Waarom Smakt Mijn Hond?

Waarom Smakt Mijn Hond
Een ontspannen hond smakt – Het komt voor dat een hond smakt terwijl hij uitrust of juist in slaap valt. In dit geval hoeft u zich doorgaans geen zorgen te maken om het welbevinden van uw viervoeter. Het smakken is zeer normaal en wijst erop, dat uw hond zeer ontspannen is.

Daarom kan het smakken bij honden ook voorkomen, terwijl ze met hun eigenaar knuffelen en door hem geaaid worden. Als u in deze situatie bij uw hond smakgeluiden hoort, moet u dat als een compliment zien.

Want het smakken is een duidelijk teken, dat uw viervoeter zich in uw buurt op zijn gemak voelt.

Wat te doen als een hond smakt?

Waarom sloopt mijn hond

Misselijkheid –

Bij sommige honden kan likken een teken van misselijkheid zijn. Als een hond op abnormale plekken likt, zoals de vloer of de muren, kan dit een teken zijn van maag- en darmklachten. Sommige honden zullen ook hun lippen smakken of overmatig kwijlen als ze zich misselijk voelen. Wanneer een hond deze symptomen langer dan 24 uur vertoont en als ze gepaard gaan met braken, diarree of gebrek aan eetlust, is het verstandig om contact op te nemen met een dierenarts.

 • Hij of zij zal dan een diagnostische tests aanbevelen, zoals een ontlastingspanel, bloedonderzoek en/of röntgenfoto’s, om oorzaken van buikklachten te achterhalen;
 • Wanneer jouw hond dergelijke symptomen vaker vertoond, maar er onvoldoende aanleiding is om direct een dierenarts in te schakelen, kun je ook kiezen voor een betere voeding;

Gezonde honden voeding bestaat uit natuurlijke bestandsdelen. Dit kan bijdragen aan een betere vertering, dus minder snel maag- en darmklachten.

 • .

  Hoe kun je merken dat een hond pijn heeft?

  Honden laten niet altijd duidelijk zien dat ze pijn hebben. Pijn kan als een teken van zwakte worden gezien en trekt dan negatieve aandacht van andere roofdieren of soortgenoten. Daarom zijn honden vaak geneigd pijn te verbergen, wat het voor de eigenaar niet makkelijker maakt eventuele pijn te herkennen. Toch is het belangrijk dat u pijn bij uw hond kunt herkennen, omdat er sprake kan zijn van een onderliggende ziekte.

  1. Bovendien is pijn slecht voor het welzijn van de hond;
  2. Pijn is een onaangenaam gevoel dat aangeeft dat er lichamelijke schade is of dat die zou kunnen ontstaan;
  3. Pijn heeft normaal gesproken de functie schade te vermijden of te verminderen en genezing te stimuleren;

  Maar heftige of te lang aanhoudende pijn en de lichamelijke veranderingen die hierdoor ontstaan, zijn slecht voor het welzijn van het dier en kunnen herstel juist vertragen. Er is een verschil tussen acute pijn en chronische pijn. Acute pijn ontstaat snel, wordt vaak veroorzaakt door een lichamelijke beschadiging (trauma) en heeft een waarschuwende functie voor het dier om zichzelf te beschermen.

  Het is makkelijker te herkennen dan chronische pijn. Chronische pijn duurt langer dan 3-6 maanden en gaat gepaard met minder duidelijke gedragsveranderingen. Acute pijn die niet goed herkend en behandeld wordt kan overgaan in chronische pijn.

  Hieronder wordt uitgelegd wat de signalen zijn van deze verschillende soorten pijn, zodat u thuis kunt inschatten of uw hond pijn heeft. Een verkort overzicht van mogelijke pijnsignalen vindt u achteraan dit artikel. Wanneer een hond met vage klachten naar de dierenarts wordt gebracht, kijkt deze altijd hoe snel de hartslag en ademhaling van het dier zijn.

