Wat Kost Het Om Een Hond In Te Laten Slapen?

Wat Kost Het Om Een Hond In Te Laten Slapen

Hoeveel kost het om je hond te laten inslapen? – De kosten voor het in laten slapen van een hond variëren per dierenarts. Over het algemeen kost inslapen bij de dierenarts rond de € 100,-. Je hond thuis laten inslapen is wat duurder, en ook de nooddienst kan duurder uitvallen. © Africa Studio / stock. adobe. com Houd je viervoeter vast tijdens jullie laatste stap samen. Zo wordt het wat draaglijker voor je hond en jezelf..

Kan ik zomaar mijn hond laten inslapen?

Voor veel huisdiereigenaren is het definitief afscheid moeten nemen van hun geliefde dier één van de moeilijkste dingen in de relatie met hun dier. Voor veel mensen is hun huisdier namelijk niet “zo maar” een dier, maar maakt het deel uit van het gezin. Soms gaan dieren op een natuurlijke manier dood. In andere gevallen, bijvoorbeeld als het dier ziek is, komt euthanasie in beeld. Een besluit moeten nemen over het al dan niet laten euthanaseren van een dier, brengt veel vragen met zich mee.

Euthanasie betekent in de meeste gevallen dat op verzoek het leven van een mens of een dier wordt beëindigd door de dood te bespoedigen of de mens of het dier ter dood te brengen, zodat er een einde aan het lijden van deze persoon of dit dier komt.

Een mens of dier wordt met euthanasie dus geholpen om dood te gaan met als doel om verder lijden te voorkomen. Er zijn verschillende vormen van euthanasie. Hier gaan we uit van actieve euthanasie, waarbij een dodelijk middel aan het dier wordt toegediend.

Belangrijk daarbij is dat de methode pijnloos, snel en eenvoudig is. De handeling is onomkeerbaar en moet veilig zijn voor degene die hem uitvoert. Natuurlijk moet de precieze handeling ook zijn aangepast aan de diersoort en het dier zelf.

Wanneer een dier geen dierwaardig leven meer kan leiden, is euthanasie gerechtvaardigd. De term ‘dierwaardig leven’ heeft echter geen algemene definitie. In grote lijnen kan gesteld worden dat een dier geen dierwaardig leven meer heeft als:

 • Het zelf geen initiatieven meer neemt om te bewegen, te eten en contact te hebben met andere dieren, de eigenaar en/of de omgeving;
 • Zich niet meer bewust is van afwijkend gedrag (bijvoorbeeld in eigen uitwerpselen blijft liggen);
 • Ernstige en langdurige pijn heeft die niet (voldoende) te bestrijden is.

Wees u ervan bewust dat dieren een sterke overlevingsdrang hebben en pas in een laat stadium zullen tonen dat er iets mis is. Als een dier laat zien dat het verzwakt is, is het in het wild immers duidelijk herkenbaar voor roofdieren. Meestal gaat het dus niet om duidelijke tekenen zoals pijnuitingen (bijvoorbeeld janken, piepen of mauwen), maar om (subtiele) gedragsveranderingen zoals rustiger zijn dan u van het dier gewend was.

 1. Wie eigenaar is, heeft de zeggenschap;
 2. De eigenaar beslist dus of en wanneer zijn/haar dier mag inslapen;
 3. De dierenarts is wel verplicht om de eigenaar goed en volledig te informeren;
 4. Het kan een enorme schok zijn om tijdens een consult het woord ‘euthanasie’ te horen vallen;

Daardoor lijkt het wel eens of de dierenarts niet alles heeft verteld. Als er geen spoedeisende situatie is waarbij het dier heel veel pijn heeft, en als u wel erg geschokt bent, kan het verstandig zijn om naar huis te gaan. Ten eerste kunt u dan nog even tot rust komen, en ten tweede hebt u de tijd om alles nog eens op een rijtje te zetten en afscheid te nemen van uw dier.

