Wat Moet Je Doen Als Je Hond Iemand Heeft Gebeten?

Wat Moet Je Doen Als Je Hond Iemand Heeft Gebeten

Herhaling voorkomen – Zorg er in de eerste plaats voor dat het bijtincident zich niet kan herhalen. Leer uw hond om een muilkorf te dragen zodat u deze om kunt doen als het mogelijk is dat uw hond in eventueel gevaarlijke situaties zal gaan komen (bijvoorbeeld tijdens het uitlaten als uw hond uitvalt naar mensen of honden, of voordat bezoek komt als uw hond daar agressief tegen zou kunnen zijn).

De muilkorf moet langzaam aangeleerd worden zodat de hond het niet vervelend vindt; hoe u dat doet leest u in ons document over ‘ Muilkorven ‘. Houd de hond aan de lijn daar waar u kunt verwachten dat uw hond in de problemen kan komen.

Voorkom de situatie waarin uw hond heeft gebeten, bijvoorbeeld door hem apart te zetten als er bezoek komt of door bepaalde handelingen te vermijden of anders aan te pakken. Ga dan op zoek naar deskundige hulp om het gedrag van uw hond bij te sturen. Wanneer uw eigen hond iemand (bijna) gebeten heeft (of ander ongewenst gedrag heeft vertoond), laat uw hond dan eerst nakijken door een dierenarts om te zien of er lichamelijk iets aan de hand kan zijn.

Blijkt uw hond gezond, schakel dan een gedragstherapeut in om het gedragsprobleem in kaart te brengen. Samen kan dan naar een oplossing gezocht worden. Dit kan onder andere inhouden dat de hond gedragstherapie en/of training moet ondergaan.

Daarnaast kan het betekenen dat u bijvoorbeeld de omstandigheden waarin de hond wordt gehouden zult moeten aanpassen. In ernstige gevallen kan uit de analyse blijken dat de hond het beste herplaatst of geëuthanaseerd kan worden. Bespreek dit dilemma open en eerlijk met de gedragstherapeut.

Deze kan u goede adviezen geven maar zolang er nog geen rechtszaak of veroordeling van de hond is, blijft het uw eigen keuze en verantwoordelijkheid. Het kan bovendien verstandig zijn om de hond eerst nog eens goed te laten nakijken door een dierenarts of veterinair gedragsspecialist om na te gaan of er geen verborgen lichamelijke oorzaken zijn die verholpen kunnen worden.

Als u besluit uw hond te herplaatsen, zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt uw hond naar een asiel brengen zodat er gezocht kan worden naar een geschikt adres. Of wellicht kent u zelf iemand met meer tijd, geen kinderen, meer overwicht of meer speelruimte om de hond onder te brengen.

Uw gedragstherapeut kan wellicht ook advies geven aan een toekomstige eigenaar. Realiseer u wel dat het herplaatsen van een hond die gebeten heeft of de neiging heeft om agressief gedrag te laten zien, risico’s met zich meeneemt, ook als de hond daarvoor behandeld wordt.

Neem dus als oorspronkelijke eigenaar van de hond uw verantwoordelijkheid. Vertel altijd eerlijk en uitgebreid waarom u de hond wilt herplaatsen, zodat de nieuwe eigenaar weet waar hij rekening mee moet houden en er geen ongelukken gebeuren! Euthanasie is natuurlijk altijd een hele moeilijke keuze, maar onderschat de problemen die uw hond kan veroorzaken niet.

 1. Blijf eerlijk en bekijk wat het beste is voor uw hond én zijn omgeving;
 2. Heeft u een advies voor euthanasie gekregen dan kunt u een ‘second opinion’ vragen van een veterinair gedragsspecialist  of een gediplomeerd hondengedragstherapeut die veel ervaring heeft met agressieproblemen;

Als ook deze geen mogelijkheden ziet om het gedrag nog om te buigen is euthanasie soms de enige optie. Neem in dat geval contact op met de dierenarts. Hij of zij zal met u bespreken hoe u op een waardige wijze afscheid kunt nemen van uw dier. Wanneer uw hond in beslag is genomen via een strafrechtelijke procedure, wordt hij geplaatst bij een opslaghouder.

 1. Deze moet aan bepaalde voorwaarden voldoen  om veiligheid en  welzijn van de hond te waarborgen;
 2. De hond wordt bij aankomst door een dierenarts onderzocht en moet dagelijks in een speelweide kunnen (tenzij het gedrag van de hond dat, in uitzonderingsgevallen, niet toelaat);

Het gedrag van de hond kan, na een gewenningsfase van doorgaans twee weken, worden beoordeeld door middel van een risico-assessment, waarvan een gedragstest deel uit maakt. De vaste verzorger van de hond is daarbij aanwezig en fungeert als “baas”, de hond heeft in die twee weken een band met de verzorger gevormd en de hond kan daar steun uit ontlenen.