  • Een verhoogde hartslag en ademhaling kunnen duiden op acute pijn, maar ook op stress of angst;
  • Als uit verder onderzoek niet duidelijk is of er sprake is van pijn of stress, kiest een dierenarts vaak voor pijnstilling om te onderzoeken of de ademhaling en hartslag omlaaggaan;

  Als dit het geval is, zal er zeker sprake zijn van pijn. Als eigenaar kunt u de hartslag lastig zelf meten, maar wanneer u merkt dat uw hond sneller ademt dan normaal moet u extra alert zijn. Dit kan duiden op pijn, maar kan ook andere oorzaken hebben (bijvoorbeeld warmte of stress).

  Is de hond weer in een koele omgeving of is het moment van stress voorbij en blijft de ademhaling ook na enige tijd nog snel, neem dan contact op met uw dierenarts. Het gedrag speelt een belangrijke rol bij het herkennen van pijn bij dieren.

  Uitingen van gedrag zijn sterk afhankelijk van onder andere omgevingsfactoren. Wanneer een dier naar de dierenarts wordt gebracht, is pijnherkenning vaak nog moeilijker dan thuis. De onbekende omgeving en onbekende mensen zorgen ervoor dat een hond zijn uitingen van pijn probeert te onderdrukken.

  Bovendien kan de hond bij de dierenarts last hebben van stress en angst. Het gedrag dat daarbij hoort, lijkt op het gedrag bij pijn. Het is belangrijk dat u gedragsveranderingen die te maken kunnen hebben met pijn al thuis, in de vertrouwde omgeving, kunt herkennen zodat u aan de dierenarts kunt vertellen wat u heeft gezien.

  Het gedrag dat een hond die pijn heeft laat zien, is sterk afhankelijk van de oorzaak van de pijn. Daarnaast is de verandering in het gedrag van de hond bij acute pijn vaak anders dan bij chronische pijn. Bij acute pijn verandert het gedrag in korte tijd, wat vaak snel opvalt. De volgende gedragingen kunnen wijzen op acute of chronische pijn:

  • Verwijzen naar een pijnlijke plek: wanneer een hond pijn heeft op een bepaalde plek gaat hij deze plek vaak herhaaldelijk likken, bijten of krabben. Vooral bij acute pijn wordt dat veel gezien. Daarnaast probeert hij het pijnlijke (lichaams-)deel te verstoppen. Ook kan de hond janken bij aanraking van een pijnlijke plek of zelfs proberen te happen om het pijnlijke lichaamsdeel te beschermen.
  • Veranderde houding: honden met pijn hebben de neiging een houding aan te nemen die voor hen het minst pijnlijk is. Wanneer een hond acute buikpijn heeft, kan hij bijvoorbeeld met zijn voorpoten doorgezakt op de grond liggen, waarbij zijn kont in de lucht blijft. Dit kan een poging zijn tot verlichting van buikpijn. Honden met chronische pijn vermijden vaak bepaalde houdingen.
  • Veranderde interactie met mensen: honden die pijn hebben, reageren anders op mensen dan normaal. Sommige honden willen bijvoorbeeld niet meer aangeraakt worden, terwijl anderen juist aandacht opzoeken en steun zoeken. Zeker bij chronische pijn is het meest opvallende probleem doorgaans het veranderde gedrag naar mensen toe.
  • Gapen, uitrekken en uitschudden: honden die pijn hebben gapen minder vaak, rekken zich minder uit en ook uitschudden doen ze minder.
  • Verandering in beweeglijkheid: een hond met pijn kan veranderingen laten zien in de manier van voortbeweging of bewegelijkheid. Ze lopen bijvoorbeeld kreupel of lopen stijver dan voorheen. Bij chronische pijn zijn er vaak subtielere veranderingen in dagelijkse bezigheden zoals gaan meer gaan liggen, moeilijker gaan zitten en weer overeind komen of minder graag willen springen (bijvoorbeeld weigeren om de auto in te springen).
  • Voedsel: honden met pijn hebben soms een verminderde eetlust en kunnen zelfs afvallen.
  • Janken: soms kan een hond zo’n pijn hebben dat hij ervan gaat janken. Hoewel dit een voor de hand liggende uiting van pijn is, wordt dit regelmatig bestempeld als aandacht zoeken en wordt de pijn niet herkend.

