Welke Inentingen Hond?

Welke Inentingen Hond
Vaccinatie is een belangrijke en effectieve manier om besmettelijke ziekten te voorkomen. Door vaccinatie wordt het lichaam voorbereid op een mogelijke infectie, waardoor het immuunsysteem direct in actie kan komen. Zo worden ziekteverwekkers uitgeschakeld voor ze schade kunnen toebrengen. Om het effect van vaccinatie te laten voortbestaan, moet er regelmatig opnieuw gevaccineerd worden.

Een vaccinatie geldt doorgaans voor één specifieke ziekte. Sommige vaccinaties zijn voor alle honden van belang, andere vaccinaties worden alleen onder bepaalde omstandigheden gegeven. Niet tegen alle besmettelijke hondenziekten bestaat een vaccinatie.

Vaccineren of inenten is een manier om antilichamen en afweercellen in het bloed te laten ontstaan tegen ziekten. Door een dier in te spuiten met een klein beetje dode of onschadelijk gemaakte ziekteverwekker (bijvoorbeeld een virus) of een onderdeel van die ziekteverwekker, wordt het lichaam aangezet om antilichamen te maken.

Komt het dier daarna in aanraking met de werkelijke, levende ziekteverwekker dan is het afweersysteem klaar om meteen te reageren. Daardoor wordt de ziekteverwekker direct uitgeschakeld. Soms lukt dit niet meteen of niet volledig, maar doordat er al antilichamen en afweercellen aanwezig zijn wordt ook dan het bestrijden van de ziekte gemakkelijker en heeft het dier een grotere overlevingskans.

In ons land komt een aantal besmettelijke en levensbedreigende hondenziekten voor. Sommige daarvan zijn zeldzaam, andere treden nog regelmatig op. Tegen een aantal ziekten kan uw hond gevaccineerd worden. Op die manier maakt het lichaam antilichamen aan tegen de ziekteveroorzakers en is uw hond beschermd.

Zeker waar het ernstige en vaak dodelijke ziekten betreft is dit erg belangrijk. Normaal gesproken worden alle pups ingeënt en ook daarna worden de vaccinaties regelmatig herhaald. Door deze vaccinatieprogramma’s is een aantal hondenziekten in ons land flink teruggedrongen.

Er is een aantal ziekten waartegen in elk geval gevaccineerd zou moeten worden volgens een schema dat langdurige bescherming geeft. Dit zijn:

 • hondenziekte (ziekte van Carré, Distemper),
 • besmettelijke leverziekte (hepatitis contagiosum canis, HCC)  en
 • parvovirose (‘Parvo’).

Dit worden ook wel de ‘kernziekten’ genoemd. Een vaccinatie die daarnaast jaarlijks gegeven wordt in Nederland is die tegen de ziekte van Weil (leptospirose). Deze laatste ziekte is een zoönose: een ziekte die op mensen kan worden overgedragen. Bovendien zijn er vaccinaties die nodig zijn in bepaalde situaties.

Dit is bijvoorbeeld de rabiësvaccinatie (tegen hondsdolheid) als u naar het buitenland gaat met de hond of de inenting tegen kennelhoest (parainfluenza en Bordetella ) als uw hond in een pension moet verblijven of op een andere manier met veel andere honden in contact komt (bijvoorbeeld bij een show, maar ook bij de hondenuitlaatservice of op cursus).

Pups krijgen van hun moeder bescherming mee tegen diverse ziekten in de vorm van antilichamen (maternale antilichamen). Deze maternale antilichamen krijgt de pup voor een klein deel al in de baarmoeder en voor het overgrote deel via de eerste melk na de geboorte.

 1. Na de geboorte neemt de hoeveelheid antilichamen in het bloed van de pups langzaam af;
 2. Na een aantal weken is de pup dan ook niet meer voldoende beschermd tegen besmettelijke hondenziekten en moet hij zijn eigen antilichamen gaan aanmaken;

Daarom moet de pup worden ingeënt. De hoeveelheid maternale antilichamen in het bloed van de pup neemt langzaam af. Het verschilt per pup hoe snel het dier de bescherming door maternale antilichamen verliest: sommige pups zijn na een week of zes al minder beschermd, bij andere pups houdt de bescherming langer dan twaalf weken aan.

 1. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid antilichamen die de pup de eerste levensdag heeft opgenomen via de melk;
 2. Omdat vooraf niet te zeggen is hoe lang een pup beschermd is, is het belangrijk bijtijds te beginnen met vaccineren;

De eerste inenting wordt vaak gegeven als de pups nog bij de moeder zijn. In de wetgeving (Regeling Houders van Dieren) is namelijk opgenomen dat pups die in een bedrijf (dus bijvoorbeeld bij een beroepsmatig fokker) worden gehouden, vóór de leeftijd van 7 weken in ieder geval hun eerste inentingen tegen Parvo en Hondenziekte moeten krijgen.

Daarnaast is het belangrijk om de puppyvaccinaties meerdere malen te herhalen. Als er namelijk nog veel maternale antilichamen aanwezig zijn maken deze het vaccin onwerkzaam waardoor de pup geen kans krijgt om zelf antilichamen aan te maken.

Pups die veel maternale antilichamen hebben, zullen op de vroege vaccinaties onvoldoende reageren, maar een aantal weken later daar waarschijnlijk wel toe in staat zijn. De puppyvaccinaties worden daarom om de twee tot vier weken herhaald. Pups die nog maar weinig maternale antilichamen over hebben zullen op de vaccinatie reageren.

 • Op een leeftijd van 6 weken is dat slechts een klein gedeelte van de pups: zij beginnen als reactie op de vaccinatie eigen antilichamen aan te maken;
 • Bij de overige pups werkt de vaccinatie nog niet;
 • Op een leeftijd van 9 weken is al een groter deel van de pups zijn maternale antilichamen kwijt, en zij profiteren op dat moment van een vaccinatie door als reactie zelf antilichamen aan te maken;

Bij de meeste pups zijn de maternale antilichamen op een leeftijd van 12 weken wel verdwenen, zodat ze eigen antilichamen aanmaken als reactie op een vaccinatie. Een klein deel van de pups zal echter ook op de leeftijd van 12 weken nog niet voldoende eigen antilichamen kunnen aanmaken omdat er nog teveel antilichamen van de moeder in het bloed aanwezig zijn.

 • Op 16 weken zijn bij vrijwel alle pups de maternale antilichamen verdwenen;
 • Of gekozen wordt voor een laatste vaccinatie op 12 weken of voor een extra vaccinatie op 16 weken hangt af van het risico om besmet te raken;

Bij pups die veel risico lopen wordt aangeraden om de laatste pup-enting op een leeftijd van 16 weken te geven. Als op een leeftijd van 6 weken begonnen wordt met vaccineren, betekent dit meestal dat er minimaal drie vaccinatierondes zijn: op 6, 9, 12 en eventueel een vierde vaccinatie op 16 weken.

Als alternatief voor de laatste vaccinatie kan door middel van bloedonderzoek worden vastgesteld of al voldoende antilichamen zijn aangemaakt na de vaccinatie op 12 weken. Het bloed moet dan 4 weken na die laatste vaccinatie worden afgenomen en onderzocht, en als er voldoende antilichamen zijn hoeft de 16 weken vaccinatie niet meer te worden gegeven.

Deze test kan ook na de vaccinatie op 16 weken worden uitgevoerd. Hoewel deze bloedtesten niet 100% betrouwbaar zijn geven ze in de praktijk wel nuttige informatie over de bescherming van uw pup. Als de eerste vaccinatie later is gegeven, dan zal het vaccinatieschema op maat door uw dierenarts aan uw pup en uw situatie worden aangepast. Volgens de meest recente aanbevelingen zou een vaccinatieschema voor pups er als volgt uit moeten zien:

 • 1e inenting: Hondenziekte en Parvo, eventueel besmettelijke leverziekte
 • 2e inenting: Parvo en Ziekte van Weil
 • 3e inenting: Hondenziekte, Parvo, Ziekte v. Weil, besmettelijke leverziekte (Cocktail inenting, deze kan ook nog het vaccin tegen parainfluenza bevatten)
 • 1 jaar: Hondenziekte, Parvo, Ziekte v. Weil, besmettelijke leverziekte

Voor de vaccinaties tegen kennelhoest (Parainfluenza en Bordetella) maakt uw dierenarts een aanvullend schema. Dit is ook afhankelijk van de manier waarop deze vaccinatie wordt toegediend, deze vaccins kunnen namelijk via de neus of via een injectie worden gegeven. Meestal krijgen pups als ze 1 jaar zijn een zogenaamde ‘booster’ vaccinatie voor de kernziekten. Deze is vooral bedoeld om pups die niet of niet voldoende gereageerd hebben op de puppy vaccinaties alsnog de nodige bescherming te geven.

 • Afhankelijk van wanneer de eerste vaccinatie is gegeven, kunnen dus verschillende vaccinatieschema’s gehanteerd worden;
 • Vaccinatieschema’s veranderen soms omdat vaccins zijn aangepast of de werkzaamheid opnieuw onderzocht is;

Deze vaccinatie kan ook eerder worden geven, namelijk als de hond een half jaar oud is, om te voorkomen dat pups die niet voldoende gereageerd hebben op de puppy vaccinaties lang onbeschermd zijn. Dit hangt ook weer af van het risico dat een pup loopt om in die tussenliggende periode besmet te raken.

Uw dierenarts kan samen met u dat risico inschatten en een keuze maken. Na de ‘booster’ vaccinatie is de noodzaak om de vaccinaties te herhalen afhankelijk van de werkingsduur van het vaccin. Voor de kernziekten wordt herhaling om de drie jaar geadviseerd.

Voor de kernziekten is het eventueel ook mogelijk om na 3 jaar met behulp van bloedtesten de hoeveelheid antilichamen in het bloed van uw hond te laten controleren (dit heet een titerbepaling). Als uw hond nog voldoende antilichamen heeft kan de vaccinatie minimaal een jaar worden uitgesteld.

 • Voor de ziekte van Weil geldt dat de vaccinatie slechts een jaar bescherming biedt;
 • Deze vaccinatie moet dus jaarlijks herhaald worden;
 • Er zijn geen bloedtesten die de bescherming tegen deze ziekte betrouwbaar kunnen meten;

Dit geldt ook voor de vaccinatie tegen kennelhoest. Vergeet overigens niet om uw pup rond de leeftijd van een jaar wél een algehele gezondheidscontrole te laten geven door uw dierenarts, ook als u daar niet meer heen hoeft voor een vaccinatie omdat bijvoorbeeld de boostervaccinatie op jongere leeftijd is gegeven.

 • Rond die leeftijd is de pup vrijwel uitgegroeid en het is belangrijk dat zijn gezondheid en ontwikkeling dan wordt gecontroleerd, zodat er bijtijds kan worden ingegrepen als hier iets niet mee in orde zou zijn;

Voor elke vaccinatie doet uw dierenarts eerst een gezondheidscontrole. Bij zieke dieren kan het soms beter zijn om de vaccinatie uit te stellen. Vaccins kennen een verschillende beschermingsduur. Tegen de kernziekten bestaan vaccins die minimaal drie jaar bescherming bieden, en deze worden in Nederland het meest gebruikt.

 • De langste bescherming ontstaat na vaccinatie met levend verzwakt virus;
 • Er wordt dan ook aangeraden om deze te gebruiken zodat minder vaak ingeënt hoeft te worden;
 • Na vaccinatie met een dood of geïnactiveerd virus wordt in het lichaam minder langdurig bescherming opgebouwd;

Ook vaccins tegen bacteriële ziekten geven vrijwel altijd een minder langdurige bescherming, deze zullen dus vaker herhaald moeten worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de inenting tegen de Ziekte van Weil, die jaarlijks herhaald moet worden. Een uitzondering is het vaccin tegen rabiës (hondsdolheid): na vaccinatie tegen deze ziekte is uw hond 3 jaar beschermd, terwijl het virus in het vaccin niet levend is.

 1. Om te bepalen wat voor uw hond het beste vaccinatieschema is en tegen welke ziekten (naast de drie kernziekten) het verstandig is om uw hond te laten vaccineren, kunt u het beste met uw dierenarts overleggen;

Zaken als ras, leeftijd, gezondheid, gewoontes (bijvoorbeeld wel of niet mee op reis, komt het dier in pensions, trimsalons en dergelijke) en gegevens over welke ziekten er lokaal voorkomen spelen hierbij een rol. Soms kunnen er redenen zijn om minder vaak te willen vaccineren, bijvoorbeeld als uw hond gevoeliger dan gemiddeld reageert op vaccinaties.

