Waarom Rijdt Een Hond?

Waarom Rijdt Een Hond
Bestijgen. Waarom?   – Bestijgen/berijden, zonder dat er sprake is van voortplanting, is een veel voorkomend fenomeen onder honden. Er zijn honden die op knuffels of dekentjes rijden, er zijn honden die de benen van mensen bestijgen en het komt ook veel voor tussen honden onderling.

 1. Al met al is het gedrag wat voor hondeneigenaren vaak als “gênant” wordt ervaren;
 2. Waarom doen honden dit? Zoals bij alle verschijnselen rondom honden, zijn er ook over bestijgen vele uiteenlopende meningen en theorieën;

Er zijn mensen die beweren dat het bestijgen onderdeel is van spel, anderen beweren dat het te maken heeft met dominantie. Uiteraard koppelen veel mensen het bestijgen aan voortplanting en seksueel getint gedrag. Net zoals bij kwispelen of blaffen, wat vele uiteenlopende betekenissen kan hebben, kan ook de verklaring voor bestijging per hond en per situatie verschillend zijn.

 1. Hieronder worden een aantal verklaringen behandeld;
 2. Opwinding of ongerustheid In alle gevallen is er tijdens het bestijgen sprake van een emotionele reactie, denk hierbij aan bijvoorbeeld angst, verlangen of frustratie;

Bij deze reacties speelt ook stress of opwinding een rol (niet per se seksuele opwinding, maar ook opwinding in het algemeen). Onderzoek toonde aan dat bestijging aanzienlijk vaker voorkomt bij druk spelende honden. Dit kan heel goed te maken hebben met de opwinding die veroorzaakt wordt door het spelen.

Die opwinding wordt vervolgens door de hond geuit via het bestijgen en rijden. Er kan zo veel (sociale) opwinding in het lichaam van de hond opbouwen, dat de hond een gedeelte van de opgedane opwinding omzet in seksueel gedrag wat compleet uit z’n verband is geraakt.

Met de seksuele drang tot voorplanting heeft het dan vrij weinig te maken. Opwinding vindt niet alleen plaats tijdens spelen. Een hond kan ook opgewonden, ongerust of gestrest raken bij binnenkomst van bezoek, of wanneer er een onbekende hond in het huis van een een hond verblijft, of wanneer hij signalen waarneemt die aangeven dat hij gaat wandelen.

 1. Allemaal situaties waarbij de hond uit opwinding of stress kan gaan bestijgen/rijden;
 2. In de meeste van deze gevallen is het bestijgen een vorm van overspronggedrag, ook wel conflictgedrag genoemd;
 3. Dit niet logisch lijkende (misplaatste) gedrag wordt ingezet wanneer twee gedragssystemen met elkaar botsen;

Bijvoorbeeld: een hond die buiten bij het zien van een onbekende hond zowel wil toenaderen als vluchten en vervolgens heel druk begint te graven. Het graven kan in zo’n geval gezien worden als overspronggedrag. Dominantie* Veel hondenliefhebbers zien bestijgen als een teken van dominantie en het uitoefenen van controle.

Wat is dominantie precies en waar past bestijgen in dat plaatje? Volgens de biologische wetenschap en veterinaire gedragskunde is dominantie geen karaktereigenschap , maar wordt het als term gehanteerd bij het voorspellen van interacties tussen twee individuen die een sociale relatie met elkaar hebben.

Een individu kan als dominant omschreven worden wanneer er duidelijk sprake is van een vaststaand patroon waarbij verschillende situaties steeds voordelig uitpakken voor hetzelfde individu. Denk hierbij aan toegang tot belangrijke bronnen als voedsel, een geprefereerde rustplaats of voortplantingspartner.

Het consequent ‘winnende’ individu is in dat geval dominant te noemen ten opzichte van het andere individu. Wanneer deze status is vastgesteld, stelt het andere individu zich zodanig op (onderdanig, toegevend) dat het dominante individu iedere keer zijn voordeel behaald.

Hiermee wordt eventuele escalatie (agressie, vechten) voorkomen. Dominantie dient binnen de gedragsleer dus vooral als een model waarmee vrede bewaard wordt tussen individuen. Ook is het iets wat een vaststaande relatie omschrijft. Bij onderzoeken naar interacties tussen honden is het tot op heden nog niet gelukt om het bestijgen te linken aan dominantie.