 • In beslag genomen via de gemeente Behalve via de strafrechtelijke procedure kan een hond na een bijtincident ook in beslag worden genomen via een bestuursrechtelijke procedure op aanwijzing van de burgemeester;

Per gemeente kan de procedure verschillen, zie hierover ook het onderdeel Wetgeving. In een aantal gemeenten wordt ook een risico-assessment uitgevoerd. Honden die betrokken zijn geweest bij een ernstig bijtincident of bij meerdere minder ernstige bijtincidenten en inbeslaggenomen zijn, worden individueel beoordeeld. Voor dit risico-assessment wordt gebruik gemaakt van de volgende informatie:

 • Informatie uit het proces verbaal, of van getuigen over de aard van  plaatsgevonden bijtincident(en).
 • Medische schaderapporten over de verwondingen, opgesteld door arts of dierenarts.
 • Informatie over risico-omstandigheden in de leefomgeving van de hond, de mate van controle die de eigenaar heeft en andere aspecten die van belang zijn voor de relatie mens-hond
 • Informatie over de gezondheidstoestand van de hond (inclusief, voor zover mogelijk op basis van het onderzoek door de dierenarts, het uitsluiten van medische oorzaken van agressief gedrag en behandeling daarvan voor aanvang van de gedragstest).
 • Informatie over het gedrag van de hond bij de opslaghouder
 • Informatie uit een objectieve gedragstest gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek waarin de hond aan verschillende prikkels wordt blootgesteld.
See also:  Wat Te Doen Met Verkouden Hond?

Aan de hand van dit risico-assessment zal binnen afzienbare tijd (streeftermijn twee weken) een uitspraak worden gedaan door de beoordelaar(s). Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de kans op herhaling van bijtincidenten. Als de hond als gering riskant uit het risico-assessment komt, zal de hond zonder meer worden teruggegeven aan de eigenaar. Als er meer risico is kan de hond worden teruggegeven aan de eigenaar onder voorwaarden.

Ook kan de hond worden herplaatst onder voorwaarden als teruggave naar de eigenaar niet mogelijk of niet wenselijk is. Als de hond een groot gevaar vormt voor de samenleving, kan een advies tot euthanasie worden gegeven.

De rechter (in een strafrechtelijke procedure) of burgemeester (bestuursrechtelijke procedure) heeft uiteindelijk het laatste woord en zal beslissen of hij de aanbevelingen uit het risico-assessment opvolgt of niet. De eigenaar van de hond kan tegen het vonnis van de rechter of burgemeester in beroep gaan.

Het is dan mogelijk om op eigen kosten contra-expertise aan te vragen, eventueel kan dan ook getraind worden op bepaald gedrag. Afhankelijk van of een eigenaar in Hoger Beroep gaat kan de juridische procedure meer tijd in beslag nemen.

Voor informatie over de gang van zaken m. de inbeslagname kan men terecht bij de opdrachtgever van de procedure: de lokale gemeente of de officier van Justitie die de zaak in behandeling heeft. Mocht er geen informatie via de gemeente of officier van Justitie verkregen worden, dan kan men contact opnemen met RVO.

De duur van het traject hangt af van de snelheid van de rechtsgang en is zeer variabel per geval. Ik wil mijn hond laten euthanaseren vanwege agressief gedrag. Mag ik dit zelfstandig beslissen? Ja, dat mag.

De hond is uw bezit en u mag deze beslissing zelf nemen. Uw dierenarts is echter niet verplicht om aan uw verzoek gehoor te geven. Het advies is uiteraard altijd om de hond eerst te laten onderzoeken door een dierenarts en een hondengedragsdeskundige of door een veterinair gedragsspecialist, om na te gaan of er iets aan het gedrag gedaan kan worden.

 1. Een veterinair gedragsspecialist is een dierenarts die gespecialiseerd is in het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van afwijkend gedrag, inclusief agressief of angstig gedrag van dieren;
 2. Mijn dierenarts vindt mijn hond agressief en wil het dier euthanaseren;

Mag hij dit zonder mijn toestemming beslissen? Nee, dat mag niet. Uw hond is uw bezit, en u mag beslissen wat ermee gebeurt. Uw dierenarts mag u alleen adviseren. Alleen als er reden is om uw hond te verdenken van hondsdolheid (rabiës), omdat u de hond bijvoorbeeld zonder de juiste papieren uit het buitenland hebt meegenomen kan en moet de dierenarts ingrijpen.

