Wat Kost Een Hond Cremeren?

Wat Kost Een Hond Cremeren
Wat kost een crematie voor een hond – Een hond cremeren kost gemiddeld ongeveer 100 euro. Een collectieve crematie is al mogelijk vanaf 40 euro. Wanneer u uw hond individueel wilt laten cremeren liggen deze kosten een stuk hoger en kan dit vanaf 75 euro. Hieronder vindt u een voorbeeld van de kosten:

Crematie Hond Individuele crematie Collectieve crematie
Kleine hond 130 90
Middel grote hond 150 105
Grote hond 170 130
Asbestemming Individuele crematie Collectieve crematie
As retour (incl strooiblik) 20 n.
Verstrooiing eigen strooiveld Gratis Gratis
Vervoer Individuele crematie Collectieve crematie
Prijs afhankelijk van afstand v. 30 euro v. 30 euro
Overige diensten Individuele crematie Collectieve crematie
Avond/weekend toeslag 25 25
Crematiecertificaat Gratis Gratis
Honden urn v. 25 n.

*Bovenstaande tabel is een voorbeeld van de crematie kosten in 2021. Deze kosten kunnen verschillen per hondencrematorium. Wat Kost Een Hond Cremeren.

Wat kost het om een hond in te laten slapen?

Hoeveel kost het om je hond te laten inslapen? – De kosten voor het in laten slapen van een hond variëren per dierenarts. Over het algemeen kost inslapen bij de dierenarts rond de € 100,-. Je hond thuis laten inslapen is wat duurder, en ook de nooddienst kan duurder uitvallen. © Africa Studio / stock. adobe. com Houd je viervoeter vast tijdens jullie laatste stap samen. Zo wordt het wat draaglijker voor je hond en jezelf..

Wat kost overlijden hond?

Dierenbegraafplaats – Je kunt er ook voor kiezen om je hond op een dierenbegraafplaats te laten begraven. Er zijn in Nederland verschillende dierenbegraafplaatsen, meestal gelegen in een rustige en groene omgeving. Je kunt er een graf huren voor een minimale periode (varieert van één tot vijf jaar) met de mogelijkheid om per jaar (of voor meerdere jaren) te verlengen.

 1. Als je de begrafenis uit handen geeft, zijn er heel veel mogelijkheden;
 2. Je kunt de hond zelf vervoeren of laten ophalen;
 3. Je kunt besluiten om je hond in zijn favoriete kleed of mand te begraven, maar je kunt ook speciaal voor de gelegenheid een kist uitzoeken;

Het graf kun je een persoonlijk karakter geven met een gedenksteen of andere herdenkingsartikelen. Het mooie is dat je het graf altijd kunt bezoeken, ook als je gaat verhuizen of als je geen eigen tuin hebt. De tarieven om je hond op een dierenbegraafplaats te laten begraven variëren nogal.

Wat kost een klein hondje cremeren?

Wat kost de crematie zelf? – Om een goed inzicht te krijgen in de gemiddelde kosten van een crematie van je hond , hebben we de prijzen van meerdere crematoria vergeleken (in 2018). Het is goed om in je achterhoofd te houden dat bij een crematie het gewicht van je overleden hond bepalend is voor de prijs, maar ook de vraag of je hem of haar individueel of in groepsverband wilt laten cremeren.

 • Voor een kleine hond zijn de gemiddelde kosten voor een crematie rond de 88 euro voor een collectieve crematie en voor een individuele crematie rond de 138 euro.
 • De kosten van een crematie voor een middelgrote hond liggen gemiddeld rond de 115 euro voor een groepscrematie en voor een individuele crematie rond de 175 euro.
 • De gemiddelde kosten voor een grote hond rond de 144 euro voor een collectieve crematie en voor een individuele crematie rond of boven de 200 euro.

Hoe lang duurt het voor een hond te laten cremeren?

Na de crematieoven – Hoe lang een crematie duurt hangt natuurlijk af van de grootte en gewicht van het huisdier. Een kat neemt gemiddeld iets meer dan een uur in beslag en bij een grote hond kan dat oplopen tot ruim twee uur. Ook is gebleken dat bijvoorbeeld oudere dieren iets minder tijd kosten dan jonge dieren.