Je zou dan namelijk verwachten dat de hond die bestijgt een dominante status heeft of verkrijgt en daarmee dan dus ook z’n voordeel behaald in andere situaties met onderdanig gedrag van de tegenpartij als gevolg.

Dit bleek niet te bewijzen. Honden die zich ‘onderdanig’ gedroegen (verlaagd benaderen, bek likken), bestegen zelf ook regelmatig de honden waarbij ze dit gedrag toonden. Een hond is dus zeer waarschijnlijk niet bezig met het behalen van een dominante status wanneer deze andere honden, mensen of objecten bestijgt.

 1. Sociale provocatie Het bestijgen zou ook gezien kunnen worden als een vorm van sociaal contact en het onderzoeken van een sociale band;
 2. Honden kunnen bestijgen om aandacht af te dwingen, of om een reactie uit te lokken (aangeleerd gedrag);

Soms lijkt het op een soort ‘pesten en testen’ waarbij een hond aandacht/reacties probeert uit te lokken en meteen test hoe ver hij kan gaan. Niet elke hond is hier van gediend. De meeste honden ervaren het niet als prettig wanneer zij bestegen worden. Hormonaal Bestijgen komt voor bij zowel pups als volwassen honden, bij zowel reutjes als teefjes en bij zowel gecastreerde (of gesterriliseerde) als ongecastreerde (intacte) honden.

 • Wanneer teefjes loops zijn is er wel een grotere drang voor reutjes om teefjes te bestijgen en loopse teefjes laten ook uitnodigend gedrag zien waarbij zij zich ‘aanbieden’;
 • Hormonen spelen vooral een rol wanneer het bestijgen van seksulee aard is;

De hormonen stimuleren voortplantingsdrang met bestijgen als gevolg. Vaak gaat dit gepaard met het likken aan elkaars geslachtsdelen en soms gaan reutjes er zelfs een beetje van klappertanden. Onderzoek heeft aangetoond dat de drang voor reutjes om te bestijgen iets lijkt af te nemen nadat castratie heeft plaatsgevonden.

Castratie zorgt er echter over het algemeen niet voor dat het gedrag compleet wordt uitgedoofd. Er gaat dus meer achter bestijgen schuil dan alleen invloed van hormonen. Aangeleerd gedrag Hoewel er ook een instinctieve factor mee kan spelen bij, met name, seksuele drang om te bestijgen (voortplanting), vallen de meeste gevallen van bestijging onder aangeleerd gedrag.

We dienen dus rekening te houden met een motiverende factor. De hond haalt er iets prettigs uit voor zichzelf en wordt er dus voor beloond, wat als gevolg heeft dat hij het gedrag gaat herhalen. Aandacht/de reactie die er op volgt (ook voor aandacht van mensen geldt dat elke vorm van reageren gezien kan worden als aandacht, zelfs als het negatief bedoeld is) kan een motiverende factor zijn, maar het kan ook zijn dat de hond het bestijgen lichamelijk als prettig ervaart.

 • De hond leert dan om op een voor hem prettige manier een overschot aan opwinding/stress/energie kwijt te raken;
 • Het bestijgen kan in sommige gevallen (vaak wanneer er sprake is van stress) zelfs onderdeel worden van obsessief-compulsief gedrag, waarbij het gedrag overmatig uitgevoerd wordt;

In dat geval doe je er goed aan om een professionele, gediplomeerde gedragstherapeut in te schakelen. Conclusie Er kunnen diverse redenen zijn waarom je hond bestijgt/rijdt. Wanneer je er achter probeert te komen waarom jouw hond dit gedrag vertoont, kan het helpen om bijvoorbeeld notities bij te houden over wat er vooraf gaat aan het bestijgen (een soort dagboekje) en wat er daarna gebeurt.

 1. Dit zou kunnen helpen in het vinden van een verklaring die past bij jouw hond;
 2. Vervolgens kun je beslissen of het iets is wat je moet voorkomen, managen of dat het volkomen onschadelijk is;
 3. Let vooral goed op eventuele stress-signalen (bij zowel de hond die bestijgt, als de eventuele hond die bestegen wordt!);
See also:  Hoe Lang Duurt Zindelijk Maken Hond?

