ziektekosten, dan is vrijwel altijd een chip vereist;

LET OP: het chippen en registreren van uw huisdier geldt (net als een paspoort) niet als eigendomsbewijs! De officiële naam van een chip is transponder. Dit is een heel klein buisje van bioglas of kunststof. De lengte van de chip is ongeveer 12-14 millimeter.

 • In het buisje zit een klein stukje micro-elektronica;
 • De micro-elektronica bestaat uit een spoel en een microchip;
 • In de microchip zit het registratienummer opgeslagen;
 • Wanneer een afleesapparaat in de buurt van de chip gehouden wordt, gaat in de spoel een kleine inductiestroom lopen;

Deze inductiestroom activeert de computerchip: de chip zendt een signaal uit. Het afleesapparaat vangt dit op en het registratienummer kan worden afgelezen. Zonder afleesapparaat doet de chip niks: er zit geen batterij of andere energiebron in. Er zijn voor huisdierenchips eigen ISO-normen, namelijk ISO 11784/11785.

 • Chips die hieraan voldoen bevatten een registratienummer van 15 cijfers waarvan de eerste 3 een landcode of een fabrikantcode vormen;
 • Voor Nederland is de landcode 528;
 • Deze registratienummers zijn altijd uniek, behalve nummers die beginnen met 999;

Dit zijn testnummers en niet bedoeld om in dieren gebruikt te worden. Er bestaan vooral in het buitenland ook chips die niet aan de ISO-normen voldoen. Deze kunnen niet met elk apparaat worden afgelezen. In dat geval kunnen er situaties zijn, zoals bij douanecontroles, waarbij de eigenaar verplicht zelf moet zorgen voor een apparaat om de chip af te kunnen lezen.

 1. Door een chipreader bij het dier te houden op de plek waar de chip zit, wordt het registratienummer zichtbaar;
 2. Gevonden dieren kunnen zowel in Nederland als in het buitenland gecontroleerd worden op de aanwezigheid van een chip;

Zowel voor als na het inbrengen van de chip controleert degene die de chip inbrengt of het registratienummer afleesbaar is. Ook controleert hij of het registratienummer overeenkomt met de barcode die op de bij de chip geleverde stickers staat. Door de chip kan uw dier, mits de gegevens van u als houder ook geregistreerd zijn, altijd geïdentificeerd worden.

Zonder registratie van uw gegevens is een koppeling met de chip in uw dier niet mogelijk. Uw dier kan dan niet geïdentificeerd worden. Vandaar dat altijd gesproken wordt over identificatie én registratie. U kunt uw hond of kat laten chippen, maar ook paarden worden gechipt.

Daarnaast kunnen bijvoorbeeld konijnen, koi, papegaaien, fretten, slangen, schildpadden en dergelijke gechipt worden. Mocht uw dier ontsnappen en worden gevonden, dan kunt u in de meeste gevallen dankzij de chip en een goede registratie opgespoord worden als houder van het dier.

 1. Op die manier kunnen u en uw dier herenigd worden;
 2. Dat geldt niet alleen voor honden en katten, maar ook voor bijvoorbeeld konijnen die uit uw tuin kunnen ontsnappen of papegaaien die weg kunnen vliegen;

U kunt uw dier laten chippen bij uw dierenarts of bij iemand die beroepsmatig chipt. Rashonden waarvoor een stamboom wordt aangevraagd bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland  worden in het nest gechipt door een chipper van de Raad van Beheer.

Als een dier gechipt wordt, wordt een microchip met behulp van een injectienaald onder de huid ingebracht. Bij honden en katten wordt de chip bij voorkeur tussen de schouderbladen of aan de linkerzijde van de hals ingebracht.

Voor andere diersoorten, zoals konijnen, koi, paarden en papegaaien gebeurt het soms op een andere plek. Bij bijvoorbeeld paarden wordt de microchip in de spieren geplaatst. Het inbrengen van de chip is relatief pijnloos voor het dier en te vergelijken met andere injecties.

Met chippen alleen bent u er niet. Uw dier kan alleen worden geïdentificeerd als het ook daadwerkelijk ergens geregistreerd staat. Het chipnummer moet dus gekoppeld worden aan de gegevens van uw dier en aan uw contactgegevens.

Daarom moet u een formulier invullen met uw gegevens. Soms doet de dierenarts dit al voor u. Door het formulier op te sturen naar een portaal worden uw gegevens door het portaal gekoppeld aan het unieke registratienummer in de chip. Er zijn verschillende portalen waar u uw dier kunt laten registreren.

 • Op www;
 • chipjedier;
 • nl vindt u een overzicht van de verschillende portalen;
 • Let bij het kiezen van een portaal niet alleen op de prijs, maar ook op de mogelijkheden;
 • Zo is het belangrijk dat u zelf alle gegevens kunt inzien en wijzigen;

Let erop dat u veranderingen in de gegevens, zoals een verhuizing of een ander telefoonnummer, direct doorgeeft aan het portaal. Anders verouderen de gegevens en is de kans op hereniging kleiner. Voor alle honden die er in Nederland bijkomen vanaf 1 april 2013 geldt een chip- en registratieverplichting die sinds 1 november 2021 nog is aangescherpt.