 1. In principe beslist de eigenaar wanneer het moment daar is;
 2. Maar niemand mag een dier mishandelen of verwaarlozen door hem/haar bijvoorbeeld (medische) zorg te onthouden;
 3. De hond op de keukenvloer laten liggen totdat de dood spontaan intreedt, of de kat in de tuin leggen en ‘wachten tot de natuur zijn werk doet’ is dan ook strafbaar;

Zo’n situatie is erg onprettig. Als het dier niet in ernstige nood verkeert, denk er dan nog even over na. Er is misschien een reden dat de dierenarts deze mening heeft. Aan de andere kant worden er natuurlijk ook wel eens onnodige euthanasieadviezen gegeven.

Als uw dier niet overduidelijk lijdt, kunt u er nog wel even over nadenken. Misschien kunt u nog eens samen met de dierenarts de voor- en tegenargumenten doornemen. U kunt de dierenarts ook vragen of nader onderzoek (bijvoorbeeld bloedonderzoek of een röntgenfoto) zinvol is.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn om meer duidelijkheid te krijgen over de vooruitzichten van het dier of om te bepalen of op enige wijze verlichting geboden kan worden. Bedenk als u en de dierenarts van mening verschillen wel het volgende: Bij dieren weten we niet altijd zeker wanneer ze lijden.

 1. Er zijn dieren die onder de meest vreselijke omstandigheden niets laten merken;
 2. Als uw dierenarts bijvoorbeeld een diagnose heeft gesteld van een ongeneeslijke ziekte die veel pijn veroorzaakt, hoeft dit niet altijd zichtbaar te zijn;

Het kan zijn dat uw dier een aandoening heeft die op dat moment nog in het beginstadium is. Dat geeft u misschien tijd om afscheid te nemen, maar betekent ook dat het dier op korte termijn wel pijn zal kunnen gaan lijden. Maak hierover afspraken met uw dierenarts.

Misschien hebt u deze discussie met uw dierenarts vlak voor het weekend, of voor feestdagen. Als u het advies van de dierenarts niet opvolgt, bedenk dan goed hoe u gaat handelen als tijdens het weekend of feestdagen ineens een noodsituatie ontstaat.

Twijfelt u nog steeds, dan kunt u altijd een andere dierenarts om een second opinion vragen. Als de dierenarts nog mogelijkheden ziet om het dier te behandelen, dan mag hij dit in ieder geval voorstellen aan de eigenaar. Doorbehandelen is een kwestie van mogen, niet van moeten en kan alleen met goede informatie aan, en toestemming van de eigenaar.

Als de eigenaar niet bereikbaar is, ligt het anders, dan mag de dierenarts naar beste weten zelf handelen. Ja, een dierenarts hoeft niet mee te werken aan euthanasie als hij of zij vindt dat dit nog niet aan de orde is.

U bent dan vrij om een andere dierenarts te zoeken die uw verzoek wel wil inwilligen. Neem de argumenten van uw dierenarts wel serieus: wellicht is er voor uw dier een andere oplossing mogelijk. De eigenaar, of de vaste verzorger die op dat moment voor het dier zorgt.

 1. In noodgevallen mag dat;
 2. Een dierenarts is wettelijk verplicht om een dier de nodige hulp te verlenen;
 3. Als de dierenarts een dier in de praktijk krijgt dat ernstig lijdt en waarvan geen eigenaar bekend is, mag hij/zij het dier laten inslapen om het verder lijden te besparen, of behandelen natuurlijk, als de prognose goed is;
See also:  Wat Moet Je Doen Als Een Hond Je Bijt?

Euthanasie, in de vorm van het toedienen van verdovende middelen door een injectie, is diergeneeskundig handelen, en mag alleen door de dierenarts gebeuren. De dierenarts moet zich houden aan de Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde. Samen met uitspraken van het Veterinair Tuchtcollege vormt dat een leidraad voor het uitvoeren van euthanasie bij dieren.

Zelf je eigen dieren doodmaken op een andere manier dan de dierenarts is niet aan te bevelen, want dat kan leiden tot ernstig lijden. De middelen waarmee de dierenarts de euthanasie uitvoert, mogen alleen door een dierenarts toegediend worden.