 • Ik heb met mijn dierenarts gesproken over het gedrag van mijn hond;
 • Mag mijn dierenarts dit melden bij de politie? Een dierenarts heeft geen wettelijk beroepsgeheim;
 • Hij moet echter wel handelen in het belang van het dier;

In de praktijk zullen niet veel dierenartsen zomaar de politie bellen om deze reden. De politie kan er bovendien niet veel mee doen. Mijn huisarts heeft mij, of een van mijn familieleden, behandeld voor bijtwonden. Mag hij het gedrag van mijn hond melden bij de politie? Nee, een huisarts heeft wettelijk beroepsgeheim.

Wat moet ik doen als mijn hond is gebeten?

Wat gebeurt er met hond na bijtincident?

Ernstige letselschade na bijtincidenten – Een hondenbeet moet altijd worden onderzocht door een medisch specialist. Oppervlakkige en diepe wonden. Sommige wonden lijken niet ernstig, maar kunnen wel zeer ernstige vormen aannemen. Honden kunnen vele bacteriën overbrengen. Lichamelijk letsel naar aanleiding van een hondenbeet:

 • Bijtwonden
 • Zenuwbeschadiging
 • Littekens
 • Infectie
 • Hondsdolheid
 • Amputatie van ledemaat
 • Overlijden
 • Verminking

Tip: Het is altijd verstandig om te vragen of een tetanusprik nodig is. Deze prik beschermt u tegen hondsdolheid. Een ziekte die dodelijk kan aflopen.

Wat gebeurd er als een hond iemand bijt?

U of uw kind is is onverwacht aangevallen door een agressieve hond. U of uw peuter is gebeten door de hond. Een bijtincident kan op de korte en lange termijn flinke lichamelijk, maar ook psychische schade met zich meebrengen. Een bijtincident met hond: wie is aansprakelijk voor de schade en hoe deze te verhalen? Bij een hondenbeet is over het algemeen de eigenaar van het dier aansprakelijk. Wat Moet Je Doen Als Je Hond Iemand Heeft Gebeten Een bijtincident met een hond draait er dan meestal op uit dat de hondeneigenaar de schade moet vergoeden. Omdat bijtincidenten met honden ernstig kunnen zijn, is bij het verhalen van de schade enige zorgvuldigheid geboden. Het gaat dan niet alleen om de onkosten op de korte termijn, maar ook om mogelijk psychische schade op de lange termijn. Maar er kan ook onverwacht geestelijke- en emotionele schade ontstaan.

In de wet is bepaald dat de bezitter van een dier ervoor moet zorg dragen dat het dier iemand anders niet mag verwonden en letsel toebrengen. De bezitter van een hond is verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn viervoeter.

See also:  Hoe Een Hond Wassen?

Een bijtincident met verwondingen in het gezicht, armen of benen kunnen lelijke littekens veroorzaken. Ook is de vraag in welke mate de angst voor honden na een hondenbeet incident het leven van het slachtoffer nog zal gaan en blijven beheersen. Psychische schade op de lange termijn is ook een letselschade schadepost.

Hoe reageren op hond die bijt?

Oorzaken en vormen van agressie – De oorzaken van deze onzekerheid en het onvermogen zich in bepaalde situaties op de juiste manier te gedragen, zijn zoals reeds vermeld te zoeken in de menselijke omgang met de hond. Een geïsoleerde fokkerij, een te kort schietende socialisatie en opvoeding zijn belangrijke oorzaken van agressie.

 1. Ook als de hond niet op de juiste manier gehouden wordt, kan hij agressief worden;
 2. Slechte ervaringen in het verleden, traumatische gebeurtenissen of chronische pijn kunnen ook woede of angst en dus ook agressie veroorzaken;

In werkelijkheid zijn de oorzaken niet altijd zo gemakkelijk te herkennen. Het is dus van belang om vast te stellen in welke situaties een hond agressief reageert. In welke situaties begint hij te brommen of laat hij zijn tanden zien? Reageert hij gespannen op de nabijheid van een soortgenoot, denkt hij dat hij zijn baasje moet verdedigen of is hij bang dat iemand anders hem bedreigd? Per reden zijn er verschillende vormen van agressie bij de hond:

 • Zelfverdedigig: een hond voelt zich tegenover een soortgenoot niet op zijn gemak of in het nauw gedreven
 • Beschermingsagressie: familieleden moeten beschermd worden tegen vijanden
 • Competitie-agressie: bijvoorbeeld als de hond erg gehecht is aan een bepaald object zoals zijn voerbak of speelgoed. Dit moet verdedigd worden. Deze vorm van agressie komt ook voor als de hond zijn status binnen de roedel veilig wil stellen

Ook de leerervaring van de hond speelt een belangrijke rol. Kon hij zijn woede afreageren of werd hij door zijn baasje geprezen toen hij dat deed? Natuurlijk zijn er nauwelijks hondenbezitters, die hun hond zouden belonen als deze gromt of bijt, maar toch proberen de meeste hondenbezitters hun hond rustig te krijgen door zacht op hem in te praten („alles is goed, blijf maar rustig!”) of hem te aaien.

