Wat Is Een Stamboom Hond?

Wat Is Een Stamboom Hond
Wat is een stamboomhond? – Een stamboomhond is een hond met een officiële stamboom. Een stamboom is een document met daarop informatie over de voorouders van de hond. Zo weet je wie zijn ouders, maar ook zijn opa’s en oma’s zijn. Dat is belangrijk om te weten, want een groot deel van de eigenschappen van je hond krijgt hij van zijn ouders.

Hoe weet je dat je een hond met stamboom hebt?

Hoe ziet een stamboom van een hond eruit? – Een officieel ‘Raad van Beheer’ stamboom kun je herkennen aan de goudenzegel van Raad van Beheer in de vorm van een hond. Alle stamboomhonden, gefokt in Nederland, hebben een uniek chipnummer dat begint met: 52814. Wat Is Een Stamboom Hond.

Is het erg als een hond geen stamboom heeft?

Wie overweegt een rashond aan te schaffen, staat voor de keuze: een rashond met of zonder stamboom? Een rashond zonder stamboom scheelt een slok op een borrel. De stambomen worden verstrekt door de Raad van Beheer voor de Kynologie, maar die geeft nog al wisselende informatie over de voordelen van een stamboom. Op de website van de Raad van Beheer staat namelijk: De stamboom die door de Raad van Beheer wordt uitgegeven is uitsluitend een afstammingsbewijs en zegt niets over onder andere de gezondheidstoestand van de op de stamboom vermelde honden.

Echter, in allerlei publicaties maakt de Raad van Beheer wel degelijk onderscheid tussen rashonden met en zonder een stamboom op het gebied van gezondheid, waarbij de Raad doet voorkomen alsof de oorzaak van de erfelijke aandoeningen vooral te vinden is bij de look-a-likes (rashonden zonder stamboom).

Maar is dat ook waar? De Raad van Beheer baseert zich in zijn oordeel op het z. Incidentierapport van de Universiteit Utrecht. Kijken we naar de cijfers in het Incidentierapport dan zien we dat er 159 honden waren met een stamboom en daar werden 74 erfelijke aandoeningen aangetroffen.

 1. In dit onderzoek waren veel meer honden zonder stamboom: namelijk 1055 met 323 erfelijke aandoeningen;
 2. Dus concludeert de Raad ontstaan de problemen door rashonden zonder stamboom, want dat zijn er veel meer;

Velen zullen deze logica niet kunnen volgen, want het gaat er immers niet om of de stamboomhonden van de Raad meer of minder in aantal zijn, maar of ze gemiddeld gezonder zijn. Bij de 159 honden met stamboom waren 74 erfelijke aandoeningen, dus gemiddeld 0,47.

Bij de honden zonder stamboom is het gemiddelde 0,31. Het verschil is dus 0,16. Dat betekent dat in het Incidentie-onderzoek honden met stamboom gemiddeld meer dan 50% meer erfelijke aandoeningen hebben. Dat honden met stamboom het slechter doen dan honden zonder stamboom wordt nog eens bevestigd door een eigen enquête op de website van Dier&Recht, ingevuld door meer dan 2.

000 hondenbezitters. De verschillen waren hier overigens minder groot. Om (nog) meer duidelijkheid te krijgen of rashonden met stamboom meer/minder erfelijke aandoeningen hebben dan rashonden zonder stamboom, heeft Dier&Recht aan de Universiteit van Wageningen gevraagd hier onderzoek naar te doen.

Dat onderzoek werd gesaboteerd. Kennelijk waren de georganiseerde fokkers, dus de fokkers van rashonden met stamboom, bevreesd voor de uitkomst. Desondanks was de uitkomst dat dure honden met een stamboom niet significant gezonder zijn dan dezelfde honden zonder stamboom.

De meest voorzichtige conclusie is dat honden met een stamboom het zeker niet beter doen dan honden zonder stamboom. Men kan dus beter het extra geld voor een stamboom in de zak houden en reserveren voor de dierenarts aangezien een groot percentage van alle rashonden erfelijke gebreken hebben.

 1. Een verklaring voor het feit dat honden zonder stamboom minder erfelijke aandoeningen hebben, is dat ze minder raszuiver zijn;
 2. Ze hebben daardoor minder last van inteelt;
 3. De Raad van Beheer stelt daar tegenover dat de honden van erkende fokkers medische tests dienen te ondergaan en dat geldt niet voor de look-a-likes;

In de praktijk blijkt dus dat deze tests weinig tot geen verschil maken. Over de zin en de onzin van deze medische tests zullen we meer schrijven in een volgende nieuwsbrief..

Wat zijn de kosten van een stamboom voor een hond?

Een stamboomhond als melkkoe – De stamboom is dé melkkoe van de Raad van Beheer. Het is hun grootste inkomstenbron: ze halen er zo’n 4 miljoen euro per jaar mee binnen. De kosten van een stamboom zijn 85,20 euro, en de verplichte DNA-afname kost 32,50. Totale kosten voor een stamboom per pup bedragen 117,70 euro.

Waarom is stamboom belangrijk?