Nadat de crematie in de crematieoven is afgerond zullen de resten uit de oven worden verzameld. Deze (bot)resten worden vermalen tot een as. Dit gebeurt in een apparaat dat een cremulator (vermaler) wordt genoemd.

De as kan nu in een urn of strooikoker worden bewaard. Wat Kost Een Hond Cremeren Een cremulator of vermaler De crematieoven wordt schoongemaakt en is weer klaar voor een volgend gebruik..

Kan ik zomaar mijn hond laten inslapen?

Voor veel huisdiereigenaren is het definitief afscheid moeten nemen van hun geliefde dier één van de moeilijkste dingen in de relatie met hun dier. Voor veel mensen is hun huisdier namelijk niet “zo maar” een dier, maar maakt het deel uit van het gezin. Soms gaan dieren op een natuurlijke manier dood. In andere gevallen, bijvoorbeeld als het dier ziek is, komt euthanasie in beeld. Een besluit moeten nemen over het al dan niet laten euthanaseren van een dier, brengt veel vragen met zich mee.

 1. Euthanasie betekent in de meeste gevallen dat op verzoek het leven van een mens of een dier wordt beëindigd door de dood te bespoedigen of de mens of het dier ter dood te brengen, zodat er een einde aan het lijden van deze persoon of dit dier komt;

Een mens of dier wordt met euthanasie dus geholpen om dood te gaan met als doel om verder lijden te voorkomen. Er zijn verschillende vormen van euthanasie. Hier gaan we uit van actieve euthanasie, waarbij een dodelijk middel aan het dier wordt toegediend.

Belangrijk daarbij is dat de methode pijnloos, snel en eenvoudig is. De handeling is onomkeerbaar en moet veilig zijn voor degene die hem uitvoert. Natuurlijk moet de precieze handeling ook zijn aangepast aan de diersoort en het dier zelf.

Wanneer een dier geen dierwaardig leven meer kan leiden, is euthanasie gerechtvaardigd. De term ‘dierwaardig leven’ heeft echter geen algemene definitie. In grote lijnen kan gesteld worden dat een dier geen dierwaardig leven meer heeft als:

 • Het zelf geen initiatieven meer neemt om te bewegen, te eten en contact te hebben met andere dieren, de eigenaar en/of de omgeving;
 • Zich niet meer bewust is van afwijkend gedrag (bijvoorbeeld in eigen uitwerpselen blijft liggen);
 • Ernstige en langdurige pijn heeft die niet (voldoende) te bestrijden is.

Wees u ervan bewust dat dieren een sterke overlevingsdrang hebben en pas in een laat stadium zullen tonen dat er iets mis is. Als een dier laat zien dat het verzwakt is, is het in het wild immers duidelijk herkenbaar voor roofdieren. Meestal gaat het dus niet om duidelijke tekenen zoals pijnuitingen (bijvoorbeeld janken, piepen of mauwen), maar om (subtiele) gedragsveranderingen zoals rustiger zijn dan u van het dier gewend was.

Wie eigenaar is, heeft de zeggenschap. De eigenaar beslist dus of en wanneer zijn/haar dier mag inslapen. De dierenarts is wel verplicht om de eigenaar goed en volledig te informeren. Het kan een enorme schok zijn om tijdens een consult het woord ‘euthanasie’ te horen vallen.

Daardoor lijkt het wel eens of de dierenarts niet alles heeft verteld. Als er geen spoedeisende situatie is waarbij het dier heel veel pijn heeft, en als u wel erg geschokt bent, kan het verstandig zijn om naar huis te gaan. Ten eerste kunt u dan nog even tot rust komen, en ten tweede hebt u de tijd om alles nog eens op een rijtje te zetten en afscheid te nemen van uw dier.