Onderzoek toont aan dat honden na vaccinatie tegen de kernziekten met levend verzwakt virus soms zeven jaar later nog beschermd zijn (let op, dit geldt niet na vaccinatie met een vaccin op basis van een dood virus!).

De bescherming is per hond verschillend. De officiële geregistreerde werkingsduur is echter hooguit drie jaar en dit is dan ook de werkingsduur die dierenartsen meestal aanhouden en waar officiële instanties vanuit gaan. Minder vaak inenten zou dus niet noodzakelijkerwijs de gezondheid van uw dier in gevaar brengen.

Om te bepalen of het nodig is uw dier opnieuw te laten inenten, is het mogelijk om de hoeveelheid antilichamen in het bloed te laten bepalen door een bloedtest af te laten nemen (een titertest). Hiervoor bestaan tegenwoordig snelle tests die uw dierenarts zelf kan uitvoeren.

Als er nog voldoende antilichamen in het bloed aanwezig zijn, hoeft de hond geen nieuwe vaccinatie te krijgen om beschermd te blijven. Dit geldt overigens alleen voor de drie kernziekten! Voor de Ziekte van Weil heeft dit geen zin omdat de antilichamen niet lang genoeg in het bloed blijven.

 • Voor deze en een aantal andere ziekten zoals kennelhoest zijn er bovendien geen bloedtesten die betrouwbaar de bescherming na vaccinatie kunnen meten;
 • Er zijn steeds meer bedrijven, zoals pensions, die een bloedtest accepteren als bewijs dat een hond voldoende beschermd is tegen de drie kernziekten;

Wilt u uw hond in een pension of dagopvang brengen en maakt u gebruik van bloedtests, vraag dan eerst na of dit geaccepteerd wordt. U mag bovendien niet zomaar afwijken van de vaccinatieplicht die bij deze bedrijven geldt. Uw dierenarts moet een verklaring opstellen met onderbouwing waarom niet is gevaccineerd volgens het normale vaccinatieschema.

Voor het reizen naar andere landen die vaccinaties eisen wordt een bloedtest doorgaans niet geaccepteerd en moet men het vaccinatieschema aanhouden dat door de fabrikant wordt aangegeven, of in sommige gevallen een strenger schema dat door de autoriteiten van het land van bestemming is bepaald.

Zoals elke medische ingreep kan ook vaccinatie bijwerkingen hebben. In de pers en op internet doen soms verhalen de ronde over het ‘gevaar’ van vaccineren, met name over ongewenste bijwerkingen. Bijwerkingen na vaccinatie komen maar zeer zelden voor en het verband tussen vaccinatie en later ontstane ziekten is vaak niet wetenschappelijk bewezen.

De huidige richtlijnen voor dierenartsen zijn er op gericht om zoveel mogelijk honden te vaccineren maar ook om niet nodeloos vaak te vaccineren. De risico’s op bijwerkingen wegen niet op tegen de voordelen van het ontwikkelen van bescherming tegen ernstige ziekten.

Soms ontstaat na vaccinatie geen voldoende bescherming. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • De pup heeft nog teveel maternale antilichamen in het bloed, waardoor het lichaam zelf geen bescherming kan aanmaken.
 • Het vaccin zet het lichaam niet voldoende aan tot het maken van bescherming. Dit is onwaarschijnlijk want elk vaccin wordt uitgebreid getest voor het op de markt komt. Wat eventueel wel mogelijk is, is dat het vaccin niet op de juiste temperatuur is bewaard, verkeerd is toegediend of dat er in een bepaalde partij een productiefout zit.
 • Het dier is niet in staat antilichamen te maken. Dit komt niet vaak voor maar er zijn genetische afwijkingen waarbij het afweersysteem van een dier niet goed kan reageren op een vaccinatie. Als vermoed wordt dat dit speelt, kan na vaccinatie met een bloedtest de hoeveelheid antilichamen worden gemeten.

Er kan bovendien een aantal bijwerkingen optreden bij vaccinatie. Dat kunnen lokale reacties zijn op de plek van de injectie, of algemene reacties in het hele lichaam. Een voorbeeld van een lokale reactie is een zwelling op de plek van de vaccinatie. Meestal trekt dit na een aantal dagen weer weg. Zeer zelden ontstaat een ontstekingsreactie doordat er besmetting van de injectieplaats met bacteriën heeft plaatsgevonden. Algemene reacties zijn onder andere:

 • Lichte verschijnselen passend bij de ziekte waartegen gevaccineerd wordt. Dit ziet men soms na de kennelhoest neusenting.
 • Tijdelijk koorts en “niet lekker zijn” na de inenting.
 • Misselijkheid en diarree kort na de vaccinatie.
 • overgevoeligheidsreacties, immuunaandoeningen (zeer zeldzaam).
 • effecten van fouten bij de productie (zeldzaam maar niet uit te sluiten).

Om een vaccinatie zo efficiënt en veilig mogelijk te maken moet u uw dier niet laten vaccineren als het:

 • ziek is. Een dier dat al een verzwakte weerstand heeft door bijvoorbeeld een blaasontsteking, heeft zijn immuunsysteem nodig om die aandoening te bestrijden. U kunt de vaccinatie uitstellen tot het dier weer klachtenvrij is.
 • een chronische aandoening heeft. Bij chronische aandoeningen waarbij herstel niet is te verwachten zal uw dierenarts u advies op maat geven over de vaccinatiemogelijkheden voor uw hond.
 • drachtig is. Dit kan gevaarlijk zijn voor de pups. Er zijn vaccins die wel tijdens de dracht veilig gegeven kunnen worden.
 • onder narcose is. De narcose zelf heeft weinig invloed op de respons op vaccinatie maar eventuele ongewenste reacties zoals misselijkheid kunnen tijdens de narcose voor problemen zorgen.

Uit onderzoek is gebleken dat vaccinaties beter aanslaan als de hond voor die tijd ontwormd is. Het lichaam hoeft dan namelijk niet tegelijkertijd de wormen te bestrijden en antilichamen tegen ziekten aan te maken. Het is daarom verstandig om één tot twee weken voor u de hond laat inenten de hond te ontwormen. Om besmettelijke dierziekten tegen te gaan is het belangrijk dat een groot deel van de honden wordt gevaccineerd.

Op deze manier kan worden onderzocht of uw hond in staat is om een afweer reactie te maken na vaccinatie. Dit risico is klein en bestaat bij elke injectie. Een besmettelijk dier kan dan geen andere dieren besmetten omdat deze dieren beschermd zijn door vaccinatie.

Daardoor wordt het vóórkomen van een ziekte in een bepaald gebied aanzienlijk verminderd. Door goed te vaccineren komen ziektes als hondenziekte en besmettelijke leverziekte gelukkig in Nederland nog maar weinig voor. Als het percentage dieren dat wordt gevaccineerd afneemt, krijgt een dergelijke ziekte de kans om weer de kop op te steken.

Door uw hond te laten vaccineren, beschermt u dus niet alleen uw eigen dier maar werkt u ook mee aan het onderdrukken van uitbraken van besmettelijke, levensbedreigende hondenziekten. Hondenziekte (ziekte van Carré, distemper) Hondenziekte is een zeer besmettelijke virusziekte.

Behalve braken en diarree kan het ook afwijkingen aan het zenuwstelsel, het ademhalingsstelstel en de huid veroorzaken. Ook wordt de afweer van de hond door het virus aangetast. Honden besmetten elkaar via hun uitscheidingsproducten (urine, ontlasting, oogvocht en dergelijke).

 • Leverziekte (hepatitis, adeno-virus type I) Leverziekte veroorzaakt leverontsteking met koorts, bloedingen, braken en ontsteking van de ogen;
 • Het wordt verspreid via urine;
 • Leverziekte kan soms voor een plotselinge dood zorgen bij jonge honden;

Parvo (parvovirose) Het Parvovirus tast de darmen van de hond aan, waardoor ernstige, waterige, vaak bloederige diarree ontstaat. Ook braken en koorts komen voor. Daarnaast zorgt het virus voor weerstandsvermindering waardoor de honden gevoelig zijn voor andere besmettelijke zieken.

 • Vooral pups kunnen snel uitdrogen en daardoor sterven;
 • De ziekte is erg besmettelijk en verspreidt zich via ontlasting;
 • Het virus kan buiten de hond zeer lang (tenminste een jaar) besmettelijk blijven;
 • Ziekte van Weil (leptospirose) Deze ziekte wordt veroorzaakt door bacteriën en overgedragen via urine of met urine besmet water;

Veel diersoorten kunnen besmet worden met een leptospirose bacterie. Berucht zijn besmettingen via urine van muizen en ratten. Deze ziekte is ook besmettelijk voor de mens. Ziekteverschijnselen bij honden met leptospirose zijn verschillend, omdat er verschillende leptospirose-bacteriën zijn.

 1. Geelzucht, diarree en braken, bloedingen en nierproblemen worden het vaakst gezien;
 2. Kennelhoest ( Bordetella , para-influenza, adeno-virus type 2) ‘Kennelhoest,’ tegenwoordig ook wel besmettelijke hondenhoest genoemd, is een soort verkoudheid die door verschillende ziekteverwekkers kan worden veroorzaakt, namelijk door het para-influenza virus, het adeno-virus type 2 en de Bordetella bacterie;

De ziekte is erg besmettelijk en wordt vooral gezien bij honden die met veel andere honden worden gehuisvest zoals in kennels of pensions, of op shows of bij de hondenuitlaatservice. Soms speelt ook stress een rol. Door blaffen wordt de keel van de honden gevoelig, waardoor deze vatbaar wordt voor infecties.

 1. Hondsdolheid (rabiës) Hondsdolheid is een dodelijke ziekte die besmettelijk is voor de mens en voor andere dieren;
 2. De ziekte wordt vaak overgedragen via speeksel, bijvoorbeeld bij beten van besmette honden, katten, vossen of vleermuizen;

Het virus tast de hersenen aan en veroorzaakt angst en agressie. Honden overleven hondsdolheid niet; mensen moeten na een beet direct worden behandeld want anders verloopt bij mensen deze infectie ook dodelijk. In Nederland komt hondsdolheid bijna niet meer voor behalve bij vleermuizen, maar in veel andere landen komt de ziekte vaker voor.

Daarom is het verplicht om een hond te laten inenten voor u bepaalde landen mag bezoeken. Voor reizen naar alle landen uit de EU is een geldige rabiës vaccinatie verplicht. Ook is een geldige rabiësvaccinatie verplicht voor alle honden die Nederland worden binnengebracht.

Daarbij geldt dat de vaccinatie gegeven mag worden vanaf een leeftijd van 12 weken en dan na 3 weken geldig is. Pups onder 15 weken mogen dus niet worden geïmporteerd..

Welke vaccinaties zijn verplicht bij honden?

Het vaccinatieschema: welke vaccinaties wanneer?  – In zijn eerste levensjaar wordt een pup gevaccineerd tegen de meest voorkomende besmettelijke hondenziekten, met name: parvovirose, rattenziekte, hondenziekte, kennelhoest en hepatitis. Dat gebeurt meestal als volgt: 

 • Een eerste vaccinatie rond de leeftijd van 6 weken beschermt je pup tegen hondenziekte, hepatitis en parvovirose. Komt je pup van bij een fokker, dan heeft hij die eerste injectie vaak daar al gekregen.
 • Drie weken later, op 9 weken , krijgt de pup een herhalingsinenting (hondenziekte, hepatitis en parvovirose). De vaccincocktail beschermt bovendien ook tegen rattenziekte (Ziekte van Weil).
 • Een maand later, op 12 weken dus, volgt nog een herhalingsvaccinatie. Je hond is dan effectief beschermd tegen de standaardziektes hondenziekte, parvovirose, rattenziekte en hepatitis.

Het herhalen van de vaccinaties is belangrijk omdat het immuunsysteem van jonge dieren nog niet volledig ontwikkeld is. De eerste vaccinatie beschermt wel, maar niet voor lang. Na de drie inentingen heeft je pup voldoende immuniteit voor zijn eerste levensjaar. Daarna moet de vaccinatiestatus van je hond, ondertussen volwassen, elk jaar opnieuw worden gecontroleerd en indien nodig moet hij opnieuw worden gevaccineerd om de opgebouwde immuniteit te handhaven. ​ Afhankelijk van het risico op besmetting, kun je je hond laten vaccineren tegen meer ziekten.

