Wat Kost Een Verzekering Voor Een Hond?

Wat Kost Een Verzekering Voor Een Hond

Kosten liggen tussen de €5 tot €80, afhankelijk van het soort verzekering en de hond. Een hondenverzekering kost gemiddeld €20 tot €40 per maand. De hoogte van de premie is niet voor iedereen gelijk, want zowel je hond als de verzekering zijn van invloed op de kosten.

Wat wordt vergoed Hondenverzekering?

Wat kost een dierenarts verzekering?

De premies van een dierenverzekering liggen een stuk lager dan die van een zorgverzekering voor mensen, namelijk tussen de 5 en 50 euro per maand. Deze prijs hangt af van de hoeveelheid dekking en eventuele aanvullende dekking. De meeste dierenverzekeringen dekken tussen de 75% en 100% van de medische kosten.

Wat is de beste en goedkoopste Hondenverzekering?

Dierenverzekering: Hondenverzekering en Kattenverzekering – Verzekeruzelf.nl

Met stipt is Petplan de verzekeraar die de goedkoopste hondenverzekering aanbiedt. Zo kun je namelijk voor een klein bedrag van € 5,57 jouw trouwe viervoeter verzekeren met een basisdekking. De meeste hondenbezitters kiezen er dan ook voor om te starten met deze soort verzekering.

Wat zijn de maandelijkse kosten van een hond?

Verzorgingskosten van een hond – Voor de verzorging, voeding en dierenartskosten voor inentingen van je hond moet je rekenen op zo’n €1000,- per jaar, wat neerkomt op zo’n €85,- aan kosten per maand. Daar kunnen ook nog andere kosten bijkomen, bijvoorbeeld kosten voor chippen of extra kosten bij ziekte.

Is het verstandig om een hond te verzekeren?

Hondenverzekering afsluiten – Voor jou als hondenbaasje is het niet verplicht om jouw hond te verzekeren, maar heb je wel de plicht om de beste zorg aan je hond te verlenen. Naast veel liefde, genoeg aandacht, goede voeding en een fijne woonsituatie, hoort daar ook medische zorg bij.

 1. Het is verstandig om je hond zo vroeg mogelijk te verzekeren;
 2. De premie per maand is dan namelijk voordeliger;
 3. Als je jouw puppy direct verzekerd als hij helemaal gezond is, voorkom je uitsluitingen in de dekking;

Reeds bestaande klachten van een (volwassen) hond worden namelijk uitgesloten in de dierenverzekering.

Heeft een Hondenverzekering zin?

Een hondenverzekering dekt veel medische kosten en zorgkosten voor jouw hond, maar lang niet alles – en lang niet altijd volledig. In de voorwaarden van een verzekering lees je precies welke zorg wel en niet gedekt is. Wordt de zorg die jouw hond nodig heeft niet gedekt? Dan is verzekeren niet interessant.

Wat als je de dierenarts niet kan betalen?

In Nederland leven ongeveer 33,4 miljoen huisdieren. De huisdierbezitters in Nederland geven in totaal 2 miljard per jaar uit aan de verzorging en voeding van hun huisdier. In Nederland leven ook veel huisdieren bij eigenaren die het financieel niet altijd even ruim hebben. Er leven naar schatting 66. 000 huisdieren bij gezinnen onder de armoede grens.

Voor deze mensen kunnen de jaarlijkse kosten voor met name voer en medische hulp een enorme zorg zijn. Het hebben van een huisdier heeft positieve effecten op de mentale en fysieke gezondheid van de eigenaar.

De band tussen mens en dier kan enorm sterk zijn. Voor sommige mensen is een huisdier als een kind en helpt een huisdier mensen door te gaan in het leven. Dieren geven gezelschap en kunnen helpen bij het leggen van sociale contacten. Deze hechte band tussen mens en dier is een reden dat afscheid doen van een dier voor veel mensen geen optie is, ook al hebben zij het financieel krap.

Er zijn zelfs mensen die daarom een (nieuw) huisdier aanschaffen, ondanks een financieel moeilijke situatie. Het LICG heeft eind 2017 onderzoek laten doen naar de in Nederland aanwezige dierenhulpverleningsfaciliteiten, zoals dierenvoedselbanken en minimadierenartsen.

Daarnaast zijn er enquêtes afgenomen onder 274 minima. Hen zijn vragen gesteld over de bekendheid met dierenhulpverlening, het gebruik hiervan, dierverzekeringen en of zij ooit vanwege financiële redenen afstand hebben moeten doen van hun huisdier. De meest gehouden huisdieren in dit onderzoek waren de kat (30%) en vissen (26%), gevolgd door honden (21%).

