Wat Kost Een Operatie Bij Een Hond?

Wat Kost Een Operatie Bij Een Hond
Wat zijn de kosten voor een patella luxatie? – Een patella luxatie, of wel losse knieschijf, komt veel voor bij de wat kleinere honden. Bij patella luxatie schiet de knieschijf uit de groeve, hierdoor schiet de knie op slot. Hierbij loopt de hond vaak met een soort konijnenhuppel.

Wat kost het verwijderen van een tumor bij een hond?

Operatiekosten – Een tumor kan op verschillende manier behandeld worden. Een tumor kan chirurgisch verwijderd worden, behandeld worden door middel van chemotherapie of bestraald worden. De kosten van een deze behandelingen liggen tussen de €500 en €1. 500,-.

Wat kost een narcose voor een hond?

Hond onder narcose, wat zijn de kosten? – Op het moment dat je hond geopereerd moet worden of een gebitsbehandeling ondergaat, zal de dierenarts narcose toepassen. Hierdoor is je hond bewusteloos, voelt hij geen pijn en zijn de spieren ontspannen. Wanneer jouw hond behandeld wordt, zijn de kosten van een narcose vaak, maar niet altijd bij de kosten van de behandeling inbegrepen.

Hoeveel kost het om een tumor operatie?

DBC-omschrijving behandelingen huidtumor in het ziekenhuis –

DBC-zorgproduct omschrijving Gemiddeld tarief
Consult op de polikliniek bij een goedaardige tumor van de huid € 100
Consult op de polikliniek bij huidkanker of voortekenen hiervan € 125
Eén tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij goedaardige tumor van de huid € 230
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij huidkanker of voortekenen hiervan € 230
Lasertherapie bij een goedaardige tumor van de huid € 280
Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij een goedaardige tumor van de huid € 400
Eén tot twee operatie(s) bij huidkanker of voortekenen hiervan € 475
Operatie bij goedaardige tumor van de huid € 715
Beeldvorming (röntgen/echo/CT/MRI) bij huidkanker of voortekenen hiervan € 735
Operatie bij huidkanker of voortekenen hiervan € 750
Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij huidkanker of voortekenen hiervan € 770
Een ingreep aan de huid (meervoudig) bij een goedaardige tumor van de huid € 845

.

Wat als je de dierenarts niet kan betalen?

In Nederland leven ongeveer 33,4 miljoen huisdieren. De huisdierbezitters in Nederland geven in totaal 2 miljard per jaar uit aan de verzorging en voeding van hun huisdier. In Nederland leven ook veel huisdieren bij eigenaren die het financieel niet altijd even ruim hebben. Er leven naar schatting 66. 000 huisdieren bij gezinnen onder de armoede grens.

Voor deze mensen kunnen de jaarlijkse kosten voor met name voer en medische hulp een enorme zorg zijn. Het hebben van een huisdier heeft positieve effecten op de mentale en fysieke gezondheid van de eigenaar.

De band tussen mens en dier kan enorm sterk zijn. Voor sommige mensen is een huisdier als een kind en helpt een huisdier mensen door te gaan in het leven. Dieren geven gezelschap en kunnen helpen bij het leggen van sociale contacten. Deze hechte band tussen mens en dier is een reden dat afscheid doen van een dier voor veel mensen geen optie is, ook al hebben zij het financieel krap.

 • Er zijn zelfs mensen die daarom een (nieuw) huisdier aanschaffen, ondanks een financieel moeilijke situatie;
 • Het LICG heeft eind 2017 onderzoek laten doen naar de in Nederland aanwezige dierenhulpverleningsfaciliteiten, zoals dierenvoedselbanken en minimadierenartsen;

Daarnaast zijn er enquêtes afgenomen onder 274 minima. Hen zijn vragen gesteld over de bekendheid met dierenhulpverlening, het gebruik hiervan, dierverzekeringen en of zij ooit vanwege financiële redenen afstand hebben moeten doen van hun huisdier. De meest gehouden huisdieren in dit onderzoek waren de kat (30%) en vissen (26%), gevolgd door honden (21%).

Het merendeel van de deelnemers aan het LICG onderzoek was al in het bezit van een huisdier op het moment dat ze in een financieel moeilijke situatie terecht kwamen. Daarnaast gaf 25% van de respondenten aan dat zij een dier hebben aangeschaft terwijl zij in een financieel moeilijke situatie zaten.

Een huisdier is voor deze mensen vaak veel meer dan ‘alleen een dier’. De respondenten omschrijven hun huisdieren vaak als een kind of als steun. Uit de enquête bleek dat het huisdier soms een reden is om voor te leven. Er kwam bijvoorbeeld naar voren dat wanneer respondenten kampen met een depressie of een andere psychische  aandoening , zoals PTSS en autisme, hun huisdier de reden is om uit bed te komen of naar buiten te gaan.

Een grote groep van 103 respondenten (38%) is alleenstaand. Niet alleen alleenstaanden hebben gezelschap opgegeven als reden voor het aanschaffen van een huisdier. 208 respondenten (77%)  hebben als reden ‘gezelschap’ voor de aanschaf van een huisdier.

184 respondenten (68%) geven aan dieren leuk te vinden en 142 respondenten (42%)  geven aan iets te willen hebben om voor te zorgen. 52 respondenten (19%) geven aan een andere reden te hebben voor de aanschaf van een huisdieren. De meest voorkomende reden die hier gegeven is, is dat het dier voor de respondent moet zorgen.