  Naast bovenstaande gedragingen komen de volgende gedragsveranderingen voor bij chronische pijn:

  • Energie: veranderingen in energieniveau, vrolijkheid, speelsheid en conditie. De hond wil bijvoorbeeld niet meer wandelen of hij wil wel spelen, maar het lijkt alsof hij geremd wordt.
  • Veranderingen in humeur en houding: een hond met chronische pijn kan hier een slecht humeur van krijgen. Zo wordt hij bijvoorbeeld angstig, verandert de alertheid, trekt hij zich terug, geeft hij een droevige indruk, heeft hij een verminderd zelfvertrouwen en komt onzeker over, neemt hij een ineengedoken houding aan, is hij sloom of minder sociaal.
  • Agressie: chronische pijn kan een oorzaak zijn van agressie. Het is belangrijk te beseffen dat chronische pijn zelden de enige oorzaak is van de agressie. Het kan agressief gedrag wel erger maken en pijn moet daarom altijd eerst uitgesloten worden wanneer er sprake is van probleemgedrag.
  • Signalen van ongemak: het regelmatig maken van geluiden als grommen of janken, verandering in lichamelijke verzorging, een depressieve indruk maken, veranderde reactie op mensen of andere honden (een hond kan steun gaan zoeken bij u, of zich juist gaan verstoppen of terugtrekken).
  • Uiterlijke veranderingen: bij langdurige chronische pijn kan de spiermassa afnemen, bijvoorbeeld doordat een lichaamsdeel niet of weinig gebruikt wordt. Ook kan door verminderde verzorging of minder eten de vacht van het dier een minder verzorgde indruk maken.
  • Slaapproblemen: meer of juist slechter slapen.

  Elke hond heeft een bepaalde aanleg, een eigen persoonlijkheid en eigen ervaringen, waardoor elke hond andere pijnsignalen laat zien en anders reageert op pijn. Het is daarom belangrijk om altijd te vergelijken met het normale gedrag van uw hond voordat er problemen waren: wanneer het gedrag afwijkt kan er sprake zijn van pijn. Om pijnherkenning bij honden makkelijker te maken, zijn er allerlei onderzoeken gedaan naar het gebruik van schalen waarbij pijn beoordeeld wordt met een cijfer tussen de 0 en 10 of tussen de 0 en 100.

  • Chronische pijn is moeilijker te herkennen;
  • De subtiele gedragsveranderingen zijn vaak alleen herkenbaar voor de mensen die de hond door en door kennen;
  • Omdat bij chronische pijn het gedrag heel langzaam verandert en niet gekoppeld is aan bijvoorbeeld een verhoogde hartslag, is de herkenning van chronische pijn bijna geheel afhankelijk van pijnherkenning door u als eigenaar;

  Op deze manier wordt beoordeeld of er pijn aanwezig is en zo ja hoe erg de pijn is die het dier ervaart. Een pijnschaal die thuis gebruikt kan worden door eigenaren is de ‘Canine Acute Pain Scale’ van de Colorado State University. Dit is een zogenaamde samengestelde pijnschaal waarin gedrag, houding en gedragsveranderingen samengevoegd zijn.

  Deze pijnschaal is ook thuis makkelijk te gebruiken. Hierbij geven bepaalde schetsen de houding van de hond weer en kan een keuze gemaakt worden uit verschillende gedragingen die al dan niet vertoond worden.

  Daaruit komt vervolgens een score tussen de 0 en 4, waarbij 4 staat voor ernstige pijn. De pijnschaal vindt u via deze link: http://www. vasg. org/pdfs/CSU_Acute_Pain_Scale_Canine. pdf. Er is veel verschil tussen honden in zowel uiterlijk als gedrag; bespreek daarom met uw dierenarts of dit meetinstrument ook voor uw dier bruikbaar is.

  Soms is het moeilijk om gedrag dat te maken heeft met pijn te onderscheiden van andere gedragingen, zoals bijvoorbeeld angst of stress. Gedragingen die een hond kan laten zien als hij stress ervaart zijn bijvoorbeeld verdedigende agressie, herhaaldelijk slikken, hijgen, ontwijken, verstoppen, ijsberen, rusteloosheid, contact zoeken met een mens of andere hond, janken, kwijlen, platte oren, lage staart, voedsel weigeren en lippen likken.