 • In principe beslist de eigenaar wanneer het moment daar is;
 • Maar niemand mag een dier mishandelen of verwaarlozen door hem/haar bijvoorbeeld (medische) zorg te onthouden;
 • De hond op de keukenvloer laten liggen totdat de dood spontaan intreedt, of de kat in de tuin leggen en ‘wachten tot de natuur zijn werk doet’ is dan ook strafbaar;
See also:  Wat Kost Endoscopie Hond?

Zo’n situatie is erg onprettig. Als het dier niet in ernstige nood verkeert, denk er dan nog even over na. Er is misschien een reden dat de dierenarts deze mening heeft. Aan de andere kant worden er natuurlijk ook wel eens onnodige euthanasieadviezen gegeven.

Als uw dier niet overduidelijk lijdt, kunt u er nog wel even over nadenken. Misschien kunt u nog eens samen met de dierenarts de voor- en tegenargumenten doornemen. U kunt de dierenarts ook vragen of nader onderzoek (bijvoorbeeld bloedonderzoek of een röntgenfoto) zinvol is.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn om meer duidelijkheid te krijgen over de vooruitzichten van het dier of om te bepalen of op enige wijze verlichting geboden kan worden. Bedenk als u en de dierenarts van mening verschillen wel het volgende: Bij dieren weten we niet altijd zeker wanneer ze lijden.

Er zijn dieren die onder de meest vreselijke omstandigheden niets laten merken. Als uw dierenarts bijvoorbeeld een diagnose heeft gesteld van een ongeneeslijke ziekte die veel pijn veroorzaakt, hoeft dit niet altijd zichtbaar te zijn.

Het kan zijn dat uw dier een aandoening heeft die op dat moment nog in het beginstadium is. Dat geeft u misschien tijd om afscheid te nemen, maar betekent ook dat het dier op korte termijn wel pijn zal kunnen gaan lijden. Maak hierover afspraken met uw dierenarts.

Misschien hebt u deze discussie met uw dierenarts vlak voor het weekend, of voor feestdagen. Als u het advies van de dierenarts niet opvolgt, bedenk dan goed hoe u gaat handelen als tijdens het weekend of feestdagen ineens een noodsituatie ontstaat.

Twijfelt u nog steeds, dan kunt u altijd een andere dierenarts om een second opinion vragen. Als de dierenarts nog mogelijkheden ziet om het dier te behandelen, dan mag hij dit in ieder geval voorstellen aan de eigenaar. Doorbehandelen is een kwestie van mogen, niet van moeten en kan alleen met goede informatie aan, en toestemming van de eigenaar.

Als de eigenaar niet bereikbaar is, ligt het anders, dan mag de dierenarts naar beste weten zelf handelen. Ja, een dierenarts hoeft niet mee te werken aan euthanasie als hij of zij vindt dat dit nog niet aan de orde is.

U bent dan vrij om een andere dierenarts te zoeken die uw verzoek wel wil inwilligen. Neem de argumenten van uw dierenarts wel serieus: wellicht is er voor uw dier een andere oplossing mogelijk. De eigenaar, of de vaste verzorger die op dat moment voor het dier zorgt.

In noodgevallen mag dat. Een dierenarts is wettelijk verplicht om een dier de nodige hulp te verlenen. Als de dierenarts een dier in de praktijk krijgt dat ernstig lijdt en waarvan geen eigenaar bekend is, mag hij/zij het dier laten inslapen om het verder lijden te besparen, of behandelen natuurlijk, als de prognose goed is.

Euthanasie, in de vorm van het toedienen van verdovende middelen door een injectie, is diergeneeskundig handelen, en mag alleen door de dierenarts gebeuren. De dierenarts moet zich houden aan de Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde. Samen met uitspraken van het Veterinair Tuchtcollege vormt dat een leidraad voor het uitvoeren van euthanasie bij dieren.

Zelf je eigen dieren doodmaken op een andere manier dan de dierenarts is niet aan te bevelen, want dat kan leiden tot ernstig lijden. De middelen waarmee de dierenarts de euthanasie uitvoert, mogen alleen door een dierenarts toegediend worden.