Wanneer er sprake is van stress-signalen waar niet gepast op wordt gereageerd (met afstand nemen, terugtrekken), dan doe je er verstandig aan om je hond op een vriendelijke manier uit de situatie te begeleiden. Het gedrag kan ook omgebogen worden, door de hond te motiveren om ander gedrag te tonen of door de hond iets anders aan te bieden om te doen.

Verder is het goed om te realiseren dat het een zeer bekend fenomeen is onder honden. Je hoeft je er als eigenaar dus absoluut niet voor te schamen. Het is onderdeel van veelvoorkomend hondengedrag. * Meer lezen over dominantie bij honden? Klik hier.

Geschreven door Liselot Boersma, gedrag & welzijn deskundige (PgDip CABW) en eigenaar van HondenLot, mei 2015. Copy paste/directe overname van teksten of afbeeldingen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Het delen van de URL van deze website pagina is wel toegestaan en wordt op prijs gesteld.

Wat moet je doen als je hond rijdt?

Het brengt de meeste eigenaren een beetje in verlegenheid; hun hond die rijdt op andere honden, kinderen, onbekende personen of bijvoorbeeld kussens. Vaak wordt een hond ervoor gestraft en dat is niet zo’n goed idee. Rijgedrag heeft namelijk heel vaak (initieel) niets met seksueel gedrag te maken.

 • Iedereen die wel eens puppycursus met zijn hond gedaan heeft, waarbij de honden onderling mochten spelen, heeft het waarschijnlijk wel eens gezien;
 • Een pup die een andere pup berijdt;
 • En meestal hoort daar dan een eigenaar bij die zich ervoor schaamt (overigens een mooi voorbeeld van hoe normen over wat wij wel/niet zouden doen,  geprojecteerd wordt op onze honden);

Want de pup is “oversekst” of “er wel vroeg bij” of “dominant”. Maar eigenlijk is het geen van dit alles, maar is het (en daar is ie weer…): stress. Als een hond stress heeft, komen er allerlei stoffen vrij in zijn lijf die ervoor zorgen dat de hond in actie kan komen.

Denk aan adrenaline en cortisol. Maar; testosteron is ook een van die stoffen die vrijkomt. Testosteron is primair een geslachtshormoon, waardoor het kan gebeuren dat het gedragssysteem dat bij dat hormoon hoort in werking wordt gezet.

En dus gaat de hond rijden, zonder dat er een daadwerkelijk seksuele motivatie is. Overigens maken ook teefjes testosteron aan, alleen in mindere hoeveelheden. Als een hond stress heeft van een prikkel, dan richt het gedrag dat door die stress veroorzaakt wordt zich vaak ook op de prikkel. Puppy’s die op puppy’s rijden, vinden het dus in die situatie erg spannend… En zijn niet oversekst! Wat moet je NIET doen bij rijgedrag:

 • Je hond straffen. Je hond vindt de situatie al moeilijk en reageert daarom met het rijgedrag. Door hem te straffen (en ook mopperen is straf!) voeg je alleen maar extra spanning en dus stress toe aan de situatie, waardoor er een grote kans is dat het gedrag een volgende keer zich herhaalt of erger wordt.

Wat moet je WEL doen bij rijgedrag:

 • Je hond uit de situatie halen door hem bijvoorbeeld mee te lokken met een voertje, op te tillen (makkelijk bij pups en kleine hondjes) of desnoods aan de lijn te doen en op die manier uit de situatie te halen. Dat doe je om twee redenen. Als eerste is het voor het “slachtoffer” van het rijgedrag niet prettig om bereden te worden. Dat geldt voor personen maar zeker ook voor andere honden. Het kan voor de pup die bereden wordt, aanleiding zijn om een volgende keer in zo’n situatie ook spanning omtrent andere honden te ontwikkelen.

  Ingewikkeld geformuleerd voor; als je hond een kind spannend vindt, gaat ie rijden op het kind. Of de andere hond in de groep, of op de eigenaar. De andere reden is dat het rijgedrag een euforisch gevoel met zich mee kan brengen, omdat het kan leiden tot seksuele ontlading.