  Verschillende van deze stresssignalen kunnen ook waargenomen worden bij een hond met pijn, zoals hijgen, rusteloosheid, ijsberen, janken of contact zoeken. Het is belangrijk om een hond die stresssignalen laat zien goed te observeren om te zien of er misschien ook sprake kan zijn van pijn.

  Let bijvoorbeeld op of de hond verwijst naar een pijnlijke plek of lichaamsdeel. Daarnaast kan de pijnervaring voor de hond verergeren wanneer hij tegelijkertijd andere stress ervaart. Om stress te verminderen bij een hond met pijn kan de eigenaar rustig bij het dier gaan zitten, zorgen voor zo min mogelijk geluiden, honden en katten gescheiden houden en een donkere omgeving creëren.

  Honden kunnen ons niet zeggen of en hoeveel pijn ze hebben. De hierboven beschreven gedragingen zijn aanwijzingen voor pijn, maar dit zijn vaak indirecte aanwijzingen. Pijn veroorzaakt stress en soms ook angst, maar ook andere oorzaken dan pijn kunnen stress en angst veroorzaken.

  1. In overleg met uw dierenarts kan besloten worden om ook bij twijfel een diagnostische pijnbehandeling te starten en na drie tot vier weken het gedrag opnieuw te beoordelen;
  2. Wanneer de hond duidelijke verbetering laat zien met de ingestelde pijnstilling, is het zeer aannemelijk gemaakt dat pijn inderdaad een onderliggende oorzaak van de problemen is;

  Verbetert het gedrag niet, dan zijn er zeer waarschijnlijk andere oorzaken dan pijn. Het is belangrijk dat pijn bij uw hond behandeld wordt. Neem daarom contact op met de dierenarts als u denkt dat uw hond pijn heeft. Deze kan het dier onderzoeken om de oorzaak te achterhalen, maar kan bovendien pijnstillers geven die geschikt zijn voor honden.

  1. Gebruik nooit (zonder voorafgaand overleg met uw dierenarts) pijnstillers die voor mensen bedoeld zijn, deze zijn in veel gevallen giftig voor dieren! Als u op de hoogte bent van veelvoorkomende ziektes en aandoeningen die de oorzaak kunnen zijn van pijn bij honden, kunt u sneller en makkelijker pijnsignalen bij uw hond opmerken;

  Hierdoor worden pijnlijke aandoeningen eerder ontdekt zodat ze behandeld kunnen worden. De hond hoeft minder lang met een ziekte of aandoening rond te lopen en lijdt daardoor minder. Het blijft altijd belangrijk contact op te nemen met een dierenarts wanneer u pijnsignalen waarneemt.

  • Hieronder volgen enkele voorbeelden van ziekten die pijn veroorzaken;
  • Artrose bij honden is een veelvoorkomende gewrichtsaandoening en één van de belangrijkste oorzaken van chronische pijn;
  • Het komt regelmatig voor bij oudere honden, maar kan soms ook al vanaf jonge leeftijd optreden;

  Artrose heeft effect op de meest beweeglijke gewrichten en ontwikkelt zich langzaam waardoor het moeilijk te herkennen is. Kenmerken van artrose zijn verminderde beweeglijkheid, verminderde activiteit en andere veranderingen in gedrag zoals stijfheid, kreupel lopen, tegenzin om te lopen of verminderde speelsheid.

  Artrose komt vaker voor in oudere en zwaardere honden, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Wanneer een hond één van deze veranderingen in gedrag of bewegelijkheid laat zien, kunt u het beste contact opnemen met dierenarts.

  Voor oudere honden is het normaal dat ze wat stijver en minder beweeglijk worden. Het gebeurt echter regelmatig dat daarnaast ook artrose speelt die onopgemerkt blijft, waardoor de hond onnodig chronisch pijn heeft. Kanker is één van de belangrijkste doodsoorzaken bij honden.

