Wanneer Tetanus Prik Hond?

Wanneer Tetanus Prik Hond
Die zorgt ervoor dat u zelf antistoffen maakt tegen tetanus. Het is het beste als u deze prikken zo snel mogelijk krijgt, maar in ieder geval binnen 3 weken na de bijtwond. Na 1 maand en na 6 maanden moet u weer een prik krijgen.

Kan een kleine hondenbeet kwaad?

Hoe behandel je een hondenbeet? – Het is bij hondenbeten niet nodig om uit voorzorg antibiotica te gebruiken, tenzij de wond erg diep is, deze in het gezicht zit of als je gevoeliger bent voor het krijgen van een infectie. Bijtwonden worden niet altijd gehecht  of gelijmd, omdat dit de kans op een infectie vergroot.

 • Dit gebeurt vooral niet wanneer de wond ouder is dan acht uur;
 • Wanneer je in het buitenland gebeten bent door een hond, is het belangrijk dat je gelijk bij een arts langsgaat;
 • Bij een hondenbeet loop je namelijk kans op hondsdolheid (rabiës) en tetanus;

Dit kan gevaarlijk zijn. Gelukkig zijn de meeste mensen in Nederland ingeënt tegen tetanus. Ben je nooit of langer dan 10 jaar geleden ingeënt tegen tetanus? In dat geval is het belangrijk dat je een tetanusinjectie na een hondenbeet krijgt.

Wat te doen bij oppervlakkige hondenbeet?

Hondenbeet behandelen – De behandeling van bijtwonden bestaat uit het direct uitgebreid schoonspoelen van de wond met stromend water. Bij een oppervlakkige wond, waarbij alleen de huid maar niet het onderliggende weefsel beschadigd is, kan een desinfectie-middel als povidine-jodium gebruikt worden.

Wat als een hond een mens bijt?

Herhaling voorkomen – Zorg er in de eerste plaats voor dat het bijtincident zich niet kan herhalen. Leer uw hond om een muilkorf te dragen zodat u deze om kunt doen als het mogelijk is dat uw hond in eventueel gevaarlijke situaties zal gaan komen (bijvoorbeeld tijdens het uitlaten als uw hond uitvalt naar mensen of honden, of voordat bezoek komt als uw hond daar agressief tegen zou kunnen zijn).

De muilkorf moet langzaam aangeleerd worden zodat de hond het niet vervelend vindt; hoe u dat doet leest u in ons document over ‘ Muilkorven ‘. Houd de hond aan de lijn daar waar u kunt verwachten dat uw hond in de problemen kan komen.

Voorkom de situatie waarin uw hond heeft gebeten, bijvoorbeeld door hem apart te zetten als er bezoek komt of door bepaalde handelingen te vermijden of anders aan te pakken. Ga dan op zoek naar deskundige hulp om het gedrag van uw hond bij te sturen. Wanneer uw eigen hond iemand (bijna) gebeten heeft (of ander ongewenst gedrag heeft vertoond), laat uw hond dan eerst nakijken door een dierenarts om te zien of er lichamelijk iets aan de hand kan zijn.

Blijkt uw hond gezond, schakel dan een gedragstherapeut in om het gedragsprobleem in kaart te brengen. Samen kan dan naar een oplossing gezocht worden. Dit kan onder andere inhouden dat de hond gedragstherapie en/of training moet ondergaan.

Daarnaast kan het betekenen dat u bijvoorbeeld de omstandigheden waarin de hond wordt gehouden zult moeten aanpassen. In ernstige gevallen kan uit de analyse blijken dat de hond het beste herplaatst of geëuthanaseerd kan worden. Bespreek dit dilemma open en eerlijk met de gedragstherapeut.

Deze kan u goede adviezen geven maar zolang er nog geen rechtszaak of veroordeling van de hond is, blijft het uw eigen keuze en verantwoordelijkheid. Het kan bovendien verstandig zijn om de hond eerst nog eens goed te laten nakijken door een dierenarts of veterinair gedragsspecialist om na te gaan of er geen verborgen lichamelijke oorzaken zijn die verholpen kunnen worden.

Als u besluit uw hond te herplaatsen, zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt uw hond naar een asiel brengen zodat er gezocht kan worden naar een geschikt adres. Of wellicht kent u zelf iemand met meer tijd, geen kinderen, meer overwicht of meer speelruimte om de hond onder te brengen.

 • Uw gedragstherapeut kan wellicht ook advies geven aan een toekomstige eigenaar;
 • Realiseer u wel dat het herplaatsen van een hond die gebeten heeft of de neiging heeft om agressief gedrag te laten zien, risico’s met zich meeneemt, ook als de hond daarvoor behandeld wordt;

Neem dus als oorspronkelijke eigenaar van de hond uw verantwoordelijkheid. Vertel altijd eerlijk en uitgebreid waarom u de hond wilt herplaatsen, zodat de nieuwe eigenaar weet waar hij rekening mee moet houden en er geen ongelukken gebeuren! Euthanasie is natuurlijk altijd een hele moeilijke keuze, maar onderschat de problemen die uw hond kan veroorzaken niet.