Waarom een stamboom belangrijk is – Een stamboom maakt verantwoord fokken mogelijk. Het is zelfs zo dat betrouwbare fokkers altijd met een stamboom fokken. Als je dus geen stamboom hebt, kan je je kat niet laten dekken of toch niet op een verantwoorde manier.

Hoe krijgt een pup een stamboom?

Hoe herken je een stamboomhond? – Aan een hond kun je niet zo maar zien of het een stamboomhond is of niet. Een Herdershond met stamboom en een Herdershond zonder stamboom kunnen er hetzelfde uitzien! Vraag dus altijd aan de fokker of hij honden met een officiële ‘Raad van Beheer’-stamboom fokt en of je de originele stamboom van de moederhond mag zien. Vanaf 1 december 2020 is de officiele Nederlandse stamboom gewijzigd. Alle stamboomhonden hebben vanaf 1 december 2020 een stamboom in liggend format. Alle in Nederland gefokte stamboomhonden hebben een uniek chipnummer dat begint met de cijfers 52814. Wij controleren en chippen alle stamboompups rond de leeftijd van 5 tot 7 weken. Op de stamboom van de pup staat het chipnummer linksonder vermeld. De stamboom van je pup ontvang je via de fokker. Alle stamboomhonden herken je aan het unieke chipnummer dat begint met 52814.

Waarom pup met stamboom?

Rashond vs. stamboomhond – Een stamboomhond is een hond met een officiële stamboom. Een stamboom is een document met daarop informatie over de voorouders van de hond. Dit document ontvang je via de fokker zelf. Stamboeken in België worden uitgegeven door de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus vzw.

De KMSH is de enige Belgische instelling die erkend is door de FCI (het wereldwijd overkoepelend orgaan op gebied van rashonden). Door de stamboek weet je wie zijn ouders, maar ook zijn opa’s en oma’s zijn.

Dat is belangrijk om te weten, want een groot deel van de eigenschappen van je hond krijgt hij van zijn ouders. Een rashond is een hond van een erkend ras, met of zonder stamboek. Niet elke hond met een bepaald uiterlijk heeft een stamboom. Zo zijn er bijvoorbeeld ‘Labrador Retrievers’, ‘Chihuahua’s en ‘Franse Bulldoggen’ met én zonder een stamboom.

Wat is de prijs van een hond zonder stamboom?

Ook verschillen de kosten bij een fokker van de kosten bij een asiel. Heeft je pup een stamboom? Dan ligt de aanschafprijs rond €1250. Een hond zonder stamboom kost gemiddeld €450.

Wat is een normale prijs voor een puppy?

Aankoopprijs puppy – Sommige mensen schrikken van de aanschafprijs van een pupje. Om enige referentie te hebben, vraag je best zoveel mogelijk rond aan mensen die je kent met hetzelfde ras hoeveel zij betaalden. Voor een puppy uit het asiel betaal je ongeveer 100 euro.

 1. Een raspup van een erkende fokker kost al snel honderden euro’s;
 2. Voor een kleine rashond mag je vanaf 400 euro rekenen;
 3. De prijzen van grote rashonden kunnen oplopen tot 1000 euro of meer;
 4. Het is je goed recht om meerdere fokkers te bezoeken en prijzen te vergelijken;

Alles hangt natuurlijk af van de kosten die de fokker vooraf maakte voor de pup. Een puppy wordt door de dierenarts van de kweker klinisch onderzocht, gechipt, gevaccineerd en meestal nog ontwormd. Daarnaast mag je het dagelijks onderhoud en de voeding niet vergeten.

Deze kosten worden doorgerekend. Op het internet vind je hondjes terug die soms de helft goedkoper zijn dan de honden van een stamboekfokker. Laat je niet verleiden door die aanbiedingen. Ga zorgvuldig na of deze laaggeprijsde pups voldoen aan alle voorwaarden.

Zijn alle vaccinaties correct toegediend? Is de pup ontwormd en gechipt? Voldoen beide ouders aan de gezondheidseisen die vandaag door de wetgever gesteld worden? Zijn de pups gesocialiseerd? Groeiden ze op in een prikkelrijke omgeving? Kan je de moeder van de pups zien? De aankoopprijs is slechts een onderdeel van de kostprijs van een hond.

Wat is de definitie van een stamboom?

Biologie van Tim – Stambomen

Voorbeeld van een genetische stamboom: een dominante aandoening erft over

Een stamboom is een diagram in de vorm van een boomstructuur waarin veranderingen in de tijd worden weergegeven. In de genealogie is een stamboom een getekende of beschreven presentatie van familiegegevens, bijvoorbeeld in de vorm van een boom of met symbolen zoals gebruikt in de genetica. Een fylogenetische stamboom is in de evolutiebiologie een schema dat de evolutionaire afstammingsgeschiedenis van een bepaalde groep verwante biologische soorten (of andere taxa ) weergeeft.

Van alle processen die in de tijd veranderen, kan een stamboom opgesteld worden als er voldoende informatie is over het verloop van die processen. Er zijn stambomen mogelijk van instellingen, politieke partijen en dieren.

Bij dieren is een stamboom een overzicht van voorouders, bij mensen is dit een kwartierstaat. Als bij een dier een stamboom met door een keurmeester gekeurde dieren wordt geleverd, is dit een rashond , raspaard of raskat.

Kan ik een stamboom aanvragen?