Het gaat hierbij om hulphonden. Ook sport en bewaking  worden als redenen genoemd om een huisdier aan te schaffen. Dierenvoedselbanken delen voeding voor huisdieren uit aan huisdiereigenaren die dit zelf niet kunnen betalen.

Minimadierenartsen zijn dierenartsen waar mensen in een financieel moeilijke situatie tegen een gereduceerd tarief hun dieren kunnen laten behandelen. Dierenhulpverleningsfaciliteiten zoals speciale dierenvoedselbanken bestaan nog niet erg lang en nog steeds komen er nieuwe initiatieven bij.

 • Deze verschillende organisaties kennen vaak ook verschillende regelingen;
 • Het is afhankelijk van de organisatie aan welke voorwaarden een eigenaar moet voldoen om gebruik te kunnen maken van een bepaalde regeling;

Veel organisaties zijn niet professioneel georganiseerd, of zij profileren zich niet duidelijk. Dit uit zich in onder andere onduidelijke en/of incomplete websites. Dit zorgt er voor dat zij soms lastig te vinden zijn op internet. Uit het onderzoek van het LICG komt naar voren dat, hoewel meer dan de helft van de benaderde minima bekend is met het termen als dierenvoedselbank en minima dierenarts, slechts een veel kleiner deel van deze mensen er ook daadwerkelijk gebruik van maakt.

Dit blijkt met name te komen door onbekendheid met de organisaties. Voor de dierenartsen met speciale regelingen voor minima geldt veel onbekendheid. Op de websites van “gewone” dierenartsen is vaak weinig te vinden over eventuele mogelijkheden, zoals gereduceerde tarieven of afbetalingsmogelijkheden.

De dierenartsen die zich duidelijk profileren als minimadierenarts, zijn lang niet altijd bekend bij de minima of zitten te ver weg. Een deel van de minima gaat bovendien helemaal niet naar de dierenarts met hun dieren. Daarnaast willen mensen niet altijd weg bij hun vertrouwde dierenarts, ook al is die misschien duurder.

Tot slot geven mensen aan dat een speciale minimadierenarts soms nog steeds te duur is. Als het om dierenvoedselbanken gaat, geldt ook weer dat veel minima de weg naar deze organisaties niet kunnen vinden, doordat deze onbekend zijn.

Daarnaast is er niet altijd een dierenvoedselbank in de buurt of komt men er niet voor in aanmerking. Ook zijn er mensen die geen gebruik kunnen maken van de dierenvoedselbank, omdat hun dier speciaal voer nodig heeft, dat niet aangeboden wordt. Het voer bij dierenvoedselbanken wordt gedoneerd door particulieren of bedrijven en het aanbod kan daardoor steeds verschillen.

 1. Bij het aanschaffen van een huisdier moet ook nagedacht worden over de eventuele medische kosten die hier bij komen kijken;
 2. Uit eerder onderzoek van de Universiteit Utrecht bleek dat meer dan 60% van de respondenten hun huisdieren soms niet de nodige veterinaire zorg heeft geboden omdat er een gebrek was aan financiële middelen;

Uit dat onderzoek bleek ook dat er onder de respondenten een grote behoefte is aan instellingen waar ze naartoe kunnen voor hulp bij zorg voor hun huisdier. Juist voor onverwachtse (hoge) dierenartskosten bestaat de mogelijkheid om een huisdier te verzekeren.

Van de door het LICG ondervraagde minima heeft echter slechts 9% een zorgverzekering voor hun huisdier. Zo’n zorgverzekering blijkt vaak te duur te zijn voor de doelgroep. Ook kunnen niet alle dieren verzekerd worden.

De hoge en vaak onverwachte kosten kunnen voor mensen in een financieel moeilijke situatie een reden zijn om afstand te doen van hun huisdier. In het LICG onderzoek geeft 9% van de respondenten aan wel eens afstand gedaan te hebben van een huisdier. Van deze mensen zat 60% op het moment van afstaan in een financieel moeilijke situatie, wat in de meeste gevallen ook de reden was om afstand te moeten doen.

Het LICG heeft een lijst opgesteld met bij haar bekende adressen waar minima met een huisdier terecht kunnen voor hulp. De lijst bevat gegevens van dierenvoedselbanken, minimadierenartsen en stichtingen die voer uitgeven of bepaalde regelingen aanbieden.

De verschillende aanbieders kennen elk hun eigen eisen om hiervan gebruik te kunnen maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verplichte inschrijving bij de plaatselijke voedselbank, een maximaal te besteden inkomen of een maximaal aantal huisdieren waarvoor u ondersteuning kunt vragen.

Wat kost een rontgenfoto van een hond?

Kosten röntgenfoto   – Tegenwoordig kan een dierenarts ook digitaal een röntgenfoto laten maken. Het voordeel hiervan is dat de dierenarts op een beeldscherm de gemaakte foto goed kan inzoomen en dan kan bij een traditionele röntgenfoto niet. De kosten voor een digitale röntgenfoto is rond de €100 en een traditionele röntgenfoto kost ongeveer €90.

Hoe snel kan een tumor groeien bij een hond?