Blijf eerlijk en bekijk wat het beste is voor uw hond én zijn omgeving. Heeft u een advies voor euthanasie gekregen dan kunt u een ‘second opinion’ vragen van een veterinair gedragsspecialist  of een gediplomeerd hondengedragstherapeut die veel ervaring heeft met agressieproblemen.

Als ook deze geen mogelijkheden ziet om het gedrag nog om te buigen is euthanasie soms de enige optie. Neem in dat geval contact op met de dierenarts. Hij of zij zal met u bespreken hoe u op een waardige wijze afscheid kunt nemen van uw dier. Wanneer uw hond in beslag is genomen via een strafrechtelijke procedure, wordt hij geplaatst bij een opslaghouder.

Deze moet aan bepaalde voorwaarden voldoen  om veiligheid en  welzijn van de hond te waarborgen. De hond wordt bij aankomst door een dierenarts onderzocht en moet dagelijks in een speelweide kunnen (tenzij het gedrag van de hond dat, in uitzonderingsgevallen, niet toelaat).

Het gedrag van de hond kan, na een gewenningsfase van doorgaans twee weken, worden beoordeeld door middel van een risico-assessment, waarvan een gedragstest deel uit maakt. De vaste verzorger van de hond is daarbij aanwezig en fungeert als “baas”, de hond heeft in die twee weken een band met de verzorger gevormd en de hond kan daar steun uit ontlenen.

 • In beslag genomen via de gemeente Behalve via de strafrechtelijke procedure kan een hond na een bijtincident ook in beslag worden genomen via een bestuursrechtelijke procedure op aanwijzing van de burgemeester;

Per gemeente kan de procedure verschillen, zie hierover ook het onderdeel Wetgeving. In een aantal gemeenten wordt ook een risico-assessment uitgevoerd. Honden die betrokken zijn geweest bij een ernstig bijtincident of bij meerdere minder ernstige bijtincidenten en inbeslaggenomen zijn, worden individueel beoordeeld. Voor dit risico-assessment wordt gebruik gemaakt van de volgende informatie:

 • Informatie uit het proces verbaal, of van getuigen over de aard van  plaatsgevonden bijtincident(en).
 • Medische schaderapporten over de verwondingen, opgesteld door arts of dierenarts.
 • Informatie over risico-omstandigheden in de leefomgeving van de hond, de mate van controle die de eigenaar heeft en andere aspecten die van belang zijn voor de relatie mens-hond
 • Informatie over de gezondheidstoestand van de hond (inclusief, voor zover mogelijk op basis van het onderzoek door de dierenarts, het uitsluiten van medische oorzaken van agressief gedrag en behandeling daarvan voor aanvang van de gedragstest).
 • Informatie over het gedrag van de hond bij de opslaghouder
 • Informatie uit een objectieve gedragstest gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek waarin de hond aan verschillende prikkels wordt blootgesteld.

Aan de hand van dit risico-assessment zal binnen afzienbare tijd (streeftermijn twee weken) een uitspraak worden gedaan door de beoordelaar(s). Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de kans op herhaling van bijtincidenten. Als de hond als gering riskant uit het risico-assessment komt, zal de hond zonder meer worden teruggegeven aan de eigenaar. Als er meer risico is kan de hond worden teruggegeven aan de eigenaar onder voorwaarden.

 • Ook kan de hond worden herplaatst onder voorwaarden als teruggave naar de eigenaar niet mogelijk of niet wenselijk is;
 • Als de hond een groot gevaar vormt voor de samenleving, kan een advies tot euthanasie worden gegeven;

De rechter (in een strafrechtelijke procedure) of burgemeester (bestuursrechtelijke procedure) heeft uiteindelijk het laatste woord en zal beslissen of hij de aanbevelingen uit het risico-assessment opvolgt of niet. De eigenaar van de hond kan tegen het vonnis van de rechter of burgemeester in beroep gaan.

Het is dan mogelijk om op eigen kosten contra-expertise aan te vragen, eventueel kan dan ook getraind worden op bepaald gedrag. Afhankelijk van of een eigenaar in Hoger Beroep gaat kan de juridische procedure meer tijd in beslag nemen.

Voor informatie over de gang van zaken m. de inbeslagname kan men terecht bij de opdrachtgever van de procedure: de lokale gemeente of de officier van Justitie die de zaak in behandeling heeft. Mocht er geen informatie via de gemeente of officier van Justitie verkregen worden, dan kan men contact opnemen met RVO.