Het merendeel van de deelnemers aan het LICG onderzoek was al in het bezit van een huisdier op het moment dat ze in een financieel moeilijke situatie terecht kwamen. Daarnaast gaf 25% van de respondenten aan dat zij een dier hebben aangeschaft terwijl zij in een financieel moeilijke situatie zaten.

Een huisdier is voor deze mensen vaak veel meer dan ‘alleen een dier’. De respondenten omschrijven hun huisdieren vaak als een kind of als steun. Uit de enquête bleek dat het huisdier soms een reden is om voor te leven. Er kwam bijvoorbeeld naar voren dat wanneer respondenten kampen met een depressie of een andere psychische  aandoening , zoals PTSS en autisme, hun huisdier de reden is om uit bed te komen of naar buiten te gaan.

 • Een grote groep van 103 respondenten (38%) is alleenstaand;
 • Niet alleen alleenstaanden hebben gezelschap opgegeven als reden voor het aanschaffen van een huisdier;
 • 208 respondenten (77%)  hebben als reden ‘gezelschap’ voor de aanschaf van een huisdier;
See also:  Wanneer Is Een Hond Ontspannen?

184 respondenten (68%) geven aan dieren leuk te vinden en 142 respondenten (42%)  geven aan iets te willen hebben om voor te zorgen. 52 respondenten (19%) geven aan een andere reden te hebben voor de aanschaf van een huisdieren. De meest voorkomende reden die hier gegeven is, is dat het dier voor de respondent moet zorgen.

 1. Het gaat hierbij om hulphonden;
 2. Ook sport en bewaking  worden als redenen genoemd om een huisdier aan te schaffen;
 3. Dierenvoedselbanken delen voeding voor huisdieren uit aan huisdiereigenaren die dit zelf niet kunnen betalen;

Minimadierenartsen zijn dierenartsen waar mensen in een financieel moeilijke situatie tegen een gereduceerd tarief hun dieren kunnen laten behandelen. Dierenhulpverleningsfaciliteiten zoals speciale dierenvoedselbanken bestaan nog niet erg lang en nog steeds komen er nieuwe initiatieven bij.

 • Deze verschillende organisaties kennen vaak ook verschillende regelingen;
 • Het is afhankelijk van de organisatie aan welke voorwaarden een eigenaar moet voldoen om gebruik te kunnen maken van een bepaalde regeling;

Veel organisaties zijn niet professioneel georganiseerd, of zij profileren zich niet duidelijk. Dit uit zich in onder andere onduidelijke en/of incomplete websites. Dit zorgt er voor dat zij soms lastig te vinden zijn op internet. Uit het onderzoek van het LICG komt naar voren dat, hoewel meer dan de helft van de benaderde minima bekend is met het termen als dierenvoedselbank en minima dierenarts, slechts een veel kleiner deel van deze mensen er ook daadwerkelijk gebruik van maakt.

 • Dit blijkt met name te komen door onbekendheid met de organisaties;
 • Voor de dierenartsen met speciale regelingen voor minima geldt veel onbekendheid;
 • Op de websites van “gewone” dierenartsen is vaak weinig te vinden over eventuele mogelijkheden, zoals gereduceerde tarieven of afbetalingsmogelijkheden;

De dierenartsen die zich duidelijk profileren als minimadierenarts, zijn lang niet altijd bekend bij de minima of zitten te ver weg. Een deel van de minima gaat bovendien helemaal niet naar de dierenarts met hun dieren. Daarnaast willen mensen niet altijd weg bij hun vertrouwde dierenarts, ook al is die misschien duurder.

Tot slot geven mensen aan dat een speciale minimadierenarts soms nog steeds te duur is. Als het om dierenvoedselbanken gaat, geldt ook weer dat veel minima de weg naar deze organisaties niet kunnen vinden, doordat deze onbekend zijn.

Daarnaast is er niet altijd een dierenvoedselbank in de buurt of komt men er niet voor in aanmerking. Ook zijn er mensen die geen gebruik kunnen maken van de dierenvoedselbank, omdat hun dier speciaal voer nodig heeft, dat niet aangeboden wordt. Het voer bij dierenvoedselbanken wordt gedoneerd door particulieren of bedrijven en het aanbod kan daardoor steeds verschillen.