Onderstaande is een verkorte weergave van hetgeen in het Stamboekreglement van de NVvK is vastgelegd, die alleen is bedoeld als naslagwerk. Onderstaande tekst is dan ook niet bedoeld ter vervanging van het stamboekreglement en u kunt hieraan geen rechten ontlenen.

See also:  Waarom Eet Een Hond Poep?

Het fokken van een nestje 1. Indien u gebruik maakt van een buitendekking (dekking door een kater die niet van uzelf is) dient u samen met de eigenaar van de kater een dekkaterverklaring in te vullen. Deze verklaring kunt u downloaden van de website.

Het is bij de NVvK verplicht om een aantal gezondheidsonderzoeken te doen vóórdat de dekking plaatsvindt. Het gaat om de volgende onderzoeken:

  1. Een fiv/felv-test.
  2. Een onderzoek door een dierenarts waarbij wordt vastgesteld of sprake is van een navelbreuk.
  3. Voor katers: een onderzoek door een dierenarts waarbij wordt vastgesteld of beide teelballen zijn ingedaald.
  4. Voor witte katten: een BAER-test waarbij wordt vastgesteld of sprake is van (één- of tweezijdige) doofheid.

Als de kittens geboren zijn 3. Als uw poes bevallen is van een nestje dient u hiervan, binnen tien dagen na de geboorte, melding te maken bij het stamboeksecretariaat. Ook doodgeboren kittens dient u aan te geven. Het melden van een nestje kunt u doen door het invullen van het formulier ‘Geboorteaangifte’ op de website.

U ontvangt van deze nestmelding een automatische bevestiging in uw mailbox. Controleer goed of alles klopt en geef eventuele onjuistheden zo snel mogelijk door via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots.

JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Stambomen aanvragen 6. Stambomen kunnen worden aangevraagd tot uiterlijk vier maanden na geboorte van het nest. Het aanvragen van stambomen kunt u doen door het invullen van het formulier ‘Stambomen aanvragen’ op de website. Tijdens de aanvraag wordt u gevraagd een aantal bescheiden te uploaden:  

  1. De dekkaterverklaring, indien u gebruik heeft gemaakt van een buitendekking, of een eigendomsbewijs van uw kater, indien u gebruik heeft gemaakt van uw eigen kater;
  2. Scans van de originele stambomen van beide ouders. Hierop mogen geen wijzigingen zijn aangebracht of dingen onleesbaar zijn gemaakt;
  3. Scans van de eventuele titelcertificaten van de ouders;
  4. Scans van de chipstickers van elk kitten;
  5. Een scan van de uitslagen van de onder punt 2 genoemde onderzoeken. Voor bepaalde rassen gelden aanvullende onderzoeken, lees dit na in het stamboekreglement;
  6. Bij witte kittens: een scan van de BAER-test van het kitten.

Niet voor de fok 9. Indien gewenst kan op de stamboom de tekst ‘Niet bestemd voor de fok’ worden geplaatst. Indien u dit wenst kunt u dit aangeven op het formulier ‘Stambomen aanvragen’ 10. De NVvK raadt haar fokkerleden aan om, ook indien u deze tekst laat plaatsen, goede afspraken te maken met kittenkopers over het niet fokken met het betreffende kitten.

U ontvangt van deze aanvraag een automatische bevestiging in uw mailbox. Controleer goed of alles klopt en geef eventuele onjuistheden zo snel mogelijk door. Een vereniging mag bij een stamboomaanvraag namelijk ondanks vermelding van deze tekst niet weigeren om stambomen af te geven.

Verwerkingstijd 11. Het stamboeksecretariaat streeft ernaar om aanvragen binnen zes weken af te handelen. Dit kan soms langer duren door (onvoorziene) omstandigheden zoals ziekte of vakantie, of door grote drukte bij het stamboeksecretariaat. 12. Deze zes weken gaan lopen vanaf het moment dat de aanvraag volledig is en de betaling is ontvangen.

 • Het is daarom belangrijk om de ontvangstbevestiging van uw aanvraag goed te controleren op eventuele fouten, en om te controleren of de bijlagen goed zijn geüpload;
 • 13;
 • In de ontvangstbevestiging vindt u tevens terug wat de kosten zijn voor de door u aangevraagde stambomen en op welk rekeningnummer u dit bedrag dient over te maken;

U ontvangt daarvoor geen factuur. Vragen 14. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het Stamboeksecretariaat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Met vriendelijke groet, Stamboeksecretariaat N.

Kan een kruising hond een stamboom hebben?

Het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van Universiteit Utrecht heeft een wetenschappelijke studie gedaan om na te gaan welke erfelijke en/of rasgebonden ziekten belangrijk zijn bij de populairste hondenrassen. Belangrijk is dat daarbij speciaal is gekeken welke van deze ziekten binnen Nederland van belang zijn.

Onder de term ‘ rashonden ‘ verstaan we hier alle honden van een ras, met of zonder stamboom. Rashonden met een stamboom noemen we ‘ stamboomhonden ‘. Van stamboomhonden is de afkomst en die van hun voorouders bekend.