U kunt dus niet over deze middelen beschikken. Nee, de dierenarts is dat niet verplicht. Veel dierenartsen zijn er wel toe bereid, als hun praktijksituatie het toelaat. Sommige dierenartsen kunnen vooral in het weekend en ‘s avonds niet goed weg als ze dienst hebben.

Wordt uw dier op dat moment ernstig ziek, dan kan het zijn dat de dierenarts u toch verzoekt om naar de praktijk te komen. Tip: vraag eens aan uw dierenartsenpraktijk of euthanasie ook aan huis kan. Dat is echt geen rare vraag, en goed om te weten! Wettelijk mag u uw dier niet onnodig laten lijden.

Als het echt niet anders kan, zult u naar de dierenartsenpraktijk moeten gaan. Nogmaals: het is altijd verstandig om hierover te praten met uw eigen dierenarts op een moment dat het nog niet dringend is. Euthanasie is bedoeld als zachte dood. Als regel geldt dat de dierenarts een combinatie van een middel, een dosering en een toediening moet kiezen waarvan de dierenarts weet dat deze geen, of zo min mogelijk, opwinding bij het dier teweeg brengt, en binnen zeer korte tijd na toediening de dood zal veroorzaken.

 1. Het dier moet voldoende worden verdoofd, en de dierenarts moet het dier observeren totdat hij zeker weet dat het dood is;
 2. Dodelijke injecties die recht in het hart worden gegeven zonder dat daar een verdovende injectie aan vooraf gaat, worden door het Veterinair Tuchtcollege afgekeurd, en worden door de meeste dierenartsen niet meer gebruikt;

Indien mogelijk (dus als er geen sprake is van acuut ernstig lijden) zal voor een euthanasie altijd een afspraak worden gemaakt. De handeling kan in de dierenartspraktijk plaatsvinden, maar sommige dierenartsen doen het ook bij u thuis. Als de euthanasie in de dierenartspraktijk plaatsvindt, zal dit veelal op een rustig moment zijn, zodat het dier, uzelf en eventueel meegekomen gezinsleden de aandacht krijgen die u verdient en u niet (lang) hoeft te wachten in de wachtkamer.

Directe betrokkenen (eigenaar en gezinsleden) mogen altijd bij de euthanasie aanwezig zijn als ze dat zelf willen. Volwassenen die twijfelen wordt meestal aangeraden erbij aanwezig te zijn. U zult ervaren dat het dier geen angst of pijn heeft.

Vaak zijn dieren ook rustiger, als u in de directe nabijheid bent of het dier zelf vasthoudt. Vaak krijgt het dier eerst een injectie in een spier om het in een roes te brengen. Na ongeveer een kwartier is het dier dan rustig en worden prikkels uit de omgeving nauwelijks meer verwerkt.

Dan kan een overdosering van een narcosemiddel gegeven worden. Dit middel wordt bij voorkeur in de bloedbaan toegediend, maar bij dieren waarbij dit niet mogelijk is wordt het op een andere manier toegediend (bijvoorbeeld in de buikholte bij vogels).

Vrijwel direct of kort na het toedienen van deze injectie stopt de ademhaling en even later ook het hart. Soms geeft het dier eerst nog een diepe zucht of is er een spiertrilling zichtbaar. Vaak loopt de urine uit de blaas doordat de spieren ontspannen. Het is natuurlijk beslist niet de bedoeling, maar het kan wel voorkomen.

Zelfs al doet de dierenarts er alles aan om het dier te verdoven zodat het niets merkt, dan kan het toch gebeuren dat de verdovende injectie pijn veroorzaakt, of dat het dier tijdens de verdoving gedesoriënteerd raakt en gaat piepen of janken.

Dat is voor de eigenaar heel naar om te zien, maar betekent niet altijd dat de dierenarts iets fout heeft gedaan. Als uw dier overleden is, kunt u ervoor kiezen om het lichaam van uw dier bij de dierenarts achter te laten. Het wordt dan opgehaald ter destructie.