Ook voor paardachtigen bestaat in Nederland een chip- en registratieverplichting. Meer hierover leest u verderop in dit document. Voor alle honden en ook voor katten en fretten geldt een identificatieverplichting als u met hen naar het buitenland wilt reizen of vanuit het buitenland naar Nederland wilt reizen.

Binnen de landen van de EU is daarvoor sinds 3 juli 2011 de chip verplicht. Ook voor landbouwhuisdieren en veel soorten hobbydieren geldt een verplichte identificatie en registratie. Deze dieren worden echter meestal niet gechipt, maar dragen vaak zogenaamde oormerken.

Voor diersoorten die vermeld staan op de CITES lijsten, is identificatie en registratie soms verplicht. Dit kan in veel gevallen gedaan worden door middel van een chip. Alle honden die geboren of geïmporteerd zijn vanaf 1 april 2013 vallen onder de chip- en registratieverplichting.

Pups moeten voordat ze zeven weken oud zijn verplicht gechipt worden. Binnen een week na het chippen, en in elk geval voordat ze verkocht worden, moeten ze geregistreerd worden bij één van de daarvoor aangewezen portalen op naam van de fokker. Vanaf 1 november 2021 moet de fokker, ook als dit een particulier met een gelegenheidsnestje is, daarvoor eerst een UBN (registratienummer) aanvragen bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

 1. Ook moet elke pup die na 1 november 2021 geboren is en elke hond die na die datum van eigenaar wisselt een EU-dierenpaspoort hebben;
 2. Na de verkoop moet de fokker de registratie binnen veertien dagen beëindigen en u bent verplicht het chipnummer met uw eigen gegevens binnen veertien dagen te laten registreren via een portaal;

Doet u dit niet, dan riskeert u een boete. Alle honden, ongeacht hun leeftijd, die vanuit het buitenland naar Nederland worden gebracht, moeten binnen veertien dagen geregistreerd worden op naam van degene die de hond heeft geïmporteerd. Dat kunt u zelf zijn als u de hond zelf naar Nederland haalt.

 1. In dat geval moet u zich eerst registreren bij RVO;
 2. U krijgt dan een UBN, een registratienummer;
 3. Binnen twee weken na aankomst in Nederland moet u de hond door een dierenarts laten registreren bij een van de aangewezen portalen;

Daarvoor heeft de dierenarts uw UBN nodig. Als de hond nog geen EU-dierenpaspoort heeft dan moet u dat ook binnen twee weken door de dierenarts laten aanmaken. Koopt of adopteert u de hond via een stichting of asiel of iemand anders die de hond naar Nederland heeft gehaald? Dan moet deze de registratie al geregeld hebben en hoort de hond op naam van deze importeur geregistreerd te staan.

 • Nadat u eigenaar of adoptant van de hond bent geworden moet de importeur de registratie binnen twee weken afmelden en moet u binnen twee weken het chipnummer en uw eigen gegevens laten registreren bij een van de aangewezen portalen;

De chip mag dus niet op naam van een stichting of het asiel blijven staan! Ook hier geldt dat de hond een EU-dierenpaspoort moet hebben. Een hond uit een asiel hoort gechipt en geregistreerd te zijn op naam van het asiel en ook deze honden moeten een EU-dierenpaspoort hebben.

Krijgt u een hond aangeboden die niet gechipt is, niet geregistreerd is op naam van de verkoper of geen EU-dierenpaspoort heeft, dan houdt de verkoper zich niet aan de wet. Koop de hond niet, want dan bent u zelf ook in overtreding! Vraag daarom bij aankoop om een bewijs van registratie en om het EU-dierenpaspoort.

Valt uw hond onder deze verplichting, dan moet u tijdens het verdere leven van de hond bovendien alle wijzigingen binnen veertien dagen doorgeven via het portaal en u moet de hond afmelden als hij overlijdt of verkocht wordt. Voor de registratie van honden is een aantal portalen aangewezen die voldoen aan de eisen van de overheid.

 1. Deze vindt u op www;
 2. chipjedier;
 3. nl en op rvo;
 4. nl;
 5. Op www;
 6. chipjedier;
 7. nl vindt u bovendien uitgebreide informatie over deze verplichting;
 8. Voor paarden en paardachtigen (dus ook ezels en kruisingen van ezels en paarden) is het verplicht uw dier te laten chippen en registreren voor een leeftijd van 6 maanden;
See also:  Waar Moet Je Een Hond Aaien?

Dit geldt voor alle paardachtigen geboren in de EU na 1 juli 2009. Voor deze dieren geldt dat zij bovendien een paardenpaspoort moeten hebben. Dit paspoort kunt u aanvragen bij één van de paspoortuitgevende instanties, zoals een stamboek. In het paspoort wordt het chipnummer vermeld.