  Dit is vaak ook de oorzaak van honden die op kussens etc rijden. Meestal is dat in eerste instantie ontstaan vanuit een spannende situatie en dat heeft de hond een prettig gevoel gegeven. Waardoor hij dit gedrag gaat herhalen, los van of er wel of niet een spannende situatie is.

 • Jezelf afvragen hoe je een volgende keer deze spanning bij je hond kunt voorkomen. In het voorbeeld van een pup die rijdt op een pup tijdens het spelen, is het van belang om te gaan kijken of er wel echt gespeeld wordt. Vinden alle partijen het leuk? Daarnaast is het zo dat het spel makkelijk te lang kan zijn. Puppy’s hebben weinig concentratievermogen en spelen hoeft zeker niet langer dan een minuut of 3-4 te duren.

  Langer kan leiden tot een overvol stress-emmertje (want ook positieve emoties kan leiden tot stress en dus tot rijgedrag!)Als een hond rijdt op kinderen, is het verstandig om te kijken hoe je iets kunt veranderen aan de interactie tussen kind en hond.

  Nu kun je rigide zeggen: “de kinderen moeten maar niet rennen”, maar hoe reeel en eerlijk is dat tegenover de kinderen? Het is realistischer om de hond een veilige plek te bieden voor als het voor hem te druk is. Sommige honden vinden het bv. vooral moeilijk als de kinderen thuis komen van school en in navolging daarvan het in huis in eens een stuk drukker wordt dan voorheen.

Vanzelfsprekend kan het gedrag ook “gewoon” een seksuele motivatie hebben. Een teef die loops geweest is of moet worden, wordt bereden door een reu (of teef). Of teefjes die loops zijn geweest of moeten worden die ook seksueel opgewonden zijn en daarom gaan rijden. Samengevat: Honden die rijgedrag vertonen, doen dit vaak omdat ze stress hebben.

 • Door de hond dan bv een Kong of iets anders te geven, heb je een kans dat het gedrag voorkomen kan worden;
 • Het lijf maakt onder meer testosteron aan in reactie op stress, waardoor het voortplantingsgedrag in werking wordt gezet;

Straf je hond in zo’n situatie niet, omdat de spanning en daarmee het gedrag waarschijnlijk alleen maar groter wordt. Leid je hond af en haal hem uit de situatie. En neem je maatregelen zodat je hond niet opnieuw in een dergelijke situatie hoeft te komen, omdat er een grote kans is dat hij er gedrag van leert dat je niet wilt.

Hoe leer ik rijgedrag hond af?

Zelf het rijgedrag van uw hond afleren – Het is zeker een poging waard om zelf te proberen uw hond het rijgedrag af te leren. De beproefde manier daarvoor is hetzelfde als bij het aan- en afleren van andere gedragingen: beloon uw hond voor het gewenste gedrag.

 • Dat kan met een snack, maar ook met positieve aandacht;
 • Let wel op dat u de beloning niet te vroeg geeft;
 • Doet u dit meteen nadat uw hond gestopt is met rijden, dan kan uw hond denken dat hij juist beloond wordt voor het bestijgen;

Beloon uw hond wanneer het hem of haar lukt om zich in te houden om opnieuw te bestijgen. Lukt het niet om zelf het rijgedrag bij uw hond af te leren? Dan kunt u advies inwinnen bij een dierenarts. Deze zal u mogelijk adviseren om met uw hond deel te nemen aan een specifieke training waarbij speciale aandacht wordt besteed aan het afleren van rijgedrag.

Waar wordt een hond geil van?

Oorzaken van opwinding kunnen zijn: –

 • Associaties (ontstaan door ons toedoen, de hond is bewust of onbewust zijn gemoedstoestand gaan koppelen aan een bepaalde handeling omdat hij toen een gewenst effect kreeg, een speeltje, een voertje, aandacht etc)
 • Jouw energie (wat je uitstraalt, hoe je je voelt)
 • Ras (er kunnen rassen zijn die sneller omhoog schieten in hun energie dan andere rassen)
 • Te snel iets verwachten van je hond
 • Gebrek aan slaap
 • Stress
 • Onduidelijkheid (hond begrijpt niet wat er verwacht wordt van de hond)
 • Niet goed aangeleerde vaardigheden
 • Belonen vanuit opwindin g (dus associatie)
 • Hond heeft nooit geleerd om weer rustig te worden
 • Hond wordt niet begeleid naar een rustige gemoedstoestand
 • Hond wordt constant blootgesteld aan stress en krijgt niet de kans om die stress kwijt te raken
 • Enzovoort

Wat doen als puppy rijdt?