 • De duur van het traject hangt af van de snelheid van de rechtsgang en is zeer variabel per geval;
 • Ik wil mijn hond laten euthanaseren vanwege agressief gedrag;
 • Mag ik dit zelfstandig beslissen? Ja, dat mag;
See also:  Hoe Lang Mag Mijn Hond Wandelen?

De hond is uw bezit en u mag deze beslissing zelf nemen. Uw dierenarts is echter niet verplicht om aan uw verzoek gehoor te geven. Het advies is uiteraard altijd om de hond eerst te laten onderzoeken door een dierenarts en een hondengedragsdeskundige of door een veterinair gedragsspecialist, om na te gaan of er iets aan het gedrag gedaan kan worden.

Een veterinair gedragsspecialist is een dierenarts die gespecialiseerd is in het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van afwijkend gedrag, inclusief agressief of angstig gedrag van dieren. Mijn dierenarts vindt mijn hond agressief en wil het dier euthanaseren.

Mag hij dit zonder mijn toestemming beslissen? Nee, dat mag niet. Uw hond is uw bezit, en u mag beslissen wat ermee gebeurt. Uw dierenarts mag u alleen adviseren. Alleen als er reden is om uw hond te verdenken van hondsdolheid (rabiës), omdat u de hond bijvoorbeeld zonder de juiste papieren uit het buitenland hebt meegenomen kan en moet de dierenarts ingrijpen.

 1. Ik heb met mijn dierenarts gesproken over het gedrag van mijn hond;
 2. Mag mijn dierenarts dit melden bij de politie? Een dierenarts heeft geen wettelijk beroepsgeheim;
 3. Hij moet echter wel handelen in het belang van het dier;

In de praktijk zullen niet veel dierenartsen zomaar de politie bellen om deze reden. De politie kan er bovendien niet veel mee doen. Mijn huisarts heeft mij, of een van mijn familieleden, behandeld voor bijtwonden. Mag hij het gedrag van mijn hond melden bij de politie? Nee, een huisarts heeft wettelijk beroepsgeheim.

Kan een hond tetanus krijgen?

Tetanus kan ook honden treffen. De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie ‘clostridium tetani’. Die gedijt onder meer goed in paardendarmen en wordt vaak gevonden in grond waar mest van paarden en koeien ligt. De bacterie kan het hondenlichaam binnendringen via bijvoorbeeld een wond.

De clostridium tetani voelt zich helemaal in zijn element in een wonde in de huid. De bacterie start meteen met het aanmaken van gif die het zenuwstelsel hindert. Een wond is daarvoor uitermate geschikt, omdat er weinig lucht aanwezig is en veel dood weefsel.

Tetanus is een ernstige ziekte. De eerste symptomen starten meestal binnen enkele weken, maar kunnen ook na een paar dagen al optreden.

Wat te doen bij kleine hondenbeet?

Hoe groot is de kans op tetanus na beet?

Het risico op tetanus na een honden- of kattenbeet lijkt klein, maar is niet goed onderzocht (Van Slooten 2013). In wonden van 50 patiënten met hondenbeten en 57 patiënten met kattenbeten werd een mediaan aantal van 5 bacteriële isolaten per wond gevonden (spreiding 0-16).

Hoe snel vaccineren na hondenbeet?

Rabiës, feiten en tips – Wat is rabiës? Rabiës of ‘hondsdolheid’ is een virusinfectie van de hersenen of ruggenmerg die zoogdieren, dus ook de mens, voorkomt. Deze wordt veroorzaakt door een besmetting met het rabiësvirus. Rabiës is een voor de mens altijd dodelijk verlopende ziekte die wordt opgelopen door contact met speeksel van een besmet dier.

 • Hoe kunt u rabiës oplopen? De belangrijkste manier van besmetting, bij mens en dier, is de beet waarbij met virus besmet speeksel in het lichaam dringt;
 • Via een beet, krab of lik van een besmet dier (hond, kat, vos, vleermuis of in sommige landen vee of wilde dieren) kan, via de beet of via kleine wondjes of minimale huidkloofjes, het speeksel terecht komen in onderhuids weefsel of spieren;

Andere overdracht kan gebeuren via besmette speekseldruppeltjes die terecht komen op de slijmvliezen (ogen, mond). In uitzonderlijke gevallen kan de besmetting gebeuren via inademen van virus uit vleermuisuitwerpselen in grotten. Waar kunt u rabiës oplopen? Rabiës komt in de meeste delen van de wereld voor.

In enkele landen komt het virus niet voor (Nieuw Zeeland, Antarctica, grote delen van Oceanië en Japan). In gebieden waar rabiës onder huisdieren algemeen voorkomt, ontstaat ten minste 90% van de ziektegevallen bij de mens na een hondenbeet.