De instantie die de paspoorten uitgeeft, zorgt ook voor een registratie van het chipnummer in zowel hun eigen database als in de overkoepelende database van de overheid. Veel dierenartsen brengen voor het plaatsen van een chip een consult in rekening en een bedrag voor het plaatsen van de chip.

Soms regelen zij ook de registratie. Ook hiervoor vindt u een bedrag op uw rekening terug. Sommige dierenartsen hanteren één totaalprijs, waarin alles is inbegrepen. Het tarief dat de dierenarts in rekening brengt verschilt van dierenarts tot dierenarts. Ook beroepsmatige chippers kunnen zelf bepalen welk bedrag zij vragen voor het inbrengen van een chip.

Als u uw dier wilt laten chippen, kunt u van tevoren bij uw dierenarts of chipper naar de kosten hiervan informeren. Ook de registratiekosten verschillen tussen de diverse portalen. Vergelijk de kosten en de voorwaarden voor u uw dier ergens registreert.

Voor de verplichte registratie van honden na 1 april 2013 geldt dat u in ieder geval uw hond moet registreren bij een portaal dat is aangewezen door de overheid. Moet u zelf een UBN aanvragen omdat u een nestje honden fokt of een hond zelf importeert, dan betaalt u daarvoor aan RVO een prijs van rond 20 euro.

 • Chippen wordt door sommige huisdierenzorgverzekeraars vergoed;
 • Informeer bij uw zorgverzekeraar of uw polis de kosten van het chippen dekt;
 • Heeft u een hond gekocht, geadopteerd of van iemand overgenomen, dan moet u binnen twee weken de registratie op uw naam en adres zetten;

Als het goed is, had de vorige houder de hond geregistreerd, want dat is verplicht voor alle honden die na 1 april 2013 in Nederland geboren of geïmporteerd zijn. Deze vorige houder moet zijn registratie binnen twee weken na de overdracht afmelden. Dat geldt overigens ook voor adoptiestichtingen die eigenaar blijven van de hond: de chipregistratie moet op naam staan van de houder, en dat is degene die langdurig voor de hond zorgt en waar de hond verblijft (dat hoeft dus niet altijd de eigenaar te zijn).

 1. Bij een Nederlandse pup is de fokker de eerste houder en moet de pup op naam van de fokker geregistreerd zijn;
 2. U kunt zelf controleren of de chip van uw hond geregistreerd staat, en zo ja bij welk portaal en op welke naam;

Dat doet u door het chipnummer in te vullen op www. chipnummer. nl. Het chipnummer staat in het paspoort van uw hond. Staat de registratie nog op naam van de vorige houder, neem dan contact met deze persoon of organisatie op en vraag hen de registratie te beëindigen.

U kunt dan zelf uw hond registreren bij één van de aangewezen portalen. Die vindt u hier. Vaak kunt u de gegevens zelf opgeven via de website van het portaal, bij sommige portalen moet dat via een dierenarts.

U krijgt na aanmelding een bewijs van registratie (op papier of digitaal). U krijgt ook een gebruikersnaam en wachtwoord of een beveiligingscode die u goed moet bewaren, want daarmee kunt u de registratie aanpassen als er iets verandert. Bijvoorbeeld als u een ander telefoonnummer krijgt of als u gaat verhuizen, of als de hond overlijdt of u afstand van hem doet.

Wilt u de hond bij hetzelfde portaal geregistreerd laten staan als waar de vorige houder dit had gedaan dan is het wellicht ook mogelijk om de bestaande registratie aan te passen (in plaats van de ene af te sluiten en een nieuwe te openen), maar daarvoor is doorgaans een inlogcode nodig van het portaal en die heeft de vorige houder.

Dus dan zou u deze moeten vragen om de inlogcode en om dit samen te regelen. Blijkt dat de vorige houder de hond niet geregistreerd had? Zorg er dan zelf voor dat u wel binnen twee weken na aanschaf de hond registreert bij een van de aangewezen portalen. Het aanmelden of wijzigen van een chipregistratie verloopt precies als bij honden (zie hierboven) met twee verschillen:

 1. U mag zelf weten bij welk portaal u het dier registreert. Een aantal van de voor honden aangewezen portalen registreert ook overige dieren. Maar ook registratie bij een niet als portaal aangewezen databank is mogelijk. Bedenk wel dat men daar wellicht niet zoekt als uw dier zoekraakt en gevonden wordt. Het is om die reden altijd aan te bevelen om uw dier te registreren bij een databank die gekoppeld is aan www.
  1. Heeft u de hond al langer dan twee weken en heeft u de registratie nog niet geregeld? Doe dat dan zo snel mogelijk alsnog;
  2. Voor bijvoorbeeld katten of konijnen is de registratie van de chip niet verplicht, maar wel aangeraden;

  chipnummer. nl.

 2. Registratie hoeft niet binnen twee weken na aanschaf. Regel dit echter wel zo snel mogelijk zodat men u snel kan vinden als uw dier zoekraakt en gevonden wordt.