  1. Geschat wordt dat één op de vier honden overlijdt aan kanker;
  2. Kanker kan pijn veroorzaken;
  3. De intensiteit van kankerpijn is afhankelijk van een aantal factoren: de plek van bijvoorbeeld een tumor, de duur en het soort kanker;

  Kankerpijn begint meestal als een acute milde pijn die over kan gaan in, soms ernstige, chronische pijn. Daarnaast kunnen kankerpatiënten doorbraakpijn ervaren. Dit zijn plotselinge, kortdurende aanvallen van extreme pijn die spontaan of door beweging ontstaan.

  1. Het blijkt dat kankerpatiënten vrijwel altijd chronische pijn ervaren;
  2. Aangezien kankerpijn moeilijk te herkennen is, letten dierenartsen over het algemeen vaak op begeleidende verschijnselen die op kanker kunnen wijzen;

  Een aantal voorbeelden zijn: verhoogde eetlust maar desondanks gewichtsverlies, pogingen doen om druk op de poten te verlichten, buikpijn die kan leiden tot braken of staan met een gebolde rug. Gebitsproblemen bij de hond worden vaak over het hoofd gezien en kunnen de oorzaak zijn van pijn.

  • Sommige honden laten niet graag hun bek openen waardoor het herkennen van een slecht gebit moeilijker wordt;
  • Het is aan te raden honden al van jongs af aan te laten wennen aan het openen van hun bek en daarbij het gebit te inspecteren;

  Als een hond last heeft van zijn gebit kan hij terughoudend zijn om dingen op te pakken, ergens op te kauwen of te slikken. Hij kan dan voedsel of speeltjes uit de mond laten vallen. Daarnaast kan een hond met gebitsproblemen last hebben van een trillende kaak, klapperende tanden of kwijlen.

  • Bovendien is een slechte adem vaak het gevolg van problemen met het gebit of het tandvlees;
  • Ga bij dergelijke symptomen naar de dierenarts om het gebit te laten controleren;
  • Zie ook het document ‘ Gebitsverzorging bij de hond ‘;

  Syringomyelie is een zeer pijnlijke aandoening aan het ruggenmerg. Deze aandoening komt relatief vaak voor bij een aantal rassen, waaronder de Cavalier King Charles Spaniël , de Chihuahua en de Dwergkeeshond. Naast minder energie hebben en neerslachtig overkomen zijn de pijnsignalen die een hond met syringomyelie vertoont vrij typisch.

  Erg opvallend is het aanhoudend krabben aan één kant van de schouder of nek (achter het oor) waarbij de huid vaak niet aangeraakt wordt. Daarnaast kan de hond ook overgevoelig zijn voor aanraking aan één kant van het hoofd, de nek of de schouder.

  Het beste is natuurlijk om pijnklachten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit is helaas niet altijd mogelijk, maar sommige aandoeningen kunnen door middel van een goede verzorging van uw hond voorkomen worden of milder verlopen. Meer informatie over een goede verzorging voor een gezonde hond is te vinden in het document ” Houd uw hond gezond! “. Lichaamsfuncties

  • Snelle hartslag en ademhaling
  • Minder of niet eten; afvallen

  Gedragsveranderingen:

  • Verwijzen naar een pijnlijke plek: bijten, krabben, likken
  • Janken of agressie bij aanraken van een pijnlijke plek
  • Rusteloosheid
  • Veranderde houding
  • Vermijden van bepaalde houdingen
  • Veranderde interactie met mensen; terugtrekken of juist steun vragen
  • Minder gapen, uitrekken en uitschudden
  • Verandering in beweeglijkheid; kreupel, stijf
  • Vermijden van bepaalde bewegingen, zoals niet willen springen, wandelen, zitten
  • Janken; Regelmatig grommende of jankende geluiden maken
  • Veranderingen in energieniveau, vrolijkheid, speelsheid en conditie
  • Veranderingen in humeur en houding, depressieve indruk maken
  • Agressie
  • Verandering in lichamelijke verzorging,
  • Veranderde reactie op mensen of andere honden
  • Uiterlijke veranderingen: afgenomen spiermassa, slechter uitziende vacht
  • Slaapproblemen

  Wat betekent het als een hond veel likt?