Wat voor soort tumor heeft de hond? –

 • Een goedaardige tumor Deze groeit in de regel langzaam, groeit niet invasief (invasief betekent dat een tumor in de omringende weefsels gaat groeien en door bepaalde barrières heen zoals peesplaten en spieren) en zaait niet uit. Een goedaardig gezwel is vaak goed omschreven met en omgeven door een kapsel. Soms kan een goedaardig gezwel zich kwaadaardig gedragen. Afhankelijk van de locatie kan hij niet te verwijderen zijn en dus uiteindelijk voor problemen zorgen (denk aan sommige hersentumoren).
 • Een laaggradig kwaadaardige (maligne) tumor Dit zijn tumoren die vrij langzaam groeien, zelden uitzaaien en niet snel invasief groeien. Meestal kan je ze goed verwijderen en vaak is een operatie genezend. Een mooi voorbeeld van een dergelijke tumor is het laaggradig malige carcinoom van de lever bij de hond. Deze kunnen zeer groot worden (soms wel tot de grote van een voetbal!) maar is zelden tot nooit uitgezaaid.
 • Een kwaadaardige (maligne) tumor Deze tumoren kunnen uitzaaien en groeien vaak invasief. Het gedrag verschilt echter per tumor. De ene tumor zaait zeer snel uit (voorbeelden zijn een osteosarcoom (bottumor) of een haemangiosarcoom (een tumor uitgaande van de bloedvaten).

Dit is een heel belangrijke vraag. Eén van de belangrijkste behandelmethodes van kanker bij honden is chirurgie. Een tumor in de huid op een plek waar de hond veel huid heeft is makkelijker te verwijderen dan een tumor op de onderpoot van de hond. Dit omdat je veel minder huid hebt om de wond na de operatie weer te kunnen sluiten.

Kan een hond doodgaan VAN narcose?

In vergelijking met diergeneeskundige zorg is in de geneeskunde bij mensen het narcoserisico nog een fors stuk lager. Volgens Joost Uilenreef, Europees medisch specialist in anesthesiologie en pijnmanagement bij dieren, komt dit omdat specifieke complexe zorg voor risicopatiënten vooral wordt geboden bij gespecialiseerde centra.

Kan de diergeneeskunde hier lessen uit halen? – Er mag dan ook meer en betere aandacht komen voor de begeleiding van narcose bij dieren. Dat vindt AniCura Specialistische Dierenkliniek Utrecht (SDU). Zij maakt hier zelf werk van door de aanstelling van Joost Uilenreef, dierenarts en Europees veterinair specialist anesthesiologie en pijnmanagement.

Samen met hem gaat de SDU lezingen en nascholing organiseren voor dierenartsen en dierenartsassistenten. Wij gingen in gesprek met Joost over de risico’s en complicaties van narcose bij dieren en gaan dieper in op zaken die baasjes belangrijk vinden. Hart voor Dieren: Waarom is het risico op complicaties tijdens de narcose bij mensen lager dan bij dieren? Joost Uilenreef: Bij mensen is de anesthesie rondom een operatie veel uitgebreider georganiseerd, omdat er simpelweg meer geld voor beschikbaar is.

 • Dat betekent dat er meer artsen met specialistische kennis zijn én ze beschikken over meer geavanceerde apparatuur;
 • Elk ziekenhuis heeft altijd tenminste 1 anesthesioloog die een anesthesie-team aanstuurt en de complexe situaties zelf mee begeleidt;

De taken op de operatiekamer in het ziekenhuis zijn helder verdeeld, je hebt een operatie-team en een anesthesie-team. Bij dieren is dit – vanwege de hoge kosten van deze vorm van zorg – anders, maar zo efficiënt mogelijk georganiseerd. Hierbij doen minder mensen hetzelfde werk, en bepaalt de dierenarts die opereert tegelijkertijd ook de anesthesie. HvD: Welke complicaties kunnen optreden? Joost: Complicaties die kunnen optreden bij dieren zijn hetzelfde als bij mensen. Bij lange operaties of kleine dieren ligt sterke afkoeling op de loer. Het dier kan te diep of niet diep genoeg in anesthesie zijn, de bloeddruk kan instabiel worden of het hart onregelmatig gaan samentrekken. Wanneer dit niet onder controle kan worden gekregen, kunnen belangrijke orgaanfucties bedreigd worden of zelfs deels uitvallen.

 1. Momenteel zijn er in Nederland nog maar enkele erkende medisch specialisten anesthesie voor dieren werkzaam;
 2. Meer complexe operaties worden hier uitgevoerd met dezelfde verdeling in taken zoals bij de narcose bij mensen;

Bij het ontwaken worden deze problemen dan vaak pas zichtbaar, in de vorm van niet goed doorademen na het verwijderen van het adembuisje en langzaam of heel onrustig wakker worden. Naarmate het dier voor de narcose minder fit of ernstig ziek is, neemt de kans op complicatie toe.

Maar dat hoeft niet het geval te zijn! Wanneer de dierenarts de gezondheidstoestand van het dier goed kent, kan de anesthesie op de problemen van het dier worden aangepast. Ook kunnen de risico’s op complicaties tijdens de narcose van tevoren al ingeschat en besproken worden.

Als er dan tijdens de narcose complicaties optreden, heeft de dierenarts deze al voorzien en kan hij direct de juiste behandeling geven. Zo blijven de gevolgen voor het dier ook beperkt. HvD: Sterven er regelmatig dieren door narcose? Joost: In Nederland zijn hier geen cijfers van bekend.