In andere gebieden spelen in het wild levende dieren de belangrijkste rol. Vooral vleeseters zoals vossen, wolven en jakhalzen en daarnaast vleermuizen, wasberen en stinkdieren. Hoe ernstig is rabiës? Na besmetting komt het virus terecht in het onderhuidse weefsel of in de spieren.

 • Vervolgens verplaatst het virus zich via de zenuwbanen naar het centrale zenuwstelsel;
 • De tijdsduur tot het uitbreken van de ziekte (incubatietijd) is meestal 20 tot 60 dagen, maar kan ook 5 dagen zijn tot 1 jaar of langer;

Hoe dichter bij het centrale zenuwstel de beet plaatsvindt, hoe korter de incubatietijd. Ook het aantal beten, de diepte en de plaats van de beet en de hoeveelheid virus zijn factoren die de incubatietijd beïnvloeden. Het virus kan in dode dieren zeker veertien dagen overleven.

 • Na mogelijke besmetting dient direct gestart te worden met een medische behandeling;
 • Immers na het optreden van klinische verschijnselen van rabiës is er geen genezing meer mogelijk;
 • Wie loopt risico? In Nederland loopt men een zeer beperkt risico;

Elk onnodig contact met vleermuizen of onbekend wild zoogdier (ook dode dieren) moet vermeden worden. Buiten Nederland neemt het risico toe naarmate:

 • De reisbestemming landen betreft met een hoog risico voor rabiës, zoals het Indiase subcontinent, Zuidoost-Azië en Afrika.
 • De reisduur langer is.
 • De aard van de reis; een avontuurlijke reis, ver van medische centra, verhoogt het risico.
 • De aard van het verblijf, b. fietsers of grotonderzoekers (contact met vleermuizen).

Rabiësvaccinatie Rabiësvaccinatie kan vooraf plaatsvinden of nadat men risico heeft gelopen. Rabiësvaccinatie vooraf bestaat uit een serie van 3 vaccinaties. Deze serie geeft geen absolute bescherming tegen rabiës en men moet dan ook altijd achteraf nog 2 of 3 vaccinaties krijgen na een risico zoals een hondenbeet. Rabiësvaccinatie achteraf als men nooit eerder gevaccineerd is, bestaat uit een serie van 5 vaccinaties en een speciaal antiserum.

 1. Antiserum is in veel landen niet verkrijgbaar en de vaccinaties die in veel landen gegeven worden, hebben meer bijwerkingen dan het vaccin in Nederland;
 2. Vaccinatie vooraf heeft als voordeel dat men geen antiserum nodig heeft na een rabiësrisico en dat men kan volstaan met een beperkt aantal vaccinaties;

Hoewel vaccinatie vooraf slechts een beperkte (maar de best mogelijke) bescherming biedt tegen rabiës, kan deze van belang zijn bij een onopgemerkte besmetting of als een post-expositie vaccinatieserie onverhoopt wordt uitgesteld. Vaccinatie vooraf is zinvol voor personen die een groot risico lopen in contact te komen met het rabiësvirus:

 • Beroepsgroepen die in contact komen met materiaal of dieren die met het rabiësvirus besmet kunnen zijn (b. dierenartsen, dierenverzorgers).
 • Reizigers die regelmatig of langere tijd (meer dan 3 maanden) verblijven in hoog risicogebieden zoals Afrika, Azië of Zuid-Amerika (vooral jonge kinderen).
 • Mensen die veel met zoogdieren in aanraking komen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika.
 • Fietsers of grotonderzoekers die meer kans hebben om door honden of vleermuizen gebeten te worden.

In Nederland wordt voor vaccinatie een schema in 3 doses gebruikt. Wanneer vaccinatie heeft plaatsgevonden, zal bij de blootstelling aan een besmet dier alsnog vaccinatie van 2 doses plaats moeten vinden. Het belang van een snelle behandeling Na een beet moeten de wond en omgeving ervan grondig gewassen worden met water en zeep.

Dit kan de kans op het ontwikkelen van rabiës met de helft verminderen. Vervolgens dient desinfectie plaats te vinden met 70% alcohol of jodiumtinctuur. Na een eerdere volledige vaccinatieserie is men nooit geheel beschermd; bij een risico (bijv.

een hondenbeet) moet men alsnog 2 vaccinaties krijgen. Liefst wordt dit binnen 24-48 uur gestart, maar anders zo snel mogelijk daarna. Indien men nooit eerder is gevaccineerd, moet men zo snel mogelijk antiserum toegediend krijgen en een serie van 5 vaccinaties starten.

Hoe snel infectie na hondenbeet?

Beleid – Wondtoilet is van groot belang. Door gedegen uitspoelen en – waar nodig – debridement wordt de kans op infectie met een factor 20 gereduceerd. Toepassen van lokale anesthesie kan behulpzaam zijn bij het adequaat reinigen. In het algemeen wordt gesteld dat hechtingen ‘de kat in de kelder metselen’ en de kans op infectie bevorderen, hoewel onderzoeken dit niet onderschrijven.