  Hond likt zichzelf – Het is normaal gedrag dat honden zichzelf likken. Dat doen ze om zichzelf schoon te houden, bijvoorbeeld rond de pootjes, de buik en geslachtsorganen. Als de hond overmatig likt op één en dezelfde plek, dan kan er echter iets meer aan de hand zijn.

  De hond kan pijn hebben vanwege bijvoorbeeld een wond aan de huid (splinter, brandwond, schaafwoon), maar ook van binnen kan hij last hebben van zijn gewrichten wegens bijvoorbeeld een verstuiking of artose of artritis.

  Honden zijn geen aanstellers, en zullen hun pijn zo lang mogelijk verbergen. Laat je hond dus niet langer dan nodig rondlopen met problemen en check bij het likken of je hond pijn heeft. Daarnaast kan overmatig likken duiden op jeuk wegens een allergie of vlooien of ander ongedierte: sluit dus eerst vlooien en teken uit.

  Raadpleeg bij twijfel altijd een dierenarts. Tot slot kan dwangmatig likken (tot soms wel bloedens toe) een teken van stress of verveling zijn. Ga in dat geval na of de hond zich in een onprettige situatie bevindt.

  Misschien is er iets veranderd in jullie huishouden wat voor spanningen zorgt? Of misschien krijgt je hond te weinig uitdaging en kan de hulp van een persoonlijke hondenuitlaatservice of hondenoppas uitkomst bieden. Houd je hond zijn gedrag altijd goed in de gaten, voor wie oplet zal zien dat een hond jou met zijn lichaamstaal heel veel belangrijke informatie geeft!.

  Wat moet je doen als je hond misselijk is?

  Grote zorgen zijn soms terecht wanneer uw hond misselijk is. Wat u eerst te doen staat is een bezoek brengen aan de dierenarts. Die kan uw dier onderzoeken en een behandeling aanbevelen. Supplementen of speciale voeding worden in zo’n geval vaak aanbevolen.

  Heeft een hond besef van tijd?

  Weet jouw hond hoe laat het is?   – Hondeneigenaren weten het zeker, een hond weet precies wanneer het etenstijd is of wanneer het tijd is om op te staan of om te gaan wandelen, noem maar op. Honden geven ons duidelijk aan dat het ‘de hoogste tijd’ is, maar weet een hond ook echt hoe laat het is en heeft een hond ook echt besef van het verstijken van tijd? Wanneer hondeneigenaren hun hond alleen thuis laten verandert die eensgezinde mening ineens in een discussie.

  “Een hond heeft echt niet door hoe lang je weg bent hoor”, wordt er regelmatig gezegd. Weet jouw hond het verschil tussen 5 minuten en 2 uur? Een aantal theorieën zijn getoetst en onderzocht. Biologische klok, levensritme Net als mensen en vele andere dieren, hebben ook honden een circadiaan ritme.

  Dit is een intern biologisch ritme waarvan de cyclus ongeveer 1 dag duurt. Het betreft functies die binnen het lichaam uitgevoerd worden en die zich volgens een bepaald patroon herhalen, aangestuurd door de zogenaamde biologische klok. Dit functioneert onafhankelijk van omgevingsfactoren als licht en temperatuur.

  Denk bijvoorbeeld aan lichaamstemperatuur. Deze verandert gedurende de dag en is het laagst  tijdens diepe slaap. Denk ook aan bijvoorbeeld de   afscheiding van bepaalde hormonen,  het volume van de blaas,  of de behoefte aan eten of drinken.

  Het hongergevoel is hier dus ook onderdeel van en heeft ook invloed op het gedrag. Een hond kan dus prima het verloop van tijd waarnemen via het gevoel in z’n buik of blaas. Wanneer je dit weet is het  niet verrassend dat honden ons aangeven wanneer het etenstijd is of wanneer ze naar buiten moeten.