Kan een hond ziek worden van hondenbeet?

Een bijtwond van een andere hond Tanden bevatten altijd bacteriën, een bijtwond is dus per definitie geïnfecteerd. De bloedvoorziening is door de grote weefselschade vaak verstoord, waardoor de kans op ontsteking nog groter wordt.

Waarom tetanusprik na hondenbeet?

Hoe behandel je een hondenbeet? – Het is bij hondenbeten niet nodig om uit voorzorg antibiotica te gebruiken, tenzij de wond erg diep is, deze in het gezicht zit of als je gevoeliger bent voor het krijgen van een infectie. Bijtwonden worden niet altijd gehecht  of gelijmd, omdat dit de kans op een infectie vergroot.

 1. Dit gebeurt vooral niet wanneer de wond ouder is dan acht uur;
 2. Wanneer je in het buitenland gebeten bent door een hond, is het belangrijk dat je gelijk bij een arts langsgaat;
 3. Bij een hondenbeet loop je namelijk kans op hondsdolheid (rabiës) en tetanus;

Dit kan gevaarlijk zijn. Gelukkig zijn de meeste mensen in Nederland ingeënt tegen tetanus. Ben je nooit of langer dan 10 jaar geleden ingeënt tegen tetanus? In dat geval is het belangrijk dat je een tetanusinjectie na een hondenbeet krijgt.

Welke hond heeft de meeste bijtincidenten?

Staffordshire-achtigen, Pitbulls en Rottweilers: deze hondenrassen zijn verantwoordelijk voor het merendeel van bijtincidenten. Maar het zijn niet de enige veelbijters, blijkt uit een eerste inventarisatie van bijtincidenten. De herdershond, die geen zogenoemde hoog-risico hond is, wordt ook genoemd als belangrijke veroorzaker.

Wat te doen na bijtincident?

Kan je aangifte doen tegen een hond?

Als een hond u of uw hond heeft gebeten, kunt u aangifte doen. In zowel het Wetboek van Strafrecht als in de gemeentelijke APV staan regels waarmee tegen agressie door honden kan worden opgetreden. Het is dus raadzaam om een bijtincident te melden bij de gemeente en/of de politie.

Waarom wordt mijn hond gebeten?

Behandeling – Bij wonden waar bij de huid kapot is, kunt u het beste de dierenarts raadplegen. Het is vaak nodig de wond te ontsmetten en soms te hechten. Ook kan medicatie en pijnstilling nodig zijn. Ga bij ernstige wonden, bloedingen of benauwdheid zo snel mogelijk met uw hond naar de dierenarts.

Eventueel kunt u de dierenambulance bellen of het dierennoodnummer 144 als uw hond er slecht aan toe is. Kijk en voel de hond goed (en voorzichtig!) na om te zien of er onder de vacht geen verwondingen zijn.

Als de hond agressief gedrag laat zien waardoor u de hond niet kunt controleren (als hij bijvoorbeeld gromt, tanden laat zien, zijn lip omhoog trekt, hapt of bijt), raadpleeg dan de dierenarts. Ook als er geen zichtbare schade is, maar uw hond bijvoorbeeld hard tegen de grond geduwd is en de andere hond veel groter of zwaarder was dan de uwe of als uw hond heen en weer geschud is, moet u uw hond goed in de gaten houden.

See also:  Hoe Vaak Hond Inenten Tegen Rabies?

Het kan zijn dat er inwendige verwondingen en bloedingen zijn of bijvoorbeeld schade aan gewrichten of wervelkolom. Twijfelt u, vertoont uw hond afwijkend gedrag, is hij lusteloos of wil hij niet eten of drinken, raadpleeg dan uw dierenarts en wacht vooral niet te lang bij twijfel! Bloedt de hond ernstig, dan moet u de bloeding stelpen door druk uit te oefenen op de wond en eventueel een (druk-)verband aan te leggen.