In het Verenigd Koninkrijk is het enige jaren geleden wel onderzocht. Hieruit bleek dat bij gezonde honden en katten het risico op overlijden tot twee dagen na de narcose ruim tweehonderd keer hoger ligt dan bij de mens.

In Nederland herkennen wij ons helemaal niet in deze cijfers, maar in Nederland is er ook (nog) geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. De kans op complicaties met ernstige gevolgen voor het dier neemt duidelijk toe wanneer het dier al ernstiger onderliggende aandoeningen aan vitale organen heeft, zoals luchtwegen, hart, longen, hersenen, lever of nieren.

 • Wanneer dergelijke aandoeningen niet bij de dierenarts onder de aandacht komen kan de narcose hier ook niet op worden aangepast, wat tot complicaties kan leiden;
 • HvD: Wat kan er anders, of beter bij anesthesie? Joost: De winst zit hem vooral in meer aandacht voor het van tevoren opsporen van dieren met aandoeningen of een slechte conditie, omdat deze dieren een verhoogd narcose risico hebben;

Ook kan het dier meerdere onderliggende aandoeningen hebben, die in kaart gebracht moeten worden. Door bij de huisdiereigenaar goed door te vragen en bij twijfel eventueel nader onderzoek te doen kunnen aandoeningen al vooraf worden vastgesteld en zo mogelijk worden behandeld.

Vervolgens kan een anesthesieprotocol gevolgd worden waar de praktijk bekend mee is en die aansluit bij wat het dier nodig heeft. Zo wordt het risico verminderd. Ik werk nu ruim 12 jaar als anesthesioloog in Nederland en heb mijzelf ten doel gesteld om mijn kennis en ervaring over anesthesie en pijnbestrijding beschikbaar te stellen voor alle klinieken.

Om zo gezamenlijk meer aandacht en betere zorg rondom de narcose bij dieren te realiseren. Zo organiseren we vanuit de Specialistische Dierenkliniek Utrecht (SDU) regelmatig kennissessies voor dierenartsen en dierenartsassistentes over anesthesie en helpen we bij het maken van de vertaalslag naar hoe ze dit in de eigen praktijk zo goed mogelijk kunnen benutten.

Dieren met meerdere onderliggende aandoeningen, waarbij aanpassingen aan de anesthesie gedaan moeten worden, kunnen doorverwezen worden naar een specialistische kliniek waar een Europees specialist anesthesiologie werkzaam is.

Niet alle huisdiereigenaren zijn bekend met mogelijkheid dat ze hun eigen dierenarts hiernaar kunnen vragen. De vaak complexere zorg is bij een kliniek als de SDU, met alleen maar erkend medische specialisten, door veel ervaring heel efficiënt ingericht. HvD: Hoe kunnen huisdiereigenaren beter geïnformeerd worden over de risico’s en bijwerkingen van narcose? Joost: Een gezond jong-volwassen dier zonder ziekteverleden heeft geen verhoogd anesthesie risico. En is voor de standaard onderzoeken en operaties onder narcose bij uitstek goed af bij de eigen dierenarts. Deze kan de vragen over de in de praktijk gebruikte narcose-protocollen beantwoorden. Bijvoorbeeld welke pijnstilling en welke ondersteunende zorg in de vorm van extra zuurstof, infuus en actief warm houden er wordt gegeven tijdens de narcose en bij het wakker worden.

Naast meer geavanceerde en meer intensieve zorg rondom de narcose, kunnen complexe onderzoeken en behandelingen onder narcose in kortere tijd worden uitgevoerd. Een optimale behandeling onder een op maat uitgevoerde narcose met een zo kort mogelijk duur verlaagt aantoonbaar het narcose risico.

Met deze zorg en bewaking van de vitale functies bij gezonde dieren houdt de dierenarts zijn narcose-ervaring op peil en kan hij ook sneller mogelijke complicatie herkennen en daar naar handelen. Deze ervaring is waardevol wanneer er dieren met een verhoogd narcose risico – zoals hele jonge, of oude dieren en dieren met minder reserve in de vitale orgaanfunctie – onder narcose gaan.

De weerbaarheid tegen de effecten van narcose is bij deze dieren verminderd Meer ondersteuning en bewaking tijdens de narcose bij deze dieren zorgt ervoor dat ze doorgaans goed door de narcose komen. Met name het weer wakker worden heeft nadrukkelijker aandacht nodig.

De bewakingsapparatuur is dan vaak al afgekoppeld en er is soms niet onafgebroken een assistente meer aanwezig als alles aanvankelijk goed lijkt te gaan. De assistente moet vaak weer helpen bij een volgende operatie of aan de balie. De dierenarts kan voor advies ook contact met mij opnemen en zo kunnen we een anesthesieprotocol afgestemd op het dier maken en de risico’s met de eigenaar bespreken.

HvD: En wat kunnen baasjes doen om complicaties zoveel mogelijk te helpen voorkomen? Joost: Voor huisdiereigenaren is het echt heel belangrijk dat ze, voordat het dier wordt geopereerd en onder narcose gaat, de juiste informatie doorgeven over de gezondheidstoestand van hun dier.