Primaire sluiting van hondenbeten lijkt het risico op infectie, mits de patiënt niet in de hand gebeten is, niet te vergroten. Antibiotica. Mede met het oog op de resistentie is het algemene advies om bij een hondenbeet geen antimicrobiele profylaxe toe te passen.

Uitzonderingen zijn diepe wonden die moeilijk zijn te reinigen, bijtwonden in het gelaat, in de hand, pols, been of voet. Ook is antimicrobiële profylaxe aangewezen bij verminderde weerstand of een hartklepgebrek. Een kattenbeet heeft een veel groter infectierisico (25-50%) dan een hondenbeet (3-15%).

 1. Hierbij is het preventief toedienen van antibiotica wel zinvol;
 2. Preventief wordt bij kinderen amoxicilline/clavulaanzuur gedurende 5 dagen aangeraden;
 3. Tweede keus bij kinderen ≥ 13 jaar is 5 dagen clindamycine en bij kinderen ≥ 13 jaar 5 dagen doxycycline;
See also:  Hoe Straf Je Een Hond?

Bij verhoogde kans op infectie dient de patiënt 1-3 dagen na de bijtwond gecontroleerd te worden. Indien er toch een bijtwondinfectie optreedt, wordt deze behandeld met amoxicilline/clavulaanzuur gedurende 7 dagen; tweede keus is clindamycine (≥ 13 jaar) of doxycycline (≥ 13 jaar), beide eveneens gedurende 7 dagen.

Zo nodig wordt wondvocht afgenomen voor kweek. Rabiës en tetanus Bij vermoeden van rabiës (zeer zeldzaam in Nederland) dient contact te worden opgenomen met de GGD of het RIVM voor eventuele postexpositievaccinatie.

Bij een beet door een vleermuis is postexpositievaccinatie altijd (binnen 48 uur) geïndiceerd. Ten slotte moet de patiënt tegen tetanus beschermd zijn. Uit:  Kleine Kwalen Online Beeld: Kleine Kwalen Online.

Wat te doen als je hond gebeten wordt door een hond?

Behandeling – Bij wonden waar bij de huid kapot is, kunt u het beste de dierenarts raadplegen. Het is vaak nodig de wond te ontsmetten en soms te hechten. Ook kan medicatie en pijnstilling nodig zijn. Ga bij ernstige wonden, bloedingen of benauwdheid zo snel mogelijk met uw hond naar de dierenarts.

 • Eventueel kunt u de dierenambulance bellen of het dierennoodnummer 144 als uw hond er slecht aan toe is;
 • Kijk en voel de hond goed (en voorzichtig!) na om te zien of er onder de vacht geen verwondingen zijn;

Als de hond agressief gedrag laat zien waardoor u de hond niet kunt controleren (als hij bijvoorbeeld gromt, tanden laat zien, zijn lip omhoog trekt, hapt of bijt), raadpleeg dan de dierenarts. Ook als er geen zichtbare schade is, maar uw hond bijvoorbeeld hard tegen de grond geduwd is en de andere hond veel groter of zwaarder was dan de uwe of als uw hond heen en weer geschud is, moet u uw hond goed in de gaten houden.

 1. Het kan zijn dat er inwendige verwondingen en bloedingen zijn of bijvoorbeeld schade aan gewrichten of wervelkolom;
 2. Twijfelt u, vertoont uw hond afwijkend gedrag, is hij lusteloos of wil hij niet eten of drinken, raadpleeg dan uw dierenarts en wacht vooral niet te lang bij twijfel! Bloedt de hond ernstig, dan moet u de bloeding stelpen door druk uit te oefenen op de wond en eventueel een (druk-)verband aan te leggen;

Daarna moet u zo snel mogelijk naar een dierenarts. Bij verwondingen kan het zinvol zijn om zelf alvast vuil uit de wond te spoelen met lauw water en lange haren bij de wond weg te knippen (doe dit alleen als de hond dit toestaat!). Wees echter wel voorzichtig want een hond met pijn kan bijten.

Het kan nodig zijn om een snuitbandje of muilkorf om te doen om EHBO bij levensbedreigende verwondingen te kunnen geven, maar gebruik dit niet voor zaken die ook kunnen wachten tot men bij de dierenarts is.

De hond is zelf misschien bang of heeft pijn en heeft al een slechte ervaring opgelopen (dat kan ook gelden voor de hond die gebeten heeft!) Zorg er daarom voor dat u zelf de problemen niet onbewust veroorzaakt of erger maakt. Probeer zelf rustig te blijven en ga niet schreeuwen.