Waarom rijd een vrouwtjes hond?

/ / Waarom rijdt mijn teef op honden? Vraag: Waarom rijdt mijn teef op honden? Antwoord: TIP: Ik heb een uitgebreide online video puppycursus. Een volledige vervanging van de fysieke lessen. Lees er hier alles over. Rijgedrag wordt vaak toegeschreven aan zogenaamde dominantie, met andere woorden de baas willen zijn, maar het kan ook hele andere oorzaken hebben. Bij een teef is het geen paringsdrang, aangezien de reu degene is die dan bovenop zit.

Veel voorkomende oorzaken van het rijden zijn onzekerheid of spanning. Het rijden voelt dan ‘gewoon’ prettig en is een manier om die spanning kwijt te raken. Sommige teven gaan als ze loops zijn, of binnenkort moeten worden, opeens rijgedrag vertonen.

Dit verdwijnt dan meestal weer als de loopsheid afgelopen is en wordt door de hormonen die op dat moment in het lijf aanwezig zijn veroorzaakt. Vond je het artikel interessant? Dan wil ik je erop wijzen dat ik naast deze artikelen ook online video cursussen heb gemaakt. Ik heb jarenlang training ‘op het veld’ gegeven, maar ben er van overtuigd dat een online cursus minstens net zo goed is, waarschijnlijk zelfs beter! Neem eens een kijkje bij het online cursus aanbod! TIP: Op mijn Facebook pagina en Youtube kanaal plaats ik wekelijks meerdere filmpjes met tips voor alle (toekomstige) hondenbezitters. Vergeet ze dus niet beide te volgen!.

Waarom rijdt hond op kussen?

Wat doet mijn hond nu!? Beschaamd met rode wangen hoor ik het haar nog zeggen. Bij mijn binnenkomst rent de hond naar zijn teddybeer en begint te rijen. Ze verontschuldigde zich en zei: we laten hem snel castreren want dit kan echt niet langer zo doorgaan. Het bestijgen van teddyberen, ander honden, kussen of zelf je been heeft negen van de tien keer niets te maken met seksuele driften.

Maar het heeft te maken met spanning die hoog oploopt bij de hond. Overprikkeling of zich oncomfortabel voelen. De hond gaat dan opzoek naar een manier om zichzelf te kalmeren. Ja je leest het goed, de hond kalmeert zich zelf.

Wanneer de hond zich niet prettig voelt en even niet meer weet wat hij met al de opgebouwde spanning moet doen, zal deze opzoek gaan naar een manier om te kalmeren en weer rust te vinden. Het rijden voelt goed! Een voorbeeld: Jonge honden zijn druk aan het spelen.

Spanning in het spel loopt snel hoog op bij jonge honden. Één van de honden raakt overprikkeld en begint te rijden op de andere hond. Of De deurbel gaat. De hond raakt gespannen, wie komt daar en wat gaat er gebeuren.

Spanning loopt heel snel op en je hond spring achterop de andere hond in huis. Of Je hebt druk spelende kinderen op bezoek gehad. Er is veel gerent en luide geluiden. In de avond als iedereen op de bank zit begint de hond zijn kussen ineens te bestijgen. Hij moet de spanning van die dag kwijt voor hij rustig kan gaan slapen.

 1. Wanneer je ziet dat je hond dit doet kap het dan niet zomaar af en word zeker niet boos;
 2. De kans is dan groot dat de hond het gedrag alleen maar gaat herhalen;
 3. Het is immers een teken dat spanning in het lijf is opgebouwd wat niet prettig voelt;

Bied rustig en kalm een alternatief aan. Kauwen bijvoorbeeld. Dit kalmeert ook. Of neem je hond rustig bij je en geef een ontspannende massage. Bedenk je dan eens wat er van te voren gebeurt is. Kun je bijvoorbeeld het spel tussen de honden de volgende keer eerder rustig afbreken? Kun je gaan oefenen met het binnenkomen van bezoek? En hoe kan je de situatie met spelende kids managen zodat de hond zich veilig en goed voelt? Niet alleen reuen maar ook teven kunnen dit gedrag laten zien.