Koopt u een paardachtige (paard, ezel, zebra of kruisingen hiertussen) en wilt u dit dier op uw naam zetten? Deze dieren hebben een verplicht paardenpaspoort. Kijk door welke instantie het paspoort is uitgegeven en neem contact op met deze instantie om het paspoort en bijbehorende registratie op uw naam te laten zetten. Hier zijn kosten aan verbonden. Registratie van het paspoort op uw naam is wettelijk niet verplicht.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer u meedoet aan bepaalde evenementen, kan registratie op uw eigen naam echter wel verplicht zijn om mee te kunnen doen. De stallingslocatie van uw paard moet wel verplicht bekend zijn.

Meer daarover kunt u lezen op de website van RVO. Als uw contactgegevens veranderen, bijvoorbeeld bij verhuizing of een nieuw telefoonnummer, is het belangrijk (en bij honden verplicht) om dat ook te door te geven bij het portaal. Daarvoor kunt u naar de website van het portaal gaan en daar zelf de gegevens wijzigen.

Vaak heeft u daarvoor een wachtwoord nodig of het paspoortnummer van uw dier. Bent u deze kwijt, neem dan contact op met het portaal. Als u niet meer weet bij welk portaal uw dier geregistreerd staat, kunt u dat opzoeken via de zoekmachine op www.

chipnummer. nl. U voert daar het chipnummer in en de website doorzoekt voor u alle bij hen aangesloten Nederlandse portalen. Vervolgens neemt u contact op met het portaal waar uw dier geregistreerd staat om de wijziging door te geven. Vergeet ook niet om de registratie te stoppen als uw dier overlijdt.

 • Een chip is diervriendelijk en gemakkelijk af te lezen.
 • De chip heeft (als deze aan de ISO-norm voldoet) een uniek registratienummer, waardoor uw dier altijd geïdentificeerd kan worden.
 • Een chip gaat vrijwel altijd een dierenleven lang mee.
 • Uw dier voelt de chip niet, alleen het prikje bij het inbrengen kan even een beetje pijn doen.
 • Een chip tast de gezondheid van het dier niet aan.
 • Een chip is fraudebestendig: verwijderen is lastig en het registratienummer kan niet worden veranderd.
 • Uw dier kan de chip niet verliezen.
 • Een chip is niet ontsierend: hij zit immers onder de huid.
 • Een chip is geschikt voor bijna alle diersoorten.
 • Ook jonge dieren kunnen worden gechipt.
 • Een chip is van de buitenkant niet zichtbaar.
 • Voor het aflezen van de chip is een speciaal afleesapparaat nodig. Overigens beschikken de meeste dierenartsenpraktijken en veel dierenasielen en dierenambulances over afleesapparatuur.
 • Sommige (buitenlandse) chips voldoen niet aan de zogenaamde ISO-standaarden. Die chips zijn niet met de meeste standaard afleesapparatuur af te lezen. Wanneer u een buitenlandse hond heeft, is het verstandig dit te controleren. Niet iedere dierenartsenpraktijk of dierenambulance beschikt over afleesapparatuur om deze chips uit te kunnen lezen!
 • In uitzonderlijke gevallen kan de chip zich een stukje door het lichaam verplaatsen. Dit gebeurt zeer zelden en het dier ondervindt hier geen nadelige effecten van. De chip zal slechts een paar centimeter verschuiven en blijft werkzaam. De gezondheid van het dier wordt niet aangetast.

Het LICG voert ieder jaar in Juni campagne om het chippen, registreren en controleren van met name honden en katten te stimuleren. Identificatie en registratie heeft veel voordelen. Allereerst kan op deze wijze het aantal vermiste en zwerfdieren teruggebracht worden. Eigenaren die ook juist geregistreerd staan kunnen snel getraceerd worden. Dit is met name bij katten belangrijk, omdat er veel katten zwerven en/of in de opvang komen.

 • Daarnaast heeft een goed identificatie systeem voor met name honden als voordeel dat de handel in honden beter in kaart gebracht kan worden;
 • Vele dierenartsen houden in deze maand acties met betrekking tot het chippen;

Op de speciale campagnewebsite voor de Juni Chipmaand vindt u nog veel meer informatie over het chippen en registreren. Hier vindt u ook ieder jaar vanaf mei per provincie een overzicht van de met acties deelnemende dierenartsen..

Hoe chip hond overschrijven?

Chipnummer opnieuw registreren – Het chipnummer van uw hond kunt u registeren onder uw persoonlijke account bij ‘ Mijn Petlook ‘. Op die manier is de hond aan uw gegevens gekoppeld. Kijk voor meer informatie op LICG. Wanneer u een hond overneemt van een andere eigenaar, is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat het chipnummer op uw eigen gegevens komt te staan.

Indien de hond zou weglopen, is het belangrijk dat het chipnummer gekoppeld is aan de juiste gegevens. Het is niet mogelijk om het chipnummer van een hond over te schrijven naar een nieuwe eigenaar. De voormalige eigenaar dient in zijn/haar eigen profiel het chipnummer af te melden.

Chip en registratie honden 2021

Vervolgens kan de nieuwe eigenaar het chipnummer opnieuw registreren. Waar Chip Hond Registreren.