U kunt dus niet over deze middelen beschikken. Nee, de dierenarts is dat niet verplicht. Veel dierenartsen zijn er wel toe bereid, als hun praktijksituatie het toelaat. Sommige dierenartsen kunnen vooral in het weekend en ‘s avonds niet goed weg als ze dienst hebben.

Wordt uw dier op dat moment ernstig ziek, dan kan het zijn dat de dierenarts u toch verzoekt om naar de praktijk te komen. Tip: vraag eens aan uw dierenartsenpraktijk of euthanasie ook aan huis kan. Dat is echt geen rare vraag, en goed om te weten! Wettelijk mag u uw dier niet onnodig laten lijden.

Als het echt niet anders kan, zult u naar de dierenartsenpraktijk moeten gaan. Nogmaals: het is altijd verstandig om hierover te praten met uw eigen dierenarts op een moment dat het nog niet dringend is. Euthanasie is bedoeld als zachte dood. Als regel geldt dat de dierenarts een combinatie van een middel, een dosering en een toediening moet kiezen waarvan de dierenarts weet dat deze geen, of zo min mogelijk, opwinding bij het dier teweeg brengt, en binnen zeer korte tijd na toediening de dood zal veroorzaken.

 • Het dier moet voldoende worden verdoofd, en de dierenarts moet het dier observeren totdat hij zeker weet dat het dood is;
 • Dodelijke injecties die recht in het hart worden gegeven zonder dat daar een verdovende injectie aan vooraf gaat, worden door het Veterinair Tuchtcollege afgekeurd, en worden door de meeste dierenartsen niet meer gebruikt;

Indien mogelijk (dus als er geen sprake is van acuut ernstig lijden) zal voor een euthanasie altijd een afspraak worden gemaakt. De handeling kan in de dierenartspraktijk plaatsvinden, maar sommige dierenartsen doen het ook bij u thuis. Als de euthanasie in de dierenartspraktijk plaatsvindt, zal dit veelal op een rustig moment zijn, zodat het dier, uzelf en eventueel meegekomen gezinsleden de aandacht krijgen die u verdient en u niet (lang) hoeft te wachten in de wachtkamer.

Directe betrokkenen (eigenaar en gezinsleden) mogen altijd bij de euthanasie aanwezig zijn als ze dat zelf willen. Volwassenen die twijfelen wordt meestal aangeraden erbij aanwezig te zijn. U zult ervaren dat het dier geen angst of pijn heeft.

Vaak zijn dieren ook rustiger, als u in de directe nabijheid bent of het dier zelf vasthoudt. Vaak krijgt het dier eerst een injectie in een spier om het in een roes te brengen. Na ongeveer een kwartier is het dier dan rustig en worden prikkels uit de omgeving nauwelijks meer verwerkt.

Dan kan een overdosering van een narcosemiddel gegeven worden. Dit middel wordt bij voorkeur in de bloedbaan toegediend, maar bij dieren waarbij dit niet mogelijk is wordt het op een andere manier toegediend (bijvoorbeeld in de buikholte bij vogels).

Vrijwel direct of kort na het toedienen van deze injectie stopt de ademhaling en even later ook het hart. Soms geeft het dier eerst nog een diepe zucht of is er een spiertrilling zichtbaar. Vaak loopt de urine uit de blaas doordat de spieren ontspannen. Het is natuurlijk beslist niet de bedoeling, maar het kan wel voorkomen.

Zelfs al doet de dierenarts er alles aan om het dier te verdoven zodat het niets merkt, dan kan het toch gebeuren dat de verdovende injectie pijn veroorzaakt, of dat het dier tijdens de verdoving gedesoriënteerd raakt en gaat piepen of janken.

Dat is voor de eigenaar heel naar om te zien, maar betekent niet altijd dat de dierenarts iets fout heeft gedaan. Als uw dier overleden is, kunt u ervoor kiezen om het lichaam van uw dier bij de dierenarts achter te laten. Het wordt dan opgehaald ter destructie.