Sinds 2014 wordt in Nederland DNA afgenomen bij stamboomhonden om daarmee hun afkomst te controleren. Rashonden zonder stamboom worden ook wel ‘ look-alikes ‘ genoemd. Ze lijken precies op de stamboomhonden van dat ras, maar hebben geen stamboom om aan te tonen dat zij en al hun voorouders daadwerkelijk voor 100% van dat ras zijn.

 • Er kan dus niet met zekerheid gezegd worden dat zij geen ‘vreemde’ genen in hun erfelijk materiaal hebben;
 • Met ‘ kruising ‘ bedoelen we hier alle honden waarin meerdere rassen gekruist zijn;
 • Dat kan een kruising zijn van twee bekende rassen, of een kruising van een bekend ras met een onbekende hond, of een mengelmoes van allerlei rassen door elkaar;

In het onderzoek van Universiteit Utrecht is gekeken naar rashonden, dus zowel met als zonder stamboom. Dat heeft meerdere redenen:

 • Bij publicaties van wetenschappelijk onderzoek wordt vaak niet gemeld of het honden met of zonder stamboom betreft.
 • Honden zonder stamboompapieren die toch overduidelijk van een bepaald ras zijn, ontstaan vaak uit dezelfde verzameling erfelijk materiaal als honden die dat papier wel hebben. Een stamboom moet door de fokker worden aangevraagd. Als deze dat niet doet, krijgt de hond geen stamboompapieren, maar blijft het nog steeds dezelfde hond met dezelfde erfelijke eigenschappen.
 • Voor het doen van degelijk wetenschappelijk onderzoek is een grote groep dieren nodig. Het aantal stamboomhonden is bij de dieren die tot nu toe onderzocht zijn vaak nog te klein om betrouwbare uitspraken te doen over alleen stamboomhonden. Door ook rashonden zonder stamboom bij het onderzoek te betrekken, die vrijwel dezelfde genen zullen hebben, zijn betrouwbare uitspraken wél mogelijk.

In de toekomst, als de groep honden die in dit onderzoek bekeken wordt steeds groter wordt, hopen we zoveel gegevens te hebben dat er wél een betrouwbaar onderscheid gemaakt kan worden tussen de resultaten van stamboomhonden en die van look-alikes. Op dit moment zijn er 38 rassen opgenomen. De keuze voor de rassen is gebaseerd op de top 25 van hondenrassen waarvan de afgelopen jaren de meeste pups met stamboom zijn geboren (bron: gegevens Raad van Beheer op Kynologisch Gebied). Daaraan zijn de 9 Nederlandse hondenrassen toegevoegd en vier rassen die weliswaar niet in de top 25 voorkomen bij de Raad van Beheer, maar wel veel in het straatbeeld worden gezien (veel look-alikes hebben).

Alle honden van een bepaald ras binnen Nederland noemen we de Nederlandse populatie van dat ras. Binnen deze populatie is vrij veel uitwisseling van erfelijk materiaal, omdat honden met elkaar gepaard worden en genen (ook die met een foutje) zo worden doorgegeven.

Er is veel minder uitwisseling van erfelijk materiaal met honden van dit ras uit andere Europese landen. En er is meestal heel weinig uitwisseling van erfelijk materiaal met honden uit bijvoorbeeld Amerika of Australië. Dat gebeurt alleen als er honden (of sperma als het gaat om kunstmatige inseminatie) uit die landen hierheen worden gehaald om mee te fokken.

Daardoor hoeft een ziekte die in het erfelijk materiaal van dat ras in Australië voorkomt, niet ook binnen de Nederlandse populatie van dat ras voor te komen. Als bij het maken van een lijst met erfelijke aandoeningen van een ras niet wordt opgelet waar die aandoening is gesignaleerd, dan ontstaat een vertekend beeld.

Want een ziekte bij een hond van een bepaald ras in Amerika zegt niets over of die ziekte ook bij de Nederlandse honden van dat ras voorkomt. Om te weten welke ziekten er nu echt binnen Nederland bij de hondenrassen voorkomen, moet daarom onderscheid gemaakt worden naar waar zo’n ziekte precies is gevonden en moet er goed gekeken worden naar wat dierenartsen in Nederland bij honden aantreffen.

 • Eerst is een kwalitatief onderzoek gedaan: welke aandoeningen zijn belangrijk bij de rassen in Nederland? Dit onderzoek bestond uit 3 onderdelen.
 • Daarna is gestart met een kwantitatief onderzoek: hoe vaak komt een bepaalde aandoening bij dit ras in Nederland voor?

Dit laatste onderzoek blijft doorlopen. De uitkomsten worden steeds up to date gehouden zodra er nieuwe gegevens beschikbaar zijn over de Nederlandse hondenpopulaties. In de eerste plaats is er een literatuurstudie uitgevoerd om na te gaan welke aandoeningen bij welk ras beschreven zijn in de literatuur.

Het onderzoek van de Universiteit Utrecht heeft zich hier speciaal op gericht. Het is uitgevoerd in verschillende stappen. De gebruikte bronnen zijn wetenschappelijke artikelen, diergeneeskundige overzichtsboeken, online databases van onderzoeksinstellingen, webpagina’s van laboratoria en rapportages van rasverenigingen.