Hoe schrijf ik mijn hond in?

Registreren, hoe werkt dat? – Voor de registratie moet u uw gegevens aanmelden bij de NDG (dat kunt u zelf doen via de website van de NDG, maar de dierenarts kan het ook voor u verzorgen). Het gaat om uw naam, adres en een of meer telefoonnummers. Dat kost eenmalig € 5,90.

 1. U krijgt een NDG-pasje als bewijs van inschrijving thuisgestuurd;
 2. Indien uw huisdier wordt gevonden zal de dierenambulance of een dierenarts met behulp van een scanner de chip uitlezen;
 3. Aan de hand van het chipnummer kan er vervolgens contact met u opgenomen worden;

U bent er zelf verantwoordelijk voor om eventuele veranderingen door te geven aan de NDG, bijvoorbeeld bij een verhuizing of als het dier een nieuwe eigenaar krijgt. De kosten voor het online wijzigen van houder of adres registratie zijn €4,70. Er zal vervolgens een nieuw pasje worden verstuurd. Waar Chip Hond Registreren Het NDG pasje dat u na registratie per post krijgt toegestuurd. Op het pasje staat een unieke Safecode vermeld. Deze code heeft u nodig als u op een later moment wijzigingen in uw registratie wilt doorgeven met de online formulieren. Extra zeker Wilt u zeker zijn dat iedereen ziet dat uw huisdier geregistreerd is bij de NDG: koop dan deze penning voor uw hond of kat.

De geregistreerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de databank is opgericht: het opsporen en herenigen van het dier met de eigenaar. De registratie geldt voor de rest van het leven van uw huisdier.

Op deze nieuwe penning kunt u een naam en telefoonnummer laten graveren. Bij vermissing kan iedereen zo direct contact met u opnemen. Dat geeft een veilig gevoel. De kosten zijn € 9,85 inclusief verzendkosten. Ook kunt u nog steeds gebruik maken van onze standaard NDG penning (klein/groot) zonder gravering.

De kosten van deze penning zijn € 4,99 (geen verzendkosten). Klik hier voor het bestellen van de standaard NDG penning Met deze penning én de registratie van de chip weet u dat u er alles aan heeft gedaan om een vermist huisdier snel terug te krijgen.

De penningen zijn ontworpen in nauwe samenwerking met dierenartsen. Zo weet u zeker dat uw huisdier geen last heeft van de penning. Waar Chip Hond Registreren Waar Chip Hond Registreren.

Wat kost databank honden?

De Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG) is opgericht op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde ( KNMvD ) en de Raad van Beheer. Deze samenbundeling van krachten betekent onder meer dat de wij de kosten van aanmelding voor het registratiesysteem laag kunnen houden.

De kosten voor registratie zijn eenmalig €5,90. Naast de registratiekosten betaalt u de chip en het laten inbrengen van de chip door de dierenarts. Deze kosten variëren per dierenarts. Een adres- of eigenaar wijziging moet u doorgegeven aan de NDG.

Omdat u per post een nieuwe NDG pas ontvangt zijn hieraan kosten verbonden. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de databank is opgericht: het opsporen en herenigen van het dier met de eigenaar. De registratie geldt voor de rest van het leven van uw huisdier.

Hoe kun je zien of je hond geregistreerd staat?

Over verplicht chippen en registreren voor honden – Alle honden geboren of geïmporteerd na 1 april 2013 moeten verplicht gechipt en geregistreerd zijn op naam van de houder via een door de overheid aangewezen portaal. Voor pups geldt dat ze gechipt moeten worden voor ze 7 weken oud zijn.

 1. Vanaf 1 november 2021 moeten alle pups bovendien een EU-dierenpaspoort krijgen voor ze 7 weken oud zijn;
 2. Alleen een dierenarts mag een EU-dierenpaspoort afgeven;
 3. Hebt u een nestje pups gefokt? Dan moet u zich eerst eenmalig registreren bij RVO;

U krijgt dan een UBN. Dit is nodig om uw pups te kunnen laten chippen en om een EU-dierenpaspoort bij uw pups aan te kunnen vragen. Regel uw UBN op tijd, zodat u de pups ook op tijd kunt laten chippen. Het plaatsen van een chip kan gedaan worden door een dierenarts of een beroepsmatige chipper.

 • De uitgifte van het dierenpaspoort mag uitsluitend gedaan worden door een dierenarts;
 • Nadat de pups gechipt zijn en een dierenpaspoort hebben gekregen, moet u zelf bij een door u aangewezen portaal de pups registreren;

Hierbij geeft u ook het chipnummer van de moederhond door. Regel deze registratie binnen een week na het chippen en in elk geval voordat uw pups 8 weken oud zijn en altijd voordat ze naar een nieuwe eigenaar gaan. Na registratie ontvangt u een registratiebewijs.