 • Als uw hond is aangevallen, bestaat de kans dat hij daarna bang is voor andere honden;
 • Het kan zijn dat hij hen probeert te ontlopen, maar het is ook mogelijk dat zo’n hond probeert andere honden op afstand te houden door zelf agressief gedrag te vertonen;

Soms ontstaat er angst voor honden die lijken op de hond van het conflict, soms ook voor alle andere honden of alleen in bepaalde situaties of omgevingen. Dit kan in de loop van de tijd veranderen: het kan zijn dat de hond in eerste instantie alleen op honden reageert die lijken op de hond van het conflict, maar dat hij dit gaat uitbreiden naar steeds meer verschillende honden.

Merkt u dat uw hond zich anders gaat gedragen na zo’n voorval, dan is het goed om snel contact op te nemen met een hondengedragstherapeut (zie het document ‘ Gedragstherapie voor de hond ‘). Gaat uw hond nog wel goed om met bekende andere honden, laat hem dan wel met die honden spelen of samen wandelen zodat hij zijn sociale vaardigheden niet kwijtraakt terwijl uw hond behandelt wordt voor zijn probleem.

Straf uw hond niet voor zijn angst maar ga samen met een gediplomeerde hondengedragstherapeut trainen om uw hond met zijn angst te leren omgaan. Wacht vooral niet te lang (niet langer dan 1-2 dagen), want als uw hond door agressief gedrag te vertonen er in slaagt om andere honden weg te jagen zal hij steeds zekerder en volhardender worden in dat gedrag.

In veel gevallen is de eigenaar van een hond aansprakelijk voor de schade die zijn dier toebrengt. Bij hond-hond conflicten is het soms lastig te bepalen in welke mate beide eigenaars ‘schuld’ hebben aan een bijtincident.

Dat kan van invloed zijn op wie er wat moet betalen. In bijna alle gevallen is het verstandig om gegevens uit te wisselen als uw hond betrokken is bij een bijtincident. Neem contact op met uw WA-verzekering voor de afhandeling. In elk geval is het (indien mogelijk) verstandig om gegevens van getuigen te verzamelen en eventueel foto’s te maken.

 1. Het komt voor dat een van de eigenaren agressief en/of bedreigend reageert;
 2. In dat geval is het wellicht niet verstandig uw gegevens zomaar uit te wisselen;
 3. Is dit het geval of vertrouwt u de situatie niet, bel dan de politie via 0900-8844 of eventueel via 112  bij acute bedreiging;

Wordt uw hond aangevallen door een andere hond dan kunt u ook aangifte doen bij de politie. Meer over het doen van aangifte leest u hier..

Waarom bijt een hond zachtjes in je hand?

/ / Waarom knabbelt mijn hond aan mijn arm? Wanneer Tetanus Prik Hond Vraag: Sommige honden knabbelen aan je arm, bijvoorbeeld wanneer je ze een goede aai beurt geeft. Soms pakken ze dan net je vel vast, wat niet prettig voelt. Waarom doen sommige honden dit? Antwoord: TIP: Ik heb een uitgebreide online video puppycursus. Een volledige vervanging van de fysieke lessen. Lees er hier alles over. Ondanks dat het voor jou misschien niet altijd zo voelt, is dit gedrag heel goed bedoeld. Dit knabbelen is namelijk een teken van liefde. Je hond geniet van een goede ‘vlooibeurt’ en wil jou graag net zo verwennen. Ik heb jarenlang training ‘op het veld’ gegeven, maar ben er van overtuigd dat een online cursus minstens net zo goed is, waarschijnlijk zelfs beter! Neem eens een kijkje bij het online cursus aanbod! TIP: Op mijn Facebook pagina en Youtube kanaal plaats ik wekelijks meerdere filmpjes met tips voor alle (toekomstige) hondenbezitters. Vergeet ze dus niet beide te volgen!.

Waarom likt een hond aan je hand?

De voornaamste reden dat honden likken is plezier. Je hond heeft het naar zijn zin of ontmoet nieuwe mensen die met hem willen spelen. Wanneer een hond je gezicht, handen of voeten likt bij thuiskomt, is het erg waarschijnlijk dat hij blij is dat je thuis bent.

Waarom bijt een hond in je hand?

Mijn pup bijt in mijn handen als hij wil spelen – Komt je pup naar je toe en bijt hij in je handen, dan wil hij vaak uitdagen tot spel. Dit kan komen omdat hij zich verveelt. Het is belangrijk dat je op dit moment de pup niet wegduwt of tegen hem praat. Hij heeft dan namelijk bereikt waar hij voor kwam, namelijk aandacht! Je kunt je pup op dat moment het beste negeren en de kamer uitlopen.

Hoe vaak inenten tegen tetanus?