 • Het is ook mogelijk om te regelen dat een dierencrematorium het lichaam bij uw dierenarts ophaalt om het te laten cremeren;
 • U kunt het lichaam ook meenemen;
 • Vervolgens kunt u het lichaam zelf naar het gemeentelijk verzamelpunt voor afvalverwerking brengen of laten ophalen door een dierenambulance, u kunt een crematie of begrafenis voor uw dier regelen en kleine dieren kunt u meestal ook zelf begraven;
See also:  Hoe Kan Ik Zien Of Mijn Hond Vlooien Heeft?

Meer over deze praktische zaken, maar ook over de rouw die u kunt ervaren na het overlijden van een huisdier, vindt u in het Praktisch document ‘ Overlijden en rouw ‘..

Wat kost hond in laten slapen thuis?

Wat zijn de kosten voor het inslapen van een hond – De kosten voor het inslapen van een hond variëren per dierenarts(kliniek). Daarnaast zijn er een aantal factoren die de kosten voor het inslapen van de hond kunnen beïnvloeden. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om een afspraak te maken bij de dierenartspraktijk om je hond in te laten slapen, maar je kan ook vragen of de dierenarts bij je thuis komt.

Het verschil is dat je hondenmaatje bij je thuis laten inslapen een stukje prijziger is, maar het voordeel is dat zowel de hond als jij in eigen omgeving zijn. Dit zorgt vaak voor veel rust. De kosten voor het inslapen van een hond op een dierenartspraktijk liggen gemiddeld rond de 110 euro.

Wanneer je ervoor kiest om de dierenarts bij je thuis te laten komen om de hond in te slapen, zijn de kosten gemiddeld 150 euro. Daarnaast maakt het gewicht van een hond ook een verschil in de kosten voor wat betreft het in laten slapen van je maatje. Aan een hond die zwaarder is, zijn hogere kosten verbonden in verhouding tot een kleinere, wat lichtere hond.

Hoe weet je wanneer je je hond moet laten inslapen?

Wat kost inslapen?

Kosten euthanasie /inslapen*

Kosten euthanasie / inslapen *
hond 25-45kg vanaf €176,15
hond >45 kg vanaf €186,80
Kat vanaf €114,90
Knaagdier ( cavia, hamster, rat) vanaf €68,15

.

Wat voelt een hond bij inslapen?

Je laat je huisdier inslapen. Hoe gaat dat? Uitgelegd in stappen – Veel huisdiereigenaren zullen voor het eerst te maken krijgen met het laten inslapen. Zoals gezegd een moeilijke beslissing. En je zit misschien met veel vragen; Hoe gaat het in z’n werk, duurt het lang, voelt of merkt mijn dier er iets van en nog veel meer vragen.

 1. Hieronder beschrijven wij hoe het inslapen van je hond, kat, konijn of ander huisdier in zijn werk gaat;
 2. Daarna zullen wij een aantal veel gestelde vragen beantwoorden;
 3. Voor het laten inslapen van je hond of kat (of ander huisdier) wordt meestal een afspraak gepland zodat het op een rustige manier kan gebeuren en er alle tijd voor kan worden genomen;

Bij sommige dierenartspraktijken is het ook mogelijk om je huisdier bij je thuis te laten inslapen. Dat kan voor jou en je huisdier prettiger zijn. Bespreek dit met je dierenarts. Hoe gaat het laten inslapen van je huisdier: Hoe gaat het laten inslapen van een hond, kat of ander huisdier