 1. U mag de pups pas verkopen wanneer ze gechipt zijn, een EU-dierenpaspoort hebben én geregistreerd zijn op uw naam;
 2. Het chippen mag worden gedaan door een dierenarts of iemand die dit beroepsmatig doet;
 3. Er worden verder geen bekwaamheidseisen gesteld aan de chipper;

Onder beroepsmatig wordt verstaan dat men chipt als economische activiteit, regelmatig en niet alleen voor zichzelf. Alle chippers die chippen met 528-chips moeten verplicht geregistreerd zijn bij RVO. Het gebruik van 528-chips is verplicht bij het chippen van honden.

 1. Het is voor een beroepsmatige chipper niet toegestaan om alleen de eigen dieren te chippen;
 2. Fokkers en handelaars mogen alleen eigen dieren chippen als zij echt beroepsmatig werken als chipper en dus ook andere dieren regelmatig chippen;

Een dierenarts mag altijd zijn eigen dieren chippen. Bij rashonden waarvoor een stamboom wordt aangevraagd worden de pups gechipt door een medewerker van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. Het EU-dierenpaspoort mag alleen uitgegeven worden door een dierenarts.

 1. Zijn uw pups gechipt door een beroepsmatige chipper, dan moet u daarna bij een dierenarts het EU-dierenpaspoort voor de pups aanvragen;
 2. Zowel het chippen als de uitgifte van het EU-dierenpaspoort moet gebeuren voordat een pup 7 weken oud is;

De eerste registratie bij een portaal wordt altijd gedaan door de dierenarts of chipper. Hierbij worden ook de gegevens van de chipper doorgegeven. Bij honden moet de chipregistratie door de chipper/dierenarts binnen twee werkdagen doorgegeven worden. Een buitenlandse hond moet al gechipt zijn om de grens over te mogen.

De hond moet eerst op naam gezet worden van degene die de hond importeert. Dat kunt u zelf zijn als u zelf de hond uit het buitenland haalt. In dat geval moet u zich registreren bij RVO. U krijgt dan een UBN.

Dit registratienummer heeft u nodig om de hond in Nederland te kunnen laten registreren. Dit moet worden gedaan door een dierenarts binnen twee weken na import. Als de hond nog geen EU-dierenpaspoort heeft, moet u dat ook laten aanmaken door de dierenarts.

Is uw hond geïmporteerd door een handelaar, een rescue stichting of asiel? Dan moeten zij de eerste registratie geregeld hebben. Vraag om een registratiebewijs. Na aankoop of adoptie moet u binnen twee weken de registratie op uw naam zetten.

Deze mag dus niet op naam van een stichting of asiel blijven staan. Wordt de hond later doorverkocht dan moet binnen twee weken na verkoop deze registratie gestopt worden en moet de koper zijn gegevens binnen twee weken bij een aangewezen portaal opgeven.

Chips die aan deze normen voldoen hebben een nummer bestaand uit 15 cijfers en zijn af te lezen met de chipreaders die gebruikt worden door Nederlandse dierenartsen, dierenambulances en bijvoorbeeld de douane.

Voor honden die in Nederland gechipt worden is het sinds 1 april 2013 verplicht dat de chip begint met landcode 528. De dierenarts of eventueel een asiel of dierenambulance kan voor u de chip aflezen. Hiermee kunt u  via de zoekmachine op www. chipnummer. nl controleren of en waar de hond geregistreerd staat.

Vanaf 1 november 2021 mag een hond pas verkocht worden als hij gechipt is, een EU-dierenpaspoort heeft en geregistreerd is op naam van de verkoper. Koop alleen een hond waarbij deze zaken in orde zijn en vraag altijd om een registratiebewijs van de verkoper! Het portaal waar u zich aanmeldt is verplicht u een digitaal of schriftelijk registratiebewijs te sturen.

Hierop staan de registratiegegevens vermeld. Bewaar dit goed. Bent u dit bewijs kwijt en weet u niet meer waar uw dier geregistreerd staat? Voer dan het chipnummer in op www. chipnummer. nl om te kijken bij welk portaal uw dier bekend is. Neem vervolgens met dat portaal contact op.

De portalen zijn verplicht om bepaalde gegevens van de registratie naar de overheid te sturen. Opsporingsinstanties zoals de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) mogen deze gegevens gebruiken om overtredingen op te sporen en om opsporingsanalyses op de data uit te voeren.

Als er inspecties plaatsvinden zal gelijk gecontroleerd worden op de chip-, paspoort en registratieverplichting. Ja, als er medische noodzaak is dan mag de chip verwijderd worden. Daarna moet wel een nieuwe chip worden ingebracht. De dierenarts registreert de nieuwe gegevens.

Uzelf moet het nieuwe chipnummer en de datum van vervanging van de chip binnen 14 dagen doorgeven aan het portaal. Als de chip niet meer afgelezen kan worden, moet binnen een week na ontdekking daarvan een nieuwe chip worden aangebracht.

De dierenarts registreert de nieuwe gegevens. Uzelf moet het nieuwe chipnummer en de datum van vervanging van de chip binnen 14 dagen doorgeven aan het portaal. Het chippen van dieren is wettelijk toegestaan als u dat beroepsmatig doet (en uiteraard voor dierenartsen).