  Tijdsduur In 2011 is er aan een Universiteit in Zweden onderzoek gedaan naar het effect van de tijdsduur dat honden alleen gelaten werden door hun eigenaren op het gedrag van de hond. Zij onderzochten het gedrag van meerdere honden zonder gedragsproblemen als ‘verlatingsangst’ of ‘niet alleen kunnen zijn’.

  Deze honden werden elk een half uur, 2 uur en 4 uur alleen thuis gelaten door hun eigenaren. De honden werden gefilmd en het filmen werd 10 minuten voordat de eigenaar weg ging ingestart, en liep nog 10 minuten door nadat de eigenaar weer thuis was gekomen.

  1. Met name tussen het verstrijken van een half uur en 2 uur, was er een opvallend groot verschil waar te nemen in het gedrag van de hond;
  2. Wanneer eigenaren na 2 uur terugkeerden, reageerden de honden aanzienlijk enthousiaster, er werd intenser en langer contact gezocht;

  Ook werden er meer stress-signalen (met name tongelen en afschudden) waargenomen wanneer de honden langer dan een half uur alleen werden gelaten. Hoewel dit niet concreet bewijst dat honden besef hebben van het verstrijken van tijd, toont het wel aan dat de tijdsduur dat honden alleen gelaten worden, wel degelijk effect heeft op de hond.

  Omgevingsfactoren, ‘Hoe laat ruikt het?’ Naarmate tijd verstrijkt, verandert de omgeving. We kunnen hierbij denken aan bijvoorbeeld licht, luchtvochtigheid of temperatuur, maar wanneer we het over honden hebben, moeten we zeker niet vergeten dat ook geuren veranderen gedurende de dag.

  Professor Alexandra Horowitz, een gerennomeerde gedragsdeskundige, onderzoekster en schrijfster van het boek ‘Inside of a Dog’, benadrukt dat honden een buitengewoon hoog ontwikkeld reukvermogen hebben en dat zij de wereld als eerste waarnemen via hun neus.

  1. Honden ruiken misschien wel 100;
  2. 000 keer beter dan mensen;
  3. Zij denkt dat het goed mogelijk is dat honden het verstrijken van tijd waarnemen via veranderingen in de concentratie van bepaalde geuren;
  4. Het verleden wordt aangegeven door zwakkere, vagere geuren en sterkere, verse geuren laten honden weten dat er weinig tijd voorbij is gegaan;

  Om deze theorie te testen werd er een experiment gedaan door het BBC programma ‘Inside the Animal Mind’. Zij toetsten deze theorie op een hond die elke dag op hetzelfde tijdstip op de bank sprong, anticiperend op de terugkomst van zijn eigenaar. De hond sprong elke dag op hetzelfde tijdstip op de bank en een paar minuten later kwam de eigenaar thuis.

  Volgens de theorie van Horowitz zou de hond weten dat het tijd was, doordat de geur van zijn eigenaar tot een bepaalde concentratie was afgezwakt. Om deze theorie te toetsen legden ze rond het eind van de dag ‘vers’ gedragen kleding van de eigenaar door het huis.

  Hiermee zouden ze de klok van de hond ‘resetten’ via verversing van geur. Dit experiment bleek de theorie te bevestigen, want de hond sprong voor het eerst niet op de bank op het bekende tijdstip. De hond was zelfs uiterst verrast met de plotse terugkeer van zijn eigenaar.

  1. Zie hieronder het betreffende filmpje;
  2. De documentaire makers zijn zich er van bewust dat één experiment niet meteen de theorie bewijst, maar het is wel intrigerend! Geschreven door Liselot Boersma, gedrag & welzijn deskundige (PgDip CABW) en eigenaar van HondenLot , maart 2015;

  Copy paste/directe overname van teksten of afbeeldingen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Het delen van de URL van deze website pagina is wel toegestaan en wordt op prijs gesteld.

  Hoe weet je of een hond gelukkig is?

  Lekker netjes en gemanierd – Een gelukkige hond is een gemanierde hond. Hij houdt zich rustig, maakt niets kapot en probeert geen aandacht te trekken door stoute dingen te doen zoals in huis plassen. Als je pup vaak bijt, graaft of meubels en kleren vernielt, probeert hij je te zeggen dat hij zich verveelt, stress heeft of bang is.