Zonder deze kennis kan de dierenarts de narcose niet goed afstemmen en wordt het risico op complicaties groter. Vertel hem of haar over de conditie, gezondheid, vastgestelde aandoeningen, allergieën voor geneesmiddelen en resultaten van eerdere onderzoeken.

Met deze informatie kan de dierenarts met zijn team een plan opstellen. Wat vaak wordt onderschat ter voorbereiding van een operatie en de daarbij behorende narcose is het belang van het nuchter houden. Als het dier niet nuchter onder narcose gaat en er in de maag voedselresten, vetdruppels, plantenresten etc.

zitten, dan kan dit bij het onder narcose gaan omhoogkomen en kan het dier zich verslikken. Met een grote kans op een longontsteking, dit is een zeer ernstige complicatie. Het is belangrijk goed de instructies van de dierenarts rondom nuchter houden en medicatie op te volgen.

 • (Zie kader links) HvD: Wat gebeurt er als anesthesie niet correct wordt toegepast? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor het dier? Joost: Als een dier een algehele anesthesie krijgt voor een operatie, bijvoorbeeld een knie-operatie dan is het doel van de anesthesie dat het dier niets meemaakt van de ingreep; dat hij niet reageert op pijnprikkels tijdens de ingreep, dat de vitale organen van het dier voldoende zuurstofrijk bloed krijgen om goed te blijven functioneren en dat het dier weer vlot en comfortabel – en zonder pijn – wakker wordt;

Als de anesthesie niet goed is toegepast zou je dat merken aan een of meerdere van bovenstaande punten. Het zou kunnen dat het dier op de operatie reageert (te lichte narcose) of meteen na de operatie veel pijn ervaart. Dit is niet wenselijk, want onvoldoende pijnstilling verhindert een optimaal herstel.

Ook is de kans dan groot dat bij een volgend bezoek aan de dierenkliniek het dier door de eerdere ervaring veel meer stress gaat vertonen. Als de bloed- en zuurstofvoorziening van de organen van het dier kritiek wordt, ontstaan de al eerder genoemde complicaties en wordt het dier in het ergste geval helemaal niet meer wakker.

Ook kan na het ontwaken, eenmaal weer thuis het dier de eerste dagen suf en futloos blijven. HvD: Bij welke diersoort treden doorgaans de meeste problemen bij narcose op en waarom? Joost: Uit het eerder aangehaalde onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk blijkt dat konijnen het meeste risico lopen. Dit heeft denk ik met name te maken met het feit dat konijnen, maar ook cavia’s en knaagdieren vaker in veel slechtere conditie bij de dierenarts komen. Dit zijn prooidieren; ze geven daardoor minder snel dan andere diersoorten aan dat ze ziek zijn. Hierom en het feit dat konijnen bekend staan op hun complicaties bij narcose, maakt dat eigenaren of de kliniek het soms wat langer aankijken voordat ze het dier voor behandeling onder narcose brengen.

Echter, wanneer door dit afwachten de conditie van het dier verder verslechtert wordt de kans op complicaties tijdens de narcose alleen maar groter. Zo houden we het beeld dat konijnen minder goed op de narcose reageren onbedoeld in stand.

Je kunt bij een ziek konijn daarom maar beter zo snel mogelijk contact opnemen met de dierenarts en niet wachten tot hij misschien zelf wel weer beter wordt. HvD: Waar moet een baasje vooral rekening mee houden als   een dier onder narcose is geweest? Joost: De eerste uren na de narcose is het dier vaak moe.

Dit is vaak een combinatie van de spanning en het herstel van de operatie en de narcose. Het dier moet wel hebben laten zien goed te reageren op de eigenaar voordat het mee naar huis mag. Ook als dieren lopend de kliniek verlaten, gaan ze thuis vaak weer even lekker slapen.

Afhankelijk van de gekozen anesthesiemethode kan er na de narcose wat opmerkelijk gedrag voorkomen. Bij de hond zie je soms wat dronkenmansgang, huilen of joelen. De kat geeft kopjes en kan soms ook een dronkenmansgang vertonen. Als het dier slaapt, is het belangrijk dat hij wel weer makkelijk wakker te maken is met bijvoorbeeld de geur van voedsel of door even voorzichtig wakker te schudden en toe te spreken.

 1. Maar dit testen is alleen te adviseren als – eenmaal weer thuis- de eigenaar bezorgd is of het herstel wel normaal verloopt;
 2. Het elk half uur wakker schudden verstoort een goede rust van alle huisgenoten en is dus niet nodig wanneer het dier rustig ademt;

Als het niet lukt het dier te wekken, is het belangrijk meteen contact op te nemen met de dierenarts. Die kan inschatten of het nodig is langs te komen. De volgende dag zal het dier gedurende de dag weer helemaal zichzelf worden. Janken, veel likken of verstoppen kunnen tekenen van pijn en ongemak zijn, dan is het verstandig even contact op te nemen met de dierenarts. .

Hoe gevaarlijk is narcose voor een hond?

Jonge hond en narcose – Bij een jonge, gezonde hond is het risico op complicaties tijdens narcose zelfs zeer klein. Bij oudere, zieke honden zijn de risico’s iets groter, zowel van de narcose als de operatie. De narcosemiddelen hebben verschillende bijwerkingen.

Wat doet narcose met een hond?