 1. Je huisdier en jezelf op je gemak stellen Neem even de tijd nemen om je huisdier en jezelf op je gemak te stellen. Ga ergens zitten met je maatje in je armen of naast je. Neem de tijd voor nog een laatste knuffel of geruststelling.
 2. De dierenarts zal een slaapmiddel toedienen Via een bloedvat of de bilspier zal de dierenarts een slaapmiddel toedienen. Er wordt rekening gehouden wat het minst stressvol is voor je dier. Heeft je hond of kat (of ander huisdier) een hekel aan prikken, leidt ze dan af met bijvoorbeeld iets lekkers.
 3. Het slaapmiddel gaat werken Afhankelijk waar het slaapmiddel is toegediend, zal je huisdier al heel snel, tot maximaal 10 à 15 minuten, in een fijne diepe slaap vallen. Hierbij is het niet anders dan wanneer je hond (of ander huisdier) diep slaapt. De ogen kunnen open zijn, de tong kan uit de bek komen en je hond kan zelfs gaan snurken. De ademhaling blijft doorgaan en het hart blijft kloppen. Je dier is in diepe slaap / onder narcose en merkt niets meer.
 4. De dierenarts zal de tweede en laatste prik toedienen De tweede en laatste injectie is nu aan de beurt. Deze wordt toegediend via een bloedvat of de buik. Je huisdier zal van deze prik helemaal niets meekrijgen. Nu stoppen het hart en de ademhaling vrijwel direct. Je huisdier kan nog een laatste zucht geven of wat spiertrillingen hebben. Ook kan het voorkomen dat er wat urine of ontlasting gaat lopen.
 5. De dierenarts beluisterd het hart Tot slot zal de dierenarts het hart beluisteren met een stethoscoop om te controleren of het hart gestopt is.
 6. Neem even de tijd Je dierbare huisdier is overleden. Neem even de tijd om het door te laten dringen. Schroom niet om vragen te stellen. Een dierenarts krijgt bijvoorbeeld vaak de vraag om nogmaals het hart te controleren.
 7. Opties bespreken wat je wil doen met je overleden huisdier De dierenarts zal je vragen wat je wil doen met je overleden huisdier. Begraven, cremeren of achterlaten voor destructie. Alle opties hebben wij uitvoerig beschreven zodat je alle mogelijkheden kan bekijken. Zie hiervoor de pagina Je huisdier is overleden. Wat nu?

Wat doe je als je hond dood is?

Wat moet ik regelen en doen na het overlijden? – Direct na het overlijden moet je een afspraak maken met een dierenbegraafplaats of dierencrematorium of ander huisdier-uitvaartcentrum. Je kunt je huisdier daar dan heen brengen of laten ophalen (tenzij je er voor kiest je dier achter te laten bij de dierenarts). .

See also:  hoe knutsel je een hond?

Heeft een hond pijn bij inslapen?

Een natuurlijke dood – Helaas zijn er nog steeds eigenaren die vinden dat het dier uit zich zelf moet overlijden, de  natuur zijn gang laten gaan. ze hopen dat het dier thuis uit zichzelf dood gaat. Dit is altijd lijden voor het dier! Zoals eerder gezegd laten dieren niet snel zien dat ze lijden,  ze lijden vaak in stilte en dus lijkt het vreedzaam.

 1. Het is echter helemaal niet vreedzaam en  kan ook nog eens dagen duren;
 2. Een reden van deze denkwijze kan zijn dat het nemen van zo’n zware beslissing te moeilijk is;
 3. Als het dier uit zichzelf doodgaat hoeft er geen actieve beslissing genomen te worden;

Maar men vergeet dat er wel een passieve beslissing wordt genomen een die voor het dier  zelf lijden is. Dit mag geen enkel dier niet worden aangedaan. We hebben de mogelijkheid om het zacht te  laten gebeuren, laten we hiervoor dan ook kiezen. Een andere reden kan zijn dat uw dier heel erg gestrest is op weg naar en bij de dierenarts,  kies dan voor een thuiseuthanasie.

Uw dier heeft dan niet eens in de gaten dat er een dierenarts  is en zo kan alles stressvrij en in de rust van uw eigen huis gebeuren. Soms zijn er slechte ervaringen met een euthanasie uit het verleden.

Gelukkig is het niet m eer zoals vroeger, toen werd er nog wel eens ingeslapen met een rechtstreekse hartprik  zonder eerst een narcoseprikje. Dit is gruwelijk en is ongelooflijk en mag niet gebeuren! (Helaas zijn er nog steeds enkele dierenartsen die zo werken, twijfelt u hieraan bij uw eigen dierenarts, vraag het altijd na!) Wij geven ALTIJD een narcoseprik en pas als het echt helemaal zeker is dat uw dier onder  narcose is geven we de laatste prik zodat uw dier hier niets meer van merkt..