 • Vaccinatie tegen kennelhoest wordt aangeraden als de hond naar de hondenschool gaat of in een dierenpension verblijft. Deze vaccinatie gebeurt voor het eerst op de leeftijd van 6 of 9 weken.
 • Vaccinatie tegen Hondsdolheid (rabiës) is verplicht voor honden die naar het buitenland reizen. Deze vaccinatie moet gebeuren ten minste 21 dagen voor de reis en is 3 jaar geldig.
 • Ben je van plan om te fokken met je hond, dan wordt in het geval van een teef ook gevaccineerd tegen Herpesvirose , een besmettelijke infectieziekte die vooral bij pasgeboren pups tot de leeftijd van 1 tot 3 weken een zeer hoog sterftecijfer kent.

Vaccinaties zijn niet allemaal even lang geldig. De meeste vaccinaties beschermen een volwassen hond niet langer dan een jaar , sommige bieden bescherming voor 3 jaar. Daarom wordt de vaccinatiestatus bijgehouden in een vaccinatieschema. Met een goed vaccinatieschema is een hond effectief beschermd. Het is belangrijk dat dit schema nauwkeurig wordt opgesteld en jaarlijks wordt geëvalueerd zodat een hond niet te weinig maar ook niet te veel vaccins te verwerken krijgt.

Een goed vaccinatieschema is maatwerk. Niet alle vaccinaties moeten even frequent worden toegediend. Vaccinatie tegen kennelhoest en Leptospirose moet doorgaans jaarlijks worden hernieuwd. Vaccinaties tegen kattenziekte, hondenziekte en hepatitis daarentegen zijn drie jaar geldig.

Theoretisch althans, want uit recent onderzoek blijkt dat veel honden na drie jaar nog steeds voldoende antistoffen hebben. Vaccinatie om de vier of vijf jaar zou kunnen voldoende zijn. Bovendien kan het zijn dat een vaccinatie niet goed aanslaat en eerder dan normaal moet worden herhaald.

Welke jaarlijkse inentingen hond?

Weerstand opbouwen – Om weerstand op te bouwen zijn meerdere vaccinaties nodig. Dit zijn basisvaccinaties. Om de weerstand te behouden, is het belangrijk bij volwassen honden de vaccinaties te herhalen. Voor leptospirose en kennelhoest is dit ieder jaar, voor parvo, hondenziekte en besmettelijke hondenziekte eens in de drie jaar.

Hoe vaak moet hond vaccineren?

Volwassen honden worden ieder jaar gevaccineerd tegen de ziekte van Weil en elke drie jaar tegen parvovirus, hondenziekte en besmettelijke leverziekte.

Welke inentingen zijn verplicht in Belgie hond?

LET OP: in verband met het coronavirus SARS-CoV-2 wordt reizen naar sommige Europese landen nog ontraden. Gaat u met uw huisdier op reis? Controleer van te voren of dit mogelijk is en of er eventueel extra regels zijn. Vraag dit na bij de NVWA of bij de de instanties van het land waar u heen reist. U kunt ook kijken op de website van Nederland Wereldwijd voor actuele reisadviezen. Let ook op het volgende:

 • Zorg ervoor dat uw hond, kat of fret gechipt is vóórdat hij zijn rabiësvaccinatie of overige behandelingen krijgt (op dezelfde dag mag ook). Ook moet hij een Europees dierenpaspoort hebben, zo’n paspoort koopt u bij uw dierenarts. Sinds 29-12-2014 is er een nieuw EU dierenpaspoort, dat alleen door de dierenarts mag worden meegegeven nadat de identificatiegegevens van het dier zijn ingevuld en gelamineerd.

  Wanneer u uw huisdier mee naar het buitenland wilt nemen, moet u zich houden aan de buitenlandse wet- en regelgeving. De invoereisen voor de landen van de EU en voor de meeste overige landen in Europa kunt u hier vinden.

  Oude paspoorten die voor die datum zijn uitgegeven en ingevuld blijven geldig.

 • In sommige gevallen moet er voor vertrek een bloedtest gedaan worden om de rabiëstiter te bepalen. Dit is een test om te zien of de inenting tegen hondsdolheid goed is aangeslagen.
 • Let op! U heeft niet alleen te maken met de regels van het land dat uw eindbestemming is, maar ook met de regels van ALLE landen waar u doorheen reist!
 • De regels bij genoemde landen gelden voor dieren vanuit Nederland. Voor dieren die vanuit andere landen reizen (vooral als dit landen buiten de EU zijn) kunnen andere regels gelden.
 • Regels kunnen snel veranderen, neem daarom voor de meest recente regels contact op met de ambassade van het gewenste land.
 • Dieren jonger dan 12 weken, die te jong zijn om te worden ingeënt tegen rabiës, kunnen meestal niet worden meegenomen op vakantie. Wel is het in sommige landen toegestaan deze dieren eenmalig de grens te laten passeren. Vaak moet u dan een verklaring hebben dat het dier niet in contact is geweest met wilde dieren die mogelijk besmet zijn met rabiës.
 • Sinds 29-12-2014 mogen honden, katten en fretten alleen worden meegenomen naar Nederland als zij een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag worden gegeven vanaf een leeftijd van 12 weken en daarna geldt een wachttijd van 3 weken. Dieren van deze soorten moeten dus minimaal 15 weken oud zijn om naar Nederland te komen.
 • In veel Europese landen en regio’s is het voor hondenbezitters verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Als u met uw hond op reis gaat naar of door zo’n land zonder aansprakelijkheidsverzekering, dan kunt u een boete krijgen. Meer hierover kunt u nakijken op de website van het A.

Reizen binnen de EU Vanaf 3 juli 2004 gelden voor het vervoer van honden, katten en fretten binnen de Europese Unie de volgende algemene regels:

 • De dieren moeten een Europees dierenpaspoort hebben. Sinds 29-12-2014 mogen deze alleen nog door dierenartsen worden uitgegeven.
 • De dieren moeten geïdentificeerd kunnen worden. Sinds 3 juli 2011 is daarvoor alleen de chip toegestaan. Een tatoeage is alleen geldig als u kunt aantonen dat die voor 3 juli 2011 is gezet en als hij goed leesbaar is.
 • De dieren moeten ingeënt zijn tegen hondsdolheid (rabiës vaccinatie) tenminste 21 dagen voor de reis. De chip moet zijn ingebracht voordat de inenting tegen rabiës wordt gegeven (op dezelfde dag mag wel).
 • De hier genoemde regels gelden voor niet-commercieel verkeer. Hieronder valt volgens de EU verordening “elke verplaatsing die niet tot doel heeft om een gezelschapsdier te verkopen of de eigendom ervan over te dragen”. Voor commercieel verkeer kunnen andere regels gelden. Over dieren die als handelsverkeer reizen kunt u meer informatie inwinnen bij de NVWA.

Bepaalde Europese landen hebben aanvullende regels, zoals bijvoorbeeld verplichte wormenbehandeling of het verbod van bepaalde rassen. Ook zijn er verschillende regels bij dieren jonger dan 12 weken, die nog niet tegen rabiës ingeënt kunnen worden. Reizen met dieren jonger dan 12 weken en dieren tussen 12 en 16 weken Import van dieren jonger dan 12 weken of tussen 12 en 16 weken is per land geregeld.

Het reizen met dieren jonger dan drie maanden is in veel landen niet toegestaan omdat zij nog niet kunnen worden ingeënt tegen rabiës. Er zijn echter landen waar dit wel mag, als u een verklaring heeft dat het dier niet in aanraking is geweest met mogelijk met rabiës besmette dieren.

Ook kan het zijn toegestaan om te reizen met dieren tussen 12 en 16 weken, mits zij zijn gevaccineerd en u bovenstaande verklaring kunt laten zien. Veel landen eisen echter een geldige rabiësvaccinatie die tenminste 3 weken oud moet zijn. Ga na wat de eisen zijn van de landen waar u heen of doorheen wilt reizen als u met een pup wilt reizen.

 • Bij twijfel kunt u contact opnemen met de betreffende ambassade;
 • Reizen naar Nederland met een pup, kitten of frettenpup zonder geldige rabiësvaccinatie (dus jonger dan 15 weken) is vanaf 29-12-2014 niet meer toegestaan;

Reizen met meer dan vijf dieren Als een eigenaar met meer dan vijf dieren gaat reizen binnen de EU voor een tentoonstelling, wedstrijd, sport of training daarvoor moet u kunnen aantonen dat de dieren niet bestemd zijn voor handel. Dit kan bijvoorbeeld door een inschrijving van een wedstrijd of tentoonstelling te laten zien.

 • U moet een verklaring kunnen tonen waarin staat: “de betreffende dieren vertonen op het ogenblik van verzending geen duidelijke ziekteverschijnselen en er gelden op het bedrijf geen veterinairrechtelijke beperkende maatregelen ” In het Engels is dit: “the animals in question do not show any obvious signs of disease at the time of dispatch and the holding is not subject to any animal-health restrictions”;

Als u om andere redenen met meer dan vijf dieren wilt reizen dan valt dit onder handelstransport en gelden er andere regels. Daarover kunt u informatie inwinnen bij de NVWA. Het maximum van vijf dieren geldt per eigenaar, niet per vervoersmiddel. Overige Europese landen Voor Europese landen die niet aangesloten zijn bij de EU kunnen andere eisen gelden.

In sommige gevallen zijn de eisen hetzelfde als die van de EU landen, maar niet altijd. Van de landen waarvan wij informatie hebben ontvangen, leest u hieronder de invoereisen. Voor handelstransport naar landen van Europa die niet tot de EU behoren kunt u kijken op de website van de NVWA.

Als u met uw dier naar een Europees land buiten de EU reist, moet u ook opletten wat de eisen zijn om uw dier weer mee terug naar de EU (terug naar Nederland) te kunnen nemen! Soms zijn de eisen in zo’n land zelf niet zo streng, maar moet u om weer terug te mogen naar een land van de EU zorgen voor een bloedtest.

 1. Regel dit voor u vertrekt, zodat u niet in de problemen komt als u terug naar huis gaat;
 2. Hieronder vindt u een lijst met de eisen per land;
 3. Voor het niet-commercieel verkeer van deze dieren zijn geen algemeen geldende EU-eisen vastgesteld;

In veel gevallen is een door de dierenarts afgegeven gezondheidsverklaring voldoende, maar soms moet u rekening houden met specifieke eisen per diersoort. Sommige landen geven hierover informatie op hun website. Bij landen waarvoor wij hieronder een link geven naar informatie over kat en hond loont het daarom de moeite om daar ook eens rond te kijken naar informatie over andere dieren.

Kunt u daar niets vinden, dan kan voor de juiste informatie het beste contact worden gezocht met de ambassade van het land van bestemming. Wij kunnen u hierover niet nader informeren. Van de landen binnen Europa maar buiten de EU die hieronder niet vermeld staan, hebben wij geen informatie kunnen achterhalen.

Deze zult u zelf moeten opzoeken. Dat geldt ook als u wilt reizen met een ander dier dan hond, kat of fret. Opzoeken wat uw dier nodig heeft om mee te mogen naar het buitenland Volg daarvoor dit stappenplan. Na een vakantie in een land buiten de EU is het belangrijk dat u weet wat de eisen zijn om uw dier weer mee terug te mogen nemen.

U kunt voor honden en katten de eisen om terug te keren naar Nederland opzoeken op de website van de NVWA. U kunt dit (ook voor andere dieren) ook nagaan via de speciale NVWA-website  Import Veterinair Online.

Wilt u een dier meenemen naar Nederland vanuit een land binnen de EU? Dan vindt u voor hond, kat of fret de eisen in het landenoverzicht hieronder bij Nederland. Wilt u een dier meenemen naar Nederland vanuit een land buiten de EU? Dan moet u opzoeken aan welke eisen het dier moet voldoen.

De NVWA heeft een stappenplan dat u kunt invullen om te weten waar u aan moet voldoen om een hond of kat mee te nemen naar Nederland vanuit zowel landen binnen als buiten de EU. Dat vindt u hier: https://www.

nvwa. nl/onderwerpen/honden-en-katten/honden-en-katten-meenemen-uit-het-buitenland U kunt dit (ook voor andere dieren) ook nagaan via de speciale NVWA-website Import Veterinair Online. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de NVWA via 0900-0388 / [email protected]

 1. nl;
 2. Honden, katten en fretten jonger dan 15 weken mogen niet worden ingevoerd omdat zij nog geen geldige rabiës vaccinatie kunnen hebben;
 3. Denk ook aan de chip- en registratieverplichting;
 4. Alle honden die na 1 april 2013 Nederland binnenkomen moeten binnen twee weken na aankomst worden geregistreerd bij een daarvoor aangewezen portaal;

Vanaf 1 november 2021 moet de eerste registratie door een dierenarts gedaan worden. U moet hiervoor een UBN hebben. Meer informatie en de aangewezen portalen vindt u op www. chipjedier. nl. Mocht uw dier in het buitenland komen te overlijden, dan mag u het niet zomaar mee terug nemen naar Nederland U heeft daar een invoertoestemming voor nodig van de NVWA.