Informatiebrief nazorg na narcose en operatie – Uw hond of kat is in een van onze klinieken onder narcose geweest voor een behandeling of operatie. Door de narcose kan de lichaamstemperatuur dalen. Dieren kunnen na het wakker worden onrustig zijn, piepen, rillen, jammeren, wankelen of met de kop zwaaien.

 1. Soms lijkt het net of een dier pijn heeft;
 2. Wij zorgen tijdens en na operaties dat uw dier goede pijnstilling krijgt;
 3. Het ‘vreemde’ gedrag komt meestal dan ook niet door pijn, maar door het uitwerken van de narcose;

Vaak zijn dieren na een of enkele dagen weer de oude.

Hoe lang duurt een tumor verwijderen?

Afdeling Medische Oncologie – Op de afdeling Medische Oncologie komen patiënten met kanker die worden behandeld of zijn behandeld met medicijnen. De behandeling van deze patiënten gebeurt altijd in overleg met andere specialisten, zoals chirurgen, radiotherapeuten, radiologen en pathologen. lees meer Wat Kost Een Operatie Bij Een Hond.

Wat kost een biopsie bij een hond?

Kosten endoscopisch onderzoek vaak per minuut – Zoals met de meeste kosten bij dierenartsen kunnen de tarieven erg verschillen. De regio waar je woont speelt daarbij een rol, maar ook hoe geavanceerd de dierenartspraktijk of dierenkliniek is waar je je hond endoscopisch laat onderzoeken.

Op medisch gebied is er ook steeds meer mogelijk voor je hond, endoscopische onderzoeken zijn daar een goed voorbeeld van. Maar om mee te gaan met de tijd en vooruitgang hebben dierenarts veel moeten investeren.

Die prijzen worden uiteraard doorberekend. Veel dierenartspraktijken- en klinieken rekenen voor een endoscopisch onderzoek een prijs per minuut. Wie rondkijkt op internet zal verschillende prijzen per minuut tegenkomen die tussen de 7 en 15 euro per minuut liggen.

Als je deze prijzen per minuut tegenkomt is het dus goed om vooraf te informeren hoeveel tijd de dierenarts verwacht kwijt te zijn met het endoscopisch onderzoek. Sommige dierenartsen brengen naast de kosten voor endoscopisch onderzoek ook nog extra kosten in rekening voor eventuele narcose of verdoving.

Afhankelijk van het soort kijkoperatie dat je hond nodig heeft kan het ook nodig zijn om biopten te nemen bij je hond. Tijdens de endoscopie verzamelt de dierenarts dan kleine stukjes weefsel van je hond die in het laboratorium nader onderzocht moeten worden.

 • Deze biopten worden meestal naast de kosten van het onderzoek apart in rekening gebracht;
 • Als de dierenarts weefsel nodig heeft voor een biopt dan zal hij gemiddeld tussen de 4 en 6 biopten nemen om goed onderzoek te kunnen doen;

De gemiddelde kosten per biopt liggen rond de 15 euro.

Hoe lang duurt een tumor operatie?

De dag van de operatie – Voor de operatie vinden de volgende voorbereidingen plaats:

 • Vanaf 24. 00 uur ‘s nachts moet u nuchter zijn voor de operatie.
 • Vóór de operatie moet u zich douchen. Uw haar of hoofdhuid wast u nog een keer met Betadine shampoo.
 • U mag geen deodorant of make-up gebruiken. Wij vragen u om nagellak te verwijderen en sieraden af te doen.
 • Een uur voor de operatie krijgt u operatiekleding aan: een blauw hemdje en een papieren onderbroek.
 • U krijgt paracetamol en eventueel een rustgevend tabletje, als de anesthesioloog dat met u heeft afgesproken.
 • Een eventuele gebitsprothese, gehoorapparaat of bril doet u uit/af nadat u de rustgevende medicijnen heeft ingenomen of als u weggebracht wordt.
 • Als u aan de beurt bent, brengen de verpleegkundigen van de afdeling u naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamer (holding). Daar wordt u op de operatietafel geholpen en vervolgens naar de operatiekamer gereden.
 • De anesthesieassistent sluit u aan op de hartbewaking (monitor). U krijgt een bloeddrukband om en een infuus in uw arm. Via het infuus worden de narcosemiddelen ingespoten. Deze middelen werken zeer snel. U wordt volledig verdoofd en valt tijdelijk in een diepe slaap.

Tijdens de operatie opent de neurochirurg de hoofdhuid om bij de schedel te komen. Eerst wordt op die plek het haar weggeschoren. De neurochirurg maakt vervolgens in het schedelbot een soort ‘luikje’, zodat de plek van de operatie zichtbaar wordt. Daarna kan de tumor helemaal of voor een deel verwijderd worden. Hierna wordt de schedel weer gesloten en de huid gehecht. Deze drie manieren zijn:

 1. Neuronavigatie Bij deze methode wordt op de dag voor de operatie een MRI gemaakt. Tijdens de operatie wordt met camera’s vastgelegd waar de neurochirurg precies opereert. Deze beelden worden gekoppeld aan de MRI-beelden. Daardoor krijgt de neurochirurg zo goed mogelijk informatie over de plaats van het tumorweefsel en de plaats waar hij opereert.
 2. Gliolan of 5 ALA Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van de stof gliolan of 5 ALA. De stof gliolan wordt vooral door de tumorcellen opgenomen. Het heeft fluorescerende eigenschappen: het kan oplichten. Tijdens de operatie wordt gebruik gemaakt van een speciaal filter op een microscoop. De gliolan licht op. Hierdoor weet de neurochirurg waar het tumorweefsel zich bevindt.