 1. Mijn hond Nova deed het laatst;
 2. Als de poetshulp komt dan is ze extreem blij;
 3. Ze neemt koekjes mee! Maar als de stofzuiger komt vind ze dat iets minder leuk;
 4. En tijdens onze wandeling waren we een uitvallende hond tegen gekomen;

Thuis wilde James ook nog eens spelen en dat was het moment dat ze hem besteeg. Ik zag het gebeuren omdat ik James weg wilde halen bij haar zodat ze kon rusten. Ze voelde zich onbehaaglijk en moest die spanning kwijt. Een kauwbot en James even weg uit de ruimte deed de truc.

Het is ook absoluut geen dominant gedrag. Je hond is op dat moment niet bezig met de andere hond te overheersen of de baas over jou te worden. Dit zijn fabeltjes. Je hond is bezig om zich beter te voelen. Het is een copingsmeganisme.

Net als dat sommige honden bijvoorbeeld in de tuin een gat moeten graven als ze spanning ervaren. Castreren heeft dus ook geen zin en lost ook zeker de oorzaak niet op. Laat je dus niet foppen door mensen die zeggen dat dit werkt. Je hond ervaart onrust van binnen en daar zou je mee aan de slag moeten.

Wat gebeurde er? En wat kan ik er aan doen om mijn hond te helpen? Heeft jouw hond last van spanning die oploopt en weet je niet zo goed hoe je hier mee om moet gaan of waar het nou vandaan komt? Ik help je graag met het zoeken naar een gepaste oplossing die bij jouw hond past.

Bron: Hondengedragsdeskundige Nadieh Cuijten, Lightttown Dogs www. lighttowndogs. nl.

Wat is dominant gedrag van een hond?

Wat is een dominante hond? – Dominant gedrag wordt vaak bestempeld als gedrag waarbij de hond altijd probeert om de leiding (over) te nemen. Wanneer we van de nieuwe inzichten uitgaan, weten we dat gedrag dat wij als dominerend zagen niet als doel heeft de baas te worden, maar vaak ontstaat uit onzekerheid of een gevoel van onmacht.

Soms heeft de hond gewoonweg niet geleerd hoe hij zichzelf moet gedragen en beheersen in het bijzijn van de mens. Soms weet hij niet hoe hij met de situatie om moet gaan of heeft het gevoel dat hij zich moet verdedigen.

Agressie, of gewoon ongehoorzaam gedrag is dus geen dominantie. Wanneer een hond zeer zelfverzekerd is tegenover andere honden, zoals er ook dominante mensen zijn, spreken we van een dominante hond..

Waarom rijd hond op kind?

– Geplaatst: 12-03-12 15:12 LCharlotte schreef: Dat had ik niet verwacht van zo een onderdanige en onzekere hond. Als ze inderdaad zo onzeker is kan het ook daaruit voortkomen. Rijden is niet altijd dominantie. Rijden kan meerdere oorzaken hebben zoals dominantie, stress/onzekerheid en spelen. Mijn hond doet dit soms uit onzekerheid/stress bijvoorbeeld in een situatie die voor hem vreemd/eng is.

Waar mag je een hond niet aaien?

Het lijkt misschien heel lief om een hondje een aai over zijn bol te geven, maar volgens een Britse hondentrainer kun je dat beter niet doen. Een hand over z’n kop aaien kan voor een hond een bedreiging lijken.

Waar moet je een hond niet aaien?

Kinderen een hond leren aaien – Het is belangrijk dat kinderen een hond op de juiste manier leren te aaien. Als je namelijk de kinderen maar op je hond loslaat wordt het op den duur erg irritant voor je viervoeter. Het is belangrijk om bij het contact van honden, je hond en kind niet alleen te laten.