 • Het is ook mogelijk om te regelen dat een dierencrematorium het lichaam bij uw dierenarts ophaalt om het te laten cremeren;
 • U kunt het lichaam ook meenemen;
 • Vervolgens kunt u het lichaam zelf naar het gemeentelijk verzamelpunt voor afvalverwerking brengen of laten ophalen door een dierenambulance, u kunt een crematie of begrafenis voor uw dier regelen en kleine dieren kunt u meestal ook zelf begraven;
See also:  Hoe Weet Je Of Hond Zwanger Is?

Meer over deze praktische zaken, maar ook over de rouw die u kunt ervaren na het overlijden van een huisdier, vindt u in het Praktisch document ‘ Overlijden en rouw ‘..

Hoe merk je dat je hond dood gaat?

Hoe weet ik of mijn oude hond sterft?  – Een oude hond die stervende is vertoont typische gedragskenmerken. De leeftijd waarop een hond een natuurlijke dood sterft, is voor elk hondenras verschillend. De leeftijd kan variëren van 8 tot 16 jaar. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen op de regel. De meest voorkomende symptomen van een stervende oude hond zijn onder andere:

 • Het tandvlees en de slijmvliezen zijn bleek van kleur: dat komt omdat het hart minder snel bloed rondgepompt. Daardoor is ook het zuurstofgehalte in het bloed lager. Het tandvlees van de hond kan wit of blauwachtig van kleur zijn.
 • De ademhaling is moeilijk en diep: de manier waarop oude honden die sterven ademhalen verandert. De klank is vaak zwaarder en dieper, maar kan juist ook sneller zijn. Dit komt veel voor bij honden die pijn hebben. Ademhalen kost in deze fase moeite.
 • Bewegen is pijnlijk: als het einde nadert kan bewegen pijnlijk zijn. De hond komt niet meer uit zijn mand en doet geen moeite meer om je te begroeten. De kleinste aanraking kan in dit stadium al pijnlijk zijn. Dit uiten oude honden ook door te grommen of te blaffen.
 • De hond eet en drinkt niet meer: wanneer jouw viervoeter weet dat hij gaat sterven, hebben ze vaak geen of weinig trek. Dat geldt ook voor het drinken.
 • Lichaamsgewicht neemt af: een stervende hond verliest ook lichaamsgewicht. Dat komt omdat ze vaak niet meer of te weinig eten. Ook pijn zorgt ervoor dat jouw oude viervoeter vermagert. Dat kost zeker in deze fase heel veel energie.
 • Lichaamstemperatuur daalt: het lichaam van de hond voelt koud aan. Ook als je hem warm houdt met een dekentje. Het lichaam bereidt zich langzaam voor op het sterfproces. Het hart werkt minder goed. Ook het bloed minder snel rondgepompt.
 • De hond is futloos: stervende honden zijn futloos en hebben een gebrek aan energie. Vaak liggen ze de hele dag in hun mand, zonder zich te vervoeren.
 • Onrustig gedrag of afzonderen: een stervende oude hond heeft de neiging om zich terug te trekken. Vaak zoeken ze een rustige of zelfs een ongewone plaats op.
 • De hond laat zijn plas lopen: oude honden die sterven worden vaak incontinent. Dat wil zeggen dat ze hun plas en poep laten lopen. Dat kan te maken hebben met het gebrek aan energie, maar ook met pijn. Jouw viervoeter kan bijvoorbeeld moeilijk een zittende beweging maken door toedoen van HD, ED of artrose.

Wat doen dierenartsen met dode dieren?

Kosten destructie – Een overleden huisdier kunt u achterlaten bij de dierenarts. Deze zorgt er vervolgens voor dat het dier ter destructie wordt aangeboden. De dieren worden verzameld en vervoerd naar het bedrijf Rendac in de plaats Son (NB). Hier worden de dieren verwerkt tot industriële grondstoffen.

Wat moet je doen als je huisdier dood is?