De bronnen zijn gewogen op betrouwbaarheid en mogelijke relevantie voor de Nederlandse populatie. Uit deze literatuurstudie is een overzicht ontstaan van de belangrijkste aandoeningen per ras die belangrijk kunnen zijn voor de Nederlandse populaties. Specialisten van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren (UKG) van Universiteit Utrecht gaven op basis van hun kennis en praktijkervaring binnen hun vakgebied aan welke aandoeningen belangrijk zijn voor elk van de onderzochte rassen in Nederland.

Patiënten die bij de UKG (Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren) komen, worden bijgehouden in een database. Uit deze database is gemeten bij welke specialistische poliklinieken de honden van elk ras kwamen.

Er zijn ook gegevens verzameld over een controlepopulatie, namelijk alle honden die als ‘Kruising’ in de database stonden. Dat zijn bijvoorbeeld kruisingen van twee rassen, maar ook honden waarvan helemaal niet duidelijk is uit welke rassen ze zijn ontstaan.

See also:  Wat Geef Je Een Hond Te Eten?

Bij die dieren is erfelijk materiaal van allerlei rassen door elkaar aanwezig. Daardoor zijn ze een goed ‘gemiddelde’ om de gegevens van de rassen mee te vergelijken. Door de gegevens van de rassen en die van de controlegroep te vergelijken, is achterhaald welke poliklinieken door de honden van een bepaald ras vaker dan gemiddeld bezocht werden.

Orgaansystemen Ieder specialisme richt zich op een bepaald orgaansysteem van het lichaam, bijvoorbeeld op maag en darmen, op het bewegingsstelsel of op de huid. Als een ras vaker bij een specialisme gezien wordt, dan is dat een aanwijzing dat aandoeningen aan dat orgaansysteem vaker voorkomen bij dat ras dan bij de ‘gemiddelde’ kruising.

 • Representatief? Patiënten die bij een van de verwijsklinieken van de UKG komen zijn geen één op één afspiegeling van de hele Nederlandse populatie;
 • Dieren worden eerder doorverwezen als ze een aandoening hebben waarbij de diagnose of behandeling lastig is en niet door de eigen dierenarts kan worden gedaan;

Maar er kan worden aangenomen dat aandoeningen die erg belangrijk zijn voor een ras, doordat ze ernstig zijn of heel veel voorkomen, ook binnen de UKG worden gezien. De database kan daarom wel worden gebruikt om te zien welke aandoeningen voorkomen (kwalitatieve informatie) maar niet om te zien hoe vaak de aandoeningen voorkomen (kwantitatieve informatie) in de hele Nederlandse populatie.

 • Dieren die actief door de UKG waren opgeroepen om deel te nemen aan een onderzoek naar een bepaalde ziekte, of dieren die alleen naar de UKG kwamen om getest te worden op een bepaalde aandoening via een rasvereniging (bijvoorbeeld omdat de vereniging voor het fokken een test op die ziekte verplicht stelt) zijn niet in het onderzoek meegenomen;

Dit zou namelijk een vertekend beeld geven. Bij het vergelijken van de rassen met de controlegroep is rekening gehouden met het gewicht van de hond, omdat blijkt dat sommige aandoeningen, onafhankelijk van het ras, vaker voorkomen bij kleine dan bij grote honden of juist andersom.

 • Er is daarom onderscheid gemaakt in honden met een gewicht van minder dan tien kilo en honden met een hoger gewicht;
 • Op die manier kan bijvoorbeeld bekeken worden of een aandoening die vaker voorkomt bij kleine honden, bij een specifiek klein ras nog vaker voorkomt dan bij de ‘gemiddelde’ kleine hond;

Onderzoeksperiode De analyse van de database van de UKG is zoveel mogelijk gedaan over de periode van 2008 t/m 2012, dus vijf jaar. Die periode is gekozen omdat er voldoende dieren per ras in de database moeten staan om betrouwbare (significante) uitspraken over de aandoeningen te kunnen doen, en om toch tegelijkertijd een recent beeld van de situatie te kunnen geven.

Voor sommige rassen waren er in die periode van vijf jaar te weinig dieren bij de UKG geweest om betrouwbare gegevens te krijgen, bijvoorbeeld omdat het een ras is dat minder vaak voorkomt. In die gevallen is gekeken naar een periode van 10 jaar: 2003 t/m 2012.

Door stap 1, 2 en 3 samen werd duidelijk welke orgaansystemen mogelijk vaker bij ziekte betrokken zijn bij de specifieke rashonden in Nederland dan bij de gemiddelde kruising en om welke ziekten het dan gaat. De gevonden aandoeningen werden ingedeeld in drie lijsten: A lijst : de aandoeningen uit de meest betrouwbare bronnen en met de meeste relevantie voor de Nederlandse populatie.

 • Van deze aandoeningen is het duidelijk dat ze bij het ras binnen Nederland voorkomen en erfelijk zijn;
 • Deze aandoeningen staan op deze website vermeld als “Belangrijkste aandoeningen voor dit ras in Nederland” B lijst : deze aandoeningen zijn gemeld in de wetenschappelijke literatuur, maar er zijn geen harde aanwijzingen dat zij belangrijk zijn voor de Nederlandse populatie;

In deze categorie schuilen echter wel ziekten die mogelijk in de toekomst in Nederland belangrijk kunnen worden bij het ras. Bijvoorbeeld omdat de aandoening niet in Nederland is beschreven maar wel in landen om ons heen of waarvandaan regelmatig honden van dat ras hierheen worden gehaald voor de fok.