Vaak is meenemen in verband met de reistijd ook niet praktisch haalbaar. Het is wel mogelijk het dier in het buitenland te laten cremeren. Daarvoor moet u toestemming vragen van de veterinaire dienst van het land waar u bent.

De dierenarts ter plekke kan u vertellen waar u moet zijn. Om de as mee terug naar Nederland te mogen nemen, moet u een invoertoestemming aanvragen bij de NVWA. Zowel het overleden dier als de as vallen wettelijk onder ‘dierlijke bijproducten’. De controles bij invoer in de Europese Unie worden verscherpt voor niet commercieel verkeer.

 1. Als het dier uit een land van buiten de EU komt (met uitzondering van enkele sterk aan de EU gelinkte landen zoals Zwitserland en Noorwegen), is de eigenaar of verantwoordelijke verplicht om uit eigen beweging het dier op de plaats van binnenkomst voor controle aan te bieden bij de douane! Haalt u een dier naar Nederland of maakt u een rondreis waarbij u ook door niet-EU-landen komt, denk er dan aan dat u de EU alleen mag binnenkomen via speciale punten waar de documenten gecheckt kunnen worden;

Een lijst van deze plaatsen vindt u op de website van de EU: https://ec. europa. eu/food/animals/movement-pets/travellers-points-entry_en Let op: Albanië is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet! Diersoorten: Hond, kat. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht tussen 21 dagen en 12 maanden voor de reis.

Identificatie: Verplichte chip of tatoeage, voordat de rabiësvaccinatie is gegeven. Gezondheidscertificaat: Ja, klinisch onderzoek in het paspoort ( maximaal 10 dagen voor vertrek). Legalisering: Legalisering gaat via de afdeling CoA (Certificering op afstand) van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Dieren jonger dan 3 maanden, niet gevaccineerd: Als het dier sinds de geboorte in hetzelfde land heeft verbleven en niet met wilde dieren in contact is geweest, of als deze nog vergezeld en afhankelijk is van de moeder, mag het dier zonder rabiësvaccinatie Albanië binnenkomen.

 1. Let op: indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels: Verplichte chip;
 2. EU dierenpaspoort verplicht;
 3. Vóórdat u uit Nederland vertrekt, moet met behulp van een bloedtest de Rabiës titer bepaald worden;

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is gevaccineerd, is dit maar één keer nodig. Diersoorten: Hond, kat, fret. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie: Verplichte chip. EU dierenpaspoort: Verplicht. Dieren jonger dan 15 weken: Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar België. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben.

Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voor hij België binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar België. Bijzonderheden: U mag maximaal 5 dieren tegelijkertijd meenemen naar België.

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen België. Let op : Bosnië en Herzegovina is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet! Diersoorten: Hond, kat, fret. Identificatie: Verplichte chip (voordat de rabiësvaccinatie is gegeven).

Gezondheidscertificaat: Verplicht, klinisch onderzoek in het paspoort. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. Let op : indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels: Verplichte chip.

EU dierenpaspoort verplicht. Een bloedtest op Rabiës titer is niet nodig (vrijgesteld). Diersoorten: Hond, kat, fret. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie: Verplichte chip. EU dierenpaspoort: Verplicht. Dieren jonger dan 12 weken: Dieren jonger dan 12 weken hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid. Het dier moet in gezelschap van de moeder, van wie het dier nog afhankelijk is, vervoerd worden.

Wanneer het moederdier niet aanwezig is, is er een schriftelijke verklaring verplicht, waarin vermeld staat dat het jonge dier tot aan de reis is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (Rabiës).

Diersoorten: Hond, kat, fret. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. Identificatie: Verplichte chip. EU dierenpaspoort: Verplicht.

 • Dieren jonger dan 15 weken: Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar Cyprus;
 • Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben;

Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Cyprus binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Cyprus. Bijzonderheden Bepaalde hondenrassen mogen niet worden ingevoerd: Pit Bull Terrier (American Pit Bull), Japanse Tosa (Tosa Inu), Argentijnse Mastiff (Dogo Argentino), Braziliaanse Mastiff (Fila Brasileiro).

U moet kunnen aantonen dat het dier wordt ingevoerd vanuit een ander EU land. Voor meer vragen kunt u terecht bij Cyprus Veterinary Services. Diersoorten: Hond, kat, fret. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht.

De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. Dieren jonger dan 12 weken hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid (Rabiës). Identificatie: Verplichte chip. Deze moet geplaatst zijn vóórdat de rabiësvaccinatie wordt gegeven! EU dierenpaspoort: Verplicht.

Dieren jonger dan 15 weken: Klik hier voor invoereisen van dieren jongen dan 15 weken. Bijzonderheden: Voor andere dieren dan een hond, kat of fret moet een invoervergunning gevraagd worden. Let op: De volgende hondenrassen en kruisingen van deze rassen zijn niet toegestaan: Pit bull terriër, Tosa Inu, American Staffordshire Terriër, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, American Bulldog, Boerboel, Kangal, Centraal-Aziatische Ovtcharka, Kaukasische Ovtcharka, Zuid-Russische Ovtcharka, Sarplaninac, Tornjak.

Voor dieren die op deze rassen lijken, moet de eigenaar kunnen bewijzen dat zij niet tot (kruisingen van) deze rassen behoren. Honden die vóór 17 maart 2010 zijn aangeschaft (u moet dit kunnen bewijzen), mogen Denemarken wel in, maar moeten aangelijnd worden aan een korte lijn (maximaal 2m lengte), moeten voorzien zijn van een veilige gesloten muilkorf en mogen niet in Denemarken van eigenaar wisselen.

Kijk hier voor meer informatie. Wanneer uw hond langer dan 4 weken in Denemarken verblijft, is registratie in het Deense hondenregister verplicht. Voor de Faroër eilanden is invoer van alle dieren verboden.

Voor invoer naar Groenland moet van te voren een invoervergunning aangevraagd worden bij de autoriteiten. Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Denemarken. Diersoorten: Hond, kat, fret. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht.

De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. Identificatie: Verplichte chip. EU dierenpaspoort: Verplicht. Dieren jonger dan 15 weken: Dieren jonger dan 15 weken mogen sinds 29 december 2014 niet meer worden meegenomen naar Duitsland omdat zij nog niet kunnen worden gevaccineerd tegen rabiës.

De vaccinatie mag gegeven worden vanaf 12 weken, daarna moet men 21 dagen wachten voor het dier mag worden meegenomen. Pups en kittens onder 15 weken kunnen daardoor niet naar Duitsland reizen. Bijzonderheden: Wanneer u uw hond met de auto vervoert, is het verplicht uw hond in de auto veilig vast te zetten, bijvoorbeeld door middel van een hondengordel, een reiskennel of achter een hondenrek.

 1. Invoer van dieren van buiten de Europese Unie is alleen mogelijk uit een Annex II derde land;
 2. Dit wordt van geval tot geval bekeken;
 3. Zie voor meer informatie EG-verordening nr 425/2005  en neem contact op met de ambassade;

Regels over honden kunnen per deelstaat verschillen, bijvoorbeeld wat betreft aanlijnplicht of muilkorfplicht. Zie ook hier. Het is verboden om in Duitsland met bepaalde gevaarlijke hondenrassen langer dan vier weken te verblijven. Dit geldt in elk geval voor: Pitbull-Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier en Bullterrier.

U heeft voor hen bovendien speciale papieren nodig. Meer informatie daarover vindt u op Invoer bepaalde gevaarlijke hondenrassen (zie ook deze site voor de beschrijving van de vier weken termijn). Sommige deelstaten kennen een eigen, aanvullende lijst van verboden hondenrassen, zie ook hier.

Daarnaast kunnen gemeenten ook nog eigen regels hebben. Neem contact op met de plaats waar u heen gaat/overnacht om de plaatselijke regels na te vragen. Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Duitsland. zie ‘Groot-Brittannië & kanaaleilanden Jersey en Guernsey en Isle of Man​’.

 • Diersoorten: Hond, kat, fret;
 • Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht;
 • De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren;

Dieren jonger dan 12 weken hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid (Rabiës). Identificatie: Verplichte chip. EU dierenpaspoort: Verplicht. Dieren jonger dan 16 weken: Pups en kittens jonger dan 12 weken zijn te jong om een rabiësvaccinatie te krijgen.

Pups en kittens tussen 12 en 16 weken kunnen vanaf 12 weken een rabiësvaccinatie krijgen, die dan echter vaak nog geen 21 dagen oud is op het moment van de reis. Voor deze jonge dieren geldt: zij mogen worden meegenomen als de eigenaar een verklaring ondertekent dat de dieren vanaf de geboorte geen contact hebben gehad met mogelijk besmette wilde dieren.

Een andere mogelijkheid is dat de dieren vervoerd worden samen met hun moeder van wie zij nog afhankelijk zijn, mits deze moeder al voor de geboorte een geldige rabiësvaccinatie had. Uiteraard moeten de pups en kittens wel een chip en een EU dierenpaspoort hebben.

Bijzonderheden: Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Estland. Diersoorten: Hond, kat, fret. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie: Verplichte chip. EU dierenpaspoort: Verplicht. Dieren jonger dan 16 weken: Pups en kittens jonger dan 12 weken zijn te jong om een rabiësvaccinatie te krijgen. Pups en kittens tussen 12 en 16 weken kunnen vanaf 12 weken een rabiësvaccinatie krijgen, die dan echter vaak nog geen 21 dagen oud is op het moment van de reis.

Voor deze jonge dieren geldt: zij mogen worden meegenomen als de eigenaar een verklaring ondertekent dat de dieren vanaf de geboorte geen contact hebben gehad met mogelijk besmette wilde dieren. Een andere mogelijkheid is dat de dieren vervoerd worden samen met hun moeder van wie zij nog afhankelijk zijn, mits deze moeder al voor de geboorte een geldige rabiësvaccinatie had.

Uiteraard moeten de pups en kittens wel een chip en een EU dierenpaspoort hebben. Honden moeten behandeld worden tegen lintworm (echinococcus). Meer informatie vindt u hier. Bijzonderheden: Behandeling tegen lintworm (echinococcus) is alleen verplicht voor de hond.

Tussen 24 uur en 120 uur (1-5 dagen) voor het moment van aankomst in Finland moet de hond door een dierenarts behandeld worden tegen lintworm (u mag dit niet zelf doen). Laat de dierenarts de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt in het paspoort zetten, ondertekenen en afstempelen! Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Finland.

Diersoorten: Hond, kat, fret. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. Identificatie: Verplichte chip. EU dierenpaspoort: Verplicht.

 1. Dieren jonger dan 15 weken: Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan;
 2. Elke hond, kat en fret moet een geldige rabiës vaccinatie hebben;
 3. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Frankrijk binnen mag;

Bijzonderheden: Frankrijk hanteert twee categorieën gevaarlijke honden. Categorie 1: Honden die geen door de FCI erkende stamboom hebben en die qua lichaamsbouw lijken op de rassen American Staffordshire terrier (“pit bulls”), Mastiff en Tosa. Daaronder vallen dus ook pitbulls, kruisingen met pitbulls, Boerboels, kruisingen American Staffordshire Terriers, kruisingen Mastiff en kruisingen Tosa.

De honden van categorie 1 zijn verboden om te houden, in te voeren of door te voeren. Categorie 2: Honden met een erkende stamboom van het ras American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiler en kruisingen lijkend op de Rottweiler.

De stambomen moeten erkend zijn door het Franse ministerie van Landbouw. Bij twijfel kan dit worden gecheckt op de website van de “Société Centrale Canine”. De invoer van honden van categorie 2 is onder strikte voorwaarden toegelaten. De voorwaarden die aan deze rassen gesteld worden, zijn  echter zeer zwaar, er moet onder andere een Franstalige cursus en een gedragstest worden gedaan.

Om die reden is het eigenlijk niet mogelijk om deze honden voor korte periode (bijvoorbeeld vakantie) mee te nemen naar Frankrijk. Let op: bovenstaande regels gelden ook wanneer u op doorreis bent! Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Frankrijk (Franse site) en bij dit document over de honden die niet of alleen onder zware voorwaarden toegestaan zijn.

Het LICG kan daarover geen advies geven voor specifieke gevallen; neem bij twijfel contact op met de ambassade en uw dierenarts. Diersoorten: Hond, kat, fret. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie: Verplichte chip. EU dierenpaspoort: Verplicht. Dieren jonger dan 15 weken: Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan. Elke hond, kat en fret moet een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Griekenland binnen mag.