Wat is tetanus? – Tetanus, ook wel kaakklem of wondkramp genoemd, wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani. Zodra de bacterie, die bijvoorbeeld in straatvuil zit, in een open wond(je) komt, kan iemand een tetanusinfectie oplopen. Sinds 1954 krijgen kinderen een inenting tegen tetanus, 3 keer voor hun eerste verjaardag en als ze 4 en 9 jaar oud zijn.

See also:  Wanneer Moet Je De Nagels Van Een Hond Knippen?

Hoe lang werkt een tetanus prik?

De prik tegen tetanus bij 9 jaar zit samen met de prik tegen difterie en polio in de DTP-prik. Als u als kind alle prikken tegen tetanus volgens het schema gekregen heeft, geeft dit een zeer goede bescherming van zeker 10 jaar. Dat is dus tot de leeftijd van 19 jaar.

Wat kost een vaccinatie tegen tetanus?

Werkzame stof TETANUSVACCIN Toedieningsvorm SUSPENSIE € 10,22 exclusief afleverkosten. Afleverkosten zijn de kosten die uw apotheker hanteert voor het leveren van het geneesmiddel. Dit middel wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Eigen risico € 10,22 Dit is het bedrag dat ten laste van uw eigen risico komt. Sterkte 80IE/ML FL 0,5ML Leverancier BILTHOVEN BIOLOGICALS BV Verkrijgbaar buiten de apotheek Nee Opmerkingen

 • Dit geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar.

RVG-nummer 017639 Zie ook

 • Informatie over TETANUSVACCIN op Apotheek. nl

.

Hoe lang duurt genezing hondenbeet?

Wat kan je arts doen? – Na zorgvuldig uitwassen zal je arts de wonde spoelen met een zoutoplossing. Loshangende flardjes huid en dood weefsel zal hij onder lokale verdoving wegsnijden. Is de wonde recent en zijn er geen tekenen van infectie, dan wordt ze indien mogelijk onmiddellijk gehecht. In de volgende gevallen wordt preventief antibiotica voorgeschreven gedurende 3 tot 5 dagen:

 • bij verwonding tot op het bot of gewricht,
 • bijtwonden ter hoogte van de handen en het gezicht, 
 • bijtwonden in de buurt van de geslachtsdelen en in de buurt van gewrichtsprothesen,
 • bij personen met een verminderde weerstand (geen milt, overmatig alcoholgebruik, medicatie en/of ziekte die de weerstand verlaagt),
 • bijtwonden veroorzaakt door mensen of katten.

Zijn er na 3 tot 5 dagen geen tekenen van infectie, dan stopt men de behandeling. Zijn er na deze behandeling wel nog tekenen van infectie, dan wordt verder antibiotica genomen tot 10 dagen. Als je bent gebeten door een mens, dan wordt nagegaan of over hem of haar gegevens beschikbaar zijn. Als men kan uitsluiten dat die persoon een risico vormt voor een besmetting met bv.

 1. Oude en geïnfecteerde wonden worden opengelaten en met een steriel verband afgedekt;
 2. Is er etter zichtbaar, dan wordt altijd wat etter onderzocht om de oorzakelijke bacterie te achterhalen;
 3. Zo nodig krijg je een tetanusvaccinatie;

hepatitis, dan hoeft er niets te gebeuren. Zijn er geen gegevens over die persoon bekend, dan word je best onmiddellijk ingeënt tegen hepatitis B. Is bekend dat de bijter hiv-positief is, dan start men in sommige specifieke gevallen met een PEP-behandeling (‘Post Exposure Profylaxis’).

Dit is een behandeling met anti-hivgeneesmiddelen, om eventuele besmetting tegen te gaan. Overdracht van het hiv-virus door een bijtwonde is echter zeer onwaarschijnlijk: het speeksel bevat te weinig viruspartikels om het virus door te geven.

Enkel als er bloed aanwezig is in de mond van de bijter is er mogelijk een risico.

Wat te doen bij hondenbeet bij hond?

Behandeling – Bij wonden waar bij de huid kapot is, kunt u het beste de dierenarts raadplegen. Het is vaak nodig de wond te ontsmetten en soms te hechten. Ook kan medicatie en pijnstilling nodig zijn. Ga bij ernstige wonden, bloedingen of benauwdheid zo snel mogelijk met uw hond naar de dierenarts.

Eventueel kunt u de dierenambulance bellen of het dierennoodnummer 144 als uw hond er slecht aan toe is. Kijk en voel de hond goed (en voorzichtig!) na om te zien of er onder de vacht geen verwondingen zijn.

Als de hond agressief gedrag laat zien waardoor u de hond niet kunt controleren (als hij bijvoorbeeld gromt, tanden laat zien, zijn lip omhoog trekt, hapt of bijt), raadpleeg dan de dierenarts. Ook als er geen zichtbare schade is, maar uw hond bijvoorbeeld hard tegen de grond geduwd is en de andere hond veel groter of zwaarder was dan de uwe of als uw hond heen en weer geschud is, moet u uw hond goed in de gaten houden.