Bij het aanschaffen van een huisdier moet ook nagedacht worden over de eventuele medische kosten die hier bij komen kijken. Uit eerder onderzoek van de Universiteit Utrecht bleek dat meer dan 60% van de respondenten hun huisdieren soms niet de nodige veterinaire zorg heeft geboden omdat er een gebrek was aan financiële middelen.

Uit dat onderzoek bleek ook dat er onder de respondenten een grote behoefte is aan instellingen waar ze naartoe kunnen voor hulp bij zorg voor hun huisdier. Juist voor onverwachtse (hoge) dierenartskosten bestaat de mogelijkheid om een huisdier te verzekeren.

Van de door het LICG ondervraagde minima heeft echter slechts 9% een zorgverzekering voor hun huisdier. Zo’n zorgverzekering blijkt vaak te duur te zijn voor de doelgroep. Ook kunnen niet alle dieren verzekerd worden.

De hoge en vaak onverwachte kosten kunnen voor mensen in een financieel moeilijke situatie een reden zijn om afstand te doen van hun huisdier. In het LICG onderzoek geeft 9% van de respondenten aan wel eens afstand gedaan te hebben van een huisdier. Van deze mensen zat 60% op het moment van afstaan in een financieel moeilijke situatie, wat in de meeste gevallen ook de reden was om afstand te moeten doen.

Het LICG heeft een lijst opgesteld met bij haar bekende adressen waar minima met een huisdier terecht kunnen voor hulp. De lijst bevat gegevens van dierenvoedselbanken, minimadierenartsen en stichtingen die voer uitgeven of bepaalde regelingen aanbieden.

De verschillende aanbieders kennen elk hun eigen eisen om hiervan gebruik te kunnen maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verplichte inschrijving bij de plaatselijke voedselbank, een maximaal te besteden inkomen of een maximaal aantal huisdieren waarvoor u ondersteuning kunt vragen.

Wat valt onder Hondenverzekering?

basisverzekering – Je wilt jouw hond of kat alle zorg en aandacht geven. Met de dierenverzekering van HEMA kun je jouw huisdier verzekeren tegen medische kosten. Met de basisdekking van onze dierenverzekering is standaard al veel gedekt. Een geruststellend gevoel.

 • Zo is jouw hond of kat onder andere verzekerd voor consulten en behandelingen bij de dierenarts, narcose, röntgenfoto’s, echografie en alle geregistreerde medicijnen zoals vastgelegd in de Diergeneesmiddelenwet;

ga naar basisdekking.

Wat dekt een huisdierenverzekering?

Wat dekt de Huisdierenverzekering? De basisverzekering, Huisdier & ongeval, is er voor vrijwel alle kosten als gevolg van een ongeval. Een val, verstrikt raken of verwondingen door een ander dier bijvoorbeeld. De uitbreiding, Huisdier & zorg, vergoedt ook de medische kosten, maar dan als gevolg van ziekte.

See also:  Welke Hond Kan Goed Traplopen?

Wat kost een consult bij de dierenarts?

De kosten voor een dierenarts consult – Zoals je hierboven al leest variëren de kosten voor een dierenarts behandeling heel erg. Niet alleen heeft dit te maken met het soort ras van je hond of kat, maar ook met het gewicht van je huisdier. Bovenstaand kostenplaatje geeft je wel een goede inschatting van hoeveel geld je kwijt bent aan verschillende behandelingen die de meeste huisdieren wel een keertje in hun leven ondergaan.

Bij sommige dierenartsen is de behandeling inclusief consult en bij andere dierenartsen is deze exclusief consult. En dat maakt behoorlijk uit in de totale kosten van een medische behandeling. Meestal kost een consult rond de €35,- voor 15 minuten.

Wil je een behandeling aan huis? Dan is dit vaak duurder en worden er voorrijkosten gefactureerd. Daarnaast rekenen dierenartsen een hoger tarief voor consulten in het weekend en buiten werktijden om. Bij een spoedconsult moet je meestal rekening houden met een prijs van tussen de €60,- en €100,-.

Wat kost sterilisatie teef?

Kosten sterilisatie hond en poes – De kosten van de sterilisatie van een hond of is vaak duurder dan de castratie. De ingreep van sterilisatie is namelijk gecompliceerder dan castratie. Ook bij sterilisatie geldt dat de behandeling per hond of kat, maar ook per dierenarts verschilt.

Is mijn hond WA verzekerd?