U mag niet alleen uw eigen dieren chippen. Vanwege de chip- en registratieverplichting zijn er mensen die overwegen zelf honden te gaan chippen. Het is dan zeer aan te raden om eerst een degelijke chipcursus te volgen.

U bent er dan immers verantwoordelijk voor dat alles goed verloopt, en dat er bijvoorbeeld geen onnodige pijn of een infectie ontstaat. Bovendien zult u als toekomstig chipper moeten voldoen aan alle wettelijke eisen die gelden, zoals de administratieplicht.

 • Ook moet u zichzelf registreren bij RVO wanneer u honden wilt chippen en/of als u gebruik wilt maken van chips met een 528-nummer;
 • Niet iedere cursus is misschien even betrouwbaar;
 • Zorg daarom dat u van tevoren zelf al helemaal op de hoogte bent van alle wettelijke eisen;

Laat u uitgebreid informeren door de aanbieder van de cursus, let erop dat de gegeven voorlichting klopt en vraag eventueel eerst advies bij uw eigen dierenarts.

Wat als een hond niet geregistreerd is?

Vanaf 1 november 2021 geldt voor alle honden dat zij, wanneer zij van eigenaar wisselen, gechipt en geregistreerd moeten zijn op naam van de verkoper. Ook moeten de honden een EU-dierenpaspoort hebben.

 • Koopt u een in Nederland geboren pup? Dan moet deze gechipt zijn met een chip beginnend met de landcode 528. Ook moet de pup een EU-dierenpaspoort hebben en geregistreerd zijn op naam van de fokker. Vraag als koper altijd om een registratiebewijs.
 • Koopt u een oudere hond? Sommige oudere honden zijn nog niet gechipt of hebben nog geen EU-dierenpaspoort. Voordat u de hond koopt, moet de vorige eigenaar eerst zorgen dat de hond alsnog gechipt en geregistreerd wordt en een EU-dierenpaspoort krijgt.
 • Koopt u een hond die oorspronkelijk afkomstig is uit het buitenland? Zo’n hond moet al gechipt zijn voordat hij naar Nederland kon reizen. De importeur moet de hond eerst op zijn/haar naam geregistreerd hebben. Controleer of de hond gechipt is, een EU-dierenpaspoort heeft en op naam van de importeur geregistreerd is voordat u de hond koopt.

Binnen 14 dagen na aankoop van een hond moet u de registratie op uw naam laten zetten. Dat doet u bij één van de portalen die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hiervoor zijn aangewezen. U vindt deze onder ‘ Welke portalen ‘ en op de website van de  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zodra u de hond heeft geregistreerd ontvangt u een schriftelijk of digitaal registratiebewijs.

 • Bewaar dit goed;
 • De houder van de hond is verantwoordelijk voor de registratie;
 • De houder is degene bij wie de hond daadwerkelijk verblijft;
 • Dus ook als u een hond via een organisatie heeft en de organisatie blijft officieel eigenaar, of u wordt ‘pleeggezin’, moet u de hond op uw naam laten zetten! NB: Haalt u zelf een hond vanuit het buitenland naar Nederland? Dan moet deze al gechipt zijn om te voldoen aan de invoereisen;

U moet dan een UBN aanvragen bij RVO en de hond binnen 14 dagen na aankomst in Nederland laten registreren. Omdat het om een geïmporteerde hond gaat, moet de eerste registratie door een dierenarts gedaan worden.

Is mijn dier geregistreerd?

Uw gegevens zijn veilig bij PetBase – PetBase voldoet aan alle eisen die voor de privacywetgeving AVG van toepassing zijn. Aangewezen instanties kunnen uw gegevens. PetBase is een door de overheid aangewezen databank voor het registreren van gechipte honden en andere huisdieren. Let goed op dat u uw gegevens goed invult en vergeet eventuele wijzigingen, bijvoorbeeld bij verhuizing, niet door te geven! Hits: 1255 Dit hoeft niet. Een aanmelding bij één van de erkende databanken is voldoende. U kunt wel controleren of het betreffende chipnummer te vinden is in de Nederlandse verwijsdatabank ( www. dierkwijt. nl ) en de Europese verwijsdatabank ( www. europetnet. com ). Als u toch een aanmelding bij PetBase wilt kan dat via een aanmeldende instantie.

Doordat uw huisdier gechipt is, kunnen wij u met uw dier herenigen als het dier gevonden wordt. Uw dierenarts, het asiel of de fokker van uw huisdier kan de registratie voor u verzorgen. De kosten van een nieuwe registratie zijn afhankelijk van de dierenarts/instantie.

Meer over PetBase Gratis adreswijziging Voor particulier en professional Merk-onafhankelijk Eenmalige kosten.

Hoe chip hond controleren?

Wie moet pup registreren?

Waarom registreren? – De chip heeft een uniek registratienummer, waardoor uw dier altijd geïdentificeerd kan worden. De chip is ook fraudebestendig, omdat hij lastig te verwijderen is en het registratienummer niet kan worden veranderd. Het is daarvoor echter wel belangrijk dat uw huisdier niet alleen gechipt, maar ook geregistreerd is.