 • Leer je kinderen rustig te zijn rondom de hond (en andere dieren);
 • Leer kinderen dat ze niet aan de haren van de hond mogen trekken;
 • Zorg dat kinderen weten dat je een hond niet moet omhelzen maar zachtjes moet aaien, in de nek of op de flanken;

Leer kinderen aan dat je honden moet laten gaan, als de viervoeter aanstalten maakt. Anders voelt een hond zich in zijn vrijheid aangetast. Zorg dat kinderen weten dat ze met de haren mee moeten aaien. Leer kinderen dat het kloppen op het hoofd niet fijn is voor een hond..

Waarom mag je een hond niet over zijn hoofd aaien?

De aai-regels – Hoewel elke hond zijn eigen favoriete en juist minder favoriete aai-plekjes heeft, zijn er wel een paar algemene regels die je in acht kunt houden. 1) Buig niet over de hond heen Dat is een teken van agressie. De hond kan zich in het nauw gedreven voelen. Waarom Rijdt Een Hond Deze hond wordt van boven benaderd en vindt dat duidelijk niet fijn (wegduiken, plate oren, likken) 2) Benader de hond van opzij en omlaag. Zorg dat de hond ziet waar je hand zich bevindt, dat is het minst bedreigend. Aai aan de zijkant van de nek, rond de oren of rustig op de borst. 3) Blijf opletten hoe de hond reageert Is de hond tevreden? Dan kun je langzaam kijken wat de hond fijn vindt: veel honden houden ervan om geaaid te worden rondom de schouders en de hals.

 • Sommige honden vinden het fijn om bovenop hun hoofd geaaid te worden, maar start hier nooit mee;
 • Ook knuffelen of omhelzen is uit den boze;
 • Andere honden zijn zo comfortabel dat ze erbij gaan liggen of zelfs zich tegen je aan schuren om het aaien aan te moedigen;

Maar: reageert de hond gespannen (gapen, lippen likken, trillen, haren omhoog, staart gespannen of tussen de benen) sluit de aai-sessie dan rustig af. Waarom Rijdt Een Hond Deze hond vindt het wél fijn om op z’n hoofd geaaid te worden.

Waarom rijd hond op kind?

– Geplaatst: 12-03-12 15:12 LCharlotte schreef: Dat had ik niet verwacht van zo een onderdanige en onzekere hond. Als ze inderdaad zo onzeker is kan het ook daaruit voortkomen. Rijden is niet altijd dominantie. Rijden kan meerdere oorzaken hebben zoals dominantie, stress/onzekerheid en spelen. Mijn hond doet dit soms uit onzekerheid/stress bijvoorbeeld in een situatie die voor hem vreemd/eng is.

Waarom krijgt een hond een erectie?

– Geplaatst: 26-10-16 15:49 MyWishMax schreef: Ailill schreef: Z’n fluit komt d’ruit Die ken ik wel. Tja, TS je hebt een reu die aan het opgroeien is. Dan gebeuren die dingen,maar daar moet je niet te veel waarde aan hechten. Het gebeurt gewoon bij spanning en dat kan ook spanning zijn doordat hij iets leuk/lekker vindt. Mijn hond doet het bijvoorbeeld met trainen. Kan hij niks aan doen, hij wordt niet seksueel opgewonden van trainen, maar krijgt wel opwinding omdat we wat leuks gaan doen.

 1. Heel iets anders;
 2. Qua castreren, dit is gewoon iets wat bij een reu hoort;
 3. Castreren zou ik pas over nadenken als hij volwassen is en dat is rond de 3 jaar pas;
 4. Castreren voor rust in het koppie vind ik al helemaal onzin, dan moet je geen reu nemen;

Als hij volwassen is en hij heeft echt last van zijn hormonen, dan kan je castreren, maar je hebt nu nog geen idee hoe hij zich gaat gedragen als hij volwassen is. Een ‘kwakje’ heb ik bij geen enkele reu nog gevonden, rijden kap ik af. Ik heb m’n pup met 6 maanden laten doen.

 • Die heeft dit soort hormoonkwesties dan ook nooit gehad (gelukkig);
 • TS;
 • Ik denk dat het opzich best wijs is hem te castreren;
 • Ook al moet je het anders interpreteren dan bij een mens, een beetje apart is het natuurlijk wel;

En van onder de motorkap komen snapte ik ook helemaal niks. Pas bij castratie dacht ik oh, dit zal t wel zijn.