Of omdat het wel regelmatig door dierenartsen geconstateerd wordt, maar er nog geen onderzoek is gedaan naar hoe vaak het voorkomt en of er een duidelijke erfelijke achtergrond is. Deze aandoeningen staan op de website vermeld onder het kopje “Overige aandoeningen die bij dit ras van belang zouden kunnen zijn”.

C lijst : deze aandoeningen komen uit de minst betrouwbare bronnen en zullen niet of nauwelijks relevant zijn. Er wordt bijvoorbeeld een ziekte beschreven bij slechts enkele gevallen in het buitenland, of er is geen degelijk onderzoek gedaan of geen erfelijke achtergrond aangetoond.

 • Deze aandoeningen worden daarom niet op de website vermeld;
 • Soms komt uit recent onderzoek een nieuwe aandoening naar voren die belangrijk blijkt te zijn bij een ras in Nederland of die in landen om ons heen wordt gevonden en daardoor in de toekomst ook bij Nederlandse honden belangrijk kan worden;

In zulke gevallen kunnen deze aandoeningen, na overleg met het ECGG, worden toegevoegd aan de A-lijst of B-lijst. Dit is dan vermeld onderaan de informatie per ras. Op basis van het kwalitatieve onderzoek is begonnen met een analyse van welke aandoeningen er gezien worden in eerstelijns dierenartsenpraktijken.

Elk ziek dier komt immers eerst bij de eigen dierenarts. Daarom is dit de meest objectieve en betrouwbare bron om in te schatten hoe vaak een bepaalde ziekte bij een ras voorkomt binnen Nederland. Verspreid over het hele land doen enkele honderden dierenartsen mee aan dit onderzoek.

In de nabije toekomst kunnen vrijwel alle dierenartsen met dit systeem meedoen. Al deze gegevens worden verzameld en geanalyseerd. Ook hierbij worden honden die als ‘kruising’ staan ingeschreven gebruikt als een controlegroep omdat ze ‘de gemiddelde hond’ representeren.

 • De gegevens die uit dit onderzoek komen, zullen in de komende jaren steeds worden aangevuld;
 • Van rassen die heel veel voorkomen zijn eerder betrouwbare gegevens bekend dan van rassen die weinig voorkomen;

Zodra er voldoende gegevens zijn om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over hoe vaak een aandoening bij een ras voorkomt binnen Nederland, is dat op deze website te zien. Op termijn, als er heel veel gegevens verzameld zijn, wordt het hopelijk ook mogelijk om onderscheid te maken tussen rashonden met en zonder stamboom..

Hoe lang duurt het voor dat je een stamboom van de hond krijg?

Hoe lang duurt het voordat een pup zijn stamboom krijgt? – Als de aanvraag van de fokker bij ons binnen is, duurt het vaak een aantal maanden voordat je als nieuwe eigenaar de stamboom van je hond krijgt. De gemiddelde levertijd van een stamboom aan de fokker is tussen de 12 tot 14 weken na de geboorte.

Dit kan in de praktijk echter ook wat korter of langer zijn. Alle stambomen van alle pups van een nest gaan, als de afstamming gecontroleerd is, naar de fokker. De fokker zorgt er voor dat de eigenaren van de pups de stambomen krijgen.

In afwachting van de stamboom kun je gewoon deelnemen aan officiële kynologische activiteiten.

Hoe weet je of een hond raszuiver is?

Het begrip raszuiver kan niet genetisch bepaald zijn. Alleen de stamboom geeft het recht om een raszuivere te worden genoemd.

Wat staat er op een stamboom?

In een stamboom laat je zien welke mensen deel uitmaken van je familie. Je schrijft dus op wie je vader en moeder zijn en je broertjes of zusjes, Maar ook je oma en opa en hun opa en oma horen op jouw stamboom. Zo kun je zien waar je familie vandaan komt.

Wat is mijn stamboom?

Ga naar de website WieWasWie of één van de databases die het CBG heeft ontsloten. Hier kun je geboorteaktes, huwelijksaktes en overlijdensberichten vinden van personen met jouw familienaam.

Welke letter stamboom 2021?

​ Hallo, laat ons onszelf even voorstellen. Wij zijn Sylvie en Benny, samen erkend occasionele fokker van Siberian huskies sinds 2008 en actief in hondententoonstellingen. Wij hebben hier alvast wat informatie neergepend zodat jullie ons alvast wat beter leren kennen.

Als hobby fokker doen wij maximum 2 nestjes pups per jaar met medisch gekeurde ouders met stamboom. Dit betekent dat al onze puppies ook een stamboom krijgen en natuurlijk de nodige medische zorgen (inentingen en ontwormingen naar gelang de leeftijd)  en een medisch paspoort.

Onze honden zijn afkomstig uit bloedlijnen (Verenigde Staten, Canada, Rusland, Polen) waar we nu al enkele jaren in ons fokprogramma gebruik van maken. We kweken niet op kleur, noch de vacht noch de ogen. De natuur geeft ons wat de natuur ons wilt geven. Soms is dat rood, soms is dat grijs maar meestal een mix van kleuren.