Dode honden, katten, hamsters, cavia’s en dergelijke kun je naar de milieustraat brengen of naar de dierenarts. Bij de dierenarts kunnen er kosten aan verbonden zijn. Ook kun je je huisdier laten cremeren of laten begraven op een dierenbegraafplaats. Begraven in eigen tuin mag, maar in verband met risico’s voor volksgezondheid, veiligheid en milieu moet dat wel diep (minstens 75 centimeter).

 1. Voor hobbydieren die ook als landbouwhuisdieren gehouden worden (paarden, schapen en kippen) gelden andere regels;
 2. Deze moet je aanmelden bij destructiebedrijf  Rendac , die het dier dan komen ophalen voor gecontroleerde afvoer;

Je kunt via een dierdonorcodicil  je huisdier ook doneren aan de universiteit. Hiermee red je het leven van een proefdier. Vind je buiten een dode vogel? Sovon Vogelonderzoek houdt bij waar vogels aan overlijden, om zo de kennis over vogelsterfte te vergroten..

Hoe diep moet je een hond begraven?

Hoe begraaf ik mijn dier? – Wanneer u gaat graven, dan kunt u zich het beste hieraan houden:

 • Leg uw dier in een doos van karton of wikkel uw dier in een linnen tas of papier.
 • Gebruik geen plastic (milieu).
 • Begraaf uw dier diep, minstens 1 meter onder de grond.
 • Maak een herkenbare plaats door een tegel, kruisje of plant te plaatsen.
 • Begraaf uw dier in aanwezigheid van uw kinderen, het ritueel helpt bij het verwerken.

Hoeveel as blijft er over na crematie hond?

Hoeveel as na crematie hond? – Van een hond tot 25 kilo, blijft er maximaal 1 liter as over. Van een hond tot 50 kilo, blijft er maximaal 2 liter over.

Hoe ziet as van een hond eruit?

Veel gestelde vragen. FAQ – Hieronder een aantal veel gestelde vragen over het laten cremeren van je overleden huisdier. Als jij je vraag niet tegenkomt in deze FAQ, kijk dan ook eens hierboven bij: Hoe gaat het cremeren van mijn huisdier. Waarom krijg ik een crematiecertificaat? Dat is het bewijs dat je overleden huisdier is gecremeerd.

Hiermee kun je bijvoorbeeld bij de gemeente de hondenbelasting stopzetten. Mag ik bij de crematie van mijn hond of kat aanwezig zijn? Dat hangt af van het “pakket” dat je kiest voor de uitvaart. De meeste dierencrematoria bieden die mogelijkheid.

Kun je alle huisdieren laten cremeren? In principe ja. Een hond, kat, konijn, hamster, cavia, fret, schildpad vogel en ook meer exotische dieren kun je laten cremeren. Wat is nou eigenlijk de “as” die overblijft na een crematie? De as is eigenlijk geen as zoals we die kennen van bijvoorbeeld de overblijfselen van een (hout)vuur.

 • Na een crematie blijven er hoofdzakelijk botten over;
 • Deze worden na de crematie fijngemalen met een cremulator;
 • De gemalen (bot)resten zijn een fijn poeder wat we de “as” noemen;
 • Hoe ziet as eruit na crematie van een hond of kat? De as kan er verschillend uitzien;

Dat ligt eraan hoe fijn de botresten worden vermalen. Soms zijn het net allemaal hele kleine steentjes of kiezeltjes met wat stukjes. Wanneer het fijner wordt vermalen dan is het meer een fijn poeder of as. Op de foto zie je as die niet heel fijn vermalen is. Wat Kost Een Hond Cremeren Mag ik de as van mijn overleden huisdier overal uitstrooien? Net als bij mensen is ook het uitstrooien van as van een huisdier gebonden aan regels. Informeer bij de gemeente op het toegestaan is op een bepaalde plek. Mag een huisdier samen met een mens / baasje gecremeerd worden? Nee, dat is niet toegestaan. Volgens de wet mag er geen vermenging van de as plaatsvinden. Ook niet van mensen met dieren. Later kun je wel (als je de beschikking hebt over de as) de as zelf (laten) vermengen en dan bewaren of uitstrooien.

See also:  Wat Te Doen Met Blaffende Hond?