Groot-Brittannië = Engeland, Schotland en Wales Verenigd Koninkrijk = Engeland, Noord-Ierland, Schotland, Wales Let op:  het Verenigd Koninkrijk is geen lid meer van de EU! Groot-Brittannië (GB), Jersey (JE), Guernsey (GG) en Isle of Man (IM) zijn vanaf 1 januari 2021 zogenaamde derde landen.

Dat geldt niet voor Noord-Ierland; daarvoor gelden de eisen zoals voor reizen binnen de EU. Kijk voor importeisen van Noord-Ierland bij ‘Noord-Ierland’. Brexit : Er zijn afspraken gemaakt tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Daardoor is het niet nodig om een rabiës titerbepaling te laten doen voor het reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de EU of andersom. Zie ook https://www. nvwa. nl/onderwerpen/brexit/particulieren/uw-huisdier-meenemen-vanuit-het-verenigd-koninkrijk. Tevens is informatie terug te vinden op de Engelse website: https://www.

 • gov;
 • uk/guidance/pet-travel-to-europe-after-brexit;
 • Kijk voor reizen naar Noord-Ierland bij ‘Noord-Ierland’;
 • Diersoorten: Hond, kat, fret;
 • Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht;

De eerste inenting moet minstens 21 dagen voor vertrek gegeven worden, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. Identificatie: Verplichte chip. Het dier moet gechipt zijn vóórdat de rabiësvaccinatie is gegeven!!! EU dierenpaspoort: Verplicht. Voor reizen naar Groot-Brittannië mag ook een EU dierenpaspoort worden gebruikt dat is uitgegeven in het VK vóór 1 januari 2021.

 • Dat paspoort mag echter NIET worden gebruikt om terug naar de EU of naar Noord-Ierland te reizen! Let op: Sinds 1 januari 2021 mag een dierenarts in Groot-Brittannië (en op de eilanden JE,GG en IM) de rabiësvaccinaties niet meer in het Europees dierenpaspoort zetten;

Wordt uw huisdier na 1 januari in Groot-Brittannië of op de eilanden gevaccineerd tegen rabiës en wilt u terug naar de EU? Dan moet uw dier met een gezondheidscertificaat naar de EU reizen. Dieren jonger dan 15 weken: Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan.

Bijzonderheden: Wanneer dieren in een auto vervoerd worden, is het verplicht om dit op een veilige manier te doen. In de Engelse wet (Higway Code) staat dat een dier u niet mag afleiden en dat dieren zichzelf of u niet in gevaar moeten brengen wanneer u onverwachts snel moet remmen.

U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een speciale hondenriem, een bench, reismand of hondenrek. Bepaalde typen honden zijn verboden in het VK: Pittbull, Japanse Tosa, Dogo Argentino en Fila Brasileiro. Let op, het gaat daarbij niet noodzakelijkerwijze om rashonden maar ook om honden die op deze rassen lijken! Klik hier voor uitgebreide informatie: Verboden honden.

 1. Wanneer u een fret meeneemt naar Engeland, moet u zorgen dat deze de eerste 21 dagen niet in aanraking komt met andere mensen en andere fretten;
 2. Een hond moet verplicht behandeld worden tegen wormen (Praziquantel);

Tussen 24 uur en 120 uur (1-5 dagen) voor het moment van aankomst in het VK moet de hond door een dierenarts behandeld worden tegen lintworm (u mag dit niet zelf doen). Laat de dierenarts de naam en producent van het ontwormingsmiddel en de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt in het paspoort zetten, ondertekenen en afstempelen.

Dit moet gebeuren op de juiste plek, bij “echinococcose behandeling”, zie ook hier. Let op als u tijdens uw reis van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland reist; er is dan óók een ontworming nodig tussen 24 en 120 uur voor binnenkomst van Noord-Ierland! Zie hier.

Behandeling tegen teken is niet verplicht maar wordt wel zeer aangeraden. Wij adviseren om de dierenarts naast de rabiësvaccinatie ook de verplichte ontworming te laten lamineren in het EU dierenpaspoort. Geadviseerd wordt om behalve het EU dierenpaspoort ook eventuele oude vaccinatiedocumenten mee te nemen, ter ondersteuning van de Rabiësvaccinatie.

 • U mag dieren alleen importeren via de officiële goedgekeurde transportroutes, zie ook hier;
 • Extra informatie: Als het oude paspoort vol is, zijn dit de regels voor het invullen van een nieuw paspoort door uw dierenarts: – laatste rabiësvaccinatie overnemen (ook als deze al in het oude paspoort genoemd is) – Eventuele bloedtest overnemen – Pag;

1 t/m 3 volledig invullen (dus ook chip) – Oude paspoort hoekje afknippen – Beide documenten meenemen Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Groot-Brittannië. Het PTS Helpline informatienummer is: 0044-370 241 1710 (maandag t/m vrijdag, 8. 30 tot 17. 00 UK time), of email: [email protected]

gov. uk Zie ook de informatie over reizen naar Jersey en Guernsey op hun website. Let op: indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende regels: Verplichte chip. Voor het reizen vanuit het VK naar de EU is een Europees dierenpaspoort dat is uitgegeven in een lidstaat van de EU of een gezondheidscertificaat afgegeven door de officiële autoriteit (de veterinaire dienst) van het VK verplicht.

Een Europees dierenpaspoort dat vóór 1 januari 2021 is uitgegeven in het VK (inclusief Noord-Ierland) of op Jersey, Guernsey of Isle of Man is vanaf 1 januari 2021 geen geldig reisdocument meer om de EU binnen te komen (en ook niet om vanuit GB naar Noord-Ierland te reizen)! Heeft uw dier nog een EU dierenpaspoort dat is uitgegeven in het VK en wilt u met uw dier naar het VK reizen en weer terug, vraag uw dierenarts dan om een Nederlands EU dierenpaspoort voordat u gaat reizen.

Een bloedtest op Rabiës titer is niet nodig (vrijgesteld). Koopt u een hond of kat in het VK en reist u daarmee naar de EU of reist u met meer dan 5 dieren vanuit het VK naar de EU? Dan mag dat alleen per vliegtuig! Diersoorten: Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. Identificatie: Verplichte chip. EU dierenpaspoort: Verplicht. Dieren jonger dan 15 weken: Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar Hongarije.

 1. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben;
 2. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Hongarije binnen mag;

Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Hongarije. Diersoorten: Hond, kat, fret. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

 1. Identificatie: Verplichte chip;
 2. Het dier moet gechipt zijn vóórdat de rabiësvaccinatie is gegeven!!! De chip moet overeenkomen met de ISO-standaard 11784 of 11785;
 3. Als dat niet het geval is, moet de eigenaar een eigen scanner meenemen waarmee de chip af te lezen is;

EU dierenpaspoort: Verplicht. Dieren jonger dan 15 weken: Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan. Bijzonderheden: Behandeling tegen wormen met Praziquantel is alleen verplicht voor de hond. Tussen 24 uur en 120 uur (1-5 dagen) voor het moment van aankomst in Ierland moet de hond door een dierenarts behandeld worden tegen lintworm (u mag dit niet zelf doen).

 1. Laat de dierenarts de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt in het paspoort zetten, ondertekenen en afstempelen! Behandeling tegen teken is niet meer verplicht maar wordt wel zeer aangeraden;
 2. Dieren mogen per vliegtuig of Ferry worden geïmporteerd, zie ook  hier;

Een aantal rassen valt onder ‘restricted breeds’ waarvoor speciale regels gelden. Dit geldt voor: American pit bull terrier, English bull terrier, Staffordshire bull terrier, Bull mastiff, Dobermann pinscher, Duitse herder, Rhodesian ridgeback, Rottweiler, Japanese Akita, Japanese tosa, Bandog.

Ze moeten op openbaar terrein gemuilkorfd en aangelijnd worden gehouden (lijnlengte maximaal 2 meter) en begeleid door iemand van minimaal 16 jaar oud. Aan de halsband moet naam en adresinformatie van de eigenaar bevestigd worden op een penning, badge of ander plaatje.

Kijk voor meer informatie hier bij ‘banned breeds’. Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Ierland. Let op:   IJsland is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet! Diersoorten: Hond, kat. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht.

 • Minstens 30 dagen na de rabiësenting moet er een bloedtest gedaan worden waarbij de Rabiëstiter bepaald wordt en minimaal 0,5 IE/ml is;
 • De uitslag is geldig zolang er volgens de bijsluiter wordt gevaccineerd;

Honden moeten ingeënt zijn tegen Leptospirose, Canine distemper, Canine parvovirus, Infectieuze hepatitis en Canine parainfluenza. Vaccinatie niet in de 14 dagen voor vertrek. Honden moeten getest worden op de volgende ziektes: Brucella canis – test max. 30 dagen oud.

 • Leishmania – test max;
 • 30 dagen oud;
 • Angiostrongylus vasorum (hart/longworm) – test max;
 • 30 dagen oud óf p reventieve behandeling 5-10 dagen voor vertrek;
 • Let op, de doorlooptijd van sommige onderzoeken kan enkele weken bedragen;

Wanneer besmetting wordt aangetoond, mag het dier niet ingevoerd worden. Katten moeten ingeënt zijn tegen Feline panleukopenie (kattenziekte), Feline rhinotracheitis en Feline calicivirus (niesziekte). Vaccinatie niet in de 14 dagen voor vertrek. Katten moeten getest worden op de volgende ziektes: Feline leukemie virus (FeLV) – test max.

30 dagen oud. Feline immunodeficiency virus (FIV) – test max. 30 dagen oud. Wanneer besmetting wordt aangetoond, mag het dier niet ingevoerd worden. Honden en katten moeten behandeld worden tegen interne en externe parasieten: 21-28 dagen voor vertrek en 5-10 dagen voor vertrek.

Identificatie: Verplichte chip. Deze moet geplaatst zijn vóórdat de Rabiësvaccinatie wordt gegeven! Quarantaine: Er is een quarantaineperiode van 14 dagen. Let op: dit moet gereserveerd worden. Gezondheidscertificaat: Verplicht, plus klinisch onderzoek in het paspoort (5-10 dagen voor binnenkomst).

Bijzonderheden: Alle informatie voor reizen naar IJsland vindt u hier  (ook informatie over import van andere diersoorten dan hond en kat). U moet een importvergunning aanvragen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Deze vergunning is vervolgens 1 jaar geldig. Drachtige en zogende dieren zijn niet toegestaan, net als dieren die gewond zijn of voor de reis geopereerd werden en / of behandeling of nazorg nodig hebben (tenzij men een speciale vergunning heeft). De volgende rassen en kruisingen zijn niet toegestaan: Pitbull terriër / Staffordshire Bull Terriër, Fila Brasiliero, Tosa Inu, Dogo Argentino, Cane Corso, Presa Canario, Boerboel, kruisingen met wolven tot 10 generaties terug en honden die hier sterk op lijken, dit laatste ter beoordeling van MAST ( Icelandic Food and Veterinary Authority).

Neem bij twijfel contact met hen op. Let op: indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels: Verplichte chip. EU dierenpaspoort verplicht. Rabiës vaccinatie: tenminste 21 dagen voor vertrek.

Diersoorten: Hond, kat/fret. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. Identificatie: Verplichte chip. EU dierenpaspoort: Verplicht.

 • Dieren jonger dan 15 weken: Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar Italië;
 • Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben;

Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Italië binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Italië Bijzonderheden: In openbare gelegenheden moet uw dier zijn aangelijnd en gemuilkorfd.

 • Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Italië;
 • Diersoorten: Hond, kat, fret;
 • Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht;
 • De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren;

Identificatie: Verplichte chip. EU dierenpaspoort: Verplicht. Dieren jonger dan 15 weken: Pups en kittens jonger dan 12 weken zijn te jong om een rabiësvaccinatie te krijgen. Pups en kittens tussen 12 en 16 weken kunnen vanaf 12 weken een rabiësvaccinatie krijgen, die dan echter vaak nog geen 21 dagen oud is op het moment van de reis.

 1. Voor deze jonge dieren geldt: zij mogen worden meegenomen als de eigenaar een verklaring ondertekent dat de dieren vanaf de geboorte geen contact hebben gehad met mogelijk besmette wilde dieren;
 2. Een andere mogelijkheid is dat de dieren vervoerd worden samen met hun moeder van wie zij nog afhankelijk zijn, mits deze moeder al voor de geboorte een geldige rabiësvaccinatie had;

Uiteraard moeten de pups en kittens wel een chip en een EU dierenpaspoort hebben. Bijzonderheden: De invoer of het tijdelijke verblijf van de Pitbull terriër, die niet is opgenomen in het register van de Internationale Organisatie voor Hondachtigen (FCI) of kruisingen van Pitbull terriërs, is niet toegestaan.