Soms is een dier wel gechipt, maar niet geregistreerd bij een databank. In andere gevallen is het dier wel geregistreerd, maar zijn de gegevens verouderd. Ook dan kan de eigenaar niet worden gewaarschuwd dat zijn dier terecht is, en worden dier en baasje onnodig gescheiden.

Voor honden is deze registratie inmiddels verplicht. De verplichte registratie van honden na 1 april 2013 moet gebeuren bij een databank die is aangewezen door het ministerie van Economische Zaken. De NDG is één van deze databanken. Valt uw hond onder deze chip- en registratieverplichting, dan bent u ook voor de rest van het leven van de hond verplicht de registratie actueel te houden.

Klopt de registratie van uw hond niet, dan riskeert u een boete. Bij aankoop moet u binnen 14 dagen het chipnummer op uw naam laten registreren. De fokker of verkoper moet binnen 14 dagen na de verkoop zijn registratie stopzetten.

U moet vervolgens elke wijziging, zoals een adreswijziging, maar ook overlijden of verkoop van de hond, binnen 14 dagen doorgeven aan de databank. Klik hier voor het registreren van uw huisdier of het wijzigen van de registratiegegevens.

Hoe eigenaar hond wijzigen?

Is NDG registratie verplicht?

Is chippen verplicht? – Sinds 1 april 2013 is in Nederland een chip- en registratieverplichting ingevoerd. Elke hond die er na die datum in Nederland bijkomt, moet een chip hebben en geregistreerd worden bij een van de daarvoor aangewezen databanken, waaronder de NDG.

Chippen en registreren is verplicht voor pups die na 1 april 2013 zijn geboren. Zij moeten voor een leeftijd van 7 weken bij de fokker gechipt zijn en voor een leeftijd van 8 weken door de fokker op diens naam geregistreerd zijn.

Haalt u vanaf 1 april 2013 een hond, ongeacht zijn leeftijd, vanuit het buitenland naar Nederland, dan bent u verplicht deze binnen twee weken nadat hij in Nederland is binnengebracht te registreren. Deze honden moeten al gechipt zijn om Nederland binnen te kunnen komen.

Is NDG registratie verplicht?

Is chippen verplicht? – Sinds 1 april 2013 is in Nederland een chip- en registratieverplichting ingevoerd. Elke hond die er na die datum in Nederland bijkomt, moet een chip hebben en geregistreerd worden bij een van de daarvoor aangewezen databanken, waaronder de NDG.

 1. Chippen en registreren is verplicht voor pups die na 1 april 2013 zijn geboren;
 2. Zij moeten voor een leeftijd van 7 weken bij de fokker gechipt zijn en voor een leeftijd van 8 weken door de fokker op diens naam geregistreerd zijn;

Haalt u vanaf 1 april 2013 een hond, ongeacht zijn leeftijd, vanuit het buitenland naar Nederland, dan bent u verplicht deze binnen twee weken nadat hij in Nederland is binnengebracht te registreren. Deze honden moeten al gechipt zijn om Nederland binnen te kunnen komen.

Waarom hond niet op de bank?

Waarom nu wel of niet? – Allereerst natuurlijk uw eigen keuze wat maakt dat u het wel of niet goed vindt als de hond op de bank ligt. Van belang kan verder zijn of u wel of geen kleine kinderen in huis heeft. Kinderen kunnen heel erg druk zijn en springen op en af de bank.

Wat is een UBN nummer?

Wat is een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) – Een UBN is een uniek nummer voor iedere locatie met runderen, varkens, schapen of geiten. Locaties waar paardachtigen normaal langer dan 30 dagen blijven moeten ook een UBN hebben. Voor locaties met bedrijfsmatig gehouden konijnen, pluimvee, broedeieren of huisdieren is ook een UBN nodig. Wij registreren een UBN voor:

 • veehouders en hobbydierhouders
 • slachtplaatsen
 • verzamelplaatsen (bijvoorbeeld een veemarkt)
 • evenementen (bijvoorbeeld een keuring)

Houdt u dieren? Op een locatie kunt u maar één UBN registreren. Wel is het mogelijk dat meerdere houders op dezelfde locatie een UBN registreren. Verder mag u als dierhouder ook meer UBN’s hebben als het om verschillende locaties gaat. Zo hoeft een pensionstalhouder of manegehouder maar één UBN aan te vragen voor de locatie.

Wat is een UBN nummer hond?

Een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) voor honden – Een UBN is een uniek nummer voor de locatie waar u de hond(en) houdt. U heeft een UBN nodig zodra de dierenarts of chipper voor u een hond chipt. De dierenarts heeft uw UBN ook nodig voor de aanvraag van een EU-paspoort. U heeft een UBN nodig als u:

 • een nestje pups krijgt;
 • een hond importeert en de eerste houder bent;
 • een hond heeft die nog niet is geregistreerd en u dus de eerste houder bent die de hond registreert;
 • een EU-paspoort aanvraagt voor een hond.