Daarna moet u zo snel mogelijk naar een dierenarts. Bij verwondingen kan het zinvol zijn om zelf alvast vuil uit de wond te spoelen met lauw water en lange haren bij de wond weg te knippen (doe dit alleen als de hond dit toestaat!). Wees echter wel voorzichtig want een hond met pijn kan bijten.

Het kan nodig zijn om een snuitbandje of muilkorf om te doen om EHBO bij levensbedreigende verwondingen te kunnen geven, maar gebruik dit niet voor zaken die ook kunnen wachten tot men bij de dierenarts is.

De hond is zelf misschien bang of heeft pijn en heeft al een slechte ervaring opgelopen (dat kan ook gelden voor de hond die gebeten heeft!) Zorg er daarom voor dat u zelf de problemen niet onbewust veroorzaakt of erger maakt. Probeer zelf rustig te blijven en ga niet schreeuwen.

Als uw hond is aangevallen, bestaat de kans dat hij daarna bang is voor andere honden. Het kan zijn dat hij hen probeert te ontlopen, maar het is ook mogelijk dat zo’n hond probeert andere honden op afstand te houden door zelf agressief gedrag te vertonen.

Soms ontstaat er angst voor honden die lijken op de hond van het conflict, soms ook voor alle andere honden of alleen in bepaalde situaties of omgevingen. Dit kan in de loop van de tijd veranderen: het kan zijn dat de hond in eerste instantie alleen op honden reageert die lijken op de hond van het conflict, maar dat hij dit gaat uitbreiden naar steeds meer verschillende honden.

Merkt u dat uw hond zich anders gaat gedragen na zo’n voorval, dan is het goed om snel contact op te nemen met een hondengedragstherapeut (zie het document ‘ Gedragstherapie voor de hond ‘). Gaat uw hond nog wel goed om met bekende andere honden, laat hem dan wel met die honden spelen of samen wandelen zodat hij zijn sociale vaardigheden niet kwijtraakt terwijl uw hond behandelt wordt voor zijn probleem.

Straf uw hond niet voor zijn angst maar ga samen met een gediplomeerde hondengedragstherapeut trainen om uw hond met zijn angst te leren omgaan. Wacht vooral niet te lang (niet langer dan 1-2 dagen), want als uw hond door agressief gedrag te vertonen er in slaagt om andere honden weg te jagen zal hij steeds zekerder en volhardender worden in dat gedrag.

 • In veel gevallen is de eigenaar van een hond aansprakelijk voor de schade die zijn dier toebrengt;
 • Bij hond-hond conflicten is het soms lastig te bepalen in welke mate beide eigenaars ‘schuld’ hebben aan een bijtincident;

Dat kan van invloed zijn op wie er wat moet betalen. In bijna alle gevallen is het verstandig om gegevens uit te wisselen als uw hond betrokken is bij een bijtincident. Neem contact op met uw WA-verzekering voor de afhandeling. In elk geval is het (indien mogelijk) verstandig om gegevens van getuigen te verzamelen en eventueel foto’s te maken.

 1. Het komt voor dat een van de eigenaren agressief en/of bedreigend reageert;
 2. In dat geval is het wellicht niet verstandig uw gegevens zomaar uit te wisselen;
 3. Is dit het geval of vertrouwt u de situatie niet, bel dan de politie via 0900-8844 of eventueel via 112  bij acute bedreiging;

Wordt uw hond aangevallen door een andere hond dan kunt u ook aangifte doen bij de politie. Meer over het doen van aangifte leest u hier..

Hoe schakel je een hond uit?

Trek de voorpoten van de hond uit elkaar – Als je kans ziet om de hond bij zijn voorpoten te grijpen, trek die dan met een krachtige ruk uit elkaar. Zijn ribbenkast kan daar slecht tegen en hij krijgt dan moeite met ademhalen.

Waarom een hond bijt?

Hond bijten afleren – Het is voor een hond dé manier om zichzelf te verdedigen. Zijn gedrag kan gericht zijn naar andere honden, vreemde mensen, specifieke honden of mensen (bijvoorbeeld kinderen, mannen of voor de hond aparte verschijningen) en zelfs richting zijn eigen baasjes! Wat te doen?.

Hoe zegt een hond Sorry?

De hond kruipt ineen, het wit in zijn ogen wordt zichtbaar terwijl hij omhoog kijkt naar je. Wellicht staan zijn oren naar achteren, hij geeuwt of likt in het luchtledige.

Hoe kan je zien of je hond ongelukkig is?

Symptomen ongelukkige hond Het dier is teruggetrokken en lusteloos, heeft geen zin meer in spelletjes en andere bezigheden die hem of haar normaal gesproken wel enthousiast maken. Veel meer of juist minder eten dan normaal kan ook een teken zijn.