Op veel plaatsen in Kroatië, waaronder in de stad Zagreb, geldt een aanlijnplicht voor honden. De volgende hondenrassen dienen in openbare ruimten aan de lijn gehouden te worden en een muilkorf te dragen: Dobermann, American StaffordShire Terriër, Bull Terriër, Rottweiler, Dog, Duitse en Belgische herder, Japanse gevechtshonden, Grote Japanse spits, Mastiff, Sarplaninac en hun kruisingen.

Bij uitzondering: de Bordeaux Dog en de Napolitaanse Mastiff dienen in openbare ruimten aan de lijn gehouden te worden, echter zonder muilkorf. U mag maximaal 5 huisdieren invoeren. Huisdieren mogen uitsluitend ingevoerd worden in gezelschap van de eigenaar of een andere begeleider die door de eigenaar is aangewezen.

 1. Kijk voor meer informatie hier;
 2. Diersoorten: Hond, kat, fret;
 3. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht;
 4. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren;

Identificatie: Verplichte chip. EU dierenpaspoort: Verplicht. Dieren jonger dan 15 weken: Elke hond, kat en fret moet een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Letland binnen mag.

Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Letland. Bijzonderheden: Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Letland. Diersoorten: Hond, kat, fret. Verplichte inentingen:  Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht.

De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. Identificatie: Verplichte chip. EU dierenpaspoort: Verplicht. Dieren jonger dan 16 weken: Pups en kittens jonger dan 12 weken zijn te jong om een rabiësvaccinatie te krijgen.

 1. Pups en kittens tussen 12 en 16 weken kunnen vanaf 12 weken een rabiësvaccinatie krijgen, die dan echter vaak nog geen 21 dagen oud is op het moment van de reis;
 2. Voor deze jonge dieren geldt: zij mogen worden meegenomen als de eigenaar een verklaring ondertekent dat de dieren vanaf de geboorte geen contact hebben gehad met mogelijk besmette wilde dieren;

Een andere mogelijkheid is dat de dieren vervoerd worden samen met hun moeder van wie zij nog afhankelijk zijn, mits deze moeder al voor de geboorte een geldige rabiësvaccinatie had. Uiteraard moeten de pups en kittens wel een chip en een EU dierenpaspoort hebben.

Bijzonderheden: Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Litouwen. Diersoorten: Hond, kat, fret. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie: Verplichte chip. EU dierenpaspoort: Verplicht. Dieren jonger dan 12 weken en dieren tussen 12 en 16 weken: Pups en kittens jonger dan 12 weken zijn te jong om een rabiësvaccinatie te krijgen. Pups en kittens tussen 12 en 16 weken kunnen vanaf 12 weken een rabiësvaccinatie krijgen, die dan echter vaak nog geen 21 dagen oud is op het moment van de reis.

Voor deze jonge dieren geldt: zij mogen worden meegenomen als de eigenaar een verklaring ondertekent dat de dieren vanaf de geboorte geen contact hebben gehad met mogelijk besmette wilde dieren; de verklaring vindt u hier.

Een andere mogelijkheid is dat de dieren vervoerd worden samen met hun moeder van wie zij nog afhankelijk zijn, mits deze moeder al voor de geboorte een geldige rabiësvaccinatie had. Uiteraard moeten de pups en kittens wel een chip en een EU dierenpaspoort hebben.

Rassen die als potentieel gevaarlijk worden gezien zijn de Staffordshire Bull terrier, (Engelse) Mastiff, American Staffordshire Terrier, Tosa en honden die in hun bouw op deze rassen lijken maar geen stamboom hebben.

Deze honden mogen alleen ingevoerd worden onder strenge voorwaarden die voor vakantie niet haalbaar zijn: de eigenaar moet een cursus doen om een ‘Hundeführerschein’ te behalen, de hond moet een specifieke cursus volgen en er moet een vergunning worden aangevraagd bij het ministerie.

 1. Meer informatie leest u hier;
 2. De betreffende wetgeving vindt u hier (Franstalig);
 3. Kijk voor meer informatie over invoereisen van Luxemburg  hier;
 4. Diersoorten: Hond, kat, fret;
 5. Verplichte inentingen:  Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht;

De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. De eerste rabiës enting mag gegeven worden vanaf 12 weken. Identificatie: Verplichte chip. Het dier moet gechipt zijn vóórdat de rabiësvaccinatie is gegeven!!! EU dierenpaspoort: Verplicht.

 • Dieren jonger dan 15 weken: Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan;
 • Bijzonderheden: Behandeling tegen wormen (met Praziquantel) wordt in de toekomst verplicht voor honden;
 • Uw hond moet dan tussen 24 uur en 120 uur (1-5 dagen) voor het moment van aankomst in Malta behandeld worden tegen lintworm (u mag dit niet zelf doen);

Laat de dierenarts de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt in het paspoort zetten, ondertekenen en afstempelen! Behandeling tegen teken is niet meer verplicht maar wordt wel zeer aangeraden. Zie ook  hier. Er is een toelatingsformulier nodig, dit is te verkrijgen via de website van Malta.

Kijk voor meer informatie hier. Let op: De hier genoemde regels gelden voor reizen vanuit andere EU landen naar Nederland. Diersoorten: Hond, kat, fret. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht.

De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. De eerste vaccinatie mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden. Identificatie: Verplichte chip (of een goed leesbare tatoeage mits deze bewijsbaar is gezet voor 3 juli 2011).

EU dierenpaspoort: Verplicht. Dieren jonger dan 15 weken: Sinds 29 december 2014 is reizen naar Nederland met dieren jonger dan 15 weken NIET meer toegestaan. Elke hond, kat of fret die Nederland binnenkomt moet dan een geldige rabiësvaccinatie hebben.

Deze kan gegeven worden vanaf een leeftijd van 12 weken en is dan na 21 dagen geldig. Pups, kittens en frettenpups moeten dus tenminste 15 weken oud zijn om Nederland binnen te mogen komen. Voor alle landen geldt dat de regels uitgaan van transport onder begeleiding.

 1. Bij transport zonder begeleiding kunnen andere regels gelden;
 2. Bijzonderheden: Meer informatie over invoer naar Nederland van buiten de Europese Unie , vindt u hier;
 3. Alle honden die vanaf 1 april 2013 Nederland binnengebracht worden en langer dan drie maanden blijven, moeten verplicht gechipt zijn en geregistreerd worden bij een van de daarvoor aangewezen portalen;

Meer informatie vindt u op www. chipjedier. nl en mijn. rvo. nl. Verenigd Koninkrijk = Engeland, Noord-Ierland, Schotland, Wales Groot-Brittannië = Engeland, Schotland en Wales Let op: het Verenigd Koninkrijk is geen lid meer van de EU! Groot-Brittannië (GB), Jersey (JE), Guernsey (GG) en Man (IM) zijn vanaf 1 januari 2021 zogenaamde derde landen.

Dat geldt echter niet voor Noord-Ierland; daarvoor gelden de eisen zoals voor reizen binnen de EU. Brexit : Er zijn afspraken gemaakt tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Daardoor is het niet nodig om een rabiës titerbepaling te laten doen voor het reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de EU of andersom.

Zie ook https://www. nvwa. nl/onderwerpen/brexit/particulieren/uw-huisdier-meenemen-vanuit-het-verenigd-koninkrijk. Informatie over reizen naar Noord-Ierland vindt u hier. Diersoorten: Hond, kat, fret. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht.

 1. De eerste inenting moet minstens 21 dagen voor vertrek gegeven worden, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren;
 2. Identificatie: Verplichte chip;
 3. Het dier moet gechipt zijn vóórdat de rabiësvaccinatie is gegeven!!! EU dierenpaspoort: Verplicht;

Dieren jonger dan 15 weken: Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan. Bijzonderheden: Wanneer dieren in een auto vervoerd worden, is het verplicht om dit op een veilige manier te doen. In de wet (Higway Code) staat dat een dier u niet mag afleiden en dat dieren zichzelf of u niet in gevaar moeten brengen wanneer u onverwachts snel moet remmen.

U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een speciale hondenriem, een bench, reismand of hondenrek. Bepaalde typen honden zijn verboden in het VK: Pittbull, Japanse Tosa, Dogo Argentino en Fila Brasileiro. Let op, het gaat daarbij niet noodzakelijkerwijze om rashonden maar ook om honden die op deze rassen lijken! Klik hier voor uitgebreide informatie: Verboden honden.

Honden moeten verplicht behandeld worden tegen wormen (Praziquantel). Tussen 24 uur en 120 uur (1-5 dagen) voor het moment van aankomst in Noord-Ierland moet de hond door een dierenarts behandeld worden tegen lintworm (u mag dit niet zelf doen). Laat de dierenarts de naam en producent van het ontwormingsmiddel en de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt in het paspoort zetten, ondertekenen en afstempelen.

 1. Dit moet gebeuren op de juiste plek, bij “echinococcose behandeling”;
 2. Dit geldt (anders dan voorheen) nu óók voor reizen vanuit Groot-Brittannië! Zie ook hier;
 3. Noord-Ierland heeft aangegeven dat er tot 1 juli 2021 een overgangsperiode zal gelden waarin niet gecontroleerd wordt op de nu verplichte ontworming voor reizen vanuit Groot-Britannië naar Noord-Ierland, zie ook hier;

Behandeling tegen teken is niet verplicht maar wordt wel zeer aangeraden. Wij adviseren om de dierenarts naast de rabiësvaccinatie ook de verplichte ontworming te laten lamineren in het EU dierenpaspoort. Geadviseerd wordt om behalve het EU dierenpaspoort ook eventuele oude vaccinatiedocumenten mee te nemen, ter ondersteuning van de Rabiësvaccinatie.

 • Reizen vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland mag alleen via Travellers’ Point of Entry, zie hier;
 • Extra informatie: Als het oude paspoort vol is, zijn dit de regels voor het invullen van een nieuw paspoort door uw dierenarts: – laatste rabiësvaccinatie overnemen (ook als deze al in het oude paspoort genoemd is) – Eventuele bloedtest overnemen – Pag;

1 t/m 3 volledig invullen (dus ook chip) – Oude paspoort hoekje afknippen – Beide documenten meenemen Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Noord-Ierland. Let op: indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende regels: Verplichte chip.

 1. Voor het reizen vanuit het VK naar de EU is een Europees dierenpaspoort dat is uitgegeven in een lidstaat van de EU of een gezondheidscertificaat afgegeven door de officiële autoriteit (de veterinaire dienst) van het VK verplicht;

Een Europees dierenpaspoort dat vóór 1 januari 2021 is uitgegeven in Noord-Ierland (of de rest van het VK) is vanaf 1 januari 2021 geen geldig reisdocument meer om de EU binnen te komen! Er zullen na 1 januari 2021 nieuw ontworpen Noord-Ierse EU dierenpaspoorten worden uitgegeven in Noord-Ierland die wél geldig zullen zijn voor het reizen van en naar de EU.

 1. Heeft uw dier echter nog een oud EU dierenpaspoort dat is uitgegeven in Noord-Ierland of het overige VK en wilt u met uw dier naar Noord-Ierland reizen en weer terug naar de EU, vraag uw dierenarts dan om een Nederlands EU dierenpaspoort voordat u gaat reizen;

Een bloedtest op Rabiës titer is niet nodig (vrijgesteld). Let op:   Macedonië is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet! Diersoorten: Hond, kat. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

 1. EU dierenpaspoort: Verplicht;
 2. Dieren jonger dan 12 weken en dieren tussen 12 en 16 weken: Pups en kittens jonger dan 12 weken zijn te jong om een rabiësvaccinatie te krijgen;
 3. Pups en kittens tussen 12 en 16 weken kunnen vanaf 12 weken een rabiësvaccinatie krijgen, die dan echter vaak nog geen 21 dagen oud is op het moment van de reis;

Voor deze jonge dieren geldt: zij mogen worden meegenomen als de eigenaar een verklaring ondertekent dat de dieren vanaf de geboorte geen contact hebben gehad met mogelijk besmette wilde dieren. Een andere mogelijkheid is dat de dieren vervoerd worden samen met hun moeder van wie zij nog afhankelijk zijn, mits deze moeder al voor de geboorte een geldige rabiësvaccinatie had.

Uiteraard moeten de pups en kittens wel een chip en een EU dierenpaspoort hebben. Bijzonderheden: Aanbevolen: behandeling tegen teken en wormen (door uw dierenarts laten doen, invullen in het EU dierenpaspoort).