Een wa – verzekering biedt geen dekking voor schade van uw eigen hond, kat of ander huisdier aan uw eigen spullen. U heeft namelijk zelf de beslissing gemaakt om een huisdier te nemen en volgens de verzekeraars is dit het risico dat u daarbij loopt.

Hoe duur is de goedkoopste hond?

Aankoopprijs puppy – Sommige mensen schrikken van de aanschafprijs van een pupje. Om enige referentie te hebben, vraag je best zoveel mogelijk rond aan mensen die je kent met hetzelfde ras hoeveel zij betaalden. Voor een puppy uit het asiel betaal je ongeveer 100 euro.

Een raspup van een erkende fokker kost al snel honderden euro’s. Voor een kleine rashond mag je vanaf 400 euro rekenen. De prijzen van grote rashonden kunnen oplopen tot 1000 euro of meer. Het is je goed recht om meerdere fokkers te bezoeken en prijzen te vergelijken.

Alles hangt natuurlijk af van de kosten die de fokker vooraf maakte voor de pup. Een puppy wordt door de dierenarts van de kweker klinisch onderzocht, gechipt, gevaccineerd en meestal nog ontwormd. Daarnaast mag je het dagelijks onderhoud en de voeding niet vergeten.

Deze kosten worden doorgerekend. Op het internet vind je hondjes terug die soms de helft goedkoper zijn dan de honden van een stamboekfokker. Laat je niet verleiden door die aanbiedingen. Ga zorgvuldig na of deze laaggeprijsde pups voldoen aan alle voorwaarden.

Zijn alle vaccinaties correct toegediend? Is de pup ontwormd en gechipt? Voldoen beide ouders aan de gezondheidseisen die vandaag door de wetgever gesteld worden? Zijn de pups gesocialiseerd? Groeiden ze op in een prikkelrijke omgeving? Kan je de moeder van de pups zien? De aankoopprijs is slechts een onderdeel van de kostprijs van een hond.

Wat kost een hond per dag?

Voordat je een hond neemt is het verstandig om je te verdiepen in de kosten die een hond nemen met zich meebrengt. Hoeveel kost het levensonderhoud van een hond per jaar? Veel mensen verkijken zich op de kosten. Aan eten ben je gemiddeld al snel 2 euro per dag kwijt, maar de hond heeft natuurlijk veel meer nodig dan eten alleen. Zelfs als je het zo goedkoop mogelijk houdt, ben je jaarlijks al snel 750 a 800 euro kwijt aan het onderhoud van een hond.

Een hond is een populair huisdier. Een hond geeft gezelligheid, en alhoewel een hond ook veel aandacht vraagt, kiezen veel mensen ervoor om een hond als huisdier te nemen. Er zijn ook behoorlijk veel mensen die zich verkijken op de minder leuke kant van het hebben van een hond, zoals onder andere de kosten voor het levensonderhoud van de hond.

Een hond heeft dagelijks eten nodig, maar ook een halsband, een riem, speelgoed, een mand. Soms zal je hond medicijnen nodig hebben, en indien nodig ook castratie of sterilisatie, enzovoorts. Je kunt het natuurlijk net zo duur maken als je zelf wilt. Gratis zal een hond houden nooit zijn, maar het hoeft niet super duur te zijn.

Wat is het goedkoopste huisdier?

Vandaag 4 oktober is het Werelddierendag. Ideaal om je huisdier eens lekker in de watten te leggen. Maar eigenlijk zijn dieren big business en in tijden van crisis kan het dus zijn dat een huisdier voor jou en je gezin niet meer zo vanzelfsprekend is. Welk huisdier is dan eigenlijk het goedkoopst? Als je de rekening maakt, zijn er heel wat factoren waar je rekening mee moet houden.

 1. Op het internet zijn er enkele websites terug te vinden met een top tien van de goedkoopste huisdieren;
 2. Niet echt wetenschappelijk, maar je leert er wel enkele belangrijke dingen uit over de totaalprijs van een huisdier;
See also:  Wat Te Doen Tegen Verharen Hond?

Want je valt soms achterover als je alle kosten van een volledig dierenleven bij elkaar optelt. Levensduur Niet zo schokkend, is het feit dat de goudvis het goedkoopste huisdier is. Een goudvis kost amper één euro en je hebt er eigenlijk enkel voer en een visbokaal voor nodig.

Maar wat je misschien niet wist, is dat een vis tien jaar oud kan worden. En als je dus tien jaar visvoer moet kopen, dan kan je wel eens zo’n 300 euro aan je vis moeten uitgeven. Het duurste dier is de Ara.