  De operatie kan enkele uren duren. De neurochirurg kan op drie manieren de tumor zo nauwkeurig mogelijk verwijderen en het omliggende weefsel zo goed mogelijk sparen. Hij bespreekt dit natuurlijk met u voor de operatie.

  Dit stofje krijgt u van de verpleegkundige in de vorm van een zuur drankje, een aantal uren voor de operatie. Na het drinken van het drankje blijft u in bed. Om uw bed wordt een soort tent geplaatst. Als u in het daglicht zou blijven liggen, zou uw huid door dit stofje kunnen verbranden.

 3. Wakker craniotomie In specifieke situaties stelt de neurochirurg voor een deel van de operatie niet onder volledige narcose uit te voeren. U bent dan dus wakker tijdens de operatie. Dat maakt het mogelijk spraak en/of bewegingen van de patiënt tijdens de operatie te testen. Het hersenweefsel dat mogelijk ziek is, wordt tijdens de operatie geprikkeld. Daardoor kan de functie als het ware tijdelijk worden uitgeschakeld.
  • U kunt dan bijvoorbeeld uw arm niet optillen of niet goed tot tien tellen;
  • Door met u te praten tijdens de operatie, wordt dit getest;
  • Als tijdelijke uitval van een functie wordt waargenomen, weet de chirurg dat hij dit geprikkelde weefsel niet kan verwijderen;

  Voor deze operatie krijgt u een speciale voorbereiding: een Functionele MRI. Tijdens het maken van deze MRI krijgt u opdrachten, zoals uw handen of voeten bewegen of woorden lezen. U spreekt met een anesthesioloog die deskundig is op het gebied van deze operatie.

Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer (recovery). De verpleegkundige van de uitslaapkamer neemt contact op met uw contactpersoon om te vertellen dat de operatie achter de rug is. U ligt aan een monitor, zodat de verpleegkundige uw hartslag, ademhaling en bloeddruk kan controleren. Ook worden er regelmatig (neurologische) controles uitgevoerd.

Ook spreekt u met de logopedist, die de testen tijdens de operatie bij u uitvoert. Er wordt getest of en wanneer u uw ogen opent, hoe de bewegingen zijn en hoe uw spraak is. Het is mogelijk dat u na de operatie niet meteen kunt praten, omdat u nog beademd moet worden via een buisje in uw keel.

U heeft een strak verband om uw hoofd dat de wond bedekt. In de wond laat de neurochirurg meestal één wonddrain achter. Een drain is een slangetje dat wondvocht en bloed afvoert. Ook heeft u nog een infuus, zuurstofslangetje en een urinekatheter. Als u pijn heeft of misselijk bent, kunt u dit melden bij de verpleegkundige.

Kan je bij een dierenarts in termijnen betalen?

BetaalGespreid bij de dierenarts Wat doe jij als er onverwacht medische zorg nodig is? Kedin BetaalGespreid biedt dan de oplossing. Die noodzakelijke ingreep kan doorgaan. Jij betaalt in maandelijkse termijnen.

Is er een fonds voor dierenartskosten?

Bevordering Huisdierenwelzijn – Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn (SBH) biedt hulp aan eigenaren die door omstandigheden in ernstige minima situatie terecht zijn gekomen en hierdoor niet meer genoeg voor hun huisdier kunnen zorgen. Onder bepaalde voorwaarden biedt zij financiële hulp bij de behandeling van een acuut ziek of gewond dier.

Wat zijn de kosten van een dierenarts?

De kosten voor een dierenarts consult – Zoals je hierboven al leest variëren de kosten voor een dierenarts behandeling heel erg. Niet alleen heeft dit te maken met het soort ras van je hond of kat, maar ook met het gewicht van je huisdier. Bovenstaand kostenplaatje geeft je wel een goede inschatting van hoeveel geld je kwijt bent aan verschillende behandelingen die de meeste huisdieren wel een keertje in hun leven ondergaan.

 • Bij sommige dierenartsen is de behandeling inclusief consult en bij andere dierenartsen is deze exclusief consult;
 • En dat maakt behoorlijk uit in de totale kosten van een medische behandeling;
 • Meestal kost een consult rond de €35,- voor 15 minuten;

Wil je een behandeling aan huis? Dan is dit vaak duurder en worden er voorrijkosten gefactureerd. Daarnaast rekenen dierenartsen een hoger tarief voor consulten in het weekend en buiten werktijden om. Bij een spoedconsult moet je meestal rekening houden met een prijs van tussen de €60,- en €100,-.

Wat kost een biopsie bij een hond?

Kosten endoscopisch onderzoek vaak per minuut – Zoals met de meeste kosten bij dierenartsen kunnen de tarieven erg verschillen. De regio waar je woont speelt daarbij een rol, maar ook hoe geavanceerd de dierenartspraktijk of dierenkliniek is waar je je hond endoscopisch laat onderzoeken.

Op medisch gebied is er ook steeds meer mogelijk voor je hond, endoscopische onderzoeken zijn daar een goed voorbeeld van. Maar om mee te gaan met de tijd en vooruitgang hebben dierenarts veel moeten investeren.