Kijk voor meer informatie op deze PDF en op:  Invoereisen Macedonië. Let op: indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels: Verplichte identificatie chip. EU dierenpaspoort verplicht. Rabiësvaccinatie, minimaal 21 dagen voor vertrek gegeven.

Let op:   Noorwegen is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet! Diersoorten: Hond, kat, fret. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. Deze moet plaatsvinden minimaal 21 dagen voor invoer.

Na de eerste vaccinatie binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren zoals in de bijsluiter aangegeven door de fabrikant van het vaccin. Identificatie: Verplichte chip, of een goed leesbare tatoeage mits deze bewijsbaar is gezet voor 3 juli 2011. Uw dier moet gechipt of getatoeëerd zijn voordat de rabiësvaccinatie wordt gegeven! EU dierenpaspoort: Verplicht.

 1. Dieren jonger dan 15 weken: Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan;
 2. Bijzonderheden: De volgende dieren zijn verboden Noorwegen in te voeren: Pit Bull Terriër, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Dogo Argentino, American Staffordshire Terrier, de Tsjechoslowaakse wolfhond en honden die een kruising zijn van de hond met de wolf;

Kijk voor meer informatie hier. Voor honden waarvan niet duidelijk is dat zij niet tot bovenstaande rassen of kruisingen behoren, is het verstandig om een originele stamboom mee te nemen om dit aan te tonen. Uw hond moet ontwormd worden tegen lintworm (Praziquantel) binnen 120 tot 24 uur voor invoer.

Uw dierenarts tekent dit in het paspoort op, hierbij moet de datum en het gebruikte merk vermeld worden. Voor katten en fretten is deze behandeling niet nodig. Sinds 1 juli 2018 heeft Noorwegen een nieuwe regel ingesteld om invoer van zwerfdieren tegen te gaan.

Dit heeft tot gevolg dat u moet kunnen aantonen dat uw hond of kat al tenminste 6 maanden in uw bezit is of bijvoorbeeld een stamboom heeft. Zie ook hier. Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Noorwegen. Let op:   Oekraïne is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet!  Diersoorten: Hond, kat, fret.

 • Verplichte inentingen: Oekraïne is een hoog-risico land voor rabiës;
 • Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht;
 • De dierenarts moet duidelijk aangeven in het paspoort tot wanneer de vaccinatie geldig is;

Dit moet ook door de NVWA gelegaliseerd worden. Er moet een bloedtest op rabiëstiter gedaan worden, tussen 3 en 12 maanden voor vertrek. Identificatie: Verplichte chip, of een goed leesbare tatoeage mits deze bewijsbaar is gezet voor 3 juli 2011. Uw dier moet gechipt of getatoeëerd zijn voordat de rabiësvaccinatie wordt gegeven! EU dierenpaspoort: Verplicht.

 1. Gezondheidscertificaat:  Verplicht, deze moet in ieder geval ook in het Oekraïns zijn;
 2. Zie hier voor een geschikt certificaat;
 3. Daarnaast klinisch onderzoek in het paspoort;
 4. Beiden maximaal 5 dagen voor vertrek;

Legalisering: Legalisering gaat via de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA-CoA). Dieren jonger dan 16 weken zonder geldige rabiësvaccinatie: Deze regels gelden voor de volgende dieren:

 • Honden en katten jonger dan 12 weken die niet gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid
 • Honden en katten tussen 12 en 16 weken die gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid, maar waarbij er nog minder dan 21 dagen voorbij zijn sinds het moment van vaccinatie.

– Deze dieren moeten vanaf het moment van geboorte tot het moment van reizen geen contact hebben gehad moet wilde dieren die mogelijk besmet kunnen zijn met rabiës, OF – Het moederdier, van wie ze niet gescheiden zijn, is gevaccineerd tegen rabiës voorafgaand aan de geboorte van de dieren. Bijzonderheden: Een eventuele behandeling van honden tegen vossenlintworm moet duidelijk in het dierenpaspoort vermeld staan. Kijk voor meer informatie hier , onder Artikel 24 (Oekraïnse website) en hier (State service of Ukraine on food safety and consumer protection).

 1. Let op: indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels: Verplichte chip;
 2. EU dierenpaspoort verplicht;
 3. Vóórdat u uit Nederland vertrekt, moet met behulp van een bloedtest de Rabiës titer bepaald worden;

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is gevaccineerd, is dit maar één keer nodig. Maart 2022: Vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne wordt er tijdelijk flexibeler omgegaan met de eisen voor (terug)reis vanuit Oekraïne. Kijk voor meer informatie op de website van de NVWA.

Diersoorten: Hond, kat, fret. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie: Verplichte chip. EU dierenpaspoort: Verplicht. Dieren jonger dan 12 weken en dieren tussen 12 en 16 weken: Dieren jonger dan 12 weken hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid. Dieren tussen 12 en 16 weken moeten gevaccineerd zijn tegen rabiës.

Er moet in beide gevallen een verklaring door de eigenaar worden ingevuld dat de pup tot aan de reis niet in contact geweest is met mogelijk besmette dieren. Deze verklaring vindt u hier. De dieren moeten wel verplicht gechipt zijn, en een EU dierenpaspoort hebben.

Bijzonderheden: U mag maximaal 5 dieren invoeren, uitgezonderd hiervan is een moederdier met pups. Een hond moet zijn aangelijnd en in het openbaar vervoer is een muilkorf verplicht. In sommige gebieden zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen in verband met eventuele hondsdolheid.

Er staan rode waarschuwingsborden. U wordt aangeraden uw dieren zo mogelijk in de auto te houden. Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Oostenrijk. Diersoorten: Hond, kat, fret. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht.

De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. De rabiës vaccinatie mag worden gegeven vanaf 12 weken. Identificatie: Verplichte chip. EU dierenpaspoort: Verplicht. Dieren jonger dan 15 weken: Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan.

 1. Bijzonderheden: Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Polen;
 2. Diersoorten: Hond, kat, fret;
 3. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht;
 4. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren;

De eerste vaccinatie mag pas gegeven worden vanaf 12 weken. Identificatie: Verplichte chip. EU dierenpaspoort: Verplicht. Dieren jonger dan 15 weken: Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar Portugal.

 1. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben;
 2. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Portugal binnen mag;

Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Portugal. Bijzonderheden: Dieren die meereizen van buiten de EU moeten binnen 48 uur voor binnenkomst worden aangemeld. Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Portugal. Diersoorten: Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. Identificatie: Verplichte chip.

EU dierenpaspoort: Verplicht. Dieren jonger dan 12 weken: Hoeven niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar men moet een verzoek indienen bij de National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority. Het dier mag niet in contact geweest zijn met wilde dieren en moet tot aan de reis op de plaats van geboorte zijn gebleven of dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het nog afhankelijk is.

 1. Ook mag het dier niet blootgesteld zijn aan infecties;
 2. Dit moet worden vastgelegd in een verklaring van de eigenaar;
 3. Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Roemenië;
 4. Let op: indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende regels: Verplichte chip;

EU dierenpaspoort verplicht. Geldige rabiësvaccinatie. Let op:   Servië is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet! Diersoorten: Hond, kat. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

 • Identificatie: Verplichte chip;
 • Gezondheidscertificaat: Verplicht, zie hier , plus klinisch onderzoek in het paspoort (maximaal 4 maanden oud);
 • Legalisering: Legalisering gaat via de afdeling CoA van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA);

Dieren jonger dan 16 weken: Dieren jonger dan 12 weken hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid, bij dieren tussen 12 en 16 weken is de vaccinatie vaak nog geen 21 dagen oud. Voor hen geldt: Het dier moet in gezelschap van de moeder, van wie het dier nog afhankelijk is, vervoerd worden, en het moederdier moet voor de geboorte gevaccineerd zijn tegen rabiës.

Wanneer het moederdier niet aanwezig is, is er een schriftelijke verklaring verplicht waarin vermeld staat dat het jonge dier tot aan de reis is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (Rabiës).

Bijzonderheden: Kijk voor meer informatie op Invoereisen Servië. Let op: indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels: Verplichte chip. EU dierenpaspoort verplicht. Vóórdat u uit Nederland vertrekt, moet met behulp van een bloedtest de Rabiës titer bepaald worden.

 1. Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is gevaccineerd, is dit maar één keer nodig;
 2. Diersoorten: Hond, kat, fret;
 3. Verplichte inentingen:  Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës)is verplicht;
 4. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren;

Identificatie: Verplichte chip. EU dierenpaspoort: Verplicht. Dieren jonger dan 12 weken of tussen 12 en 16 weken: Dieren jonger dan 12 weken hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid. Dieren tussen 12 en 16 weken moeten gevaccineerd zijn tegen rabiës.

Er moet in beide gevallen een verklaring door de eigenaar worden ingevuld dat de pup tot aan de reis niet in contact geweest is met mogelijk besmette dieren. De dieren moeten wel verplicht gechipt zijn, en een EU dierenpaspoort hebben.

Bijzonderheden: Neem voor meer informatie contact op met de Ambassade van Slovenië  of kijk op de website van het Ministerie van Agricultuur. Diersoorten: Hond, kat, fret. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie: Verplichte chip. EU dierenpaspoort: Verplicht. Dieren jonger dan 12 weken: Dieren jonger dan 12 weken hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid. Het dier moet in gezelschap van de moeder, van wie het dier nog afhankelijk is, vervoerd worden.

Wanneer het moederdier niet aanwezig is, is er een schriftelijke verklaring van de eigenaar verplicht, waarin vermeld staat dat het jonge dier tot aan de reis niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (Rabiës). Bijzonderheden: Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Slowakije.

Diersoorten: Hond, kat, fret. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie: Verplichte chip. EU dierenpaspoort: Verplicht. Dieren jonger dan 15 weken: Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar Spanje. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben.

 • Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Spanje binnen mag;
 • Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Spanje;

Bijzonderheden: In hotels worden huisdieren meestal niet toegelaten. Bepaalde hondenrassen vallen onder de regeling voor ‘gevaarlijke honden’. Dit geldt onder andere voor de Pitbull en de Dogo Argentino maar ook de Rottweiler en Amerikaanse Staffordshire Terriër en meer rassen en kruisingen.

 • Voor deze rassen gelden strenge regels, er is een aanlijnplicht en een muilkorfplicht en moet een vergunning worden aangevraagd;
 • Deze regels gelden ook voor ‘gevaarlijke honden’ die op vakantie naar Spanje komen;

Overigens kunnen de hierover gehanteerde regels per regio en gemeente verschillen. Neem dus altijd contact op met de ambassade als u zo’n hond mee wilt nemen. Het LICG kan daarover geen advies geven voor specifieke gevallen. Diersoorten : Hond, kat, fret. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht.

 1. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren;
 2. De rabiës vaccinatie mag gegeven worden vanaf 12 weken;
 3. Identificatie: Verplichte chip;
 4. EU dierenpaspoort: Verplicht;

Dieren jonger dan 12 weken: Dieren jonger dan 12 weken hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid. Het dier moet in gezelschap van de moeder, van wie het dier nog afhankelijk is, vervoerd worden. De moeder moet gechipt zijn, in bezit van een EU paspoort en voorzien zijn van een geldige rabiësvaccinatie, gegeven voor de geboorte van de pup.

Wanneer het moederdier niet aanwezig is, moet het dier gechipt zijn, een EU dierenpaspoort hebben en is er een schriftelijke verklaring verplicht (in het Tsjechisch en Engels), waarin vermeld staat dat het jonge dier tot aan de reis niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (Rabiës).

Dieren tussen 12 en 16 weken: Deze moeten gevaccineerd zijn tegen rabiës, een chip en een EU dierenpaspoort hebben en er is een schriftelijke verklaring verplicht (in het Tsjechisch en Engels), waarin vermeld staat dat het jonge dier tot aan de reis niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (Rabiës).

 1. Bijzonderheden: Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Tsjechië;
 2. Kijk voor de invoereisen van Groot-Brittannië (Engeland, Schotland, Wales) en Jernsey, Guernsey of Isle of Man bij ‘Groot-Brittannië & kanaaleilanden Jersey en Guernsey en Isle of Man’;

Kijk voor de invoereisen van Noord-Ierland bij ‘Noord-Ierland’. Diersoorten: Hond, kat, fret. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste enting moet minstens 21 dagen voor invoer gegeven wordt. Daarna moet het dier binnen het entingsschema opnieuw ingeënt worden, zoals in de bijsluiter van de fabrikant van het vaccin aangegeven wordt.