Onze eigen honden hebben allemaal bruine of amber kleurig ogen en het is heel zeldzaam dat we blauwe ogen in onze puppies hebben. ​ We hebben reeds veel interesse voor het eerstvolgende nest in het voorjaar Indien interesse graag een berichtje om een pup te reserveren! ​ ​ Nestplanning (februari/maart 2021) ​ De toekomstige moeder wordt Rose – Atlanticbreeze Rose Quartz  De toekomstige vader wordt Rumble- Anuniaq Rumbly In My Tumbly Alle kleuren van vacht zijn mogelijk.

Geen blauwe ogen. ​ ​ ​ ​ ​ ​ Gezondheid ​ Elke nest die hier geboren wordt, is in de eerste plaats met een bepaalde bedoeling voor onze eigen kennel. Normaal blijft er ook een puppy van de nest bij ons, die wij dan laten opgroeien en kijken hoe dit past binnen onze toekomstplannen.

 1. Voor ons is karakter en gezondheid belangrijk;
 2. We werken dan ook enkel met honden met een rustig en sociaal speels karakter;
 3. Onze honden voldoen aan de gevraagde testen van heupen en ogen maar het mooiste bewijs dat wij kunnen leveren, is dat we altijd een pup laten opgroeien bij onszelf;
See also:  Hoe Meet Je Temperatuur Van Een Hond?

Wij willen geen zieke honden of honden die van karakter niet thuishoren in een thuisgezin. Er zijn heel veel testen beschikbaar maar je moet ook meenemen dat voor elke nestcombinatie die wij doen, er telkens discussies aan vooraf gaan waarom we een nest doen.

Voor elke nestcombinatie die we doen, zijn er minstens 10 die we om verschillende redenen niet doen. We selecteren dan ook vrij streng en als de vader of moeder voor wat voor reden dan ook volgens ons geen geschikte ouder is, dan zullen wij hier ongeacht afkomst, leeftijd,.

niet opnemen in ons fokprogramma. Niet elke reu of teef is een geschikte ouder en jammer genoeg zien wij vaak genoeg ouders die beter geen puppies zouden hebben. Je kan allerlei testen doen maar geen enkele fokker zal garantie geven voor de levensduur van de pup.

Ze zullen wel extra testen doen om hun prijs te verhogen of een hogere prijs te rechtvaardigen maar een levenslange garantie ga je daarmee niet krijgen. Fokken met dieren is een mengsel maken van genen van de ouders en uit dat mengsel wordt een pup geboren.

Wij doen ons best om dit mengsel zo goed mogelijk te krijgen maar de natuur blijft de natuur en niet alles valt te controleren. Daarnaast is er ook een grote factor die omgevingsfactoren wordt genoemd. Van zodra een pup naar zijn nieuwe thuis vertrekt, hebben wij geen 100% zicht op de dagelijkse bezigheden van die pup.

 • We kunnen advies en raad geven maar daarom volgen mensen deze nog niet op en die omgevingsfactoren hebben een invloed op het groeien van een pup;
 • Als wij als mens evenveel testen zouden ondergaan voordat we een baby op de wereld zetten dan dat we verwachten van een puppy, dan zouden we geen overbevolking kennen;

Wat is een Siberian? ​ Siberians zoals wij ze noemen, zijn niet zomaar honden. Er wordt wel eens beweerd dat ze meer weten dan dat goed is voor ze. Het zijn slimme dieren maar vooral slim als ze zelf het voordeel ervan inzien. 10 keer dat touw gaan halen kan je zelf ook doen, maar wees maar zeker dat je veel gaat lachen met een Siberian Husky in huis, af en toe wat groen maar lachen zal je! Siberians kunnen perfect dingen aanleren.

We hebben meerdere honden die hun brevet gehaald hebben op vlak van gehoorzaamheid en ook wedstrijden doen. Maar een Siberian heeft een eigen karakter en met dat karakter moet je kunnen leven. Van elk ras kan je slechte verhalen vinden en zo ook van Siberians.

Huilen, ontsnappen, dingen verwoesten,. zijn allemaal dingen die gebeuren maar heel vaak zijn daar gegronde redenen voor en dat is de vraag om aandacht. Slechte aandacht is ook aandacht. Een Siberian is geen hond die je achteraan in de tuin kan opsluiten, ‘s morgens een wandeling ermee doen dan 10u van huis gaan om te werken en dan ‘s avonds nog snel een wandeling en terug die kennel in.

Doe je dit, dan zal je snel zelf een voorbeeld zijn van die slechte verhalen want je Siberian zal alles doen om je aandacht te trekken. Een Siberian is ontstaan bij de Inuit eskimo’s die ze hielden in grote roedels om voor de slede hun werk te doen.

Het waren cruciale onderdelen in overleven voor deze mensen en daarom ook dat Siberians heel goed in een groep of roedel kunnen leven. Die roedel kan bestaan uit honden, andere Siberians, dieren. maar vooral ook uit mensen. Geef een Siberian die roedel en je zal een vriend hebben voor het leven.