Die wordt zo’n 100 jaar oud en dus moet je er heel je leven voor zorgen. Het is dus belangrijk om rekening te houden met de levensduur van elk dier om de totale kostprijs van je huisdier te bepalen..

Hoe werkt een honden verzekering?

De hierboven genoemde bedragen zijn  alleen bedoeld om een indruk te geven van de dierenartskosten. Wat is een hondenverzekering? Een hondenverzekering is een ziektekostenverzekering voor je hond. Door maandelijks een relatief laag bedrag te betalen, verzeker je je hond tegen onverwachte hoge dierenarts kosten.

 • Of je nu een pup, volwassen hond of oudere hond hebt , je wilt je hond alle zorg kunnen geven die nodig is;
 • Af en toe een bezoek bij de dierenarts hoort daar natuurlijk ook bij;
 • De schrik van iedere hondenbezitter is dat je hond ziek wordt en een kostbare behandeling nodig heeft;

Dan wil je niet meemaken dat de kosten te hoog uitvallen en je hond niet (direct) behandeld kan worden. Een goede hondenverzekering is de oplossing om dit soort situaties te voorkomen. Zowel rashonden als niet-rashonden kunnen worden verzekerd. Ook oudere honden kunnen nog prima worden verzekerd als ze gezond zijn.

Welke verzekering vergoed sterilisatie hond?

Vergelijk verschillende verzekeringen wie er sterilisatie aanbiedt – Het is daarom sterk aan te raden om verschillende hondenverzekeringen met elkaar te vergelijken om te checken welke verzekeraar sterilisatie bij honden in hun pakket aanbieden. Reaal Dier & Zorg, voorheen ook wel Proteq genoemd,  is de huisdierenverzekeraar van Nederland voor hond en kat.

Door de jaren heen hebben zij een flinke groei meegemaakt en daarom bieden zij nu de meest complete basisdekking van huisdierenverzekeringen in Nederland. De belangrijkste zorg – inclusief sterilisatie – is standaard in het basispakket opgenomen.

Wat zijn de voordelen van Reaal Dier & Zorg ? De voordelen zijn legio en daarom loont het zeer zeker om een verzekering af te sluiten. Het is de meest uitgebreide basis van Nederland. De basisdekking kan uitgebreid worden met vier aanvullende dekkingen. De verzekering geeft de hoogste maximale vergoeding van alle verzekeraars in Nederland.

 • De heupen en ellebogen zijn meeverzekerd in de basisdekking;
 • Vanaf € 500,- hoef je niet meer zelf voor te schieten;
 • Er zijn geen wachttermijnen voor pups en kittens;
 • Je krijgt veertien dagen bedenktijd;
 • In de basisdekking geldt een vergoeding van preventieve zaken zoals bijvoorbeeld de enting tot € 65 per jaar;

Bij OHRA zit sterilisatie alleen in het Top pakket en het Plus pakket. Ook verzekeraar Petplan biedt sterilisatie alleen aan bij een jaarpolis plus en een totaal pakket. Het is dus goed kijken welke verzekering jouw de meeste voordelen biedt.

Is mijn hond WA verzekerd?

Een wa – verzekering biedt geen dekking voor schade van uw eigen hond, kat of ander huisdier aan uw eigen spullen. U heeft namelijk zelf de beslissing gemaakt om een huisdier te nemen en volgens de verzekeraars is dit het risico dat u daarbij loopt.

Wat kost een consult bij de dierenarts?

De kosten voor een dierenarts consult – Zoals je hierboven al leest variëren de kosten voor een dierenarts behandeling heel erg. Niet alleen heeft dit te maken met het soort ras van je hond of kat, maar ook met het gewicht van je huisdier. Bovenstaand kostenplaatje geeft je wel een goede inschatting van hoeveel geld je kwijt bent aan verschillende behandelingen die de meeste huisdieren wel een keertje in hun leven ondergaan.

Bij sommige dierenartsen is de behandeling inclusief consult en bij andere dierenartsen is deze exclusief consult. En dat maakt behoorlijk uit in de totale kosten van een medische behandeling. Meestal kost een consult rond de €35,- voor 15 minuten.

Wil je een behandeling aan huis? Dan is dit vaak duurder en worden er voorrijkosten gefactureerd. Daarnaast rekenen dierenartsen een hoger tarief voor consulten in het weekend en buiten werktijden om. Bij een spoedconsult moet je meestal rekening houden met een prijs van tussen de €60,- en €100,-.