Wat te doen als je je hond moet laten inslapen?

Wanneer is het beter om uw hond te laten inslapen? – Wanneer maakt u zo’n haast onmogelijke beslissing? Uw hond is niet meer weg te denken uit uw leven en ook al weet u dat er een keer een einde aan komt, het gemis is groot. Het is voor u waarschijnlijk heel moeilijk om in te schatten of uw hond nog een goed leven kan hebben of dat het beter is om hem in te laten slapen.

 1. Ga bij uw dierenarts langs en bespreek het;
 2. Afhankelijk van de situatie van uw hond kunnen we vaak nog veel voor u betekenen;
 3. We kunnen de keuze om uw hond in te laten slapen niet voor u maken;
 4. Wat we wel kunnen doen is zorgen wegnemen, of juist bevestigen en kijken wat we nog voor uw hond kunnen doen;

Ook kunnen wij uw hond bijvoorbeeld onderzoeken, zodat u op basis van de diagnose en prognose een beslissing kunt nemen. Is het duidelijk dat uw hond geen of te weinig kwaliteit van leven heeft? Dan kunt u uw hond het beste in laten slapen. Natuurlijk kunt u altijd bij ons terecht voor advies, als u niet zeker weet wat het beste is voor uw hond.

Wat gebeurd er met een hond na het inslapen?

Hoe werkt het? – Wanneer een overleden huisdier wordt aangeboden (bij de dierenarts of bij de gemeente) dan worden daar de dode dieren verzameld. Vervolgens zullen de overleden dieren worden opgehaald. Dit gebeurt door de destructor. In Nederland is er één bedrijf die een vergunning heeft voor de verwerking van dode dieren en dierlijk afval.

 • Dat is Rendac in Son;
 • Het overleden huisdier komt in een grote vrachtwagen terecht tussen andere dode dieren, dierkadavers en slachtafval;
 • Aangekomen bij de destructor zullen de dode dieren worden verwerkt;

Dit gebeurt doormiddel van breken, pasteuriseren en steriliseren. Vervolgens wordt de massa ingedampt, gedroogd en gescheiden in meel en vetten. Deze dienen dan als (bio)brandstof. Dit alles gebeurt op industriële schaal met grote schredders en machines.

Hoe kom je van je hond af?

Je kunt veel van je hond of kat houden, soms is het nodig een huisdier weg te doen. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Allergie; te vaak moeten werken; je huisdier een beter leven gunnen dan de omstandigheden waarin het zich bevindt; of de hond is teveel werk voor je of vraagt teveel aandacht. Het asiel is dan een ‘tijdelijke’ oplossing. Vaak proberen mensen eerst zelf een leuk onderkomen voor hun huisdier te vinden, maar dit lukt dit niet iedereen.

Wat als ik niet meer voor mijn hond kan zorgen?

Een huisdier neem je voor het leven. Maar het is altijd mogelijk dat er iets gebeurt in je leven, gezinssituatie waardoor je niet meer voor je dier kan zorgen. Kan je niet meer voor je hond of kat zorgen, dan kan je op verschillene manieren een goede thuis zoeken.

 • via een erkend asiel
 • via een vzw die bemiddelt met een potentiële adoptant bijv. Hondenherplaatsing vzw
 • met een advertentie in een dierenhandelszaak
 • met een advertentie in gespecialiseerde media
 • via een  kweker-handelaar

Je hond of kat moet gechipt en geregistreerd zijn. Katten moeten ook gesteriliseerd / gecastreerd zijn. Jij bent verantwoordelijk om de gegevens van de verantwoordelijke te wijzigen. Voor je hond gebeurt dit door de witte kaart terug te sturen naar DogID. Voor je kat doe je dit zelf met je elektronische identiteitskaart.