​ Hoe een puppy matchen? ​ We werken niet met een volgorde op een wachtlijst. We nemen op voorhand enkele reservaties aan en vanaf dat de pups geboren zijn kijken we verder aan de hand van hoeveel pups we hebben hoeveel er nog beschikbaar zijn.

Het is belangrijk voor ons dat we de wensen van de nieuwe eigenaar kennen maar ook dat we de karakters van onze puppies kennen. Niemand is er mee gewonnen dat je een zwarte pup wilt en dat je er eentje kiest die wat rustiger is, terwijl je als eigenaar graag kilometers gaat lopen.

 • Iemand met weinig ervaring heeft er ook niets aan dat hij die rode puppy wilt die een heel dominant karakter heeft dat een sterke hand vereist;
 • ​ Het zijn die zaken die voor ons belangrijk zijn;
 • Een puppy in huis halen is voor de rest van het leven van die puppy en zowel puppy als de nieuwe eigenaar moeten tevreden zijn met elkaar! ​ Prijs en waarom ​ Wij hebben bewust onze prijs laag gehouden en de prijs voor een puppy is 1100 euro, afgehaald op 8-9 weken;

Als de puppy langer moet blijven en wij dus de opvoeding, de vaccinaties (9w +12w), maandelijkse ontworming + rabiës vaccinatie op ons nemen voor een aantal weken (o. 15-weken regeling buitenland) dan vragen wij 1500 euro voor een puppy. Tevens vragen wij een voorschot van 150 euro vanaf het moment dat je zeker een puppy wilt reserveren.

Onze prijs is lager dan de gemiddelde prijs van een stamboom Siberian die rond de 1250-1500 euro ligt. Er zijn ook veel nesten van Siberians zonder stamboom die vaak ook 650-950 euro vragen en prijzen in de broodfok liggen heel breed 950-1500 euro afhankelijk van de vraag en kleur.

​ De lagere prijs betekent niet dat onze honden minder gezond zijn of minder mooi of een slechter temperament hebben. Onze honden zijn geen bron van inkomsten daar wij allebei van thuis uit werken en we willen mensen de kans geven om een Siberian in huis te halen met een goede achtergrond en waar wij ons best voor gedaan hebben om een leuke huisgenoot te zijn voor nieuwe eigenaars.

 1. ​ Voor ons is dit een passie en liefde voor het ras, geen business of inkomstenbron;
 2. ​ Contract ​ Al onze puppies worden verkocht met contract;
 3. Wettelijk zijn wij dit niet verplicht maar toch volgen wij daar de wettelijke procedures;

Dit betekent ook dat onze puppies niet zomaar beschikbaar zijn om mee te kweken. Als de nieuwe eigenaar dit kenbaar maakt aan ons dan valt daar altijd over te praten en houden wij daar ook rekening mee tijdens het toekennen van de puppy. Maar het belangrijkste van dit contract is dat de nieuwe eigenaar zorgt voor een goede toekomst voor de pup en bij problemen naar ons komt en ervoor zorgt dat een pup nooit of te nimmer in een asiel moet terechtkomen.

​ ​ Naam van de puppy ​ 2021 is stamboom technisch het jaar waarin de stambomen moeten beginnen met de letter U. Concreet betekent dit dat de puppy een naam zal krijgen in de vorm van Anuniaq Uxxxx (maximaal 25 karakters, inclusief spaties, normaal kiezen de nieuwe eigenaars deze stamboomnaam).

Dit betekent echter niet dat de roepnaam ook met een U dient te starten maar als fokker vinden wij het altijd wel leuk als mensen toch creatief zijn met die letter. ​ Corona ​ Het corona virus heeft ook een impact op ons leven en we volgen daarbij natuurlijk de regels van de overheid en van de kennelclub.

Momenteel gaan onze bezoekjes dan ook buiten door en vragen wij om rekening te houden met de social distancing regels. ​ Daarnaast is er momenteel ook een hele grote vraag naar puppies en wij houden ons hart vast voor de vele honden en puppies die later hopelijk niet naar een nieuwe thuis moeten  zoeken.

Een puppy of hond in huis halen is geen impulsaankoop of beslissing. Je zal je leven moeten aanpassen, niet enkel vandaag maar ook de rest van de hond zijn leven. Doe je dit goed dan heb je een vriend voor het leven maar denk er aub over na voordat je een hond in huis haalt! Een puppy is niet zomaar een huisdier, maar het is een stuk van ons hart en passie dat je mee naar huis neemt.

 • De puppy is de grote vriend van de kleine jongen, de beschermer van het kleine meisje, een soort therapie voor iemand wat ouder, een gezinslid maar zeker de hele wereld voor iemand;
 • ​ De grote aanvraag betekent dat wij heel selectief omgaan met de aanvragen maar dat het zeker nodig is om op voorhand te reserveren;

Wij willen het beste voor onze puppies maar ook voor onze nieuwe eigenaars. ​ Wij kijken er alvast naar uit om in contact te komen met jullie hopelijk met een bezoekje maar anders via chat, mail, telefoon, video gesprek. ​ groetjes, Benny en Sylvie en de rest van onze roedel Tel: (0032) (0)474 379737 Sylvie Van Den Bogaert Tel: (0032) (0)496 107520 Benny Van Gorp.