Wat gebeurd er met een hond na het inslapen?

Hoe werkt het? – Wanneer een overleden huisdier wordt aangeboden (bij de dierenarts of bij de gemeente) dan worden daar de dode dieren verzameld. Vervolgens zullen de overleden dieren worden opgehaald. Dit gebeurt door de destructor. In Nederland is er één bedrijf die een vergunning heeft voor de verwerking van dode dieren en dierlijk afval.

 1. Dat is Rendac in Son;
 2. Het overleden huisdier komt in een grote vrachtwagen terecht tussen andere dode dieren, dierkadavers en slachtafval;
 3. Aangekomen bij de destructor zullen de dode dieren worden verwerkt;

Dit gebeurt doormiddel van breken, pasteuriseren en steriliseren. Vervolgens wordt de massa ingedampt, gedroogd en gescheiden in meel en vetten. Deze dienen dan als (bio)brandstof. Dit alles gebeurt op industriële schaal met grote schredders en machines.

Doet een crematie pijn?

Wat is cremeren? – Cremeren is het proces waarbij een overleden lichaam wordt verbrand. Het verbranden van het lichaam doet voor diegene geen pijn, je voelt er dan niks meer van want alleen je lijf is er nog. Bij het regelen van een crematie komt veel kijken.

De nabestaanden hoeven dit niet alleen te doen. Het is gebruikelijk dat een uitvaartverzorger helpt om alle wensen op een rij te zetten. De uitvaartverzorger maakt bijvoorbeeld afspraken met het crematorium, regelt het vervoer en de verzorging van de overledene.

Op de dag van de crematie wordt de familie door de gastvrouw/heer van het crematorium ontvangen in de familiekamer. Voor de afscheidsdienst wordt iedereen verwelkomt in de aula. Nadat iedereen die je erbij wilt hebben is ontvangen wordt de kist naar het crematorium gebracht.

Hoe lang duurt het dat een dode hond stijf wordt?

Zelf begraven Indien u eigen tuin of grond heeft, en uw huisdier is niet gestorven aan een besmettelijke ziekte, dan mag u uw huisdier hier zelf begraven. Let er wel op dat dit voldoende diep gebeurd, minimaal 75 cm, zodat andere dieren hem niet op zullen graven.

Wikkel het huisdier niet in plastic, maar gebruik enkel biologisch afbreekbare materialen. Wacht niet te lang met begraven, zeker niet bij warm weer. Liefst de dag zelf of uiterlijk de dag erna. Hou wel rekening met lijkstijfheid.

Deze zal binnen enkele uren na overlijden optreden. Wanneer je kort na het overlijden van het huisdier de pootjes wat meer onder het lichaam buigt, zal het te graven gat kleiner hoeven te zijn dan wanneer het dier volledig uitgestrekt ligt en zo stijf wordt.

Dierenbegraafplaats Heeft u geen eigen grond, en wilt u toch graag een plekje om naar toe te kunnen om uw dier te herdenken, dan is een dierenbegraafplaats een mooie oplossing. Meer informatie kunt u hierover vinden op de website van Viviana U kunt uw huisdier zelf wegbrengen, of door hun op laten halen, thuis of op de praktijk.

Het ophalen op de praktijk kunnen wij voor u regelen. U hoeft dan niet zelf met Viviana te bellen. Indien gewenst nemen zij contact met u op zodra uw huisdier daar is aangekomen om alle verdere wensen te bespreken..

Hoe gaat het cremeren van een hond?

Een individuele of collectieve crematie – U kunt ervoor kiezen om uw hond individueel of collectief te laten cremeren. De wensen kunt u bespreken met uw dierenarts en/of met een medewerker van het crematorium.

 • Bij een individuele crematie wordt uw hond alleen gecremeerd. Na afloop kunt u ervoor kiezen om de as van uw hond terug te krijgen. Het crematorium heeft een ruime selectie aan urnen en sieraden. Wanneer u de as niet terugwenst, kan deze door het crematorium worden uitgestrooid.
 • Bij een collectieve crematie wordt uw hond met een aantal andere huisdieren gecremeerd. Het is dan ook niet mogelijk om na een collectieve crematie de as terug te krijgen. De as wordt dan door het crematorium uitgestrooid.