  Waar gaan de meeste honden dood aan?

  Hartproblemen – Hartaandoeningen zijn de grootste oorzaak van plotselinge dood bij honden. Bloedstolsels, abnormale hartritmes, cardiomyopathie kunnen allemaal plotselinge dood veroorzaken. Het is belangrijk om de hond routinematig door een dierenarts te laten controleren, zelfs als er geen tekenen van ziekte zijn.

  Waarom gaat een hond voor je zitten?

  Waarom Smakt Mijn Hond

  • 6 februari 2016
  • Category: Gedrag

  Veel eigenaren zullen het herkennen: opeens gaat je hond zitten en wil niet meer verder. Veel van deze eigenaren zie je dan veel moeite doen om de hond weer in beweging te krijgen. Maar is dit wel het juiste? En waarom gaat een hond zitten? Een hond kan bijvoorbeeld blokkeren omdat er een andere hond aankomt. Een hond die licht onzeker is, zal stoppen en gaan kijken.

  Kijken wat er aan komt. Veel honden maken zich daarbij ook kleiner, zakken iets door de poten, of gaan zelfs helemaal liggen (zie ook: mijn hond gaat liggen ). Als reactie zie je veel eigenaren moeite doen om de hond weer verder te laten lopen.

  Trekken aan de riem of praten tegen de hond om deze aan te moedigen weer verder te gaan. De hond die kiest om te bevriezen of te gaan zitten/liggen, is aan het communiceren met de andere hond of is bezig met de omgeving. Het zitten is ook een sterk communicatiemiddel dat honden in kunnen zetten. Waarom Smakt Mijn HondNaast dat het zitten ingezet wordt als hondentaal, kunnen honden ook gaan zitten als ze bezig zijn met hun omgeving. Een pup stopt met grotere regelmaat dan volwassen honden. Veel pups gaan zitten en gaan om zich heen kijken. Een pup heeft veel te leren en moet veel indrukken opdoen. Dit gaat makkelijker wanneer ze zitten. Als alle indrukken verwerkt zijn, zie je ze gewoon weer opstaan om verder te gaan.

  1. Veel van de communicatiemiddelen die een hond gebruikt, zijn ervoor om niet in een conflict te komen;
  2. Zitten is één van deze middelen die aangeeft dat een hond geen conflict wil;
  3. Het niet meetrekken van een hond heeft daarom het voordeel dat hij leert een signaal te geven waarmee hij niet in een conflict terecht komt;

  Dit proces is belangrijk zodat ze op latere leeftijd meer bestand zijn tegen alle indrukken die op ze af komen. Maar niet alleen pups doen dit, maar ook volwassen honden kunnen gaan zitten om indrukken te verwerken. Laat ze lekker zitten en wacht even totdat ze klaar zijn met het verwerken van de indrukken waarvoor ze zijn gaan zitten..

  Kan een hond echt huilen?

  Waarom Smakt Mijn HondKUNNEN HONDEN HUILEN? – Nee, honden kunnen niet huilen. Honden en ook andere dieren hebben wel traanproductie en emoties, maar er is niet vastgesteld dat dit ook aan elkaar gekoppeld is. Oftewel: honden huilen niet zoals mensen. Mensen zijn voor zover bekend de enige wezens die huilen als gevolg van emoties. Honden hebben wel traanbuizen, maar deze zijn om de ogen schoon te houden.

  • Deze ‘tranen’ lopen via de neusholte in plaats van uit de ogen;
  • Als je hond echt tranen produceert, kan dit een aanwijzing zijn dat er iets mis is;
  • Bijvoorbeeld een beginnende ooginfectie, beschadiging, verstopping of allergie;

  Raadpleeg bij twijfel altijd je dierenarts. Hoewel honden niet kunnen huilen zoals mensen, kunnen ze wel geluid maken dat klinkt als ‘janken’ en jammeren. Bijvoorbeeld als ze pijn of verdriet hebben, alleen zijn of een traktatie willen. Vergelijk bepaalde uitdrukkingen van een hond niet met menselijke emoties.