De eerste rabiës vaccinatie mag worden gegeven vanaf 12 weken. Identificatie: Verplichte chip. Het dier moet gechipt zijn vóórdat de rabiësvaccinatie is gegeven. EU dierenpaspoort: Verplicht. Dieren jonger dan 15 weken: Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan.

Bijzonderheden: U moet naast het EU dierenpaspoort alle originele papieren, zoals een eventueel vaccinatieboekje gekoppeld aan het identificatienummer van het dier of een gezondheidscertificaat als uw dier van oorsprong uit een ander land afkomstig is, bij u hebben.

Dieren moeten aan de grens gemeld worden. Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Zweden. Let op:   Zwitserland is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet! Diersoorten: Hond, kat, fret.

Identificatie: Verplichte chip. EU dierenpaspoort: Verplicht. Verplichte inentingen: Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. Dieren jonger dan 12 weken: Dieren jonger dan 12 weken hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid.

Het dier moet in gezelschap van de moeder, van wie het dier nog afhankelijk is, vervoerd worden. De moeder moet gechipt zijn, in bezit van een EU paspoort en voorzien zijn van een geldige rabiësvaccinatie, gegeven voor de geboorte van de pup.

Wanneer het moederdier niet aanwezig is, moet het dier gechipt zijn, een EU dierenpaspoort hebben en is er een schriftelijke verklaring verplicht, waarin vermeld staat dat het jonge dier tot aan de reis niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (Rabiës).

 • Dieren tussen 12 en 16 weken: Deze moeten gevaccineerd zijn tegen rabiës, een chip en een EU dierenpaspoort hebben en er is een schriftelijke verklaring verplicht, waarin vermeld staat dat het jonge dier tot aan de reis niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (Rabiës);

Bijzonderheden: De import van honden met gecoupeerde oren of staart is verboden. Voor een korte vakantie is dit vaak wel toegestaan. Dit moet dan wel aangegeven worden bij de douane. Zie ook deze link voor meer informatie. In sommige Zwitserse kantons kunnen regels of verboden gelden voor specifieke hondenrassen die als ‘gevaarlijk’ worden gezien.

 • Een overzicht per kanton vindt u hier;
 • Wilt u voor uw ras opzoeken in welk kanton er speciale regels zijn dan is dit een handig overzicht;
 • Neem voor verdere vragen hierover contact op met de veterinaire dienst van het kanton waar u heen wilt;

Zie ook deze lijst: contactgegevens kantons. De invoer van dieren moet aan de grens gemeld worden. Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Zwitserland. Let op: indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels: Verplichte chip.

Wat kost het inenten van een hond?

Wat kost een vaccinatie? – De kosten voor een inenting van een hond liggen tussen de €45,- en €75,-. Voor katten liggen deze kosten wat lager. Dit is namelijk rond de €50,-. Om je huisdier te laten inenten, moet je langs de dierenarts gaan. Naast de kosten voor het prikje, betaal je dus ook voor het consult.

Hoe vaak moet ik mijn hond ontwormen?

Ontworm je hond regelmatig – Pup (2 – 8 weken) Je ontwormt je pup voor het eerst als hij twee weken oud is, waarna je dit elke twee weken herhaald. Als je een pup koopt van een fokker, controleer dan of de fokker de pup elke twee weken heeft ontwormd. Jonge hond (8 weken – 6 maanden) Bij een jonge hond is het verstandig om elke maand te ontwormen.

Wat is een cocktail enting hond?

Entschema –

6 weken: puppyvaccinatie (hondenziekte en parvo)
9 weken: parvo- en weilvaccinatie + para-influenza met kennelhoest neusspray
12 weken: parvo- en weilvaccinatie + honden- en leverziekte (HCC)
7 maanden: parvo, weil, honden- en leverziekte met kennelhoest neusspray

Vervolgens moet de hond jaarlijks opnieuw gevaccineerd worden volgens een wisselend schema. Er wordt vooral ook een belangrijk gezondheidsonderzoek gedaan. Extra vaccinaties zijn jaarlijks mogelijk tegen kennelhoest bij hoogrisico en eens in de drie jaar tegen hondsdolheid (rabies). De vaccinatie tegen hondsdolheid is verplicht bij reizen naar het buitenland. Zie ook de vakantiefolder! Een vaccinatie noemen we een cocktailvaccinatie , als er in één prik tegen meerdere ziektes gelijktijdig gevaccineerd wordt. Na een vaccinatie wordt door de hond afweer opgebouwd. Deze opgebouwde afweer neemt in de loop van de tijd weer af. Zo is de afweer tegen de ziekte van Weil na een jaar verdwenen, terwijl die tegen hondenziekte tot drie jaar aanhoudt. Het is dus niet nodig om jaarlijks tegen alle ziekten te vaccineren, zodat ieder jaar per situatie bekeken wordt welke cocktail de hond nodig heeft.

Bij pups is het afweersysteem in ontwikkeling. Via de moedermelk krijgt een pup antistoffen binnen tegen ziektekiemen. Na een aantal weken neemt deze afweer af. Dan wordt het nodig de pup te gaan vaccineren, zodat deze zelf afweer gaat opbouwen.

Dat is rond de zes weken leeftijd.

Hoe vaak hond inenten tegen parvo?

Vaccinatie tegen Parvo – In Nederland wordt standaard tegen Parvo gevaccineerd en komt de ziekte relatief weinig voor. Vaccinatie is zeer belangrijk om weerstand op te bouwen tegen Parvo. Vaccinatie met een verzwakt-levend virus geeft na 3-5 dagen bescherming.

Bij pups die gevaccineerd worden, kunnen de antilichamen uit de moedermelk er voor zorgen dat het vaccin niet werkt. Hoe lang de moedermelk beschermt, is onder andere afhankelijk van de weerstand (vaccinatiestatus) van de teef en de hoeveelheid melk die de pup in de eerste uren van zijn leven heeft gedronken.

In Nederland wordt standaard gevaccineerd tussen 9 en 12 weken, op 1 jarige leeftijd en daarna elke 3 jaar. Bij twijfel, bijvoorbeeld een pup voor de leeftijd van 1 jaar in contact komt met een hond met parvo, kunnen extra vaccinaties worden gegeven. De drie-jaarlijkse enting kan worden vervangen door een jaarlijkse   bloedtest (Vaccicheck®, Titercheck®) die de beschermende titers tegen Parvo , Hondenziekte en infectieuze hepatitis (HCC) kan meten.

Welke leeftijd hond vaccineren?

Wat betekent dit voor uw pup? – Na de geboorte krijgt een pup met de eerste moedermelk afweerstoffen tegen de belangrijkste hondenziektes. Deze afweerstoffen beschermen de pup in de eerste weken. De stoffen worden langzaam afgebroken. Daarom is het belangrijk dat een pup vanaf de leeftijd van 6 weken gevaccineerd wordt zodat hij zelf antistoffen op gaat bouwen.

Eerste vaccinatie Als een pup ongeveer 6 weken oud is, kunt u een afspraak maken met de dierenarts voor de eerste vaccinatie, ook wel ‘puppy-enting’ genoemd. Meestal is de pup dan nog bij de fokker. Dit is voor de dierenarts ook een geschikt moment om de gezondheid van de pup te controleren.

Dierenpaspoort Meestal wordt bij de eerste vaccinatie meteen het dierenpaspoort ingevuld. Bij aankoop van een pup is het verstandig om naar het dierenpaspoort te vragen en te informeren wanneer de eerste herhalingsvaccinatie nodig is. Neem bij twijfel in ieder geval even contact op met uw dierenarts.

 • Bij volgende bezoeken aan de dierenarts moet u het dierenpaspoort steeds meenemen;
 • Tweede en derde vaccinatie Meestal komt een pup op een leeftijd van 8 weken bij zijn nieuwe eigenaar terecht;
 • Op 9 weken leeftijd moet een pup zijn 2e pupvaccinatie hebben en op 12 weken leeftijd zijn 3e en laatste  pupvaccinatie;

Adviezen Voor u bieden deze vaccinaties een uitstekende gelegenheid om met uw dierenarts een aantal zaken door te spreken zoals ontworming, vlooienbestrijding, voeding, sterilisatie, castratie en uiteraard de herhalingsvaccinaties. Herhalingsvaccinaties Als alle vaccinaties volgens schema zijn toegediend heeft uw pup, als hij ongeveer 12-14 weken oud is, zo veel weerstand opgebouwd dat herhalingsvaccinaties pas na langere tijd weer nodig zijn.

Hoe lang is rabiës inenting geldig hond?

Waar moet u aan denken als u binnen de EU reist? –

 • Uw huisdier heeft een EU-paspoort nodig. De Nederlandse versie wordt uitgegeven door de dierenarts.
 • Honden, katten en fretten moeten ter identificatie een chip hebben. Honden moet u ook registreren als het dier langer dan 3 maanden in Nederland blijft.
 • Alle honden, katten en fretten moeten minstens 21 dagen voor vertrek ingeënt zijn tegen rabiës (hondsdolheid). De dierenarts moet dit aantekenen in het paspoort. Een rabiësvaccinatie is geldig voor 1 tot 3 jaar, afhankelijk van het gebruikte vaccin. Informatie hierover kunt u krijgen via uw dierenarts.
 • Rabiësvaccinatie van dieren jonger dan 12 weken is niet zinvol en niet geldig. Om naar Nederland te komen, moet de hond of kat minimaal 15 weken oud zijn. Voor sommige lidstaten gelden andere eisen. Informatie hierover kunt u inwinnen via de ambassade van het betreffende land.
 • Voor een aantal landen zoals, Ierland, Malta, Noorwegen en Finland (en het Verenigd Koninkrijk) is een behandeling tegen lintwormen door de dierenarts verplicht voor honden. Voor meer informatie over de wormbehandeling van deze 5 landen kunt u contact opnemen met uw eigen dierenarts.
 • Reist u niet met uw eigen dier? Of krijgt het dier een andere eigenaar? Dan heeft u ook een TRACES-certificaat nodig. Zie voor meer informatie op onze pagina met regels voor stichtingen en particulieren die honden of katten uit het buitenland invoeren.

Is hondsdolheid verplicht?

Hondsdolheid is een dodelijke virusziekte. Als je een hond, kat of fret meeneemt naar het buitenland of vanuit het buitenland meeneemt naar Nederland, dan is vaccinatie tegen rabiës verplicht. Hondsdolheid komt in Nederland alleen voor bij  vleermuizen. Ben je gebeten, gekrabt of gelikt door een vleermuis of een ander van hondsdolheid verdacht dier, neem dan direct contact op met een arts. Hondsdolheid in Europa bij huis- en wilde dieren (2010 en 2015).

Hoe duur is een rabiës inenting?

Kosten vaccinaties

Kosten vaccinaties per stuk Aantal Prijs 2022 per stuk
Hepatitis A en B combivaccinatie kinderen 2 €71,00
Japanse Encefalitis vaccinatie 2 €159,00
Meningitis vaccinatie (Nimenrix, MenACW135Y) 1 €77,00
Rabies vaccinatie 2 €87,00

.

Is rabiës inenting verplicht in Nederland?

Hondsdolheid is een dodelijke virusziekte. Als je een hond, kat of fret meeneemt naar het buitenland of vanuit het buitenland meeneemt naar Nederland, dan is vaccinatie tegen rabiës verplicht. Hondsdolheid komt in Nederland alleen voor bij  vleermuizen. Ben je gebeten, gekrabt of gelikt door een vleermuis of een ander van hondsdolheid verdacht dier, neem dan direct contact op met een arts. Hondsdolheid in Europa bij huis- en wilde dieren (2010 en 2015).

Hoe lang is een kennelhoest vaccinatie geldig?

Welke vaccins tegen kennelhoest zijn er? – Er bestaan twee type vaccins tegen kennelhoest: de neusdruppelvaccinatie en de onderhuidse injectie. Beide vaccins hebben voor- en nadelen die we hieronder kort toelichten. De neusdruppelvaccinatie: Dit is de zogenaamde ‘KC-enting’.

Het vaccin bevat zowel Bordetella bronchiseptica als Parainfluenza in levende vorm en wordt met een kleine hoeveelheid vloeistof in de neus gedruppeld. De vaccinatie kan vanaf een leeftijd van 3 weken gegeven worden en is na eenmalige vaccinatie één jaar geldig.

Het voordeel van deze enting is dat bescherming tegen infectie optreedt op de plek waar de infectie binnenkomt (de neus). Gevaccineerde dieren kunnen enkele weken de ziekteverwekkers uitscheiden. Vaccinatie kan het beste minimaal drie weken voorafgaand aan bijvoorbeeld pensionbezoek worden toegediend, om optimale bescherming te garanderen.