Het crematorium kan ook andere wensen voor u invullen, zoals het laten maken van een pootafdruk, een inktafdruk of u kunt een pluk haar van uw huisdier terugkrijgen. Om er zeker van te zijn dat alle mogelijkheden besproken zijn, raden wij aan om ook contact op de te nemen met het crematorium. Wanneer u kiest voor crematie informeer dan bij uw dierenarts welk crematorium u kan ondersteunen bij het invullen van uw wensen. De AniCura dierenklinieken werken nauw samen met drie huisdierencrematoria:

 • Dierencentrum de Grebbehof in Rhenen
 • Dierencrematorium Westerhout in Beverwijk
 • Dierencrematorium Het Hoeksche Hof in Numansdorp

Wat kost inslapen?

Kosten euthanasie /inslapen*

Kosten euthanasie / inslapen *
hond 25-45kg vanaf €176,15
hond >45 kg vanaf €186,80
Kat vanaf €114,90
Knaagdier ( cavia, hamster, rat) vanaf €68,15

.

Hoe werkt een hond in laten slapen?

Wat gebeurt er tijdens de euthanasie? – Honden worden eerst met een injectie in slaap gebracht, dit kan op 2 manieren. Het mooiste is via een braunule, een slangetje in het bloedvat, deze wordt dan van te voren geplaatst samen met een assistente. Helaas lukt dit bij oudere honden niet altijd, dan wordt deze injectie in een spier in de rug gegeven.

 • In de spier voelt uw hond de injectie nog wel;
 • Via de braunule werkt de injectie binnen 1 minuut, via de rugspier duurt het ongeveer 10 minuten voordat deze injectie werkt, uw hond valt dan heel diep in slaap, zo diep dat hij buiten bewustzijn raakt;

U hebt dan nog alle tijd om afscheid te nemen, u kunt uw hond op schoot nemen of naast uw hem/haar op de grond gaan zitten. Uw hond voelt op dat moment alleen dat hij steeds dieper in slaap valt. Als uw hond uiteindelijk heel diep slaapt, geven we via de braunule of via een bloedvat van een voorpoot als de braunule plaatsen eerder niet is gelukt, een injectie met een grote dosis van een zwaar slaapmiddel.

In sommige gevallen zal een assistente daarbij helpen door het bloedvat te stuwen. Meestal stopt het hart dan binnen enkele seconden met kloppen, soms gaan er een paar minuten overheen, uw dier merkt hier niets meer van.

Voor alle dieren is het prettig als het baasje erbij is, zeker tot het moment waarop ze in slaap gevallen zijn. Het is niet eng om te zien, dus ook kinderen kunnen aanwezig zijn. Vaak zal het ook hun kunnen helpen bij het verwerken van het verlies als ze de zekerheid hebben dat hun huisdier en vriend rustig is ingeslapen.

Wat gebeurd er met een hond na het inslapen?

Hoe werkt het? – Wanneer een overleden huisdier wordt aangeboden (bij de dierenarts of bij de gemeente) dan worden daar de dode dieren verzameld. Vervolgens zullen de overleden dieren worden opgehaald. Dit gebeurt door de destructor. In Nederland is er één bedrijf die een vergunning heeft voor de verwerking van dode dieren en dierlijk afval.

 • Dat is Rendac in Son;
 • Het overleden huisdier komt in een grote vrachtwagen terecht tussen andere dode dieren, dierkadavers en slachtafval;
 • Aangekomen bij de destructor zullen de dode dieren worden verwerkt;

Dit gebeurt doormiddel van breken, pasteuriseren en steriliseren. Vervolgens wordt de massa ingedampt, gedroogd en gescheiden in meel en vetten. Deze dienen dan als (bio)brandstof. Dit alles gebeurt op industriële schaal met grote schredders en machines.

Hoe begraaf je een hond in de tuin?