Het kan zijn dat er inwendige verwondingen en bloedingen zijn of bijvoorbeeld schade aan gewrichten of wervelkolom. Twijfelt u, vertoont uw hond afwijkend gedrag, is hij lusteloos of wil hij niet eten of drinken, raadpleeg dan uw dierenarts en wacht vooral niet te lang bij twijfel! Bloedt de hond ernstig, dan moet u de bloeding stelpen door druk uit te oefenen op de wond en eventueel een (druk-)verband aan te leggen.

Daarna moet u zo snel mogelijk naar een dierenarts. Bij verwondingen kan het zinvol zijn om zelf alvast vuil uit de wond te spoelen met lauw water en lange haren bij de wond weg te knippen (doe dit alleen als de hond dit toestaat!). Wees echter wel voorzichtig want een hond met pijn kan bijten.

Het kan nodig zijn om een snuitbandje of muilkorf om te doen om EHBO bij levensbedreigende verwondingen te kunnen geven, maar gebruik dit niet voor zaken die ook kunnen wachten tot men bij de dierenarts is.

De hond is zelf misschien bang of heeft pijn en heeft al een slechte ervaring opgelopen (dat kan ook gelden voor de hond die gebeten heeft!) Zorg er daarom voor dat u zelf de problemen niet onbewust veroorzaakt of erger maakt. Probeer zelf rustig te blijven en ga niet schreeuwen.

Als uw hond is aangevallen, bestaat de kans dat hij daarna bang is voor andere honden. Het kan zijn dat hij hen probeert te ontlopen, maar het is ook mogelijk dat zo’n hond probeert andere honden op afstand te houden door zelf agressief gedrag te vertonen.

Soms ontstaat er angst voor honden die lijken op de hond van het conflict, soms ook voor alle andere honden of alleen in bepaalde situaties of omgevingen. Dit kan in de loop van de tijd veranderen: het kan zijn dat de hond in eerste instantie alleen op honden reageert die lijken op de hond van het conflict, maar dat hij dit gaat uitbreiden naar steeds meer verschillende honden.

 1. Merkt u dat uw hond zich anders gaat gedragen na zo’n voorval, dan is het goed om snel contact op te nemen met een hondengedragstherapeut (zie het document ‘ Gedragstherapie voor de hond ‘);
 2. Gaat uw hond nog wel goed om met bekende andere honden, laat hem dan wel met die honden spelen of samen wandelen zodat hij zijn sociale vaardigheden niet kwijtraakt terwijl uw hond behandelt wordt voor zijn probleem;

Straf uw hond niet voor zijn angst maar ga samen met een gediplomeerde hondengedragstherapeut trainen om uw hond met zijn angst te leren omgaan. Wacht vooral niet te lang (niet langer dan 1-2 dagen), want als uw hond door agressief gedrag te vertonen er in slaagt om andere honden weg te jagen zal hij steeds zekerder en volhardender worden in dat gedrag.

In veel gevallen is de eigenaar van een hond aansprakelijk voor de schade die zijn dier toebrengt. Bij hond-hond conflicten is het soms lastig te bepalen in welke mate beide eigenaars ‘schuld’ hebben aan een bijtincident.

Dat kan van invloed zijn op wie er wat moet betalen. In bijna alle gevallen is het verstandig om gegevens uit te wisselen als uw hond betrokken is bij een bijtincident. Neem contact op met uw WA-verzekering voor de afhandeling. In elk geval is het (indien mogelijk) verstandig om gegevens van getuigen te verzamelen en eventueel foto’s te maken.

Het komt voor dat een van de eigenaren agressief en/of bedreigend reageert. In dat geval is het wellicht niet verstandig uw gegevens zomaar uit te wisselen. Is dit het geval of vertrouwt u de situatie niet, bel dan de politie via 0900-8844 of eventueel via 112  bij acute bedreiging.

Wordt uw hond aangevallen door een andere hond dan kunt u ook aangifte doen bij de politie. Meer over het doen van aangifte leest u hier..

Wat betekent het als je hond je bijt?

Hond bijten afleren – Het is voor een hond dé manier om zichzelf te verdedigen. Zijn gedrag kan gericht zijn naar andere honden, vreemde mensen, specifieke honden of mensen (bijvoorbeeld kinderen, mannen of voor de hond aparte verschijningen) en zelfs richting zijn eigen baasjes! Wat te doen?.

Wat zijn de symptomen van hondsdolheid?

Wat zijn de ziekteverschijnselen van rabiës? – Rabiës begint met griepachtige verschijnselen zoals koorts. Vervolgens kunnen er spierkrampen, stuipen en/of verlammingsverschijnselen optreden. Uiteindelijk treden er slik- en ademhalingsproblemen en soms watervrees op.