Die prijzen worden uiteraard doorberekend. Veel dierenartspraktijken- en klinieken rekenen voor een endoscopisch onderzoek een prijs per minuut. Wie rondkijkt op internet zal verschillende prijzen per minuut tegenkomen die tussen de 7 en 15 euro per minuut liggen.

Als je deze prijzen per minuut tegenkomt is het dus goed om vooraf te informeren hoeveel tijd de dierenarts verwacht kwijt te zijn met het endoscopisch onderzoek. Sommige dierenartsen brengen naast de kosten voor endoscopisch onderzoek ook nog extra kosten in rekening voor eventuele narcose of verdoving.

Afhankelijk van het soort kijkoperatie dat je hond nodig heeft kan het ook nodig zijn om biopten te nemen bij je hond. Tijdens de endoscopie verzamelt de dierenarts dan kleine stukjes weefsel van je hond die in het laboratorium nader onderzocht moeten worden.

 1. Deze biopten worden meestal naast de kosten van het onderzoek apart in rekening gebracht;
 2. Als de dierenarts weefsel nodig heeft voor een biopt dan zal hij gemiddeld tussen de 4 en 6 biopten nemen om goed onderzoek te kunnen doen;

De gemiddelde kosten per biopt liggen rond de 15 euro.

Hoe weet je of een hond een tumor heeft?

Kan een vetbult bij hond vanzelf verdwijnen?

Bulten of bultjes komen regelmatig voor bij honden. Als eigenaar wil je dan graag weten wat dat bultje precies is en of er iets aan gedaan kan of moet worden. Wat kan de bult bij mijn hond zijn? Bulten, bobbeltjes en knobbeltjes komen voor in allerlei soorten, vormen en maten.

De oorzaak kan bijvoorbeeld een insectenbeek zijn, een overvulde talgklier of een ontsteking (abces). Daarnaast kan het een tumor zijn, zowel goed- als kwaadaardig. Hoe kom ik er achter wat de bult bij mijn hond precies is? We krijgen vaak de vraag of de dierenarts zo kan zien of voelen wat een bepaalde bult nu precies is.

Dit is niet mogelijk. Op basis van de buitenkant kan de dierenarts niet bepalen wat de bult bij jouw hond is en of het een goed- of kwaadaardige tumor is. De enige manier om hier achter te komen is om de bult aan te laten prikken. Met een dun naaldje haalt de dierenarts wat cellen uit de bult.

Dit is over het algemeen niet pijnlijk en meestal zal je hond dit prima toelaten. Onder de microscoop kan dan bekeken worden of het om een ontsteking of tumor gaat en of deze goed- of kwaadaardig is. Soms geven de cellen niet voldoende informatie en is het nodig om een biopt te nemen, dit is een groter stukje weefsel dat onder verdoving of narcose uit de bult gehaald wordt.

Wanneer naar de dierenarts? Als een bult plotseling op komt zetten en je hond heeft er ook last van dan is het verstandig om je hond te laten onderzoeken door de dierenarts. Dit is ook het geval als de bult plotseling opzet en je hond is daarnaast ziek is, bijvoorbeeld sloom en niet willen eten/drinken.

In dat laatste geval kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een ontsteking waar je hond ook ziek van is geworden. Soms komt een bult plots opzetten en heeft je hond nergens last van, dit kan het geval zijn bij een insectenbeet.

Je kunt dan aankijken of de bult niet vanzelf na een aantal dagen wegtrekt. Als een bult niet (snel) vanzelf verdwijnt is het verstandig om in een vroeg stadium langs de dierenarts te gaan. Kan er iets aan de bult gedaan worden? Als duidelijk is om wat voor soort bult het gaat kan de dierenarts in overleg met jouw als baasje kiezen voor een behandeling hiervan.

 1. Bij een abces zal bijvoorbeeld antibiotica ingezet worden;
 2. Bij tumoren is het heel afhankelijk van het soort tumor wat de beste behandeling is;
 3. Wel is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium te weten om welke tumor het gaat;

Bepaalde tumoren kunnen uitzaaien, hebben uitlopers in omringend weefsel of zitten op plaatsen waar verwijdering lastig is. In al deze gevallen is het in het belang van jouw hond om een behandeling snel in te zetten. Dus mocht je een bultje bij je hond ontdekken, wacht dan niet te lang om je hond na te laten kijken door de dierenarts.

Wat kost een echo maken bij een hond?

Wat zijn de kosten voor een echo bij een drachtige hond? – Het kan zonder onderzoek lastig zijn om te beoordelen of een hond drachtig is. De meest betrouwbare methode om een dracht vast te stellen is met behulp van echografie. De kosten van echografie bij een drachtige hond is naast verschil tussen verschillende dierenartspraktijken ook afhankelijk van de soort apparaten waar gebruik van wordt gemaakt.

De gemiddelde kosten voor een echo bij een drachtige hond liggen rond de 70 euro. Vanaf ongeveer 28 dagen is het mogelijk om door middel van een echo dracht vast te stellen. Aan het kloppen van de hartjes is te zien of de puppies leven.

Maar, de echo is niet betrouwbaar om het aantal van de pups te bepalen. Dit komt mede omdat niet altijd alle pups goed in beeld gebracht kunnen worden.